תיאור של עדכון האבטחה עבור Outlook 2003:‏ 9 בינואר 2007

התמיכה עבור Office 2003 הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Office 2003 ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
מבוא
Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS07-003. עלון האבטחה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה עבור Microsoft Office Outlook 2003, לרבות פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באתר Microsoft המתאים (למשתמשים ביתיים או לאנשי IT):

בעיות שעדכון האבטחה מתקן

עדכון האבטחה פותר גם את הבעיות המתוארות במאמרי Microsoft Knowledge Base הבאים:
896618 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Service Pack 1 של Microsoft Office Outlook 2003:‏ 28 באפריל 2005
913887 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 2 בפברואר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
914446 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 14 בפברואר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
915380 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 14 בפברואר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
915403 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 23 בפברואר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
915420 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 10 באפריל 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
915486 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 10 במרץ 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
915490 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2 עבור הגירסה היפנית וההונגרית של Outlook 2003:‏‏ 14 במרץ 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
915491 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 15 במרץ 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
917281 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Office Outlook 2003 Service Pack 2:‏‏ 5 באפריל 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
917295 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 17 באפריל 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
917338 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 6 במאי 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
917349 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 6 במאי 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
919386 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 17 במאי 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
919713 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ v 24 במאי 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
920350 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 6 ביוני 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
920814 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 12 ביוני 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
921562 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 6 ביולי 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
921563 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 14 ביולי 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
921582 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 18 ביולי 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
921622 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 29 ביולי 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
921651 תיאור חבילת התיקון החם ל-Outlook 2003 לאחר התקנת SP2:‏ 26 ביוני 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
923087 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 8 באוגוסט 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
923513 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 25 באוגוסט 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
923517 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2 עבור הגירסה הצרפתית של בודק האיות ב-Outlook 2003:‏‏ 12 בספטמבר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
923843 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 15 באוגוסט 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
924435 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 21 באוגוסט 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
925526 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 29 באוקטובר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
925767 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 22 בספטמבר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
925937 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 28 בספטמבר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
926105 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 2 באוקטובר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
926451 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 11 באוקטובר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
926991 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 13 באוקטובר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
927209 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 19 באוקטובר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
927850 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 4 בנובמבר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
929304 תיאור חבילת התיקון החם עבור Outlook 2003 לאחר התקנת Service Pack 2:‏‏ 4 בדצמבר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות העלולות להתעורר בעת התקנת עדכון האבטחה

קובץ היומן של ההתקנה עלול לציין, בצורה שגויה, שלא כל העדכונים הותקנו בהצלחה. בעיה זו מתרחשת כאשר הקובץ Olkintl.msp הכלול בעדכון זה כבר מותקן במחשב. הקובץ Olkintl.msp הוא חלק מהעדכון המתועד במאמרים הבאים מתוך Microsoft Knowledge Base:
913807 תיאור עדכון האבטחה עבור Outlook 2003:‏ 14 במרץ 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
892843 תיאור של עדכון האבטחה עבור Outlook 2003:‏ 10 בינואר 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעיות מוכרות העלולות להתעורר לאחר התקנת עדכון האבטחה

אינך מצליח לפתוח קובץ Office Saved Searches‏ (‎.oss). לחלופין, בתכונה 'חיפוש מתקדם', אינך מצליח לשמור תוצאות של חיפוש כקובץ Office Saved Searches‏ (‎.oss). לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
925542 אין אפשרות לפתוח או לשמור קובצי Office Saved Searches‏ (‎.oss) ב-Outlook (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
outlook2003 outlook2k3 outlook11 ol2003 ol2k3 ol11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
מאפיינים:

מזהה פריט: 924085 - סקירה אחרונה: 01/16/2015 09:16:47 - תיקון: 1.1

  • Microsoft Office Outlook 2003
  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner kboffice2003presp3fix KB924085
משוב