אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

בעיות נפוצות בווירטואליזציה של קובץ ורישום ב-Windows Vista‏

חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני שינויו. ודא כי אתה יודע לשחזר את הרישום במקרה שתתרחש בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows
מאפייני הבעיה
כשאתה משתמש בתכונת הווירטואליזציה של Windows Vista, ייתכן שתיתקל בבעיות הווירטואליזציה של קובץ ורישום המתוארות בתרחישים הבאים.

תרחיש 1: מתקבלות הודעות שגיאה בעת התקנה, שדרוג או שימוש ביישום

בעת התקנה, שדרוג או שימוש ביישום, ייתכן שתקבל הודעות שגיאה שונות המצביעות על כך שהגישה נדחתה. לדוגמה, ייתכן שתיתקל באחת מהתופעות הבאות:
 • לאחר התקנת יישום בתיקיה שאינה התיקיה %programfiles%, מתקבלות הודעות שגיאה מסוג 'הגישה נדחתה'. בנוסף לכך, היישום אינו פועל כצפוי.
 • מתקבלות הודעות שגיאה של היישום הדומות להודעות הבאות:
  Cannot create folder under C:\MyApp\Temp (אין אפשרות ליצור את התיקיה תחת C:\MyApp\Temp).
  Cannot create file under C:\MyApp\Temp\output.dat (אין אפשרות ליצור את הקובץ תחת C:\MyApp\Temp\output.dat).
 • מתקבלות הודעות שגיאה הדומות להודעה הבאה:
  שגיאה בכתיבה לקובץ MyFile.exe
  בעיה זו עשויה להתרחש כשתבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • יצירת קישורים במיקומים וירטואליים.
  • הצפנת קבצים באמצעות מערכת קבצים מצפינה (EFS).
  • ניסיון להציג קבצים דחוסים.
  • שימוש בשורת הפקודה כדי להעתיק קובץ exe,‏ sys או dll למיקום שניתן לווירטואליזציה.
 • חלקים מהיישום המחייבים קלט או פלט של קובץ אינם פועלים עוד כהלכה.

תרחיש 2: אין באפשרותך למצוא את הקובץ או את התיקיה שזה עתה נוצרו

שימוש ביישום שעבורו זמינה וירטואליזציה יוצר קבצי נתונים במיקומים ניתנים לווירטואליזציה של מערכת הקבצים. בעת ניסיון לקבל גישה לקבצים החדשים הללו באמצעות יישום אחר או באמצעות סייר Windows, לא ניתן למצוא אותם. לדוגמה, אם שמרת קובץ ביישום לעריכת תמונות בתיקיות ‎%programfiles%‎‏, ‎%systemroot%‎ או %programdata% - אין באפשרותך לאתר קובץ זה.

תרחיש 3: לאחר שדרוג של יישום אתה נתקל בהתנהגות בלתי צפויה של התוכנית

לאחר שדרוג של יישום, מתקבלת הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:
Error (שגיאה). Please upgrade your application (נא שדרג את היישום).
בנוסף לכך היישום אינו פועל כצפוי. נראה שהיישום משתמש בנתונים שגויים או בנתונים שלפני השדרוג.

תרחיש 4: לאחר הסרת התקנה של יישום, קבצי היישום נמצאים עדיין במחשב

בתרחיש זה עשויה להתרחש אחת מהתופעות הבאות:
 • ביישום אחר תראה שפרטי הקובץ והתיקיה של היישום שהוסר קיימים עדיין בתיקיה ‎%programfiles%‎‏, ‎%programdata%‎ או %systemroot%.
 • התיקיה ‎%userprofile%\AppData\Local\VirtualStore folder גדולה מהצפוי. עם ההסרה של התקנת היישום, לא הוסרו הקבצים הווירטואליים שנוצרו במהלך זמן הריצה של היישום.
סיבה
בעיות אלה נגרמות בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • היישום מנסה ליצור קבצים או תיקיות מחוץ לתיקיות וירטואליות מסוימות שצוינו.
 • קבצים שנשמרו על ידי יישום בתיקיה %programfiles% הופנו לתיקיה שונה מתיקיית המאגר הווירטואלי של המשתמש.
 • היישום משתמש בקובץ שאינו נתמך עבור וירטואליזציה.
.
פתרון הבעיה

תרחיש 1

כדי לקבוע אם הבעיה היא זו שתוארה בתרחיש 1, חפש במציג האירועים את אירועי FileCreateVirtualExclude. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחללחצן התחל, הקלד eventvwr בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על eventvwr.exe ברשימה 'תוכניות'.

  הרשאת בקרת חשבון משתמש אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה שלך או לחץ על המשך.
 2. הרחב את Applications and Services Logs (יומני שירותים ויישומים), הרחב את Microsoft, הרחב את Windows, הרחב את UacFileVirtualization ולאחר מכן בחר במוכן לשימוש. אם מזהה האירוע הוא 5000, סימן שהתרחש האירוע FileCreateVirtualExclude.
כדי לפתור בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות:
 • התקן מחדש את היישום בתיקיה %programfiles% אם התוכנית טרם הותקנה בתיקייה %programfiles%.
 • השתמש בחשבון בעל אישורי ניהול כדי להפעיל יישום זה. לשם כך, אתר את קיצור הדרך של היישום ולחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני. לאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.

  הרשאת בקרת חשבון משתמש אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה שלך או לחץ על המשך.
 • הפעל את היישום בשורת פקודה מלאה. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ על התחללחצן התחל, הקלד cmd בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקלד cmd.exe ברשימה 'תוכניות'.
  2. ברשימה תוכניות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על cmd ואחר כך לחץ על הפעל כמנהל.

   הרשאת בקרת חשבון משתמש אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה שלך או לחץ על המשך.
  3. הקלד MyAppsPath/MyApp ולאחר מכן הקש על ENTER‏. MyAppsPath/MyApp מייצג את הנתיב ואת שם היישום.
 • שנה את הגדרות האבטחה בתיקיית היישום. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. התחבר כמשתמש בעל אישורי ניהול ופתח את תיקיית היישום באמצעות סייר Windows.
  2. לחץ על תיקיית היישום באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  3. בכרטיסייה אבטחה, לחץ על עריכה.

   הרשאת בקרת חשבון משתמש אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה שלך או לחץ על המשך.
  4. תחת שמות קבוצות או משתמשים, לחץ על חשבון המשתמש שלך.
  5. תחת הרשאות עבור משתמשים, לחץ על אפשר עבור ההרשאות הבאות:
   • שינוי
   • קריאה והפעלה
   • פירוט תוכן תיקיה
   • קריאה
   • כתיבה
  6. לחץ על אישור.

תרחיש 2

כדי לפתור בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות:
 • לחץ על הלחצן קבצי תאימות שמופיע בסרגל Explorer, כדי להציג קבצים וירטואליים בתיקיה. הלחצן קבצי תאימות מופיע רק אם יש קבצים וירטואליים בתיקיה.
 • חפש קבצים ותיקיות בתיקיה AppData\Local\VirtualStore\שם_משתמש\C:\Users.
 • שמור את נתוני היישום בתיקיה מתחת לפרופיל המשתמש שלך.

תרחיש 3

אזהרה שינוי שגוי של הרישום על-ידי שימוש ב'עורך הרישום' או בשיטה אחרת, עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.

כדי לפתור בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות:
 • הפעל את היישום בשורת פקודה מלאה. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ על התחללחצן התחל, הקלד cmd בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על cmd.exe ברשימה 'תוכניות'.

   הרשאת בקרת חשבון משתמש אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה שלך או לחץ על המשך.
  2. הקלד MyAppsPath/MyApp.‏ MyAppsPath/MyApp מייצג את הנתיב ואת שם היישום. לאחר מכן הקש על ENTER
 • פתח את המאגר הווירטואלי ומחק את קבצי הנתונים הישנים של היישום. לשם כך, פתח באמצעות סייר Windows את התיקיה AppData\Local\VirtualStore\Program Files\MyApp\שם_משתמש\C:\Users ולאחר מכן מחק כל קובץ שאינו אחד מקבצי הנתונים או המסמכים שלך.
 • מחק את המאגר הווירטואלי מהרישום.

  כדי לאתר את המאגר הווירטואלי ברישום ולהסיר כל מפתח מיותר, בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ על התחללחצן התחל, הקלד regedit בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על regedit.exe ברשימה 'תוכניות'.

   הרשאת בקרת חשבון משתמש אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה שלך או לחץ על המשך.
  2. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום ולחץ עליו:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore
  3. לקבלת מפתחות הרישום של היישום שאינם נחוצים עוד, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מחק ולאחר מכן לחץ על כן.

תרחיש 4

כדי לפתור בעיה זו, פתח באמצעות סייר Windows את התיקיה AppData\Local\VirtualStore\MyApp\שם_משתמש\C:\Users ומחק את כל נתוני היישום המיושנים.
מידע נוסף
וירטואליזציה של קבצים ורישום מסייעת למשתמשים בעלי גישה מוגבלת לרישום ולמערכת הקבצים, לכתוב באזורים מוגנים אלה. הווירטואליזציה יוצרת 'עותק לכל משתמש' ואחר כך מנתבת מחדש פעולות נתונים עוקבות.לדוגמה, נניח שיישום פועל תחת חשבון משתמש מוגבל או תחת חשבונות שמחייבים הרשאות בקרת חשבון משתמש. כאשר יישום זה כותב למיקום מערכת כגון התיקיה %programfiles%‏, Windows Vista מנתב מחדש פעולות כתיבה ופעולות קריאה למיקום ספציפי למשתמש בתיקיית הפרופיל של המשתמש (‎%localappdata%\VirtualStore). כברירת מחדל, מיקום זה הוא שם_היישום\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\שם_משתמש\C:\Users. הווירטואליזציה של הרישום פועלת באופן דומה, אך חלה על מפתחות רישום תחת עץ המשנה HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE. המפתחות והנתונים שתחת עץ המשנה מנותבים מחדש למפתח המשנה
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore
.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מאפיינים:

מזהה פריט: 927387 - סקירה אחרונה: 04/29/2007 09:35:14 - תיקון: 2.6

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbfilesystems kbregistry kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB927387
משוב