אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

ייתכן כי מדיית ההתקנה אינה מזוהה בעת ניסיון להתקין Windows Vista מתקליטור או מ-DVD

מאפייני הבעיה
בעת ניסיון להשתמש בתקליטור או ב-DVD של Windows Vista על מנת להתקין את Windows Vista, אחת או יותר מהבעיות הבאות עלולות להתרחש:
 • הדיסק אינו מזוהה על ידי המחשב.
 • בעת צפייה בתוכן התקליטור בסייר Windows, הדיסק נראה ריק.
 • הדיסק נמצא בכונן התקליטורים או ה-DVD בעת הפעלת המחשב. אולם ההודעה הבאה אינה מוצגת לך כצפוי:
  Press any key to boot from CD (הקש על מקש כלשהו כדי לבצע אתחול מהתקליטור)
סיבה
בעיות אלו עלולות להתעורר בהתקיים תנאי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • אתה מכניס DVD של Windows Vista לכונן תקליטורים.
 • הדיסק פגום או שניזוק.
 • תצורת כונן התקליטורים או ה-DVD אינה מוגדרת כהתקן אתחול במערכת BIOS.
 • הדיסק מזוהה כמדייה לא חוקית. למשל, זהו עותק של דיסק.
 • קיימת בעיה אשר נגרמת על ידי הקושחה של כונן התקליטורים או ה-DVD.
 • קיימת בעיית תאימות מדיה.
פתרון הבעיה
כדי לפתור בעיות אלה, בצע את השלבים הבאים:
 1. ודא כי הכנסת את תקליטור Windows Vista לכונן מסוג מתאים. תקליטור ניתן לקריאה בכונן תקליטורים או בכונן DVD. אולם תקליטור DVD ניתן לקריאה רק בכונן DVD. ודא כי לא הכנסת DVD לכונן תקליטורים. אם הבעיה אינה נפתרת, עבור לשלב 2.
 2. בדוק את תקליטור Windows Vista לאיתור נזק פיזי, כגון שריטות או פגמים אחרים הנראים לעין. אם המדיה פגומה, השג מדיה חלופית מהמקום בו נרכשה, או באמצעות פנייה ל-Microsoft. אם הבעיה אינה נפתרת, עבור לשלב 3.
 3. ודא כי תצורת כונן התקליטורים או ה-DVD מוגדרת כהתקן אתחול במערכת BIOS. על מנת להגדיר את תצורת המחשב להפעלה מכונן התקליטורים או ה-DVD, עיין בתיעוד הנלווה למחשב או פנה ליצרן המחשב. אם הבעיה אינה נפתרת, עבור לשלב 4.
 4. ודא כי דיסק Windows Vista הוא מקורי. על דיסק מקורי של Windows Vista מופיעה הולוגרמה המודפסת עליהם ובה כתוב “genuine media” ("מדיה מקורית"). השג תקליטור Windows Vista מקורי ואז נסה להתקין שוב. אם ברשותך דיסק מקורי, עבור לשלב 5.
 5. הכנס דיסק אתחול אחר לכונן התקליטורים או ה-DVD והשתמש בו לאתחול המחשב. למשל, נסה תקליטור של Microsoft Windows XP או נסה דיסק אשר סופק על ידי יצרן המחשב לשם התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. אם באפשרותך להשתמש בדיסק אחר להפעלת המחשב, ייתכן כי דיסק Windows Vista פגום או שניזוק. אם אין באפשרותך להשתמש בדיסק אחר להפעלת המחשב מכונן התקליטורים או ה-DVD, עבור לשלב 6.
 6. ייתכן כי כונן התקליטורים או ה-DVD מצריך עדכון קושחה על מנת שניתן יהיה לקרוא כראוי את הדיסק עם Windows Vista. פנה אל יצרן כונן התקליטורים או ה-DVD על מנת להשיג עדכונים עבור דגם ההתקן הספציפי. אם יש עדכונים זמינים, הורד את העדכון ושדרג את הקושחה של כונן התקליטורים או ה-DVD. אם הבעיה אינה נפתרת, עבור לשלב 7.
 7. אם הדבר ישים, נסה להתקין את Windows Vista מכונן תקליטורים או DVD אחר.אם הבעיה אינה נפתרת, עבור לשלב 8.
 8. בעיות תאימות מדיה אחרות עלולות למנוע את הפעלת המחשב מדיסק של Windows Vista. אם ניתן לגשת לדיסק ממערכת הפעלה המותקנת כבר במחשב, העתק את תוכן ה-DVD או התקליטור לתיקייה בדיסק הקשיח ולאחר מכן נסה התקנה שטוחה.

  שים לב התקנה שטוחה היא התקנת תוכנה מקבצים אשר הועתקו לדיסק קשיח במקום ממדיית התקנה אחרת, כגון דיסק. תזדקק לשטח דיסק פנוי נוסף בגודל 3 גיגה-בתים (GB) לשם התקנה שטוחה של Windows Vista.

  לביצוע התקנה שטוחה של Windows Vista מהדיסק הקשיח, בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחל ולאחר מכן לחץ על סייר.
  2. אתר ולחץ על כונן התקליטורים או ה-DVD אשר מכיל את הדיסק של Windows Vista.
  3. בתפריט עריכה, לחץ על בחר הכול.
  4. בתפריט עריכה, לחץ על העתק.
  5. בדיסק הקשיח, פתח את התיקייה שבה ברצונך ליצור את ההתקנה השטוחה.
  6. בתפריט קובץ, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על תיקייה.
  7. הקלד Windows Vista Flat, והקש על ENTER.
  8. לחץ פעמיים על Windows Vista Flat, ולאחר מכן בתפריט עריכה, לחץ על הדבק.
  9. לאחר שהקבצים הועתקו מדיסק Windows Vista לתיקייה "Windows Vista Flat", לחץ פעמיים על Setup.exe.
  10. פעל לפי הנחיות אשף ההתקנה של Windows כדי להשלים את ההתקנה.
לקבלת מידע על פנייה ליצרן המחשב, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספקים חיצוניים כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.
winvista
מאפיינים:

מזהה פריט: 928633 - סקירה אחרונה: 01/30/2007 16:36:20 - תיקון: 1.2

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB928633
משוב