אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

תיאור של Windows SharePoint Services Service Pack 2‏

תקציר
Microsoft פרסמה service pack עבור Microsoft Windows SharePoint Services. מאמר זה מכיל מידע על אופן השגת ה-service pack ועל אופן השגת רשימת הבעיות שאותן מתקן ה-service pack. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה-service pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן.
מבוא
Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 2 (SP2)‎ מכיל שיפורים ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב-Windows SharePoint Services SP2 פורסמו כבר כעדכונים נפרדים. Windows SharePoint Services SP2 מכיל את כל התיקונים שכבר פורסמו בעדכון אחד כולל.
מידע נוסף

פרטי ה-Service pack

רשימת הבעיות שה-service pack מתקן

Windows SharePoint Services SP2 מתקן את הבעיות המתוארות במאמר שלהלן מתוךMicrosoft Knowledge Base:

906336 בעיות ב-Windows SharePoint Services המתוקנות באמצעות Windows SharePoint Services Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עלון האבטחה הקשור ל-service pack

Windows SharePoint Services SP2 מטפל בבעיות המתוארות בעלון האבטחה הבא של Microsoft:

887981 MS05-006: פגיעות ב-Windows SharePoint Services וב-SharePoint Team Services עלולה לאפשר ביצוע של תקיפות מסוג זיוף ו-Scripting בין אתרים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עדכונים קודמים שפורסמו וכלולים ב-service pack

Windows SharePoint Services SP2 כולל את העדכונים הקודמים המתוארים במאמר שלהלן מתוך Microsoft Knowledge Base:

841876 תיאור של Windows SharePoint Services Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות

בעיות מוכרות בהתקנת ה-service pack

 • כאשר מנסים להתקין את Windows SharePoint Services SP2 במחשב עם מערכת הפעלה Microsoft Windows Server 2003 עבור מערכות מבוססות Itanium, מתקבלת הודעת שגיאה. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  906896 כאשר מנסים להתקין את Windows SharePoint Services Service Pack 2, מתקבלת הודעת השגיאה: "‏‏לא ניתן להתקין את Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 מכיוון שבשרת זה לא פועלת מערכת ההפעלה Microsoft Windows Server 2003 או גירסה מתקדמת יותר" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • בעת פריסת Windows SharePoint Services בחוות שרתי אינטרנט, עליך לשדרג את כל שרתי האינטרנט בחווה. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  875358 בחוות שרתי אינטרנט, עליך לעדכן את כל שרתי האינטרנט המפעילים את Windows SharePoint Services (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות לאחר התקנת ה-service pack

אם משתמשים במערכת Windows Server 2003 שלא הותקן בה Windows Server 2003 Service Pack 1, התקנת Windows SharePoint Services SP2 לא תיצור רישום עבור Windows SharePoint Services SP2 תחת 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה. אם Windows Server 2003 Service Pack 1 מותקן במחשב, התקנת Windows SharePoint Services SP2 תיצור רישום עבור Windows SharePoint Services SP2 תחת 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה. עם זאת, הרישום עבור Windows SharePoint Services SP2 יהיה גלוי רק אם תיבת הסימון הצג עדכונים בחלון 'הוספה או הסרה של תוכניות' תהיה מסומנת.

פרטי התקנה

כיצד לקבל ולהתקין את ה-service pack

Windows SharePoint Services SP2 נמצא במרכז ההורדות של Microsoft. כדי להוריד service pack זה ולהציג את הוראות ההתקנה ואת אסטרטגיות הפריסה, בקר באתר האינטרנט של Microsoft, בכתובת:

כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן

ה-service pack מכיל קבצים בגירסאות המופיעות בטבלה הבאה.
שם קובץגירסה
Admsoap.dll11.0.6550.0
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwintl20.dll11.0.5510.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Fpencode.dll2003.1100.5510.0
Htinterf.dll11.0.6550.0
Mdsp.dll11.0.6550.0
Mdspodb.dll11.0.6550.0
Mdspsppt.dll11.0.6550.0
Mdspsts.dll11.0.6565.0
Mdspxmlu.dll11.0.6467.0
Onetutil.dll11.0.6568.0
Owssvr.dll11.0.6568.0
Owstimer.exe11.0.6554.0
Sqmcfg.dll11.0.6550.0
Sqmcfgup.dll11.0.6550.0
Sqmsto.dll11.0.6554.0
Sqmstoup.dll11.0.6554.0
Stsadm.exe11.0.6551.0
Stsap.dll11.0.6550.0
Stsapa.dll11.0.6566.0
Stscfg.exe11.0.6550.0
Stslib.dll11.0.6563.0
Stsmmc.dll11.0.6550.0
Stsom.dll11.0.6568.0
Stsomdr.dll11.0.6554.0
Stsomsec.dll11.0.6550.0
Stssoap.dll11.0.6551.0
Stswel.dll11.0.6568.0
אינך נדרש להתקין service pack זה אם יש לך קבצים בגירסאות מתקדמות מאלה המופיעות בטבלה.

בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת Windows SharePoint Services SP2:
Aclinv.asxImadisco.asxSitequot.asx
Aclver.asxImawsdl.asxSiteusrs.asx
Addgrp1.asxImglib.jsSitwsdl.asx
Addgrp2.asxLayotweb.cfgSpcf.asx
Advsetng.asxLisdisco.asxSpdisco.asx
Aer_1033.admLiswsdl.asxStore.sql
Avreport.asxLogusage.asxStoreup.sql
Bpcf.asxLstsetng.asxStorman.asx
Cfgadmvs.asxMeedisco.asxSts.xml
Checkin.asxMeewsdl.asxSubchoos.asx
Configdb.asxMngqtmpl.asxSubdisco.asx
Configdb.sqlMtgredir.asxSubedit.asx
Configup.sqlNew.asxSubnew.asx
Creatsit.asxNewdwp.asxSubwsdl.asx
Cvtp.jsNewgrp.asxThemeweb.asx
Delstcfg.asxOws.cssTmptpick.asx
Dladvopt.asxOws.jsTreehelp.txt
Docicon.xmlPerdisco.asxUsedisco.asx
Dspset.asxPerwsdl.asxUseredit.asx
Dspsts.amxPortal.asxUsewsdl.asx
Dspstsdi.asxQstedit.asxVerdisco.asx
Dspstsws.asxQstnew.asxVerwsdl.asx
Dwsdisco.asxReport.asxViedisco.asx
Dwswsdl.asxReporthm.asxViewedit.asx
Editgrp.asxReqacc.asxViewnew.asx
Editprms.asxRgnlstng.asxViewsdl.asx
Extendvs.asxSchema.xmlVsgenset.asx
Extwebfm.asxScprefix.asxVssettng.asx
Fldedit.asxSdadisco.asxVwstyles.xml
Fldnew.asxSdawsdl.asxWebdisco.asx
Fordisco.asxSetanon.asxWebwsdl.asx
Formedt.asxSetrqacc.asxWppdisco.asx
Forwsdl.asxSetup.htmWppwsdl.asx
Fpext.msgShropt.asxWsapsubc.htm
Grpsel.asxSitdisco.asxWsdisco.asx
Htadmin.asxSitedata.amxWswsdl.asx
Htmledit.asx

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קבצי ‎.msp

ה-service pack הניהולי מורכב מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ ‎.msp). קובץ ה-‎.msp מגיע בקובץ הפעלה לחילוץ עצמי. ב-service pack זה מופץ קובץ ה-‎.msp הבא:
Wsssp2.msp

הערות התקנה נוספות

אין להשתמש בתכונות הפונקציונליות המשותפות שלהלן, המוצגות ב-Windows SharePoint Services SP2, עד לפרסומו ולהתקנתו של Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 (SP2)‎ במחשב שבו מופעל Windows SharePoint Services SP2:
 • תמיכה בהפעלה במערכות של 64 סיביות במצב הדמיית 32 סיביות
 • תמיכה ב-reverse proxy
 • תמיכה בשרתים וירטואליים עם IP מאוגד
 • תמיכה בסיום פעולת SSL מסוג off-box
 • תמיכה ב-Microsoft SQL Server 2005
הערה אם אתה מבצע פריסות אך ורק ב-Windows SharePoint Services, באפשרותך לנצל את הפונקציונליות החדשה מבלי להמתין לפרסום SharePoint Portal Server 2003 SP2.
windowssharepointservices2003 windowssharepointservices2k3 wss2003 wss2k3 windows sharepoint services office אבטחה תיקון ביצועים אמינות עדכון הורדה 2003 תיקון_חם תיקון service pack wss sps sp2 sp sp-2 sp 2 servicepack
מאפיינים:

מזהה פריט: 887624 - סקירה אחרונה: 12/14/2005 13:55:20 - תיקון: 2.4

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887624
משוב
ody>