תיאור עדכון האבטחה עבור Content Management Server 2002 Service Pack 2:‏ 10 באפריל 2007

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
מבוא
חברת Microsoft פרסמה את עלון אבטחה MS07-018. עלון האבטחה כולל את כל הפרטים הרלוונטיים על עדכון האבטחה עבור Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2 (SP2)‎. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באתר האינטרנט המתאים של Microsoft (למשתמשים ביתיים או אנשי IT): עדכון אבטחה זה זמין עבור גירסאות השפות הבאות של Content Management Server 2002 SP2:
 • אנגלית
 • צרפתית
 • גרמנית
 • יפנית

בעיות שעדכון אבטחה זה פותר

בנוסף לבעיות המתוארות בעלון האבטחה, עדכון אבטחה זה מתקן את הבעיות המתוארות במאמרי Microsoft Knowledge Base הבאים:
887574 תיקון: ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה "OutOfMemoryException" כשתבצע תצוגה מקדימה של ייבוא פריסת אתר ב- Content Management Server 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
912356 תיקון: ייתכן ששרת האינטרנט יפסיק להגיב כשתנסה ליצור נתיב ערוץ באמצעות ממשק ה- MCMS API ב- Content Management Server 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
913072 תיקון: הייבוא עשוי להיכשל כשתנסה לייבא קבצים מסוימים של חבילת SDO ב- MCMS 2002 Service Pack 1a (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
913400 תיקון: מופיעה הודעת שגיאה כשאתה מנסה להשתמש במצב אימות SQL ביישום תצורת מסד הנתונים (DCA) לאחר ההתקנה של Content Management Server 2002 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
913401 תיקון: כשאתה מנסה לבצע פעולת ייצוא של פריסת אתר ל- SQL Server 2005, פעולת הייצוא נכשלת ב- Content Management Server 2002 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
913554 תיקון: יותר אין באפשרותך למחוק היפר-קישור על-ידי ניקוי השדה 'כתובת היפר-קישור' לאחר התקנת Content Management Server 2002 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
913706 תיקון: הקובץ המצורף מאוחסן כקובץ לא מנוהל כאשר שם הקובץ מכיל אות בעלת דגש Grave ב- MCMS 2002 Service Pack 2 וב- MCMS 2002 Service Pack 1a (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
914195 תיקון: MCMS Template Explorer נעלם מ- Visual Studio .NET 2003 לאחר התקנת Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
914782 תיקון: הצבה חוזרת אינה פועלת כשאתה משתמש ב- Mozilla Firefox או ב- Netscape Navigator עם Content Management Server 2002 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
916114 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Content Management Server 2002 Service Pack 2: 3 באוגוסט 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
917509 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Content Management Server 2002 Service Pack 2: 30 במרס 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
919841 תיקון: גירסה שגויה של הקובץ Nrdhtml.dll מותקנת לאחר החלת התיקון החם של Content Management Server 2002 שמתואר במאמר KB מספר 913706 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
921300 תיקון: ייתכן שלא תראה חלקים מאתר אינטרנט לאחר ייבוא של קובץ ‎.sdo אשר מכיל עדכונים להצבות מקושרות ב- MCMS 2002 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
921930 תיקון: הודעת שגיאה כשאתה מעבד מציין מיקום במצב עריכה וכשאתה מעביר את המיקוד מחלון של דפדפן Internet Explorer לכל חלון פתוח אחר ב- MCMS 2002: "Object Expected" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
923755 תיאור חבילת התיקון החם שלאחר Content Management Server 2002 Service Pack 2: 8 באוגוסט 2006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
927508 הודעת שגיאה בעת שימוש ביישום מותאם אישית לפריסת אתר אינטרנט ב- Content Management Server 2002: "לא הייתה אפשרות לקרוא/לכתוב לזיכרון בכתובת" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

דרישות להפעלה מחדש

אם אתה מתקין עדכון אבטחה זה באופן ידני, עליך להפעיל מחדש את המחשב.

הערה אם עדכון אבטחה זה מותקן מאחד מהמקורות הבאים, אינך נדרש להפעיל מחדש את המחשב:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Office Update

בעיות מוכרות

נתגלתה בעיה בעדכון האבטחה. בעיה זו משפיעה על פריסות שבהן אתה משתמש בנתיב התקנה מותאם אישית להתקנת Content Management Server 2002. עדכון האבטחה דורס את ערכי הרישום למיקום ההתקנה המותאם אישית באמצעות נתיבי ההתקנה שנקבעו כברירת מחדל עבור קבצי Content Management Server 2002.

להלן דוגמה לתרחיש מושפע:

Content Management Server 2002 מותקן עם הפריטים הבאים:
 1. Service Pack 2
 2. עדכון התוכנה האחרון (MS07-018)
בנוסף, קבצי Content Management Server 2002 מותקנים בנתיב שונה מזה שנקבע כברירת מחדל.

מאפיין בעיה 1

כשאתה פורס אתר ממחשב מרוחק, מתקבלת ההודעה הבאה:
Error: 1002 תיאור: מנתח ה- XML לא ניתח את הקובץ שניתן לו. חומרה: 5 מקור: מקור: GrammarParserC.dll aegrammarparser.cpp 319 פרטי איתור באגים: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80010105)‎: השרת גרם לחריגה. ב- Microsoft.ContentManagement.Interop.NRXMLMarshaler.NRXMLStubClass.ProcessRequest(String bstrRemoteMachineAddress, String bstrRequestXML) ב- Microsoft.ContentManagement.SiteDeployment.cmsxmlstub.Page_Load(Object sender, EventArgs e) מידע נוסף: מקור לקוח: CExProgress::ProcessPackage פעולה מומלצת:

מאפיין בעיה 2

Site Manager לא יופעל. כשמשתמש מנסה להפעיל את Site Manager בשרת שבו מותקן Content Management Server 2002, המשתמש מקבל את הודעת השגיאה הבאה:
טעינת DLL של לוויין 'C:\Program Files\Microsoft Content Management Server\Shared Files\NRMsgRes.dll נכשלה. נא התקן מחדש את תקן את המוצר.

מאפיין בעיה 3

Database Configuration Application לא יופעל. אם מנהל של Content Management Server מנסה להפעיל את Database Configuration Application לאחר שהעדכון הותקן, היישום לא יפעל כלל.

מאפיין בעיה 4

תמונות בדפים של Content Management Server חסרות. כשאתה מאתר דף של Content Management Server שכולל תמונות, מופיע סימן "X" אדום במקום כל תמונה.

מאפיין בעיה 5

מידע שגוי מדווח ביומני רישום האירועים עבור Content Management Server.

פתרון

כדי לעקוף תופעות אלו, הצג את הערכים במפתחות הרישום הבאים כדי לראות אם הנתיב שונה לנתיב ההתקנה הרגיל של Content Management Server.

Warningשינוי שגוי של הרישום באמצעות 'עורך הרישום' או בשיטה אחרת, עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום נעשה על אחריותך הבלעדית.

הערהנתיב ההתקנה הרגיל של Content Management Server הוא:
C:\Program Files\Microsoft Content Management Server
אם מותקן רק חלק השרת של Content Management Server:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\CmsInstallLocation
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\SatelliteDLL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\dir
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\Database Manager\PhysicalExecPrefix
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\Database Manager\PhysicalReadPrefix
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\MCMS\EventMessageFile
רק מחשבים שהותקן בהם הלקוח יכללו את מפתחות הרישום הבאים:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\NCompass Resolution Client\Dir
רק מחשבים שהותקן בהם Site Stager יכללו את מפתחות הרישום הבאים:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Staging Server\ExePath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Staging Server\LogsDirectory


כל הנתיבים שאתה רואה במפתחות אלה אמורים להשתנות לנתיב שבו הותקנו הקבצים של Content Management Server. למשל, בצע את הפעולות הבאות אם קבצי Content Management Server הותקנו ב- C:\CMSInstall:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הרחב את HKEY_LOCAL_MACHINE ולאחר מכן הרחב את SOFTWARE.
 3. לחץ על צומת הרישום NCompass.
 4. בחלונית השמאלית, לחץ פעמיים על הערך REG_SZששמו CmsInstallLocation.
 5. החלף את C:\Program Files\Microsoft Content Management Server בנתיב התקנה מותאם אישית.

  הערהבדוגמה זו, מציין המיקום C:\CMSInstall מייצג את מיקום ההתקנה. עם זאת, מיקום ההתקנה עשוי להשתנות.
 6. חזור על הליך זה עבור כל אחד מהמפתחות שזוהו קודם לכן בסעיף זה.
cms2002 cms2k2 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos content management server office security patch performance reliability update download 2002 fix
מאפיינים:

מזהה פריט: 924429 - סקירה אחרונה: 01/16/2015 01:52:58 - תיקון: 5.5

 • Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2
 • kbnosurvey kbarchive kbcontentmgtserv2002presp3fix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB924429
משוב