אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

השתמשתי בכלי ניקוי הדיסק ב- Windows Vista, וכעת תכונת מצב שינה מעורב ותכונת שינה אינן זמינות.

תיאור בעיה
לאחר השימוש בכלי 'ניקוי דיסק' ב-Windows Vista, אתה עשוי להיתקל בתופעות הבאות:
  • אינך יכול לראות את האפשרות מצב שינה באפשרויות צריכת חשמל.
  • בעת שימוש בתכונה 'שינה', המחשב אינו משחזר את הגדרותיו אם החשמל נפסק.
כדי שאנו נתקן בעיה זו עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי
כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.
הערה כדי לאפשר את קובץ השינה, על כמות הזיכרון הפנוי בכונן המערכת להיות לפחות כגודל הזיכרון הפיזי במחשב. אם אין מספיק זיכרון פנוי, תתקבל הודעת השגיאה הבאה בעת הרצת פתרון תיקון זה:
פתרון תיקון זה אינו חל על המערכת שלך.


הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור, כך שתוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כדי לבדוק אם התהליך פתר את הבעיה, עבור לסעיף "האם הבעיה נפתרה?".
אני מעדיף לתקן בעצמי
בעיות עלולות להתרחש כשהכלי 'ניקוי דיסק' משבית את קובץ מצב שינה. קובץ מצב השינה חייב להיות מאופשר כדי שתכונת מצב שינה מעורב ותכונת מצב שינה יפעלו ב-Windows Vista. כאשר קובץ מצב השינה מושבת ותכונת מצב שינה מעורב מופעלת, ואתה עושה שימוש בתכונת מצב שינה מעורב, לא מתבצע גיבוי של תוכניות פתוחות ושל קבצים פתוחים אל הדיסק. בנוסף, כאשר קובץ מצב השינה מושבת, אם המחשב אינו מקבל מתח כאשר הוא במצב שינה, תוכניות פתוחות וקבצים פתוחים לא ישוחזרו לאחר הפעלת המחשב מחדש, וכל עבודה שלא נשמרה תאבד.

כדי לאפשר את תכונת השינה ואת תכונת מצב שינה מעורב, בצע את הצעדים הבאים:
  1. לחץ על התחללחצן התחל, לחץ על כל התוכניות ולאחר מכן לחץ על עזרים.
  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפקודה ולאחר מכן לחץ על הפעלה כמנהל.
    • הרשאת בקרת חשבון משתמש אם תתבקש לספק סיסמת מנהל או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על המשך.
  3. הקלד powercfg -h on ולאחר מכן הקש ENTER.
האם הפתרון פתר את הבעיה?
בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, המשך המאמר לא רלוונטי עבורך. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

לקבלת עזרה עבור בעיות צריכת חשמל וחיי סוללה ב- Windows Vista, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
fixit fix it
מאפיינים:

מזהה פריט: 928897 - סקירה אחרונה: 09/25/2011 01:21:00 - תיקון: 5.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic Beta, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

  • kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB928897
משוב