אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

התכונה 'איפוס הגדרות Internet Explorer' ‏(RIES) אינה מאפסת הגדרות מסוימות ב-Internet Explorer 7

מאפייני הבעיה
לאחר שאתה משתמש ב'איפוס הגדרות Internet Explorer' ב-Windows Internet Explorer 7, תכונה זו אינה מאפסת חלק מההגדרות למצבי ברירת המחדל שלהן.
דרכים לעקיפת הבעיה
לא ניתן לאפס את ההגדרות הבאות באמצעות 'איפוס הגדרות Internet Explorer' מאחר שיישומים אחרים, פרט ל-Internet Explorer, משתמשים בהגדרות אלה. להלן ארבע ההגדרות:
 • Enable FTP folder view (הפעל תצוגת תיקיות FTP (מחוץ ל-Internet Explorer)
 • Use passive FTP (השתמש ב-FTP פסיבי) (לצורך תאימות לחומת אש ולמודם DSL)
 • Always use ClearType for HTML (השתמש תמיד ב-ClearType עבור HTML)
 • Check for Publisher’s certificate revocation (בדוק את רשימת האישורים המבוטלים של המפרסם)
כדי לאפס הגדרות אלה, בצע את הפעולות הבאות, בהתאם למערכת ההפעלה המותקנת במחשב.

עבור Microsoft Windows XP ו-Microsoft Windows Server 2003

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד Inetcpl.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בתיבת הדו-שיח מאפייני אינטרנט, לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן לחץ על שחזר הגדרות מתקדמות.

  הערה באפשרותך גם ללחוץ באופן ידני כדי לבחור או ללחוץ כדי לנקות את תיבות הסימון הסמוכות להגדרות שברצונך לשנות.

עבור Windows Vista

 1. לחץ על התחל, הקלד inetcpl.cpl בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על inetcpl.cpl ברשימה תוכניות.
 2. בתיבת הדו-שיח מאפייני אינטרנט, לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן לחץ על שחזר הגדרות מתקדמות.

  הערה באפשרותך גם ללחוץ באופן ידני כדי לבחור או ללחוץ כדי לנקות את תיבות הסימון הסמוכות להגדרות שברצונך לשנות.
בנוסף, התכונה 'איפוס הגדרות Internet Explorer' לא משפיעה על ההגדרות הבאות:
 • כברירת מחדל, ההגדרה Automatically detect intranet network (זהה באופן אוטומטי רשת אינטרא-נט) מופעלת. כדי לשנות הגדרה זו, פעל בהתאם לשלבים הבאים:
  1. בכרטיסייה אבטחה בתיבת הדו-שיח מאפייני אינטרנט, לחץ על אינטרא-נט מקומי ולאחר מכן לחץ על אתרים.
  2. לחץ כדי לבחור את תיבת הסימון לצד Automatically detect intranet network (זהה באופן אוטומטי רשת אינטרא-נט).

   הערה כברירת מחדל, שלוש תיבות הסימון שמפורטות תחת תיבת הסימון Automatically detect intranet network (זהה באופן אוטומטי רשת אינטרא-נט) אינן מסומנות.
 • כברירת מחדל, תיבת הסימון דרוש אימות שרת (https:‎) עבור כל האתרים באזור זה עבור האינטרא-נט המקומי אינה מסומנת. כדי לשחזר הגדרה זו, פעל בהתאם לשלבים הבאים:
  1. בכרטיסייה אבטחה בתיבת הדו-שיח מאפייני אינטרנט, בחר את האזור אינטרא-נט מקומי ולאחר מכן לחץ על אתרים.
  2. בתיבת הדו-שיח אינטרא-נט מקומי, לחץ על מתקדם.
  3. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון דרוש אימות שרת (:https) עבור כל האתרים באזור זה.
 • כברירת מחדל, תיבת הסימון דרוש אימות שרת (https:‎) עבור כל האתרים באזור זה עבור אתרים מהימנים מסומנת. כדי לשחזר הגדרה זו, פעל בהתאם לשלבים הבאים:
  1. בכרטיסייה אבטחה בתיבת הדו-שיח מאפייני אינטרנט, בחר את האזור אתרים מהימנים ולאחר מכן לחץ על אתרים.
  2. בתיבת הדו-שיח אתרים מהימנים, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון דרוש אימות שרת (https:‎) עבור כל האתרים באזור זה אם אפשרות זו עדיין לא מופעלת.
 • כברירת מחדל, ההגדרה נעל את סרגלי הכלים מופעלת. ב-Internet Explorer 7, בתפריט תצוגה, לחץ על סרגלי כלים ולאחר מכן לחץ על נעל את סרגלי הכלים כדי להפעיל הגדרה זו אם היא עדיין לא מופעלת.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בתכונה 'איפוס הגדרות Internet Explorer', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
923737 כיצד להשתמש בתכונה לאיפוס הגדרות Reset Internet Explorer Settings ‏(RIES)
לפרטים נוספים על התכונה 'איפוס הגדרות Internet Explorer', בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
ie 7 ie7
מאפיינים:

מזהה פריט: 926717 - סקירה אחרונה: 11/21/2007 01:40:00 - תיקון: 1.3

Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista

 • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB926717
משוב