Office Outlook 2003 עלול להפסיק להגיב במחשב בו פועלת מערכת ההפעלה Windows Server 2003 או Windows XP‏, עקב בעיה במנוע RPC‏

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאפייני הבעיה
אתה משתמש במוצרים הבאים ביחד:
 • Microsoft Office Outlook 2003 או גירסה מאוחרת יותר של Outlook
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft Windows XP עם Service Pack 2 ‏(SP2)‏‎ או Microsoft Windows Server 2003
בתצורה זו, ייתכן שתיתקל באחת או יותר מהתופעות הבאות:
 • הפסקת הפעולה של הרשת ובעיות קישוריות שגורמות ללקוח Outlook להפסיק להגיב. ייתכן שתיאלץ להפעיל מחדש את לקוח Outlook כדי לחדש את פעולת המגוון המלא של הפונקציות המבוקשות.

  הערה הפסקת פעולת הרשת ובעיות הקישוריות דומות לבעיות שאתה עלול להיתקל בהן בתרחישים אלחוטיים.
 • לקוח Outlook מפסיק להגיב אם אתה מתחבר לשרת Exchange בעזרת הפונקציונליות Connect to my mail box using HTTP (התחבר אל תיבת הדואר שלי באמצעות HTTP). תרחיש זה נפוץ כשמתחברים לשרת Exchange דרך האינטרנט.
 • שרת Exchange מפסיק להגיב כאשר שרת Exchange מטפל בבקשות לקוח מ-Outlook 2003 או מגירסה מאוחרת יותר של Outlook. ייתכן שתיאלץ להפעיל מחדש את שרת Exchange כדי לחדש את פעולת המגוון המלא של הפונקציות המבוקשות.
ב-Windows XP עם SP2 או ב-Windows Server 2003 עם Service Pack 1 (SP1)‎, ייתכן שתיתקל גם בבעיות אמינות של מנוע הקריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC), ביישומים שמשתמשים בפונקציונליות RPC אסינכרוני ו-RPC על HTTP. התופעות שיוצרות בעיות אמינות במנוע RPC עשויות להיות:
 • יישומי לקוח מקבלים הודעות שגיאה שמדווחות על חריגות לא מטופלות של הפרות גישה.
 • יישומי לקוח שמשתמשים ב-RPC מפסיקים להגיב.
בנוסף, כאשר תשתמש בשירות DSFR ב-Microsoft Windows Server 2003 R2, ייתכן שתיתקל באחת או יותר מהתופעות הבאות:
 • שירות DFSR מפסיק להגיב. ייתכן שתיאלץ להפעיל מחדש את שירות DFSR כדי לחדש את פעולת המגוון המלא של הפונקציות המבוקשות.
 • שירות DFSR לא משכפל את נתוני ספריית הבסיס של DFS. ייתכן שתיאלץ להפעיל מחדש את שירות DFSR כדי לחדש את פעולת המגוון המלא של הפונקציות המבוקשות.
סיבה
בעיות אלה מתרחשות עקב בעיה במנוע RPC ‏(Rpcrt4.dll‏)‎.
פתרון הבעיה

Windows Server 2003

מידע עדכונים

הקבצים הבאים זמינים עבור הורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x86
הורדההורד את החבילה 908521 כעת.

Windows Server 2003, גירסאות מבוססות Itanium
הורדההורד את החבילה 908521 כעת.

Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x64
הורדההורד את החבילה 908521 כעת.

לקבלת מידע נוסף על אופן ההורדה של קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. חברת Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.
תנאים מוקדמים
כדי להחיל עדכון זה על גירסאות מבוססות x86 וגירסאות מבוססות Itanium של Windows Server 2003, ‏ Windows Server 2003 SP1 חייב להיות מותקן במחשב שלך.
דרישת הפעלה מחדש
יש להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.
מידע על החלפת עדכונים
עדכון זה איננו מחליף עדכון אחר כלשהו.
נתוני קובץ
הגירסה האנגלית של עדכון זה היא בעלת תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מאוחרות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן המופיעה בפריט 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.

Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x86
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהSP נדרשענף שירות
Rpcrt4.dll5.2.3790.2568642,56010 בנובמבר 200519:52x86SP1SP1GDR
Rpcrt4.dll5.2.3790.2568642,56010 בנובמבר 200520:01x86SP1SP1QFE

Windows Server 2003, גירסאות מבוססות Itanium
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהSP נדרשענף שירות
Rpcrt4.dll5.2.3790.25682,459,13610 בנובמבר 200520:22IA-64SP1SP1GDR
Wrpcrt4.dll5.2.3790.2568626,17610 בנובמבר 200520:22x86SP1WOW
Rpcrt4.dll5.2.3790.25682,459,64810 בנובמבר 200520:22IA-64SP1SP1QFE
Wrpcrt4.dll5.2.3790.2568626,17610 בנובמבר 200520:22x86SP1WOW

Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x64
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהSP נדרשענף שירות
Rpcrt4.dll5.2.3790.25681,716,73610 בנובמבר 200520:01x64SP1SP1GDR
Wrpcrt4.dll5.2.3790.2568626,17610 בנובמבר 200520:22x86SP1WOW
Rpcrt4.dll5.2.3790.25681,717,24810 בנובמבר 200520:22x64SP1SP1QFE
Wrpcrt4.dll5.2.3790.2568626,17610 בנובמבר 200520:22x86SP1WOW
מידע על עדכון

Windows XP

הקבצים הבאים זמינים עבור הורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


Windows XP עם SP2
הורדההורד את החבילה 908521 כעת.

Windows XP Professional x64 Edition
הורדההורד את החבילה 908521 כעת.

לקבלת מידע נוסף על אופן ההורדה של קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. חברת Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.
תנאים מוקדמים
כדי להחיל עדכון זה על גירסאות מבוססות x86 של Windows XP SP2‏, Windows XP חייב להיות מותקן במחשב שלך.
דרישת הפעלה מחדש
עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.
מידע על החלפת עדכונים
עדכון זה אינו מחליף עדכון אחר כלשהו.
נתוני קובץ
הגירסה האנגלית של עדכון זה היא בעלת תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מאוחרות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.

Windows XP עם SP2
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהSP נדרשענף שירות
Rpcrt4.dll5.1.2600.2794581,63210 בנובמבר 200519:22x86SP2SP2GDR
Rpcrt4.dll5.1.2600.2794582,14410 בנובמבר 2005 19:20x86SP2SP2QFE

Windows XP Professional x64 Edition
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהSP נדרשענף שירות
Rpcrt4.dll5.2.3790.25681,716,73610 בנובמבר 2005 20:01x64SP1SP1GDR
Wrpcrt4.dll5.2.3790.2568626,17610 בנובמבר 2005 20:22x86SP1WOW
Rpcrt4.dll5.2.3790.25681,717,24810 בנובמבר 2005 20:22x64SP1SP1QFE
Wrpcrt4.dll5.2.3790.2568626,17610 בנובמבר 2005 20:22x86SP1WOW
סטטוס
Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאפיינים:

מזהה פריט: 908521 - סקירה אחרונה: 08/24/2007 19:54:14 - תיקון: 3.5

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • atdownload kbqfe kbhotfixserver kbwinserv2003sp1fix kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbpubtypekc KB908521
משוב