אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

לאחר התקנת התקן או עדכון מנהל התקנים, מערכת Windows Vista או Windows 7 עלולה שלא לפעול

מאפייני הבעיה
לאחר התקנת התקן או עדכון מנהל התקנים במחשב שבו פועלת מערכת Windows Vista או Windows 7, מערכת ההפעלה עלולה שלא לפעול.
סיבה
הבעיה עלולה להתעורר בהתקיים כל אחד מהתנאים הבאים:
 • ההתקן החדש או מנהל ההתקן גורם להתנגשויות עם מנהלי התקן אחרים המותקנים במחשב.
 • מתעוררת בעיה ספציפית לחומרה.
 • מנהל ההתקן המותקן פגום.
פתרון הבעיה
כדי לפתור את הבעיה, בצע את השלבים הבאים לפתרון בעיות כדי לברר את הגורם המדויק ולנקוט את הפעולה המתאימה.

הפעל את Windows Vista או את Windows 7

 1. אם התקנת התקן חדש, הסר אותו ונסה להפעיל את המחשב. אם מערכת ההפעלה אינה מופעלת, עבור לשלב 2. אם מערכת ההפעלה מופעלת, עבור לסעיף 'איתור הגורם לבעיית האתחול' במאמר זה.
 2. הפעל את המחשב ולאחר מכן הקש F8. במסך Advanced Boot Options (אפשרויות אתחול מתקדמות), בחר Last Known Good Configuration (התצורה האחרונה שהייתה ידועה כתקינה) ולאחר מכן הקש על ENTER. אם מערכת ההפעלה לא מופעלת, עבור לשלב 3. אם מערכת ההפעלה מופעלת, עבור לסעיף 'איתור הגורם לבעיית האתחול' במאמר זה.
 3. הפעל את המחשב ולאחר מכן הקש F8. במסך Advanced Boot Options (אפשרויות אתחול מתקדמות), בחר מצב בטוח ולאחר מכן הקש על ENTER. אם מערכת ההפעלה מופעלת במצב בטוח, עבור לסעיף 'איתור הגורם לבעיית האתחול' של מאמר זה.. אם אין באפשרותך להפעיל את מערכת ההפעלה במצב בטוח, עבור לסעיף 'שימוש בסביבת השחזור של Windows לתיקון Windows Vista או Windows 7' במאמר זה.

שימוש בסביבת השחזור של Windows לתיקון Windows Vista או Windows 7

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows


כדי להשתמש בסביבת השחזור של Windows, חייב להיות ברשותך תקליטור ההתקנה של Windows Vista או של Windows 7. להפעלת סביבת השחזור של Windows, בצע את השלבים הבאים:
 1. הכנס את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים ולאחר מכן הפעל את המחשב.
 2. לחץ על מקש כלשהו כאשר תונחה לעשות כן.
 3. בחר שפה, שעה ומטבע וכן מקלדת או שיטת הזנה ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).
 4. לחץ על תקן את מחשבך.
 5. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שחזור מערכת , לחץ על מערכת ההפעלה שברצונך לתקן ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).
השתמש בכלים בסביבת השחזור של Windows לתיקון Windows Vista או Windows 7. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. אם המחשב אינו מופעל במצב בטוח, לחץ על תיקון אתחול בתיבת הדו-שיח אפשרויות שחזור מערכת כדי לתקן בעיות מסוימות שעלולות למנוע פעולה תקינה של מערכת ההפעלה. אם לכלי תיקון אתחול אין אפשרות לאבחן את הבעיה או לתקן אותה, עבור לשלב 2. אם Windows Vista או Windows 7 מופעל, עבור לסעיף 'איתור הגורם לבעיית האתחול'.

  לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש ב'תיקון אתחול', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  925810 מתרחשת שגיאת עצירה, או שהמחשב מפסיק להגיב בעת ניסיון להפעיל את Windows Vista או את Windows 7
 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על שחזור המערכת כדי לשחזר את מערכת ההפעלה לנקודת השחזור שנוצרה בזמן התקנת התוכנית או מנהל ההתקנים. אם אין באפשרותך להשתמש בכלי שחזור המערכת כדי להפעיל את המחשב, עבור לשלב 3.
 3. השתמש באפשרות Command Prompt (שורת הפקודה) בסביבת השחזור של Windows כדי להשבית את מנהל ההתקנים המונע את הפעלת מערכת ההפעלה. לשם כך, בצע את השלבים הבאים.
  1. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על Command Prompt (שורת הפקודה).
  2. הקלד את הפקודות הבאות. הקש ENTER לאחר הקלדת כל פקודה.
   cd \Windows\INF
   notepad setupapi.app.log
  3. רשום לפניך את התאריך בתחילת כל סעיף של התקנת התקן או מנהל התקן חדש. השתמש בתאריכים אלה כדי לקבוע מהו מנהל ההתקנים האחרון שהותקן.
  4. לאחר שקבעת מהו מנהל ההתקנים האחרון שהותקן, בדוק אם מנהל ההתקנים נחוץ להפעלת המחשב. לשם כך, קרא את המידע בסעיף המתאר את מנהל ההתקנים בקובץ Setupapi.app.log. אם מנהל ההתקן קשור לבקר הדיסק או לערכת השבבים, או אם מנהל ההתקנים מסופק על-ידי מערכת ההפעלה, חפש את שם מנהל ההתקנים ואת הבעיה באתר האינטרנט הבא של Microsoft: לפני שתמשיך, בדוק אם אפשר להפוך את מנהל ההתקנים ללא זמין. אם מנהל ההתקן האחרון שהותקן אינו נחוץ להפעלת המחשב, עבור לשלב e.
  5. בשורת הפקודה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
  6. לחץ על HKEY_LOCAL_MACHINE ולאחר מכן על טעינת כוורת (Hive) בתפריט קובץ.
  7. אתר את הקובץ C:\Windows\System32\Config\System, לחץ עליו ולאחר מכן לחץ על פתח.
  8. בתיבת הדו-שיח טעינת כוורת (Hive), הקלד Offline ולאחר מכן לחץ על אישור.
  9. הרחב את מערכת ולאחר מכן לחץ על System Restore Services (שירותי שחזור מערכת).
  10. בחלונית השמאלית, אתר את Current (נוכחי) ולאחר מכן רשום את הערך שבעמודה Data (נתונים).
  11. הרחב את ControlSet00x ולאחר מכן את Services (שירותים). הביטוי x הוא הערך מהעמודה Data (נתונים) שרשמת לפניך בשלב j.
  12. אתר את מפתח המשנה המתאים למנהל ההתקן האחרון שהותקן. אם אין באפשרותך לאתר התאמה, לחץ על Services (שירותים), על חיפוש בתפריט עריכה, הקלד את שם מנהל ההתקן בתיבה חפש את ולאחר מכן לחץ על חפש את הבא.
  13. לחץ על מפתח המשנה הכולל את שם מנהל ההתקן.
  14. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחל ולאחר מכן לחץ על שנה.
  15. בתיבה נתוני ערך, הקלד 4, ולאחר מכן לחץ על אישור. שלב זה מונע את הפעלת מנהל ההתקן.
  16. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline
  17. בתפריט קובץ, לחץ על ‏‏ביטול טעינת כוורת (Hive) ולאחר מכן על כן בתיבת הדו-שיח ‏‏אישור ביטול טעינת כוורת (Hive).
  18. צא מעורך הרישום.
  19. הפעל מחדש את המחשב.
  20. אם מערכת ההפעלה אינה מופעלת, הפעל את סביבת השחזור של Windows ולאחר מכן חזור על שלב a עד שלב s. ייתכן שיהיה צורך לחזור על שלבים אלה עד שכל מנהלי ההתקנים שהותקנו מאז האתחול התקין האחרון יהפכו ללא זמינים.
 4. כאשר יהיה באפשרותך להפעיל את מערכת ההפעלה, פנה ליצרן ההתקן או למנהל ההתקנים כדי לקבל פרטים על בעיות תאימות או על עדכונים זמינים. לקבלת מידע על אופן הפנייה ליצרן ההתקן או מנהל ההתקנים, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

איתור הגורם לבעיית אתחול

 1. פתח את מנהל ההתקנים. לשם כך, לחץ על התחללחצן התחל, הקלד מנהל התקנים בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על מנהל התקנים ברשימה תוכניות.
 2. אם עדכנת את מנהל ההתקנים עבור התקן כלשהו, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן במנהל ההתקנים, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן על חזור לקודם בכרטיסיה מנהל התקנים.
 3. אם התקנת התקן חדש, לחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני במנהל ההתקנים ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.
 4. אם התקנת תוכנית הכוללת את מנהל ההתקן החדש, בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ על התחלהלחצן התחל, הקלד appwiz.cpl בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על appwiz.cpl ברשימה תוכניות.
  2. לחץ על שם התוכנית שהותקנה ולאחר מכן על הסר התקנה/שנה.
   הרשאת בקרת חשבון משתמש אם תתבקש להזין הרשאה, לחץ על המשך.
  3. כאשר מופיעה ההודעה 'האם ברצונך להמשיך', לחץ על כן.
 5. הפעל מחדש את Windows Vista או את Windows 7.
מאפיינים:

מזהה פריט: 927525 - סקירה אחרונה: 10/22/2009 11:56:28 - תיקון: 3.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927525
משוב