אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד להסיר ולהתקין מחדש באופן ידני את .NET Framework 2.0

ייתכן שמאמר זה מכיל קישור לתוכנית השירות Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). אם הופנית למאמר זה לפתרון בעיה בהתקנה באמצעות תוכנית השירות Windows Installer Cleanup, צור קשר עם יצרן התוכנה לתמיכה בהתקנת המוצר, או עיין במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base לשלבים לפתרון בעיות בהסרת התקנה עם מוצרים המשתמשים במתקין של Windows:


2438651
כיצד לפתור בעיות שעלולות להתרחש כאשר אתה מתקין, מסיר התקנה, או משדרג תוכנית במחשב מבוסס Windows
חשוב
ייתכן שמאמר זה מכיל קישור לתוכנית השירות Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). אם הופנית למאמר זה לפתרון בעיה בהתקנה באמצעות תוכנית השירות Windows Installer Cleanup, צור קשר עם יצרן התוכנה לתמיכה בהתקנת המוצר, או עיין במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base לשלבים לפתרון בעיות בהסרת התקנה עם מוצרים המשתמשים במתקין של Windows:

תקציר
ניתן להשתמש בשיטות שבמאמר זה כדי לפתור בעיות בהתקנה של Microsoft .NET Framework גירסה 2.0. מאמר זה דן בהתקנות ב- Microsoft Windows Server 2003, ב- Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) או ב- Windows XP Service Pack 2 (SP2). השיטות שמאמר זה דן בהן כוללות רישום מחדש של Microsoft Windows Installer, וכן תיקון, הסרה והתקנה מחדש של NET Framework. כדי להשתמש בשיטות אלה, עליך להכיר את .NET Framework 2.0, עורך הרישום ו- Windows Installer. בנוסף לכך, כל אחת משיטות אלה דורשות שתשנה את הרישום במחשב.
מבוא
מאמר זה מכיל הוראות מפורטות כיצד לפתור בעיות שעשויות להתעורר בעת התקנה של NET Framework 2.0.

כאשר Microsoft Windows Installer נרשם באופן שגוי ברישום של Windows, תוכנית ההתקנה של .NET Framework 2.0 לא יכולה לגשת לחלק מרכיבי Windows Installer. מאמר זה דן במעקף לבעיה זו על-ידי ביטול הרישום ולאחר מכן רישום מחדש לש Windows Installer.

ייתכן שלא תמיד תוכל להסיר לחלוטין את .NET Framework 2.0 באמצעות הכלי 'הוספה/הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה. מאמר זה דן גם במעקף של בעיה זו על-ידי תיקון .NET Framework 2.0 או על-ידי הסרה ידנית של .NET Framework 2.0 מהמחשב ולאחר מכן התקנה מחדש של NET Framework 2.0.

דרישות

הרשימה הבאה מתארת את החומרה, התוכנות, תשתית הרשת וחבילות service pack המומלצות הדרושות לך:
 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) או Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft .NET Framework 2.0.
  כדי להשיג את Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package, בחר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: 
הערה כדי לפתור בעיות בהתקנת .NET Framework 2.0, עליך להשתמש בחשבון שמשתייך לקבוצת Administrators המקומית במחשב שבו פועל NET Framework 2.0.

מאמר זה יוצא מתוך הנחה שאתה מכיר את הנושאים הבאים:
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • עורך הרישום
 • Windows Installer

ביטול רישום ולאחר מכן רישום מחדש של Windows Installer

פעולה זה מתקנת את רוב המצבים. בנוסף לכך, פעולה זו לא משפיעה על תוכניות המותקנות כעת שעושות שימוש ב- Windows Installer.
 1. בטל את הרישום של Windows Installer. לשם כך, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msiexec /unregister בתיבה פתח, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. רשום מחדש את Windows Installer. לשם כך, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msiexec /regserver בתיבה פתח, ולאחר מכן לחץ על אישור.

תיקון .NET Framework 2.0

להלן שלוש דרכים לתיקון .NET Framework.

שימוש בפקודה 'תקן' בקובץ המטמון של Windows Installer

כדי לתקן את .NET Framework 2.0 באמצעות קובץ המטמון של Windows Installer, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד installer בתיבה פתח ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בתפריט תצוגה ב- Windows Installer, לחץ על פרטים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הערה.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קובץ המטמון של Windows Installer עם ההערה Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu ולאחר מכן לחץ על תקן.
 4. לאחר סיום תהליך התיקון, צא מ- Windows Installer.

הפעלת .NET Framework 2.0 Redistributable package בשורת פקודה

כדי לתקן את .NET Framework 2.0 באמצעות שורת הפקודה, בצע פעולות אלה:
 1. אתר את הקובץ Dotnetfx.exe שבו השתמשת כדי להתקין את NET Framework 2.0. לשם כך, היעזר באחת מהשיטות הבאות:
  • אם התקנת את .NET Framework 2.0 תקליטור או מ- DVD, הכנס את תקליטור ההתקנה אל כונן התקליטורים או כונן ה- DVD.
  • אם התקנת את .NET Framework 2.0 מהכונן הקשיח, הורד את תוכנית ההתקנה של .NET Framework 2.0 לכונן הקשיח.
  • אם התקנת את .NET Framework 2.0 מכונן רשת, התחבר שוב לכונן הרשת.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בשורת הפקודה, הפעל את הפקודה הבאה:
  %InstallationPath%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
הערה %InstallationPath% הוא מציין מיקום עבור הנתיב של קובץ Dotnetfx.exe שאיתרת בשלב 1.

הסר באופן ידני ולאחר מכן התקן מחדש את .NET Framework 2.0

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows


חשוב פעולות אלה עשויות להגביר את חשיפתך לסיכוני אבטחה. פעולות אלה גם עלולות להפוך את הרשת שלך לפגיעה יותר להתקפות מצד משתמשים זדוניים או תוכנות זדוניות כגון וירוסים. מומלץ להשתמש בהליך המתואר במאמר זה כדי לאפשר לתוכניות לפעול כפי שנועדו לפעול וכדי ליישם יכולות ספציפיות של תוכניות. לפני שתבצע שינויים אלה, אנו ממליצים שתנסה להעריך את הסיכונים הקשורים ליישום ההליך בסביבה הספציפית שלך. אם תבחר ליישם הליך זה, נקוט בכל אמצעי מתאים נוסף שיסייע בהגנת המערכת שלך. מומלץ שתשתמש בהליך זה רק אם הוא באמת נחוץ לך.
 1. הסר את .NET Framework 2.0 מהמטמון של Windows Installer:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד installer בתיבה פתח ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. בתפריט תצוגה ב- Windows Installer, לחץ על פרטים.
  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת העמודה שם ולאחר מכן לחץ על הערות.
  4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קובץ המטמון של Windows Installer עם ההערה Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.
  5. לאחר סיום תהליך הסרת ההתקנה, צא מ- Windows Installer.
 2. מחק באופן ידני את הפריטים הבאים מהמחשב. הערה בהתאם למצב הנוכחי של התקנת .NET Framework, ייתכן שפריטים אלה לא קיימים במחשב.
  • התיקיה URTTemp
  • הקובץ Mscoree.dll
  • התיקיה v2.0.50727
  לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד system32 בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור. התכנים של התיקיה System32 יופיעו ב- Windows Explorer.
  2. אתר ומחק את התיקיה URTTemp.
  3. אתר ומחק את הקובץ mscoree.dll.

   הערה אם גם .NET Framework 1.1 או .NET Framework 1.0 מותקנים במחשב, ואין בכוונתך להתקין מחדש את .NET Framework 2.0, עליך לתקן את .NET Framework 1.1 או את NET Framework 1.0. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "תיקון ש.NET Framework" במאמר מאגר הידע Microsoft Knowledge Base הבא:
   824643 כיצד לפתור בעיות בהתקנת Microsoft .NET Framework 1.1 ב- Windows XP או ב- Windows 2000 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  4. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד microsoft.net בתיבה פתח ולאחר מכן לחץ על אישור. התכנים של התיקיה Microsoft.NET מופיעים ב- Windows Explorer.
  5. בתיקיה Microsoft.NET, לחץ פעמיים על התיקיה Framework.
  6. בתיקיה Framework, מחק את התיקיה v2.0.50727.
  7. סגור את התיקיה Framework.
 3. מחק באופן ידני את מפתחות הרישום הרלוונטיים:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להפעיל את עורך הרישום.
  2. בעורך הרישום, אתר ומחק את מפתחות הרישום הבאים.

   הערה בהתאם למצב הנוכחי של התקנת .NET Framework, ייתכן שמפתחות רישום אלה לא קיימים במחשב.
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
  3. צא מעורך הרישום.
 4. השתמש ב- Windows Installer CleanUp Utility (Msizap.exe) כדי להסיר מידע של Windows Installer מהרישום. הרכיבים (Msizap.exe) של Windows Installer Software Development Kit כלולים בערכת פיתוח התוכנה (SDK) של Microsoft Windows.

  הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
  לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
  Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  290301 תיאור של Windows Installer CleanUp Utility
  כדי להסיר מידע של Windows Installer מהרישום, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. בשורת הפקודה, אתר את הספריה שמכילה את Windows Installer CleanUp Utility, ולאחר מכן הפעל את הפקודה הבאה:
   Msizap TP {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}
  3. הפעל מחדש את המחשב.
 5. הפוך את כל תוכניות האנטי-וירוס וחומות האש שהתקנת במחשב ללא זמינות. לשם כך, השתמש בכלי תצורת המערכת (Msconfig.exe) כדי לבצע הפעלה נקייה של המחשב. לאחר מכן הפוך ללא זמין כל שירות שלא דרוש לך.

  בעת השימוש בכלי תצורת המערכת במצב אבחוני, הפוך מחדש לזמין את Windows Installer Service בכרטיסיה שירותים.

  כדי להפעיל את כלי השירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. מחק את תוכן התיקייה Temp:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד %Temp% בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור. התכנים של התיקיה Temp יופיעו ב- Windows Explorer.
  2. בתיקיה Temp, לחץ על בחר הכל בתפריט עריכה.
  3. בתפריט קובץ, לחץ על מחק.

   הערה מחק קבצים ותיקיות רבים ככל האפשר מהתיקיה Temp.
 7. התקן מחדש את NET Framework 2.0. כדי להשיג את Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package, בחר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: הערה אם אינך רוצה להתקין מחדש את .NET Framework 2.0 ובמחשב מותקן .NET Framework 1.1 או .NET Framework 1.0, עליך לתקן את .NET Framework 1.1 או את NET Framework 1.0. עליך לתקן התקנות אלה כדי להחליף את הקובץ Mscoree.dll ואת התיקיה URTTemp.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף, בקר באתרי Microsoft Developer Network (MSDN):
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 908077 - סקירה אחרונה: 11/05/2012 09:34:00 - תיקון: 1.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0

 • kbmsicuu2 kbresolve kbsweptvs2008 kbtshoot kbhowtomaster KB908077
משוב
/html>