אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

אין באפשרותך לפתוח קובצי HTML Help מתוך Internet Explorer לאחר התקנת עדכון האבטחה 896358 או Windows Server 2003 Service Pack 1

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאפייני הבעיה
לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358 או Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), ייתכן כי לאחר לחיצה על קישור לקובץ HTML Help בעל סיומת chm ב-Internet Explorer, תיתקל באחת מהתופעות הבאות או בשתיהן:
 • אין אפשרות להציג נושאים המופיעים בקובץ ה-chm כשלוחצים על פתח במקום על שמור בתיבת הדו-שיח הורדת קבצים.
 • אין אפשרות להציג נושאים המופיעים בקובץ ה-chm כשלוחצים על שמור בתיבת הדו-שיח הורדת קבצים ומנסים לפתוח את הקובץ.
הערה מאמר זה מכיל מידע משלים למאמרי Microsoft Knowledge Base שלהלן:
232077 הפעלת קבצים באמצעות היפר-קישור ותיבת הדו-שיח 'הורדת קבצים' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
896054 אין אפשרות לפתוח תוכן מרוחק באמצעות פרוטוקול InfoTech לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358, עדכון אבטחה 840315 או Windows Server 2003 Service Pack 1
896358 MS05-026: פגיעות ב-HTML Help עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק
סיבה
עדכון האבטחה 896358 ו-Windows Server 2003 SP1 כוללים שינויים בפרוטוקול InfoTech, החוסמים את היכולת להציג תוכן מרוחק. שינויים אלה הוכנסו כדי להפחית את רמת פגיעות האבטחה ב-HTML Help. לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358 או Windows Server 2003 SP1, הקבצים שבתיקיית 'קובצי אינטרמט זמניים' (Temporary Internet Files) מטופלים כתוכן מהאזור 'אינטרנט'. לכן, כשלוחצים על פתח בתיבת הדו-שיח הורדת קבצים, הקבצים עשויים להופיע כחסומים. נוסף לכך, לאחר התקנת עדכון האבטחה 896358 או Windows Server 2003 SP1, עלול Attachment Manager להתייחס לקובץ ה-chm הורד כקובץ לא מהימן. לכן, ייתכן שלא תוכל לפתוח את הקובץ. אלה הן השפעות צפויות ומכוונות של התקנת עדכון האבטחה ושל התקנת Windows Server 2003 SP1.
פתרון הבעיה

פתרון למשתמשי קצה

אזהרה אם תתבקש לפתוח או לשמור קובץ chm מאתר אינטרנט, עליך לעשות זאת רק אם הקובץ דרוש לך ואם אתה בוטח באתר האינטרנט המספק את הקובץ.

בתיבת הדו-שיח הורדת קבצים, לחץ על שמור, ולאחר מכן בחר היכן ברצונך לשמור את קובץ ה-chm שהורדת. לאחר מכן, השתמש באחת השיטות הבאות:

שיטה 1

 1. לחץ פעמיים על קובץ ה-chm.
 2. בתיבת הדו-שיחפתיחת קובץ - אזהרת אבטחה, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון שאל תמיד לפני פתיחת קובץ זה.
 3. לחץ על פתח.

שיטה 2

 1. לחץ על קובץ ה-CHM באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. לחץ על בטל חסימה.
 3. לחץ פעמיים על קובץ ה-chm כדי לפתוח אותו.

פתרון עבור מנהלי מערכת

כדי לפתור בעיה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

השתמש בנתיבי קבצים ובקבצים משותפים מסוג UNC כקישורים אל קבצי chm

אם דף האינטרנט שלך משתמש בסכמת HTTP URL כדי ליצור קישור לקבצי chm, עלול עדכון אבטחה 896358 למנוע ממשתמשים אפשרות לראות נושאים המופיעים בהם. החלפת נתיב קובץ HTTP בנתיב קובץ UNC עשויה לשוב ולאפשר פתיחת קובצי chm מתוך דף האינטרנט.

כדי להשתמש בנתיב קובץ UNC במקום בכתובת HTTP URL, בצע את הפעולות הבאות:
 1. מקם את קובצי ה-chm בשרת שיתוף קבצים שיכול להיות ממוען באמצעות נתיב קובץ UNC.

  נתיב קובץ UNC דומה במראהו לנתיב הבא:
  \\productmanuals\helpfiles
 2. השתמש בערך ItssRestrictions\UrlAllowList כדי לאפשר למערכות ברשת האינטרה-נט לגשת לקובצי ה-chm מתוך שיתוף קבצים זה.

  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  896054 אין אפשרות לפתוח תוכן מרוחק באמצעות פרוטוקול InfoTech לאחר התקנת עדכון אבטחה 896358, עדכון אבטחה 840315 או Windows Server 2003 Service Pack 1
 3. עדכן את הקישורים בדף האינטרה-נט שלך כדי להשתמש בנתיבי קובץ UNC בתוך כתובות ה-URL של קובצי ה-chm המקושרים.
שים לב שיטה זו פועלת רק עבור דפים המקבלים שירות מהאזור 'אינטרה-נט'. שיטה זו אינה פועלת עבור דפים המקבלים שירות מהאזור 'אינטרנט'.

הגדר יישומי אינטרנט להורדת קבצי chm

בדפי אינטרנט המקושרים לקבצי chm, הוסף הוראות המציעות למשתמש לשמור את הקובץ במקום לפתוח את הקובץ ישירות. לקבלת מידע נוסף, עיין בחלק "פתרון לבעיה עבור משתמשי קצה".

כמו כן, באפשרותך להשתמש בתגית DownloadOptions <META> כדי להסיר את הלחצן 'פתח' מתיבת הדו-שיח 'הורדת קבצים' המופיעה לאחר לחיצה על קישור לקובץ ה-chm על-ידי המשתמש. מקם תגית זו בתוך התגית <head> של דף ה-HTML. הדוגמה הבאה ממחישה שימוש זה.
<head><META name="DownloadOptions" content="noopen"></head>
לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:הערה השימוש בתג DownloadOptions <META> נתמך אך ורק ב- Microsoft Windows XP עם Service Pack 2 וב- Windows Server 2003 עם Service Pack 1.
מידע נוסף

סקירה כללית ודוגמאות עבור מנהלי מערכת

לקבלת מידע נוסף אודות עדכון האבטחה 896358 ועל האופן שבו באפשרותך להפעיל מחדש יישומי אינטרנט המושפעים מעדכון זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
896358 MS05-026: פגיעות ב-HTML Help עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

Internet Explorer

לקבלת מידע נוסף על הפעלת קבצים באמצעות היפר-קישור ב-Internet Explorer, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
232077 הפעלת קבצים באמצעות היפר-קישור ותיבת הדו-שיח 'הורדת קבצים' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש באזורי אבטחה ב-Internet Explorer, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
174360 כיצד להשתמש באזורי אבטחה ב-Internet Explorer

תמיכה טכנית עבור גירסאות מבוססות x64 של Microsoft Windows

מחשבים המפעילים גירסאות מבוססות x64 של Microsoft Windows, ייתכן שיהיה עליך להתאים את ההוראות בסעיף 'פתרון הבעיה', המסבירות כיצד לשנות את הרישום. לדוגמה, ייתכן שיהיה עליך לטפל בחלקים שונים של מערכת הרישום אם ברצונך לשנות את הפונקציונליות של 32 סיביות או של 64 סיביות. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
896459 שינויים במערכת הרישום לגבי גירסאות מבוססות x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
יצרן החומרה שלך מספק תמיכה ועזרה טכנית עבור גירסאות מבוססות x64 של Microsoft Windows. יצרן החומרה שלך מספק תמיכה כיוון שגירסה מבוססת x64 של Windows נכללה בחומרה שברשותך. ייתכן כי יצרן החומרה ביצע התאמה אישית של התקנת Windows באמצעות רכיבים ייחודיים. רכיבים ייחודיים עשויים לכלול מנהלי התקנים ספציפיים או הגדרות אופציונליות למירוב ביצועי החומרה. אם תזדקק לעזרה טכנית עבור הגירסה המבוססת x64 של Windows שברשותך, Microsoft תספק לך סיוע בהיקף סביר. עם זאת, ייתכן שתיאלץ לפנות ישירות ליצרן שלך. היצרן הוא הגורם המוסמך ביותר לתמוך בתוכנה שהוא עצמו התקין בחומרה.

לקבלת מידע נוסף על המוצר Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: לקבלת מידע על גירסאות מבוססות x64 של המוצר Microsoft Windows Server 2003, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מאפיינים:

מזהה פריט: 902225 - סקירה אחרונה: 11/07/2013 20:05:00 - תיקון: 5.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition

 • kbsecurity kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB902225
משוב
/html>