אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד קובע לקוח Windows Update באיזה שרת proxy להשתמש כדי להתחבר לאתר האינטרנט Windows Update‏

מבוא
תוכנית הלקוח Microsoft Windows Update משתמשת בשירות Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) כדי לחפש עדכונים זמינים. כמו כן משתמשת Windows Update ב-Background Intelligent Transfer Service (BITS) כדי להוריד עדכונים אלה. Microsoft Windows HTTP Services ו-BITS פועלים ללא תלות ב-Microsoft Internet Explorer. על שני השירותים האלה להיות מסוגלים לזהות את שרת ה-proxy או שרתי ה-proxy הזמינים בסביבה המסוימת שלך. מאמר זה מתאר את השיטות השונות הזמינות לזיהוי שרתי proxy. כמו כן מתאר המאמר את המצבים שבהם משתמש לקוח Windows Update בשיטה מסוימת לשם זיהוי שרתי proxy.
מידע נוסף

השירות 'עדכונים אוטומטיים' מוגדר כך שיוריד ויתקין עדכונים מאתר האינטרנט Microsoft Windows Update

שירות 'עדכונים אוטומטיים' יכול להוריד ולהתקין עדכונים באופן אוטומטי מאתר האינטרנט Windows Update. שירות 'עדכונים אוטומטיים' לא דורש אינטראקציה עם המשתמש כיוון שהוא פועל בהקשר של חשבון המערכת המקומית. לשירות 'עדכונים אוטומטיים' אין גישה להגדרות ספציפיות-למשתמש של שרת proxy, שייתכן שהוגדרו ב-Internet Explorer. שירות 'עדכונים אוטומטיים' יכול לגלות שרת proxy רק באמצעות אחת מהשיטות הבאות:
 • שרת ה-proxy הוגדר ידנית בעזרת הכלי Proxycfg.exe. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בכלי Proxycfg.exe, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  289481 ייתכן שיש להפעיל את הכלי Proxycfg על מנת להפעיל את ServerXMLHTTP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • הגדרות Web Proxy Auto Detect (WPAD) נקבעו בסביבת הרשת באחד מהמקומות הבאים:
  • האפשרויות של מערכת שמות תחום (DNS)
  • האפשרויות של פרוטוקול תצורת מארח דינאמי (DHCP)
  לקבלת מידע נוסף על נושאים קשורים, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  816320 כיצד להגדיר תצורת גילוי אוטומטי של חומת אש ושל לקוח proxy באינטרנט ב-Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

הגישה לאתר האינטרנט Windows Update מתבצעת בעזרת דפדפן Internet Explorer

אם משתמשים ב-Internet Explorer כדי לגשת לאתר האינטרנט Windows Update, תוכנית הלקוח Windows Update מגלה שרת proxy באמצעות השיטות הבאות לפי סדר הופעתן.

שיטה 1: תצורת Internet Explorer נקבעה לזיהוי הגדרות באופן אוטומטי

אם תיבת הסימון אתר הגדרות באופן אוטומטי מסומנת ב-Internet Explorer, לקוח Windows Update משתמש בתכונה WPAD כדי לאתר שרת proxy. על מנת להציג את תיבת הסימון אתר הגדרות באופן אוטומטי, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. לחץ על הכרטיסייה התקשרויות.
 4. אם אתה מתחבר לאינטרנט באמצעות שרת proxy ברשת תקשורת מקומית (LAN), לחץ על הגדרות LAN. אם אתה מתחבר לאינטרנט באמצעות שרת proxy לחיבור בחיוג או חיבור VPN, לחץ על חיבור זה ולאחר מכן לחץ על הגדרות.
לקבלת מידע נוסף על נושאים קשורים, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
816320 כיצד להגדיר תצורת גילוי אוטומטי של חומת אש ושל לקוח proxy באינטרנט ב-Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שיטה 2: תצורת Internet Explorer נקבעה לשימוש בקובץ script לקביעת תצורה אוטומטית

אם מתקיימים התנאים הבאים, לקוח Windows Update יאתר את שרת ה-proxy באמצעות עיבוד ה-script לקביעת תצורה אוטומטית:
 • Internet Explorer אינו יכול לגלות את שרת ה-proxy באמצעות שיטה 1.
 • תיבת הסימון השתמש ב-Script לקביעת תצורה אוטומטית מסומנת ב-Internet Explorer.
על מנת להציג את תיבת הסימון השתמש ב-Script לקביעת תצורה אוטומטית, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. לחץ על הכרטיסייה התקשרויות.
 4. אם אתה מתחבר לאינטרנט באמצעות שרת proxy ברשת תקשורת מקומית (LAN), לחץ על הגדרות LAN. אם אתה מתחבר לאינטרנט באמצעות שרת proxy לחיבור בחיוג או חיבור VPN, לחץ על חיבור זה ולאחר מכן לחץ על הגדרות.

שיטה 3: תצורת Internet Explorer נקבעה באמצעות ערך מוגדר-משתמש של שרת proxy

אם מתקיימים התנאים הבאים, לקוח Windows Update ישתמש בשרת proxy מוגדר-משתמש כדי להתחבר לאינטרנט:
 • אין אפשרות ללקוח Windows Update לאתר שרת proxy באמצעות גילוי אוטומטי או באמצעות script לקביעת תצורה אוטומטית.
 • שרת proxy מוגדר ב-Internet Explorer.
כדי להציג את ערך מוגדר-משתמש של שרת ה-proxy, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. לחץ על הכרטיסייה התקשרויות.
 4. אם אתה מתחבר לאינטרנט באמצעות שרת proxy ברשת תקשורת מקומית (LAN), לחץ על הגדרות LAN. אם אתה מתחבר לאינטרנט באמצעות שרת proxy לחיבור בחיוג או חיבור VPN, לחץ על חיבור זה ולאחר מכן לחץ על הגדרות.
 5. אתר את הערך שמופיע בתיבה כתובת תחת שרת proxy.

שיטה 4: לא מוגדר שרת proxy ב-Internet Explorer

אם לא מוגדר שרת proxy ב-Internet Explorer, לקוח Windows Update משתמש בשרת ה-proxy שהוגדר בעזרת הכלי Proxycfg.exe. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בכלי Proxycfg.exe, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
289481 ייתכן שיש להפעיל את הכלי Proxycfg על מנת להפעיל את ServerXMLHTTP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שיטה 5: לא מוגדר אף שרת proxy

אם מתקיימים התנאים הבאים, לקוח Windows Update ינסה להתחבר ישירות לאתר האינטרנט Windows Update:
 • לא מוגדר אף שרת proxy בעזרת הכלי Proxycfg.exe.
 • לא מוגדר אף שרת proxy ב-Internet Explorer באופן ידני.
בתרחיש זה, אם נדרש שרת proxy כדי להתחבר לאינטרנט, לקוח Windows Update לא יצליח להתחבר לאתר האינטרנט Windows Update.

תיאור התכונה Web Proxy Auto Detect (WPAD)

התכונה WPAD מאפשרת לשירותים לאתר שרת proxy זמין על-ידי ביצוע שאילתה לאפשרות DHCP או על-ידי איתור רשומת DNS מסוימת. לקבלת מידע נוסף על היתרונות והחסרונות של השימוש ב-DNS במקום ב-DHCP בתכונה WPAD, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
816320 כיצד להגדיר תצורת גילוי אוטומטי של חומת אש ושל לקוח proxy באינטרנט ב-Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תיאור הכלי Proxycfg.exe

הכלי Proxycfg.exe קובע את תצורת WinHTTP לשימוש בשרת proxy מסוים. הוא עושה זאת באמצעות שינוי ערך הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings
הכלי Proxycfg.exe שימושי כאשר אין אפשרות ליישם את WPAD. בנוסף, ניתן להסתייע בכלי זה לפתרון בעיות בגילוי שרתי proxy ברשת. במקרה כזה, ניתן להסתייע בכלי כדי לוודא שבעיה מסוימת התרחשה עקב חוסר היכולת לגלות שרת proxy באמצעות שיטות גילוי אחרות כמו WPAD. לקבלת מידע נוסף על נושאים קשורים, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
298481 ייתכן שיש להפעיל את הכלי Proxycfg על מנת להפעיל את ServerXMLHTTP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
על מנת להציג את הפרמטרים של שורת הפקודה בהם תומך הכלי Proxycfg.exe, הקלד proxycfg.exe /? בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER. אם תפעיל את הפקודה proxycfg.exe מבלי להשתמש בפרמטרים של שורת הפקודה, יוצגו ההגדרות הנוכחיות. במצב זה, יתקבלו תוצאות הדומות לאחת מהתוצאות הבאות.

הגדרות כאשר לא נקבעה תצורה של אף שרת proxy

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration ToolCopyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\  SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\   WinHttpSettings :   Direct access (no proxy server).

הגדרות כאשר נקבעה תצורת שרת proxy

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration ToolCopyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\  SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\   WinHttpSettings :	    Proxy Server  =	  <myproxyserver>    Bypass List  =	  

כדי להגדיר שרת proxy בעזרת הכלי Proxycfg.exe

כדי להגדיר שרת proxy בעזרת הכלי Proxycfg.exe, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בשורת הפקודה, הקלד proxycfg -p proxyservername:portnumber ולאחר מכן הקש ENTER. בפקודה זו, החלף את proxyservername בשם התחום המלא של שרת ה-proxy. החלף את portnumber במספר היציאה שמיועדת לשרת ה-proxy. לדוגמה, החלף את proxyservername בproxy.domain.example.com והחלף את portnumber ב-80.
אם הגדרת תצורת שרת ה-proxy התבצעה בהצלחה, יופיעו התוצאות הבאות:
Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration ToolCopyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\  SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\   WinHttpSettings :	    Proxy Server  =	  <myproxyserver>    Bypass List  =	   

כדי להסיר שרת proxy בעזרת הכלי Proxycfg.exe

כדי להסיר שרת proxy ולהגדיר 'גישה ישירה' לאינטרנט בעזרת הכלי Proxycfg.exe, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בשורת הפקודה, הקלד proxycfg -D ולאחר מכן הקש ENTER.
הערה אם אחד מהתנאים הבאים מתקיים, לא יופיע שרת proxy בתוצאות הפקודה proxycfg.exe:
 • שרת ה-proxy הוגדר ידנית ב-Internet Explorer.
 • שרת ה-proxy הוגדר בעזרת script לקביעת תצורה.
הפקודה proxycfg.exe משמשת רק כדי להגדיר ידנית את שרת ה-proxy שמשמש את WinHTTP. אם אתה משתמש ב-WPAD כדי לציין שרת proxy או ב-Internet Explorer כדי לציין שרת proxy, תוצאות הפקודה proxycfg.exe אמורות להציג את הערך Direct access (no proxy server).

קבצי .pac נתמכים

לקבלת מידע נוסף על סוגים נתמכים של קבצי .pac, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
kbwindowsupdatev6, WU
מאפיינים:

מזהה פריט: 900935 - סקירה אחרונה: 05/17/2011 17:06:00 - תיקון: 3.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev6 kbhowto kbinfo KB900935
משוב