אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

תיאור העדכון הקריטי לאפשרות 'הרשת שלי (רשת משנה) בלבד' לקביעת הטווח בחומת האש של Windows, עבור Windows XP Service Pack 2‏

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

תקציר
מאמר זה מתאר את העדכון הקריטי 886185. עדכון זה מסייע בצמצום ההגדרה של אפשרות הטווחהרשת שלי (רשת משנה) בלבד, או רשת משנה מקומית, הקיימת בחומת האש של Windows. דבר זה מועיל כאשר חומת האש של Windows מתייחסת אל רשת גדולה כאילו היא נמצאת על רשת המשנה המקומית, וזאת בגלל הגדרת התצורה של טבלאות הניתוב בתוכנת החיוג. לאחר התקנת העדכון הקריטי 886185, ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב.
מאפייני הבעיה
לאחר הגדרת חומת האש של Windows ב-Microsoft Windows XP Service Pack 2 ‏(SP2), ייתכן שיתברר לך כי כל גולש באינטרנט יכול לקבל גישה למשאבים הקיימים במחשב שלך כאשר אתה משתמש בהתקשרות חיוג כדי להתחבר לאינטרנט. למשל, לאחר יצירת מצב חריג בחומת האש של Windows עבור שיתוף קבצים ומדפסות, ייתכן שתגלה כי כל אחד יכול לקבל גישה לקבצים ומדפסות משותפים.

הערה חומת האש של Windows בוחרת אוטומטית באפשרות הטווח הרשת שלי (רשת משנה) בלבד לאחר יצירת מצב חריג עבור שיתוף קבצים ומדפסות.
סיבה
עקב הדרך שבה מגדירות תוכנות חיוג מסוימות את התצורה של טבלאות הניתוב, חומת האש של Windows ב-Windows XP SP2 עלולה להתייחס לפעמים לרשת האינטרנט כולה כרשת משנה מקומית. דבר זה עלול לאפשר לכל גולש באינטרנט לקבל גישה לחריג בחומת האש של Windows, אם הגדרת התצורה של החריג קובעת כי עליו להשתמש באפשרות הטווח הרשת שלי (רשת משנה) בלבד.
פתרון הבעיה

מידע על עדכונים

מידע על הורדות

כדי לפתור בעיה זו, עליך להוריד ולהתקין את העדכון הקריטי 886185. באפשרותך להוריד ולהתקין את העדכון הקריטי 886185 באמצעות אתר האינטרנט Windows Update או באמצעות מרכז ההורדות של Microsoft. ‏
Windows Update
כדי להוריד ולהתקין את העדכון הקריטי 886185 באמצעות אתר האינטרנט Windows Update, בצע את השלבים הבאים:
 1. הפעל את Microsoft Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על Windows Update.
 3. פעל בהתאם להוראות שעל המסך כדי לעדכן את המחשב שלך.
מרכז ההורדות של Microsoft
הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:


הורדותהורד כעת את חבילת העדכון הקריטי 886185.

תאריך הפרסום: 14 בדצמבר 2004

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בו.

תנאים מוקדמים

אחת ממערכות ההפעלה הבאות צריכה להיות מופעלת במחשבך:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition עם Windows XP Service Pack 2
 • Windows XP Tablet PC Edition

מידע בדבר הפריסה


כדי להתקין את עדכון האבטחה 886185 ללא כל התערבות של משתמש, השתמש בפקודה הבאה:
windowsxp-kb886185-x86-enu.exe /passive /quiet

להתקנת עדכון אבטחה זה מבלי לכפות הפעלה מחדש של המחשב, השתמש בפקודה שלהלן:
windowsxp-kb886185-x86-enu.exe /norestart
שים לב ניתן לשלב בוררים אלה בשורת פקודה אחת. לקבלת מידע נוסף על הבוררים של שורת הפקודה בהם אפשר להשתמש עם העדכון הקריטי 886185, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
262841 בוררים של שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע על פריסת תיקון אבטחה זה באמצעות Software Update Services, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

מידע על הסרה

כדי להסיר עדכון קריטי זה, השתמש בכלי "הוספה או הסרה של תוכניות" בלוח הבקרה.

מנהלי מערכת יכולים להשתמש בכלי השירות Spuninst.exe כדי להסיר עדכון זה. כלי השירות Spuninst.exe נמצא בתיקייה %windir%\$NTUninstallKB886185$\Spuninst. כלי השירות תומך בבוררי ההתקנה הבאים:
 • /?: הצג את רשימת בוררי ההתקנה.
 • /u: השתמש במצב ללא התערבות.
 • /f: אלץ תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
 • /z: אל תבצע הפעלה מחדש עם סיום ההתקנה.
 • /q: השתמש במצב שקט (ללא התערבות מצד המשתמש).

דרישה להפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכון

עדכון זה אינו מחליף שום עדכון אחר.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון זה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.
תאריךשעהגירסהגודלשם קובץתיקייה
29 בספט' 200422:285.1.2600.2524134,912Ipnat.sysSP2GDR
29 בספט' 200422:315.1.2600.2524134,912Ipnat.sysSP2QFE
לקבלת מידע נוסף על חבילות עדכוני התוכנה של Windows XP service pack 2, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מידע נוסף

תוכנות חיוג מסוימות מגדירות את התצורה של טבלאות הניתוב באופן שגורם לחומת האש של Windows לקבוע כי התקשרות החיוג כולה ממוקמת ברשת המשנה המקומית. לאחר התקנת העדכון הקריטי 886185, חומת האש של Windows לא תתייחס עוד אל התקשרויות הרשת כאילו הן ממוקמות ברשת המשנה המקומית, בתנאי שהערכים של טבלאות ניתוב ה-IP שלהן כוללות כתובת IP שערכה 0.0.0.0 ומסיכה שערכה 0.0.0.0. פירושו של דבר כי כל חריגי היציאות או חריגי התוכניות המשתמשים באפשרות הטווח הרשת שלי (רשת משנה) בלבד של חומת האש של Windows לא יהיו זמינים במרבית התקשרויות החיוג. תוכל עדיין לקבל גישה לחריגים במהלך התקשרות חיוג אם תסיר את כל מגבלות הטווח או אם תיצור טווח מותאם אישית לחריגים.

תצורת רשת המשנה של הרשת המקומית משתנה בהתאם לרשת שאליה אתה מקושר ולהגדרת התצורה של רשת זו. השימוש בהגבלת הטווח הרשת שלי (רשת משנה) בלבד אינו מבטיח אבטחה משום שהגבלת הטווח מבוססת על הגדרת התצורה של רשת המשנה לצורך קביעת הרשת המקומית.

חשוב מומלץ מאוד להשתמש באפשרות הטווח המותאמת אישית אם ברצונך להבטיח כי לא יותר מעבר של תעבורה נכנסת לא רצויה דרך חריגי חומת האש שלך.

לקבלת גישה אל אפשרויות הטווח המותאמות אישית לחריג, בצע את השלבים הבאים:
 1. היכנס למחשבך כמנהל מערכת או כחבר בקבוצה המקומית Administrators.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד firewall.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בחומת האש של Windows, לחץ על הכרטיסייה חריגים. לחץ על התוכנית או השירות שעבורם ברצונך ליצור חריג.
 4. לחץ על ערוך, לחץ על שנה טווח, ולאחר מכן לחץ על רשימה מותאמת אישית
לקבלת מידע נוסף על הגדרת התצורה של חומת האש של Windows, בקר בדף האינטרנט Microsoft TechNet:
חומת אש winxp winxpsp2 IP
מאפיינים:

מזהה פריט: 886185 - סקירה אחרונה: 09/11/2006 10:08:00 - תיקון: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbtshoot kbbug kbfix kbfirewall atdownload KB886185
משוב