Windows Internet Explorer 7 מפסיק להגיב כאשר תיבת דו-שיח מודאלית פתוחה בעת הניסיון לצייר מחדש חלון של Windows Internet Explorer 7 window‏

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
מאפייני הבעיה
תיבת דו-שיח מודאלית פתוחה בעת הניסיון לצייר מחדש חלון של Windows Internet Explorer 7 באמצעות קריאה לקובץ script בחלון הראשי. במקרה הנוכחי, Internet Explorer 7 מפסיק להגיב (נתקע).
פתרון הבעיה

מידע על עדכון האבטחה

כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכונים האחרונים, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: לקבלת פרטים טכניים נוספים על עדכון האבטחה המצטבר העדכני עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: הערה תיקון זה נכלל לראשונה בעדכון האבטחה 933566 (MS07-033). לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
933566 MS07-033: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer

מידע על התיקון החם

Windows Vista

תיקון חם נתמך זמין כעת מטעם Microsoft. עם זאת, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. החל את התיקון אך ורק במערכות שבהן מתעוררת בעיה ספציפית זו. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שברשותך לא נפגעה חמורות מבעיה זו, מומלץ שתמתין למהדורת ה-service pack הבאה שתכלול את התיקון.

כדי לפתור את הבעיה מידית, יש לפנות לשירותי התמיכה בלקוח של Microsoft ולקבל את התיקון החם. לקבלת רשימה מלאה של מספרי טלפון בשירותי התמיכה ללקוח של Microsoft ומידע על עלויות תמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:הערה במקרים מיוחדים, שבהם יקבע מומחה תמיכה של Microsoft עי עדכון ספציפי יפתור את הבעיה שהצגת, ייתכן כי החיוב על הפנייה לשירותי התמיכה יבוטל. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בעדכון הספציפי האמור.
תנאים מוקדמים
אין תנאים מוקדמים.
דרישה להפעלה מחדש
עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת התיקון החם.
מידע על החלפת תיקונים חמים
תיקון חם זה אינו מחליף שום תיקון חם אחר.
פרטי הקובץ
הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמה
Mshtml.dll7.0.6000.205923,584,0005 במאי 200702:51x86
Mshtml.tlb7.0.6000.205921,383,4245 במאי 200700:26לא ישים

Microsoft Windows Server 2003

תיקון חם נתמך זמין כעת מטעם Microsoft. עם זאת, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. החל את התיקון אך ורק במערכות שבהן מתעוררת בעיה ספציפית זו. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. משום כך, במערכות שאינן מושפעות מבעיה זו באופן חמור, מומלץ להמתין למהדורת ה-service pack הבאה של Windows Server 2003 שתכלול את התיקון החם הזה.

כדי לפתור את הבעיה מידית, יש לפנות לשירותי התמיכה בלקוח של Microsoft ולקבל את התיקון החם. לקבלת רשימה מלאה של מספרי טלפון בשירותי התמיכה ללקוח של Microsoft ומידע על עלויות תמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:הערה במקרים מיוחדים, שבהם יקבע מומחה תמיכה של Microsoft עי עדכון ספציפי יפתור את הבעיה שהצגת, ייתכן כי החיוב על הפנייה לשירותי התמיכה יבוטל. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בעדכון הספציפי האמור.
תנאים מוקדמים
אין תנאים מוקדמים.
דרישה להפעלה מחדש
עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת התיקון החם.
מידע על החלפת תיקונים חמים
תיקון חם זה אינו מחליף שום תיקון חם אחר.
פרטי הקובץ
הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמה
Mshtml.dll7.0.6000.205793,584,00019 ctprhk 200722:40x86

Microsoft Windows XP

תיקון חם נתמך זמין כעת מטעם Microsoft. עם זאת, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. החל את התיקון אך ורק במערכות שבהן מתעוררת בעיה ספציפית זו. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. משום כך, אם המערכת שלך אינה מושפעת באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין ל-Service Pack הבא של Windows XP, שיכיל את התיקון החם הזה.

כדי לפתור את הבעיה מידית, יש לפנות לשירותי התמיכה בלקוח של Microsoft ולקבל את התיקון החם. לקבלת רשימה מלאה של מספרי טלפון בשירותי התמיכה ללקוח של Microsoft ומידע על עלויות תמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:הערה במקרים מיוחדים, שבהם יקבע מומחה תמיכה של Microsoft עי עדכון ספציפי יפתור את הבעיה שהצגת, ייתכן כי החיוב על הפנייה לשירותי התמיכה יבוטל. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בעדכון הספציפי האמור.
תנאים מוקדמים
אין תנאים מוקדמים.
דרישה להפעלה מחדש
עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת התיקון החם.
מידע על החלפת תיקונים חמים
תיקון חם זה אינו מחליף שום תיקון חם אחר.
פרטי הקובץ
הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמה
Mshtml.dll7.0.6000.205793,584,00020 באפריל 200705:41x86
סטטוס
Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft
מאפיינים:

מזהה פריט: 935903 - סקירה אחרונה: 01/16/2015 17:15:24 - תיקון: 1.2

  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • kbnosurvey kbarchive kbvistasp1fix kbwinvistapostrtmfix kbwinserv2003postsp2fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB935903
משוב