אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer

מבוא
חבילות העדכונים וחבילות עדכוני האבטחה עבור Internet Explorer גירסה 6 ואילך עשויות להיות מופצות ביחד עם קבצי תיקונים חמים, בנוסף לקבצי ההפצה הכללית (GDR). כברירת מחדל, כאשר הקבצים הקיימים אינם מסביבת התיקון החם, החבילה של עדכון האבטחה אינה מתקינה את קבצי התיקון החם. לקבלת פרטים נוספים על הדרך לברר אם הקבצים הקיימים הם מסביבת התיקון החם, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003
המאמר שלהלן מתאר את אופן ההתקנה של התיקונים החמים הנכללים בחבילת עדכון או בחבילת עדכון אבטחה מצטבר עבור Microsoft Internet Explorer בגירסה 6 ואילך. המידע במאמר שלהלן מיועד למשתמשים ב-Microsoft Windows XP וב-Microsoft Windows Server 2003.
מידע נוסף
כדי להתקין את קבצי התיקון החם הנכללים בחבילת עדכון או בחבילת עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer, להשתמש באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: התקנת תיקון חם לפני התקנת חבילת העדכון או חבילת עדכון האבטחה המצטבר

התקן תיקון חם שמעדכן קובץ כלשהו מאלה הנכללים בחבילת העדכון או בחבילת עדכון האבטחה המצטבר. לאחר מכן, התקן את חבילת העדכון או את חבילת עדכון האבטחה המצטבר עבור Internet Explorer 6. לאחר התקנת התיקון החם, תוכנית ההתקנה של העדכון או של עדכון האבטחה המצטבר תזהה את קובץ התיקון החם ותתקין את גירסת התיקון החם של הקבצים בחבילה.

שיטה 2: אכיפת ההתקנה של קבצי התיקון החם על-ידי תוכנית ההתקנה של העדכון או של עדכון האבטחה המצטבר

השתמש בבורר ‎/B כדי לשנות את הענף המשמש להתקנת חבילה שעושה שימוש ביישום Update.exe כתוכנית ההתקנה. לדוגמה, השתמש בפקודות הנראות כמו אלה שלהלן:
 • Windows XP
  PackageName.exe /b:SP3QFE
  פקודה זו מתקינה את גירסת SP3QFE של קבצי ה-Windows XP.
 • Windows Server 2003‏
  PackageName.exe‏ ‎/b:RTMQFE
  פקודה זו מתקינה את גירסת RTMQFE של קבצי ה-Windows Server 2003.
 • Windows Server 2003 Service Pack 1 ‏
  PackageName.exe‏ ‎/b:SP1QFE
  פקודה זו מתקינה את גירסת SP1QFE של קבצי Windows Server 2003.
 • Windows Server 2003 Service Pack 2 ‏
  PackageName.exe‏ ‎/b:SP2QFE
  פקודה זו מתקינה את גירסת SP2QFE קבצי Windows Server 2003.
כדי לברר אם חבילת עדכון תוכנה עושה שימוש ביישום Update.exe כתוכנית ההתקנה, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על החבילה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. בכרטיסייה Version (גירסה), תחת Other Version Information (פרטי גירסה נוספים), לחץ על Installer Engine (המנוע של תוכנית ההתקנה). כעת אמור להופיע Update.exe בשדה Value (ערך). אם אין הדבר כך, החבילה אינה עושה שימוש ביישום Update.exe כתוכנית ההתקנה. במקרה זה יש להשתמש בשיטה 1 או בשלבים הבאים כדי להתקין את קבצי התיקון החם.
חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows


כדי לקבוע באופן ידני את תצורת המחשב, כך שתוכנית התקנה קודמת תתקין את גירסת התיקון החם של הקבצים בחבילה שאינה עושה שימוש ביישום Update.exe כתוכנית ההתקנה, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום ולחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
 3. הצבע על חדש, לחץ על ערך DWORD, הקלד QFEInstalled כדי להעניק שם לערך הרישום ולאחר מכן הקש על ENTER.
 4. לחץ לחיצה ימנית על QFEInstalled, לחץ על שנה, הקלד 1 בתיבה נתוני ערך כדי להקצות לערך הרישום את הערך 1 ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.

  שים לב בערך זה של הרישום, הערך 1 אוכף את ההתקנה של קבצי התיקון החם הנכללים בחבילת העדכון או בחבילת עדכון האבטחה המצטבר.
 5. התקן את חבילת העדכון או את חבילת עדכון האבטחה המצטבר.
הערות
 • תוכנת ההתקנה של עדכון האבטחה המצטבר לא תתקין אף תיקון חם אם אחד מהמקרים הבאים מתקיים:
  • התיקונים החמים שהותקנו במחשב שלך פורסמו לאחר MS04-004 אבל לפני MS04-038.
  • לא התקנת את אוסף העדכונים 873377 או את אוסף העדכונים 889669.
  תוכנת ההתקנה אינה מאתרת תיקונים חמים שפורסמו לאחר MS04-004 אבל לפני MS04-038. אוסף העדכונים 873377 ואוסף העדכונים 889669 יוצרים ערך רישום הגורם לתוכנת ההתקנה להתקין תיקונים חמים.

  כדי להתקין את התיקונים החמים גם במקרים אלה, התקן את העדכון המצטבר האחרון עבור Internet Explorer באמצעות השיטה הידנית שתוארה קודם לכן.
 • בעת התקנת תיקון חם בנפרד מעדכון מצטבר, ייתכן שהקבצים לא יותקנו אם הם גירסאות מוקדמות יותר של קבצים שכבר נמצאים במחשב. תוכנת ההתקנה לא תחזיר שגיאות. עם זאת, אם התיקונים החמים שאתה מבקש להתקין לא היו כלולים בעדכון המצטבר האחרון של Internet Explorer, ייתכן שהקבצים החדשים יותר שקיימים במחשב לא כוללים אותם. כדי להתקין את התיקונים החמים, התקן את העדכון המצטבר האחרון עבור Internet Explorer באמצעות השיטה הידנית שתוארה קודם לכן.
מאפיינים:

מזהה פריט: 897225 - סקירה אחרונה: 09/07/2009 14:36:52 - תיקון: 4.0

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbsecurity kbexpertiseadvanced kbhowto KB897225
משוב