MS05-038: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer‏

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS05-038. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות אוסף עדכוני האבטחה. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט של Microsoft בכתובות הבאות:
הערות
 • אוסף העדכונים 896727 כולל את תיקוני האבטחה המצטברים המתועדים בעלון אבטחה MS05-038. אוסף העדכונים כולל גם תיקונים חמים ל-Microsoft Internet Explorer שפורסמו לאחר פרסום עלון אבטחה MS04-004 ועלון אבטחה MS04-025.
 • אם אחד מהבאים לא הותקן - אוסף העדכונים 873377, אוסף העדכונים 889669 או תיקון חם ל-Internet Explorer שפורסם לאחר עלון אבטחה MS04-038 - וברצונך להתקין את התיקונים החמים הכלולים באוסף העדכונים 896727, עליך לפעול לפי ההנחיות במאמר 897225 מתוך Microsoft Knowledge Base. אם לא תעשה כן, כל התיקונים החמים שהתקנת ב-Internet Explorer יוסרו.
  897225 כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer 6 Service Pack 1
  תוכנת ההתקנה של אוסף העדכונים 896727 בודקת אם בין הקבצים המותקנים עכשיו במחשב כלולים קבצים שכבר הותקנו בעבר במסגרת תיקון חם ל-Internet Explorer. עם זאת, תוכנת ההתקנה מאתרת רק תיקונים חמים שפורסמו לאחר עלון אבטחה MS04-038, לאחר אוסף העדכונים 873377 או לאחר אוסף העדכונים 889669. לכן, אם התקנת את אוסף העדכונים 873377, את אוסף העדכונים 889669 או תיקון חם ל-Internet Explorer שפורסם לאחר אוסף העדכונים 873377, תתקין תוכנת ההתקנה של אוסף העדכונים 896727 באופן אוטומטי את התיקונים החמים ואת עדכוני האבטחה הכלולים באוסף זה.
 • אוסף עדכונים זה זמין גם בגירסה לפריסה באמצעות שרת Microsoft Systems Management Server (SMS)
  לקבלת מידע נוסף על גירסה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
  903741 חבילת פריסה לשרת Systems Management Server (SMS), הכוללת את עדכון האבטחה MS05-038 עבור Internet Explorer 6 Service Pack 1, זמינה כעת
עדכוני תוכנה הכלולים באוסף העדכונים 896727
 • 330628 Internet Explorer עלול שלא להדפיס למדפסת ברירת המחדל של המערכת לאחר שתשנה אותה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 816506 Internet Explorer או Outlook Express נסגרים באופן בלתי צפוי עם שגיאה בקובץ Mshtml.dll (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 871205 ביטול דחיסה של HTTP עלול להיכשל בעת שימוש בקידוד מקוטע ו-HTTPS (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 889960 תמונות שהן חלק מרכיב VML לא יוצגו כשורה ב-Internet Explorer 6 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 890207 תיקון: פעולת השליחה לא מתבצעת בקובץ PDF של Adobe Acrobat 6.0 שמתארח בחלון המסגרת של Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 893371 Internet Explorer קורס אם לוחצים על לחצן או גוללים את התצוגה ב-Office InfoPath 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 891768 כיצד להשתמש בקובץ script כדי להתקין את רכיב סינכרון הסיסמאות של Windows Services for UNIX 3.5 בבקר קבוצת המחשבים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 897169 תיקון: ההיסטוריה של היום הנוכחי ('היום') אינה נמחקת כשמנסים לעשות זאת באמצעות פונקציה של התוכנה ב-Internet Explorer 6 SP1 או בגירסה מתקדמת יותר (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 899102 Internet Explorer 6 מפסיק להגיב ומופיעה הודעת שגיאה על הפרת זכויות גישה כאשר מנסים להציג דף אינטרנט שמכיל קובץ .jpeg‏ (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 899284 תיקון: הפרת גישה שלא טופלה עלולה להתרחש בקובץ Mshtml.dll כאשר משתמשים בפונקציות IAccessible כדי לאחזר מידע ב-Internet Explorer 6 SP1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 899812 השגיאה "Internet Explorer נתקל בבעיה ועליו להיסגר" מופיעה כאשר משתמשים ב-Internet Explorer 6 כדי להציג דף אינטרנט שמארח פקד ActiveX (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 901116 השגיאה "Microsoft Internet Explorer נתקל בבעיה ועליו להיסגר" מופיעה כאשר מנסים לפתוח דף אינטרנט ב-Internet Explorer 6 עם Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
בעיות מוכרות
 • במערכות Microsoft Windows XP עם Service Pack 2 ו-Microsoft Windows Server 2003 עם Service Pack 1, פריט לוח הבקרה 'הוספה או הסרה של תוכניות' מציג רשימה של עדכוני תוכנה. רשימת עדכוני התוכנה מופיעה בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' תחת שם המוצר שעודכן. במערכת Windows XP עם Service Pack 2, הכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' מציג את העדכונים תחת הפריט Windows XP - עדכוני תוכנה. אך ב'הוספה או הסרה של תוכניות' של Windows XP עם Service Pack 2 לא מוצג הנתון הותקן ב עבור עדכון התוכנה. לכן עדכון תוכנה חדש לא יופיע לפי סדר ההתקנה. במקום זאת יופיע עדכון התוכנה בראש הרשימה של Windows XP - עדכוני תוכנה.
 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, ייתכן שלא ניתן יהיה לנגן פרקים מתוך תקליטורי DVD מסוימים מסוג Windows Media High Definition Video (WMV HD) כאשר בוחרים בהם דרך Microsoft Windows Media Player.
  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
  884487 אי אפשר לנגן פרקים מתוך תקליטורי DVD מסוימים מסוג WMV HD דרך ה-Windows Media Player (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • השימוש בכינויים אינו נתמך עוד ב-Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  906294 השימוש בכינויים אינו נתמך עוד ב-Internet Explorer לאחר התקנת עדכוני האבטחה המסופקים על ידי עדכון האבטחה המצטבר 896727 (MS05-038)‏
מאפיינים:

מזהה פריט: 896727 - סקירה אחרונה: 01/16/2015 09:03:39 - תיקון: 4.1

 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB896727
משוב