אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

לאחר התקנת עדכון אבטחה 885250‏ (MS05-011), ייתכן שלא ניתן להציג תכנים של תיקיית משנה הנמצאת במיקום משותף ברשת במערכות ההפעלה Windows XP ו-Windows Server 2003‏

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאפייני הבעיה
במחשב המופעל במערכת Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1)‎ או Microsoft Windows Server 2003 אתה נוקט אחת מהשיטות הבאות כדי לנסות ולהציג את התוכן של תיקיית משנה במיקום משותף ברשת:
 • אתה משתמש בפקודה dir בשורת הפקודה כדי להציג את התוכן של תיקיית משנה במיקום משותף ברשת.
 • אתה משתמש בסייר Windows של Microsoft כדי להציג את התוכן של תיקיית משנה במיקום משותף ברשת.
השימוש בכל אחת מהשיטות האלה אינו מאפשר להציג את התוכן של תיקיית משנה במיקום משותף ברשת. כאשר אתה מנסה את אחת השיטות, מופיעה הודעת השגיאה הבאה:
הקובץ לא נמצא
הערה הבעיה אינה מופיעה אם מנסים להציג את תיקיית השורש במיקום משותף ברשת.


תופעות אפשריות אחרות

כאשר מתרחשת אחת התופעות המתוארות בסעיף "מאפייני הבעיה", עלולה להתרחש גם התופעה הבאה.
 • משתמשי תחום הנכנסים ללקוח מבוסס Windows XP אינם יכולים לטעון את הפרופילים הנודדים שלהם. משתמשים אלה מחוברים באמצעות פרופיל זמני. ייתכן שמערכת Windows XP תגרום להופעת הודעה אחת או יותר מן ההודעות הבאות ביומן האירועים של היישום:

  מזהה אירוע: 1509
  מזהה אירוע גולמי: 1509
  Record Nr.‎‏: 224
  קטגוריה: ללא
  מקור: Userenv
  תיאור: Windows cannot copy file \\domainname.net\users\Profile\username\Application Data\Microsoft\ to location C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\‎. סיבות אפשריות לשגיאה זו הן בעיות רשת או הרשאות אבטחה בלתי מספיקות. אם הבעיה נמשכת, פנה למנהל הרשת. DETAIL - אין באפשרות השרת שצוין לבצע את הפעולה הנדרשת.

  סוג: שגיאה‎
  מקור: Userenv
  קטיגוריה: ללא
  מזהה אירוע: 1521 ‎
  תיאור:‎ אין באפשרות מערכת Windows לאתר את עותק השרת של הפרופיל הנודד, ועל כן נעשה ניסיון להכניסך באמצעות הפרופיל המקומי. שינויי הפרופיל לא יועתקו אל השרת כאשר תבצע יציאה. סיבות אפשריות לשגיאה זו הן בעיות רשת או הרשאות אבטחה בלתי מספיקות. אם הבעיה נמשכת, פנה למנהל הרשת. DETAIL - אין באפשרות מערכת Windows לאתר את נתיב הרשת. בדוק שנתיב הרשת נכון ושמחשב היעד אינו עסוק או מושבת. אם עדיין אין מערכת Windows מוצאת את נתיב הרשת, פנה אל מנהל הרשת.

 • קובץ Userenv.log עלול להכיל את השגיאות הבאות:
  USERENV RecurseDirectory. Adding F:\Profile\username\Application Data\Identities\{1B28C879-03B9-4263-B0E7-E82D7EA7FAD6}\ to the list of directories USERENV RecurseDirectory: Adding F:\Profile\username\Application Data\Identities\ to the list of directories USERENV RecurseDirectory: FindFirstFile failed. Error = 58 USERENV ReportError: Impersonating user. USERENV GetShareName: WNetGetConnection initially returned error 2250 
  הערה שגיאה 58 מקבילה להודעת השגיאה "ERROR_BAD_NET_RESP ‏‏לשרת שצוין אין אפשרות לבצע את הפעולה המבוקשת". שגיאה 2250 מקבילה להודעת השגיאה "ERROR_NOT_CONNECTED ‏‏חיבור רשת זה אינו קיים".

  בעיה זו מתרחשת אם מתקיימים התנאים הבאים:
  • התקנת את עדכון תוכנה 885250 למנתב או גירסה מאוחרת יותר של עדכון התוכנה למנתב. עדכון 885250 מתואר בעלון אבטחה MS05-11 של Microsoft.
  • הדגל הבא מופעל במאגר פרופילי משתמש בשרת פרופילים:
   SHI1005_FLAGS_ALLOW_NAMESPACE_CACHING
סיבה
מאפיין בעיה זה מופיע אם מתקיימים התנאים הבאים:
 • התקנת את עדכון האבטחה 885250 (MS05-011) או שהתקנת עדכון מאוחר יותר של תוכנת המנתב.
 • מידע הרישום הבא נכון עבור מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש:
  • Windows XP
   • השרת אליו אתה מתחבר פועל עם מערכת Microsoft Windows XP וערך הרישום שלהלן הוגדר בו ‎1:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation
    סוג ערך: DWORD
    נתוני ערך: 1

    הערה כברירת מחדל, ערך רישום זה מוגדר 0 (אפס).
  • Windows Server 2003
   • השרת שאליו אתה מחתבר מפעיל את מערכת Microsoft Windows Server 2003 וערך הרישום הבא הוגדר כ-1 על השרת.

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\NoAliasingOnFileSystem
    סוג ערך: DWORD
    נתוני ערך: 1

    הערה כברירת מחדל, ערך רישום זה מוגדר 0 (אפס).
 • אתה מנסה להציג תוכן של תיקיית משנה הנמצאת בתיקיית השורש של מיקום משותף ברשת.
פתרון הבעיה

מידע על עדכונים

להורדת עדכון זה ממרכז ההורדות של Microsoft, בקר באחד האתרים הבאים של Microsoft.

מחשבי לקוח שבהם מותקנות מערכות Windows XP Service Pack 1 או Windows XP Service Pack 2

מחשבי לקוח שבהם מותקנת מערכת Windows Server 2003

מחשבי לקוח שבהם מותקנות מערכות Windows Server 2003, Enterprise Edition עבור מערכות מבוססות Itanium או Windows Server 2003, Datacenter Edition עבור מערכות מבוססות Itanium

תנאים מוקדמים

כדי ליישם עדכון זה במחשב שפועלת בו מערכת Windows XP, עליו לכלול התקנה של Service Pack 1 או Service Pack 2.

הערה אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון זה במחשב הפועל עם מערכת Windows Server 2003.

דרישת הפעלה מחדש

יש להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה איננו מחליף כל עדכון אחר.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון זה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי השעון האוניברסלי המתואם (UTC). כאשר אתה מעיין בפרטי הקבצים, הם עוברים המרה לשעון המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין שעון UTC לבין השעון המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.
Windows XP עם Service Pack 1,‏ Windows XP עם Service Pack 2
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהSP נדרשענף שירות
Cscdll.dll5.1.2600.159992,16028 באוקט' 200401:29x86SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.1762431,61615 באוקט' 200400:31x86SP1SP1QFE
Rdbss.sys5.1.2600.1599170,11212 באוקט' 200416:22x86SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.2778451,71217 באוקטובר 200523:51x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.2778452,86417 באוקט' 200423:54x86SP2SP2QFE
Windows Server 2003, גירסות 32bit
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהענף שירות
Mrxsmb.sys5.2.3790.428394,24019 באוקטובר 200523:37x86RTMGDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.428395,77610 באוקט' 200423:45x86RTMQFE
Rdbss.sys5.2.3790.221158,20812 באוקט' 200400:29x86RTMQFE
Windows Server 2003, Enterprise Edition SP1 למערכות המבוססות על Itanium
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהענף שירות
Mrxsmb.sys5.2.3790.4281,122,81619 באוקטובר 200508:25IA-64RTMGDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4281,125,37619 באוקט' 200408:45IA-64RTMQFE
Rdbss.sys5.2.3790.221464,89611 באוקט' 200409:30IA-64RTMQFE

הערה כאשר אתה מתקין תיקון תוכנה זה במחשב מבוסס Windows XP SP2 או במחשב מבוסס Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, המתקין בודק אם קובץ כלשהו מהקבצים המתעדכנים במחשב עודכנו קודם לכן באמצעות תיקון חם של Microsoft. אם התקנת בעבר תיקון חם כדי לעדכן אחד או יותר מקבצים אלה, המתקין יעתיק את קבצי RTMQFE למחשב שלך. אם לא, המתקין יעתיק את קבצי RTMGDR למחשב שלך.לקבלת פרטים נוספים על התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
סטטוס
Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.
מידע נוסף
לפרטים נוספים על המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
FindFirstFile System.IO.Directory GetFiles
מאפיינים:

מזהה פריט: 896427 - סקירה אחרונה: 04/11/2006 15:07:32 - תיקון: 7.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbqfe atdownload kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix KB896427
משוב
microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">