אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

תיקון תאימות של פקדי ActiveX ב-Internet Explorer עבור הקובץ Mshtml.dll

הודעה
העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור את הבעיה המתוארת במאמר זה, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכון האחרון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: לקבלת פרטים טכניים נוספים על עדכון האבטחה המצטבר העדכני עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: מאמר זה מיועד למומחי IT. משתמשים ביתיים יכולים לבקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft לקבלת מידע אודות תופעות שבהן הם נתקלים:
מבוא
Microsoft מפרסמת תיקון תאימות אשר יבטל את אופן הפעולה של תיקון ActiveX ב-Microsoft Internet Explorer, עדכון שפורסם לראשונה בתאריך 28 בפברואר 2006. תיקון ActiveX ב-Internet Explorer כלול גם בעדכון אבטחה 912812 עבור Internet Explorer (עלון אבטחה MS06-013). העדכון משפיע על המוצרים הבאים:
 • מערכת Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x64
 • Windows Server 2003 עם SP1, גירסאות מבוססות Itanium
הערה העדכון לא חל על Windows Vista.

עדכון זה נדון בעלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה (912945): עדכון שאינו עדכון אבטחה עבור Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
912945 עדכון ActiveX בדפדפן Internet Explorer
תיקון התאימות כולל את העדכונים הבאים:
 • תיקון תאימות ל-Internet Explorer עבור Windows XP SP2
 • תיקון תאימות ל-Internet Explorer עבור Windows Server 2003 SP1
 • תיקון תאימות ל-Internet Explorer עבור Windows Server 2003 SP1, גירסאות מבוססות Itanium
 • תיקון תאימות ל-Internet Explorer עבור Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x64
 • תיקון תאימות ל-Internet Explorer עבור Windows XP Professional x64 Edition

פרטי פרסום מחדש

תיקון התאימות פורסם מחדש ביום 20 באפריל 2006. אם פרסת כבר את הגירסה המקורית של תיקון תאימות זה ואינך נתקל בבעיות כלשהן, אין צורך לפרוס מחדש תיקון תאימות זה.

תיקון תאימות זה, שפורסם מחדש, פותר בעיית תצוגה עבור פקדי ActiveX שפותחו באמצעות Microsoft Visual Basic. עדכון האבטחה 912812 (עלון האבטחה MS06-013 של Microsoft) עלול למנוע מ-script של שפת VBScript מלשלוט בנראות של פקדי ActiveX אלה. לדוגמה, אם פקד ה-ActiveX היה מוסתר בתחילה באמצעות תכונת רכיב ה-DHTML visibility:hidden ומאוחר יותר מאפיין התכונה מוגדר visibility:visible על-ידי script כלשהו, פקד ה-ActiveX אינו מוצג.

בעיית תצוגה זו עבור פקדי ActiveX שפותחו באמצעות Microsoft Visual Basic נבדקת עתה, וייתכן כי פתרון לבעיה זו ייכלל בעדכון אבטחה עתידי לדפדפן Internet Explorer.
מידע נוסף
בעת פריסתו של תיקון זה, הוא משבית את אופן הפעולה של תיקון ה-ActiveX לדפדפן Internet Explorer הנכלל בעדכון KB912812. עדכוני האבטחה הכלולים בעדכון KB912812 עדיין קיימים ועדיין פועלים. רק אופן הפעולה של תיקון ActiveX לדפדפן Internet Explorer המתואר בעדכון KB912945 מושבת.לקבלת מידע נוסף על העדכון KB912812, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
912812 MS06-013: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer
תיקון התאימות אינו ניתן להתקנה אלא במערכות המפעילות את התיקון המצטבר לדפדפן Internet Explorer מחודש אפריל (KB912812). ניסיון להתקין תיקון זה במערכות ללא עדכון 912812 יגרום לכישלון ההתקנה.

מומלץ מאוד לפרוס תיקון תאימות זה רק במערכות המושפעות מהפונקציונליות החדשה שקיימת בעדכון ל-ActiveX בדפדפן Internet Explorer. המערכות המושפעות הן אלה שבהן המשתמש תלוי בדף אינטרנט או ביישום שהושפע מעדכון ActiveX לדפדפן Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף על האופן בו דפי אינטרנט או יישומים עשויים להיות מושפעים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
912945 עדכון ActiveX בדפדפן Internet Explorer
אנו מעודדים את שותפינו העסקיים לבדוק ולתכנן מחדש יישומי אינטרנט שהושפעו. בעלי יישומים בהם נדרשת אינטראקציה של המשתמש עם פקדי ActiveX יכולים להשתמש בטכנולוגיות כדי להימנע מהפעלת המשתמש. לקבלת מידע על טכנולוגיות אלה, בקר באתר האינטרנט הבא של MSDN:

בדיקה

למטרות בדיקה, קיים ברישום מפתח משנה של פקד תכונה המפעיל את אופן הפעולה של ActiveX בדפדפן Internet Explorer. מפתח משנה זה ברישום והערך שלו הם כדלקמן:
HKEY_LOCAL_MACHINE (or HKEY_CURRENT_USER)\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE\<process_name.exe>=(DWORD) 0x00000001
יש להחליף את <process_name.exe> בשם התהליך שעבורו ברצונך להפעיל את אופן הפעולה של עדכון ActiveX. לדוגמה, כדי להפעיל את אופן הפעולה של עדכון ActiveX עבור הדפדפן Internet Explorer, יש להחליף את <process_name.exe> בשם התהליך iexplore.exe.

פריסה

מומלץ מאוד ליישם תיקון זה רק במחשבים שקיימת בהם בעיית תאימות בין יישום קיים לבין אופן הפעולה החדש המונהג בעדכון 912945 והמתואר במאמר שמספרו 912812 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. סעיף זה מונה כמה אפשרויות פריסה, אך לא את כולן. עליך לעקוב אחר התהליך הרגיל של פריסת תיקון חם עבור הסביבה שלך. מאמר זה כולל מספר פרטים ספציפיים לפריסה. עם זאת, המאמר מיועד לשמש כהתייחסות בלבד עבור כמה אפשרויות פריסה, אך לא עבור כולן.

תהליך הפריסה מורכב מהפעולות הבאות:
 1. איתור המחשבים בהם יש להחיל את העדכון.
 2. החלת העדכון באותם מחשבים.

דרישת הפעלה מחדש

התקנת תיקון תאימות זה עשויה לדרוש הפעלה מחדש, אם הקובץ Mshtml.dll נמצא בשימוש במהלך ההתקנה.

זיהוי מחשבים שעליהם חל התיקון

מאמר שמספרו 917425 (KB917425) במאגר הידע Microsoft Knowledge Base ניתן ליישום במחשב שבו אופן הפעולה של ActiveX בדפדפן Internet Explorer נתקל בבעיית תאימות עם יישום אחר במחשב. כדי לקבוע באופן שיטתי אם מאמר KB917425 חל על מחשב מסוים, חייבת להיות ברשותך שיטה בטוחה לקביעת הימצאותה של תוכנת ActiveX מושפעת, במחשב. פעל בעזרת ספק יישום התוכנה כדי לקבוע שיטה זו. כדי לקבוע באופן ידני אם מאמר KB917425 חל על מחשב מסוים, השתמש בשיטות הבאות.
 • שימוש ביחידות ארגוניות של Active Directory
  אם סביבה מסוימת נתמכת על-ידי שירות המדריכים Active Directory ואם יחידה ארגונית קיימת של Active Directory כוללת את כל המחשבים בהם יש להחיל את העדכון, יישם חבילת עדכון תוכנה של השרת Microsoft Systems Management Server (SMS) ביחידה הארגונית.

  הערה עליך להפעיל את תכונת הגילוי של SMS Active Directory כדי שתוכל להשתמש בשיטה זו.
 • שימוש בכלי SMS Software Inventory ליצירת אוסף מותאם אישית.
  עבור סביבות המשתמשות ב-SMS כדי לפרוס תוכנה במחשבים, באפשרותו של מנהל מערכת ליצור אוסף מותאם אישית המבוסס על מספר בלתי מוגבל של גורמים. גורמים אלה כוללים שאילתה למחשבים בהם נמצאת חבילת התוכנה המושפעת. ניתן לבסס שאילתה זו על התוצאות של הכלי SMS Software Inventory. לקבלת פרטים על אופן היישום של מצאי תוכנה הכולל יצירת אוספים מותאמים אישית, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
 • יצירת כלי גילוי מותאם אישית המאתר מחשבים בהם יש ליישם את העדכון
  צור קובץ script או קובץ הפעלה קטן הקובע אם חבילת התוכנה המושפעת נמצאת במחשב. ניתן להפעיל כלי זה כחלק מקובץ script של כניסה למערכת, להעבירו כחבילת עדכון תוכנה של שרת SMS או למקמו במיקום משותף ברשת, הנגיש למשתמשים.

יישום העדכון במחשבים שעליהם הוא חל

כיצד להשתמש במערכת שרת SMS

אם אתה משתמש ביחידות הארגוניות של Active Directory או במצאי התוכנות SMS Software Inventory כדי לזהות מחשבים שיש לעדכנם, באפשרותך להשתמש במערכת SMS 2.0 או SMS 2003 כדי לפרוס את החבילה 917425 במחשבים המושפעים. לשם כך, השתמש בתכונת הפצת התוכנה של SMS. כדי לצפות בתיאור מעמיק של התהליך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך Systems Management Server 2003 Operations Guide. כדי להציג מדריך זה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

קובץ הגדרות חבילה

כדי לסייע ללקוחות להשתמש במערכת השרת SMS לפריסתה של חבילת 917425, אנו כוללים את תכולתו של קובץ הגדרות חבילה לדוגמה עבור מערכת SMS, שבו ניתן להשתמש כדי ליצור את חבילת הפצת התוכנות ואת התוכניות במסוף המנהל של מערכת SMS.

כדי להשתמש בקובץ לדוגמה, העתק את הטקסט שלהלן לקובץ של 'פנקס הרשימות' ולאחר מכן שמור את הקובץ בשם KB917425.SMS. העתק קובץ זה לספריה בה נשמרה ההורדה של העדכון.
[PDF]Version=2.0[Package Definition]Publisher=MicrosoftName=Compatibility Patch for Internet Explorer (KB917425)Language=ALLPrograms=WinXPx86,WS03x86,WS03IA64,WinXPWS03x64[WinXPx86]Name=(KB917425) Windows XP SP2CommandLine=WindowsXP-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (I386)Win NT (I386) MinVersion1=5.10.0000.0Win NT (I386) MaxVersion1=5.10.9999.9999[WS03x86]Name=(KB917425) Windows Server 2003 CommandLine=WindowsServer2003-KB917425-x86-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (I386)Win NT (I386) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (I386) MaxVersion1=5.20.9999.9999[WS03IA64]Name=(KB917425) Windows Server 2003 64-bit Itanium EditionCommandLine=WindowsServer2003-KB917425-ia64-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (IA-64)Win NT (IA-64) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (IA-64) MaxVersion1=5.20.9999.9999[WinXPWS03x64]Name=(KB917425) Windows Server 2003 and Windows XP x64 Edition CommandLine=WindowsServer2003.WindowsXP-KB917425-x64-ENU.exe /quiet /norestartUserInputRequired=FalseAdminRightsRequired=TrueCanRunWhen=AnyUserStatusSupportedClients=Win NT (x64)Win NT (x64) MinVersion1=5.20.0000.0Win NT (x64) MaxVersion1=5.20.9999.9999Win NT (x64) MinVersion2=5.20.3790.0Win NT (x64) MaxVersion2=5.20.9999.9999
לאחר שמירת החבילות של PDF ושל העדכון באותה ספריה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את הפקודה Create Package מתוך אשף ההגדרות. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על חבילה כלשהי, לחץ על All Tasks ולאחר מכן לחץ על Create Package from Definition.
 2. ייבא את קובץ ה-PDF כדי ליצור את החבילה ואת התוכניות שברצונך להשתמש בהן לפריסה.
הערות
 • פריסות לקוח 64 סיביות נתמכות רק על-ידי SMS 2003 SP2 וגירסאות מאוחרות יותר. אם ברשותך גירסאות קודמות של SMS, עליך למחוק את שתי הפיסקאות האחרונות (WS03IA64, WinXPWS03x64) בקובץ ה-PDF. עליך להסיר גם את WS03IA64 ואת WinXPWS03x64 מהשורה "Programs=" שבפיסקה "[Package Definition]=".
 • אם אתה משתמש ב-SMS כדי לפרוס אחת מהגירסאות המקומיות של תיקון זה, עליך ליצור גירסה נפרדת של קובץ ה-PDF עבור כל שפה. כדי ליצור קובץ PDF עבור שפה אחרת, החלף את ערך ה-CommandLine בקובץ ה-PDF לדוגמה, בשם של החבילה הספציפית לאותה שפה. לדוגמה, עבור הגירסה הגרמנית של Windows XP SP2 (x86), השתמש בערך הבא.
  CommandLine=WindowsXP-KB917425-DEU.exe /quiet /norestart
לקבלת מידע מפורט על הדרך ליצירה ולפריסה של חבילות, עיין במדריך Microsoft Systems Management Server 2003 Operations Guide.

כיצד להשתמש בשיטה מותאמת אישית ליישום חבילת 917425

עליך להניח כי ה-script או התוכנית הניתנת להרצה שפיתחת כדי לקבוע אם חבילת 917425 ישימה איתרה מחשב מושפע. בנקודה זו, עשויים ה-script או תוכנית ההפעלה:
 • להפעיל את החבילה 917425 ממיקום משותף ברשת פנימית, בו שמרת את החבילה.
 • להוריד את החבילה 917425 מאתר הורדות של Microsoft. במקרה זה, המשתמש חייב לאפשר את הפעלת החבילה.
 • לכוון את המשתמש למיקום ההורדה של החבילה 917425 כדי להתקינה באופן ידני.

מידע על ההורדה

אלה הקבצים הזמינים להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:

תיקון תאימות עבור Internet Explorer עבור Windows XP Professional עם Service Pack 2 (SP2) ועבור Windows XP Home Edition עם SP2 תיקון תאימות ל-Internet Explorer עבור Windows Server 2003 SP1 תיקון תאימות ל-Internet Explorer עבור Windows Server 2003 SP1, גירסאות מבוססות Itanium תיקון תאימות ל-Internet Explorer עבור Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x64 תיקון תאימות ל-Internet Explorer עבור Windows XP Professional x64 Edition: תאריך הפרסום: 11 באפריל 2006

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קובצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
חברת Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן שבפריט 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.
Internet Explorer עבור Windows Server 2003 SP1, גירסאות מבוססות Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.26789,364,99212-Apr-200603:50IA-64SP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812-Apr-200603:50x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26789,367,55212-Apr-200603:47IA-64SP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412-Apr-200603:47x86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0638,68812-Apr-200603:55IA-64NoneNot Applicable

Internet Explorer עבור Windows XP SP2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.2900.28833,053,56810-Apr-200604:22x86SP2SP2G
Mshtml.dll6.0.2900.28833,056,12810-Apr-200604:18x86SP2SP2Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412-Oct-200523:12x86NoneNot Applicable

Internet Explorer עבור Windows Server 2003, גירסאות מבוססות x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.26785,987,84012-Apr-200603:49Not ApplicableSP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,150,84812-Apr-200603:49x86SP1WOW
Mshtml.dll6.0.3790.26785,988,86412-Apr-200603:47Not ApplicableSP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.26783,152,38412-Apr-200603:47x86SP1WOW
Updspapi.dll6.2.29.0462,04812-Apr-200603:55Not ApplicableNoneNot Applicable

Internet Explorer עבור Windows Server 2003 SP1
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mshtml.dll6.0.3790.26783,150,84808-Apr-200603:11x86SP1SP1G
Mshtml.dll6.0.3790.26783,152,38408-Apr-200604:05x86SP1SP1Q
Updspapi.dll6.2.29.0371,42412-Oct-200523:13x86NoneNot Applicable

תמיכה טכנית עבור גירסאות מבוססות x64 של Microsoft Windows

אם החומרה שברשותך סופקה כאשר מותקנת בה מהדורת Microsoft Windows x64 edition, יצרן החומרה מספק תמיכה טכנית וסיוע למהדורת Windows x64 edition. במקרה זה, יצרן החומרה מספק את התמיכה כיוון שמהדורת x64 סיביות של Windows נכללה בחומרה שברשותך. ייתכן שיצרן החומרה שלך ביצע התאמה אישית בהתקנה של מהדורת 64 סיביות של Windows באמצעות רכיבים ייחודיים. רכיבים ייחודיים עשויים לכלול מנהלי התקנים ספציפיים או הגדרות אופציונליות למירוב ביצועי החומרה. אם תזדקק לעזרה טכנית בהקשר עם מהדורת 64 סיביות של Windows, Microsoft תספק לך סיוע בהיקף סביר. עם זאת, ייתכן שתיאלץ לפנות ישירות ליצרן. היצרן הוא הגורם המוסמך ביותר לתמוך בתוכנה שהוא עצמו התקין בחומרה. אם רכשת בנפרד מהדורת x64 של Windows, כגון Microsoft Windows Server 2003 x64 edition, פנה אל Microsoft כדי לקבל תמיכה טכנית.

לקבלת מידע על המוצר Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
מאפיינים:

מזהה פריט: 917425 - סקירה אחרונה: 11/11/2013 09:07:00 - תיקון: 9.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • atdownload kbresolve kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbinfo KB917425
משוב