אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

ייתכן שתתקבל שגיאה 678 או שגיאה 769 כאשר תנסה להתחבר לאינטרנט או כאשר תנסה לגלוש באינטרנט לאחר התקנת Windows XP Service Pack 2‏

מאפייני הבעיה
לאחר התקנת Microsoft Windows XP Service Pack 2 ‏(SP2), עשויה להופיע אחת מהודעות השגיאה הבאות בעת ניסיון להתחבר לאינטרנט או לגלוש באינטרנט.

Error 678

שגיאה 678 "The remote computer did not respond‎" (המחשב המרוחק לא הגיב)

שגיאה 769

שגיאה 769 "The specified destination is not reachable‎" (לא ניתן להגיע אל היעד שצוין)
סיבה
בדרך כלל, שגיאות אלה מופיעות בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 1. כבל רשת מנותק.
 2. המודם הושבת.
 3. מנהלי ההתקן של המודם פגומים.
 4. תוכנת ריגול פועלת במחשב והיא מפריעה לחיבור.
 5. יש לתקן את Winsock.
 6. תוכנת חומת אש של ספק חיצוני חוסמת את החיבור.
פתרון הבעיה
כדי לגלות את הגורם לבעיה, בצע את הפעולות הבאות.

שלב 1: ודא כי כבל הרשת מחובר

ודא כי כבל הרשת מחובר למחשב ולמודם. אם המחשב מחובר לרכזת או לנתב, ודא כי הכבל המחבר את הרכזת או את הנתב למודם אכן מחובר.

שלב 2: ודא כי מתאם הרשת מופעל

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד ncpa.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסמל Local Area Connection. לחץ על הפעל אם האפשרות קיימת.

שלב 3: אפס את המודם

 1. נתק את הכבל העובר מן המחשב אל המודם.
 2. כבה את המודם. אם למודם אין מתג הפעלה, נתק את אספקת המתח למודם.
 3. המתן שתי דקות.
 4. הפעל את המודם ולאחר מכן חבר את הכבל העובר מן המחשב אל המודם.

שלב 4: הסר את ההתקנה של המודם ושל מנהלי ההתקן והתקן אותם מחדש באמצעות 'מנהל ההתקנים'

לפני ביצוע פעולות אלו, ייתכן שיהיה עליך להוריד את מנהל ההתקן המעודכן עבור מתאם הרשת שברשותך מיצרן החומרה.
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד sysdm.cpl, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסייה חומרה, לחץ על מנהל ההתקנים ולאחר מכן אתר את מתאמי רשת.
 3. הרחב את מתאמי רשת ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסמל של מתאם הרשת שברשותך.
 4. לחץ על הסר התקנה ולאחר מכן לחץ על אישור. בתיבת הדו-שיח המנחה להסיר את הקבצים הקשורים להתקן זה, לחץ על כן.
 5. הפעל מחדש את המחשב. לחלופין, לחץ על תפריט פעולה ולאחר מכן על סרוק שינויים בחומרה.
 6. אם מערכת Windows מאתרת את ההתקן אך אינה מזהה אותו, עליך להתקין את מנהל ההתקן המעודכן עבור מתאם הרשת שברשותך.
אם ברשותך מתאם רשת מסוג Realtek 8139, נראה כי עדכון מנהל ההתקן פותר בעיה זו. לקבלת פרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט הבא של Realtek: Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

שלב 5: צור התקשרות DSL חדשה או התקשרות כבל חדשה

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד ncpa.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על צור התקשרות חדשה תחת משימות רשת. לחץ על הבא עם הפעלת האשף.
 3. לחץ על צור התקשרות לאינטרנט ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. לחץ על הגדר את ההתקשרות שלי באופן ידני ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. בחר באפשרות התקשר באמצעות התקשרות פס רחב המחייבת שם משתמש וסיסמה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. בצע את יתר הפעולות. השתמש בפרטי ההתקשרות שנמסרו לך על-ידי ספק האינטרנט (ISP) כדי לסיים את האשף.
הערה ייתכן שיהיה עליך להשתמש בתוכנה שסופקה על-ידי ספק האינטרנט כדי ליצור את ההתקשרות החדשה.

שלב 6: תקן את Winsock ואת פרוטוקול TCP/IP

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד netsh winsock reset, ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. כאשר חלון שורת הפקודה מהבהב, הפעל מחדש את המחשב.

  אזהרה תוכניות הנכנסות לאינטרנט או המנטרות את הפעילות אליו וממנו, כגון תוכניות אנטי-וירוס, חומת אש או לקוחות proxy, עלולות להיות מושפעות לרעה בעת הפעלת הפקודה netsh winsock reset. אם תוכנית כלשהי אינה מתפקדת עוד כהלכה לאחר שימוש בפתרון זה, יש להתקין מחדש אותה תוכנית כדי לשחזר את התפקודיות שלה.

שלב 7: באופן זמני, הסר את ההתקנה של תוכניות חומת אש של ספקים חיצוניים

תוכנות חומת אש מסוימות של ספקים חיצוניים, כמו ZoneAlarm וכן Norton Personal Firewall, עלולות לגרום לבעיות קישוריות לאינטרנט במחשבים הפועלים עם מערכת Windows XP SP2. באופן זמני, ייתכן שיהיה עליך להסיר את ההתקנה של תוכניות אלו כדי לבדוק את המחשב. הפיכת תוכניות אלו ללא זמינות עשויה להתברר כבלתי מספקת למטרות בדיקה. ודא כי ברשותך נמצא תקליטור ההתקנה או קבצי ההתקנה כך שתוכל להתקין מחדש תוכניות אלו מאוחר יותר. אם תוכניות אלו גורמות לבעיה, ייתכן שיהיה צורך לפנות ליצרן התוכנית כדי להיעזר בו לקביעת הגדרות התוכנית.

הערה רצוי לוודא כי חומת האש של מערכת Windows XP מופעלת לפני הסרת ההתקנה של תוכנית חומת האש של הספק החיצוני.

שלב 8: סרוק והסר תוכנות ריגול ותוכנות פרסום

אנו ממליצים להתקין את Microsoft Windows Defender. לקבלת Windows Defender או לקבלת מידע נוסף על הכלים שבהם ניתן להשתמש להסרת תוכנה לא רצויה מהמחשב, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

שלב 9: מחק את קבצי האינטרנט הזמניים

 1. הפעל את Microsoft Internet Explorer.
 2. לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. בכרטיסייה כללי, לחץ על מחיקת קבצים.
 4. לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח מחיקת קבצים ולאחר מכן לחץ על אישור.

פעולות נוספות

אם הבעיה נמשכת לאחר ביצוע הפעולות המתוארות במאמר זה, ניתן לנסות את ההליכים שלהלן. הליכים אלה עשויים לסייע בקביעת הגורם לבעיה או בפתרונה.

תיקון ההתקשרות לרשת

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד ncpa.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל ההתקשרות שלך ולאחר מכן לחץ על תיקון.
עם הלחיצה על תיקון, מערכת Windows מחדשת את כתובת ה-IP של המחשב ומבצעת משימות נוספות העשויות לסייע בפתרון הבעיה.לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
289256 תיאור האפשרות 'תיקון' בהתקשרות לרשת תקשורת מקומית או בהתקשרות מהירה לאינטרנט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

חידוש כתובת ה-IP

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד command ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הקלד ipconfig /renew בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER.

  בחלון שורת הפקודה מופיעים פרטי כתובת ה-IP החדשה.
 3. סגור את חלון שורת הפקודה.

סריקה אחר וירוסים

סרוק אחר וירוסים באמצעות תוכנת אנטי-וירוס. אם אין ברשותך בשעה זו תוכנית אנטי-וירוס מותקנת במחשב, השתמש במחשב אחר המחובר לאינטרנט כדי להוריד את קבצי ההתקנה עבור תוכנית אנטי-וירוס. כדי להוריד את תוכנת האנטי-וירוס McAfee AVERT Stinger, בקר באתר האינטרנט הבא של McAfee‏: Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

בדיקה במצב בטוח

 1. כבה את המחשב.
 2. המתן 10 שניות.
 3. הפעל את המחשב והקש מייד F8.

  הערה אם מופיעה שגיאת מקלדת, הקש F1. לאחר מכן המשך להקיש F8 בתדירות של פעם אחת בשנייה.
 4. ברשימה המופיעה, בחר Safe Mode with Networking.
 5. הקש ENTER.

  הערה ייתכן שלהפעלת המחשב יידרש זמן רב יותר מן הצפוי.
 6. לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח המודיעה כי מערכת Windows פועלת במצב בטוח.
מידע נוסף
אם אתה עושה שימוש בחומרת פס רחב של Microsoft, ייתכן שיהיה עליך להתקין עדכוני תוכנה וקושחה. לקבלת פרטים נוספים על הדרך לקבלת עדכונים אלה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
814445 MSBBN: כיצד לעדכן את הקושחה והתוכנה עבור התקן Microsoft Broadband Networking (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.
troubleshooting power cycle
מאפיינים:

מזהה פריט: 892889 - סקירה אחרונה: 02/23/2007 16:24:00 - תיקון: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Windows Defender

 • kbhowto kbinfo kbdefenderrtwswept kbdefenderrtwno KB892889
משוב
one; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">1&t=">