אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד לשנות חשבונות שירות וסיסמאות חשבונות שירות ב- SharePoint Server 2007 וב- Windows SharePoint Services 3.0

מבוא
מאמר זה מתאר כיצד לשנות את הסיסמאות עבור חשבונות שירות ב- Microsoft Office SharePoint Server 2007 וב- Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. השתמש בהליך המתואר בסעיף 'מידע נוסף' כדי לעדכן את הסיסמאות אם פג תוקפן של הסיסמאות עבור חשבונות שירות.
מידע נוסף
כדי לשנות את הסיסמאות עבור חשבונות שירות ב- SharePoint Server 2007 וב- Windows SharePoint Services 3.0, בצע את הפעולות הבאות:

הערה אם שירות SQL Server משתמש בחשבון תחום, ותוקף הסיסמה עבור חשבון תחום זה פג או שהיא אינה חוקית, הקפד לעדכן את הסיסמה עבור חשבון התחום לפני שתבצע הליך זה.
 1. עדכן את הסיסמה עבור החשבון שנמצא בשימוש על-ידי מאגר היישומים 'ניהול מרכזי'. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בכל השרתים בחוות השרתים, פתח שורת פקודה, הקלד את השורה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
   cd %commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\Bin
  2. בשרת המארח את אתר האינטרנט 'ניהול מרכזי', הקלד את השורה הבאה בשורת הפקודה, ולאחר מכן הקש ENTER:‏
   stsadm -o updatefarmcredentials -userlogin DomainName\UserName -password NewPassword
  3. בכל השרתים האחרים בחוות השרתים, הקלד את השורה הבאה בשורת הפקודה, ולאחר מכן הקש ENTER:‏
   stsadm -o updatefarmcredentials -userlogin DomainName\UserName -password NewPassword -local
  4. הפעל מחדש את Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0. לשם כך הקלד את השורה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER:
   iisreset /noforce
 2. ודא כי הגדרת המשימה 'פריסת אישורים של מאגר יישומי ניהול' לא מוצגת עוד בדף 'הגדרות של משימות שעון עצר' של הניהול המרכזי של SharePoint 3.0. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. פתח את ניהול מרכזי של SharePoint 3.0, לחץ על פעולות ולאחר מכן לחץ על הגדרות של משימות שעון עצר תחת הגדרות תצורה כלליות.
  2. ודא כי הגדרת המשימה 'פריסת אישורים של מאגר יישומי ניהול' לא מוצגת עוד ברשימה.

   הערה אם הגדרת המשימה 'פריסת אישורים של מאגר יישומי ניהול' מוצגת ברשימה, המתן עד שהיא תיעלם מהרשימה.
 3. עדכן את הסיסמה עבור חשבון מאגר היישומים שנמצא בשימוש על-ידי יישומי האינטרנט בחוות השרתים. לשם כך, הקלד את השורה הבאה בשורת פקודה בכל שרת בחוות השרתים ולאחר מכן הקש ENTER:‏
  stsadm -o updateaccountpassword -userlogin DomainName\UserName -password NewPassword -noadmin
 4. עדכן את הסיסמה עבור החשבון המשמש להפעלת השירות 'חיפוש בעזרה של Windows SharePoint Services'. לשם כך, הקלד את השורה הבאה בשורת פקודה בכל שרת בחוות השרתים ולאחר מכן הקש ENTER:‏
  stsadm.exe -o spsearch -farmserviceaccount DomainName\UserName -farmservicepassword NewPassword
 5. עדכן את הסיסמה עבור חשבון ברירת המחדל לגישה לתוכן המשמש את השירות 'חיפוש בעזרה של Windows SharePoint Services'. לשם כך, הקלד את השורה הבאה בשורת פקודה בכל שרת בחוות השרתים ולאחר מכן הקש ENTER:‏
  stsadm.exe -o spsearch -farmcontentaccessaccount DomainName\UserName -farmcontentaccesspassword NewPassword
 6. אם במחשב שלך פועל SharePoint Server 2007, עליך לבצע גם את הפעולות הבאות:
  1. עדכן את הסיסמה עבור החשבון שנמצא בשימוש על-ידי כל ספק שירותים משותפים (SSP) בחוות השרתים. לשם כך, הקלד את השורה הבאה בשורת הפקודה בכל שרת בחוות השרתים, ולאחר מכן הקש ENTER:
   stsadm.exe -o editssp -title SharedServicesProviderName -ssplogin DomainName\UserName -ssppassword NewPassword
  2. עדכן את הסיסמה עבור החשבון המשמש להפעלת השירות 'חיפוש של Office SharePoint Server'. לשם כך הקלד את השורה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER:
   stsadm.exe -o osearch -farmserviceaccount DomainName\UserName -farmservicepassword NewPassword
  3. אם חוות השרתים מוגדרת לשימוש בכניסה יחידה, עדכן את הסיסמה עבור החשבון שנמצא בשימוש על-ידי שירות כניסה יחידה של Microsoft. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
   1. לחץ על פעולות בניהול מרכזי של SharePoint 3.0 ולאחר מכן לחץ על חשבונות שירות תחת תצורת אבטחה.
   2. תחת שירות Windows, לחץ על שירות כניסה יחידה.
   3. תחת ניתן להגדרה, ציין את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.
  4. עדכן את הסיסמה עבור חשבון ברירת המחדל לגישה לתוכן המשמש את השירות 'חיפוש של Office SharePoint Server'. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
   1. פתח את ניהול מרכזי של SharePoint 3.0 ולאחר מכן לחץ על יישום האינטרנט של ספק השירותים המשותפים תחת ניהול שירותים משותפים.
   2. תחת חיפוש, לחץ על הגדרות חיפוש ולאחר מכן לחץ על חשבון ברירת מחדל של גישה לתוכן.
   3. ציין את הסיסמה שבה יש להשתמש עבור חשבון הגישה לתוכן ולאחר מכן לחץ על אישור.

Script לדוגמה

ה- Script שלהלן הוא דוגמה לאופן שבו תוכל להשתמש בהליך הקודם ליצירת קובץ אצווה שמבצע שינויים בסיסמאות באופן אוטומטי. השתמש בתחביר הבא להפעלת ה- Script:‏
FileName.bat DomainName\UserName NewPassword
 ‎@echo offrem other app poolsecho *** Updating app pool passwords"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o updateaccountpassword -userlogin %1 -password %2 -noadminrem central adminecho *** Updating Central Admin password"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o updatefarmcredentials -userlogin %1 -password %2rem ssp - newecho *** Updating ssp password for new installs"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o editssp -title "SharedServices1" -ssplogin %1 -ssppassword %2rem ssp - upgradeecho *** Updating ssp password for upgraded installs"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o editssp -title "Default Web Site" -ssplogin %1 -ssppassword %2rem osearchecho *** Updating osearch password"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o osearch -farmserviceaccount %1 -farmservicepassword %2echo *** MANUAL UPDATE NEEDED. To update the password, visit the SSP Web application page, click Search Settings, and then click Default Content Access Account. rem spsearchecho *** Updating spsearch password"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o spsearch -farmserviceaccount %1 -farmservicepassword %2echo *** Updating spsearch content access account"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN\stsadm.exe" -o spsearch -farmcontentaccessaccount %1 -farmcontentaccesspassword %2rem restarting IISecho *** Doing soft restart of IISiisreset /noforceecho on
שנה את ה- Script כך שיכלול את השמות הנכונים של כל ספק שירותים משותפים בחוות השרתים. אם חוות השרתים מוגדרת לשימוש בכניסה יחידה, עליך להשתמש גם בפקודה sc config.

כיצד לעדכן את הסיסמה של SharePoint Server 2007 כאשר SharePoint Server 2007 מותקן בתצורה של הרשאות נמוכות

שיטה 1: הפעל את שירות SPAdmin

הפעל את שירות SPAdmin בכל המחשבים בחווה לפני שתעדכן את הסיסמה. עצור את השירות עם סיום פעולתו.

שיטה 2: הוסף את חשבון הגישה למסד הנתונים לקבוצת המנהלים המקומית

הוסף את חשבון הגישה למסד הנתונים לקבוצת המנהלים המקומית של כל מחשב בחווה הכולל מופע חיפוש מקוון. היכנס באמצעות חשבון זה, ולאחר מכן עדכן את הסיסמה באמצעות הפקודה stsadm.

לאחר שפעולה זו תושלם, הסר את חשבון הגישה למסד הנתונים מקבוצת המנהלים המקומית של כל מחשב.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בכלי שורת הפקודה Stsadm.exe, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:‏
WSSv3
מאפיינים:

מזהה פריט: 934838 - סקירה אחרונה: 03/25/2008 21:58:09 - תיקון: 3.2

Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbconfig kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB934838
משוב