אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד לפתור בעיות בהתקנה שנכשלה של העדכון Beta 2 Technical Refresh עבור חבילות Microsoft Office 2007

מבוא
המאמר שלהלן מתאר כיצד לפתור בעיות בהתקנה שנכשלה של העדכון 'רענון טכני' גירסה ביתא 2 (B2TR) עבור חבילות Microsoft Office 2007. נסה את שלבי פתרון הבעיות הבאים בטרם תסיר את ההתקנה ותתקין מחדש את חבילות Office2007 Office גירסת ביתא 2.

הערות
 • תוכנות ביתא אינן בהכרח יציבות ברמה זהה לזו של תוכניות מסחריות של Microsoft. משום כך בודקי גירסת ביתא עלולים להיתקל בתוכניות מחבילות Office 2007 גירסת ביתא 2 בבעיות שעלולות להוביל לאובדן, נזק או הרס של נתונים קיימים. גירסת ביתא לבדיקה זו אינה מתאימה לשימוש בסביבת ייצור. מומלץ מאד לגבות את הנתונים הקיימים לפני התקנת העדכון והפעלתו.
 • אין תמיכת מוצר בתוכניות מחבילות Office 2007 גירסה ביתא 2. אתה מוזמן להשתתף בקבוצת דיון של Microsoft Office כדי לשתף משתמשים אחרים בניסיונך עם חבילות Office 2007 גירסת ביתא 2 ולבקש את עצתם. כדי לאתר קבוצת דיון של Microsoft Office בקר באתר האינטרנט הבא Microsoft:
מידע נוסף
אם נכשלת בניסיון להתקין את העדכון B2TR, אנו ממליצים על ביצוע השלבים הבאים:
 1. רוקן את התיקייה Temp.
 2. בדוק שיש ברשותך די שטח דיסק פנוי.
 3. נסה להתקין מחדש את העדכון עם רישום זמין.
אם נכשלת בניסיון להתקין את העדכון B2TR, עיין בקבוצות הדיון של Microsoft Office כדי לברר אם הבעיה כבר דווחה. אם הבעיה עדיין לא דווחה, באפשרותך לדווח עליה. בנוסף, באפשרותך לבקש את עזרת החברים האחרים בקבוצת הדיון.

שים לב ייתכן שתתבקש לספק קובץ דחוס ובו קבצי יומן ולכידות מסך של הודעות שגיאה.

אם אין באפשרותך להתקין את העדכון לאחר ביצוע שלבי תיקון בעיות אלה לפתרון הבעיה ולאחר פנייה לקבוצות הדיון של Microsoft Office, ייתכן שיהיה עליך להסיר מהמחשב את ההתקנה של Office 2007. עדכון שנכשל עלול לעיתים להביא לאי יכולת להסיר את ההתקנה של חבילות Office 2007. משום כך אם אין באפשרותצך להסיר את חבילות Office 2007, עיין בקבוצות הדיון של Microsoft Office כדי לקבל פרטים על אופן ההסרה הידנית של חבילות Office 2007 מהמחשב.

חשוב אין להשתמש בכלי הניקוי של Windows Installer. לתוכנית זו אין אפשרות להסיר את כל המידע הנחוץ. שימוש לא נכון בכלי הניקוי של Windows Installer עלול לגרום נזק לפרטי ניהול התצורה של Windows Installer עבור מוצרים אחרים.

שים לב בשלב הנוכחי של תוכנית ביתא, כישלון במהלך ההתקנה של עדכון לא יביא לחזרת העדכון למצב קודם. בנוסף, אין אפשרות להסיר את התקנת העדכון B2TR מבלי להסיר את ההתקנה המלאה של חבילות Office 2007.

שלב 1: רוקן את התיקייה Temp.

כדי לרוקן את התיקייה Temp, בצע את השלבים הבאים:
 1. צא מכל התוכניות.
 2. לחץ על התחל, על הפעלה, הקלד cmd /c /k del %temp%\*.* /q /s /f בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.

שלב 2: ודא שברשותך לפחות 2 ג'יגה-בתים של שטח דיסק פנוי.

כדי להתקין את העדכון B2TR יש צורך בשטח דיסק פנוי של 2 ג'יגה-בתים לפחות. תהליך ההתקנה מחייב שטח פנוי בממדים אלה למטרות אחסנה זמנית וקבועה במטמון של הקבצים המעודכנים.

לקבלת פרטים נוספים על דרישות המערכת עבור חבילות Office 2007, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: כדי לוודא שברשותך לפחות 2 ג'יגה-בתים של שטח דיסק פנוי, בצע את השלבים הבאים:
 1. פתח את המחשב שלי.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכונן שבו מותקן Microsoft Windows ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. בכרטיסייה כללי, ודא שיש שטח דיסק פנוי של 2 ג'יגה-בתים בכונן המכיל את התיקייה Windows. שם התיקייה Windows כולל את המשתנה הסביבתי %windir%. אם יש פחות מ-‏2 ג'יגה-בתים של שטח דיסק פנוי, פנה שטח בדיסק. לשם כך הסר תוכניות לא חיוניות באמצעות 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה. לחלופין, השתמש בכלי ניקוי הדיסק.

  כדי להשתמש בכלי לניקוי הדיסק, לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת ולאחר מכן לחץ על ניקוי הדיסק.

שלב 3: הפעל רישום

העדכונים עבור חבילות Office 2007 עושים שימוש בטכנולוגיה של Windows Installer בנוסף ללוגיקת השליטה של העדכון. כדי ללקט את המידע הנחוץ ל-Microsoft במטרה לברר את סיבת הכישלון, ייתכן שיהיה עליך להפעיל שני סוגי רישום.

שים לב כברירת מחדל, הרישום אינו זמין. כך קטן שטח הדיסק הנחוץ למינימום.

הפעל רישום של Windows Installer

כדי להפעיל רישום של Windows Installer, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, על הפעלה, הקלד gpedit.msc בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להפעיל את עורך אובייקט המדיניות הקבוצתית.
 2. הרחב תצורת מחשב.
 3. הרחב תבניות מנהליות.
 4. הרחב רכיבי Windows.
 5. לחץ על Windows Installer.
 6. לחץ פעמיים על רישום.
 7. בתיבה רישום הקלד voicewarmup.
 8. לחץ על אישור.
כאשר התוכנית Windows Installer מופעלת במשך תהליך ההתקנה, נוצר קובץ רישום בתיקייה %temp%. לקובץ יומן הרישום יש שם שנוצר באופן אקראי, המתחיל באותיות MSI ומסתיים בסיומת.log.

שים לב אם אתה משתמש ב-Microsoft Windows XP Home Edition, אין באפשרותך לבצע שלבים אלה. הסיבה לכך היא של-Windows XP Home Edition אינו כולל את הקובץ Gpedit.msc. במקרה זה השתמש בשיטה החלופית המתוארת במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314852 כיצד להפעיל רישום של Windows Installer ב-Window XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

הפעלת רישום של בקר העדכונים באמצעות בורר בשורת הפקודה

כדי לרשום את פעילות בקר העדכונים, עליך להוסיף בורר בשורת הפקודה בעת הפעלת העדכון. אם פתחת את העדכון ולא שמרת אותו בעת ההורדה, עליך להוריד אותו שוב, ללחוץ על שמור ולאחר מכן לשמור את העדכון באופן מקומי. באפשרותך גם לפתוח חלון של סייר Windows לתיקיית היעד. לשם כך, לחץ על פתח תיקייה במקום על פתח.

כדי להפעיל את העדכון שהורדת באמצעות בורר שורת הפקודה הנחוץ ליצירת קובץ רישום בשם B2tr.log, בצע את השלבים הבאים:
 1. בסייר Windows, פתח את התיקייה הכוללת את העדכון שהורדת.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה ולאחר מכן הקש על DELETE כדי לנקות את תוכן התיבה פתח את.
 3. בסייר Windows, גרור את הקובץ שהורדת לתיבה פתח את. פעולה זו תאכלס באופן אוטומטי את התיבה פתח את בנתיב ובשם של קובץ העדכון.
 4. לחץ על הנתיב בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש על END. פעולה זו תביא את הסמן לסוף הנתיב בתיבה פתח את.
 5. הקש על המקש 'רווח' פעם אחת ולאחר מכן הקלד ‎/log:%temp%\B2tr.log.
 6. לחץ על אישור.

כיצד ליצור קובץ דחוס עבור קבצי רישום ולכידות מסך

מאחר שקבצי רישום ולכידות מסך עשויים להיות גדולים מאוד, מומלץ להעביר אותם לקובץ דחוס לפני שיתוף. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד %temp% בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בחלון Temp, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על מסמך טקסט.
 3. הקלד Logfiles.txt ולאחר מכן הקש על ENTER.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ Logfiles.txt, הצבע על שלח אל ולאחר מכן לחץ על Compressed (zipped) Folder. פעולה זו תיצור קובץ חדש בשם Logfile.zip.
בחר בלכידות המסך ובקבצי הרישום הרצויים. לאחר מכן גרור אותם על הקובץ Logfile.zip. הקבצים ייתוספו באופן אוטומטי לקובץ התיקייה הדחוס. לאחר הוספת הקבצים הרצויים, הקובץ Logfile.zip יהיה מוכן לשליחה בהודעת דואר אלקטרוני. לחלופין, ניתן לשלוח את הקובץ Logfile.zip לקבוצת הדיון המתאימה.
office2007 office2k7 office12 off2007 off2k7 off12
מאפיינים:

מזהה פריט: 923718 - סקירה אחרונה: 09/18/2007 03:00:12 - תיקון: 3.7

Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Groove 2007, Microsoft Office Forms Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbsetup kbhowto kbexpertisebeginner kbprb KB923718
משוב
script>