תיקון: לאחר התקנת Internet Explorer 7, התהליך Inetinfo.exe עלול להפסיק להגיב במחשב שמופעלים בו הן Windows Server 2003 Service Pack 1 והן IIS 6.0

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
מאפייני הבעיה
לאחר התקנת Internet Explorer 7, התהליך Inetinfo.exe עלול להפסיק להגיב ('נתקע') במחשב שמופעלים בו הן Windows Server 2003 Service Pack 1 ‏(SP1‎) והן IIS 6.0.

כאשר בעיה זו מתרחשת, עלולה להופיע הודעת שגיאה ביומן המערכת שבמציג האירועים. נוסח הודעת השגיאה יהיה דומה לנוסח הבא:
סוג אירוע:‎ שגיאה
‏‏מקור אירוע: ‏‏מנהל בקרת שירותים
מזהה אירוע: 7031
תיאור:
The IIS Admin Service service terminated unexpectedly. (השירות IIS Admin Service נסגר באופן לא צפוי).
סיבה
בעיה זו מתרחשת בהתקיים התנאים הבאים:
  • מסנן הדיוג ב-Internet Explorer 7 מופעל.
  • הקובץ Mshtml.dll נטען בתהליך שירות.
פתרון הבעיה
כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר האחרון עבור Internet Explorer. כדי להשיג את העדכון האחרון, בקר באתר הבא של Microsoft:‏ הערה עדכון זה נכלל לראשונה בעדכון האבטחה 931768 (MS07-027). לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
931768 MS07-021: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer‏‏
סטטוס
חברת Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.
מידע נוסף
לקבלת פרטים טכניים נוספים על עדכון האבטחה המצטבר האחרון עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft
מאפיינים:

מזהה פריט: 934819 - סקירה אחרונה: 01/16/2015 09:44:46 - תיקון: 1.0

  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
  • kbnosurvey kbarchive atdownload kbprb KB934819
משוב