אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

גירסת הקובץ תוחזר לגירסה שהותקנה על-ידי ערכת ה- Service Pack האחרונה בעת הסרת עדכון אבטחה עבור ‎.NET Framework 1.0‏, .NET Framework 1.1‏, Visual Studio .NET 2002 או Visual Studio .NET 2003

מאפייני הבעיה
עיין בתרחיש הבא. ברשותך מחשב שבו פועל Microsoft .NET Framework 1.0‏, ‎.NET Framework 1.1‏, Microsoft Visual Studio .NET 2002 או Visual Studio .NET 2003. התקנת עדכונים מרובים עבור ‎.NET Framework או עבור Visual Studio .NET. הסרת עדכון. בתרחיש זה, גירסת הקובץ של ‎.NET Framework או Visual Studio .NET מוחזרת לגירסה שהותקנה על-ידי ערכת ה- Service Pack האחרונה.
סיבה
בעיה זו מתרחשת מאחר שעדכונים עבור ‎.NET Framework 1.0, עבור ‎.NET Framework 1.1, עבור Visual Studio .NET 2002 ועבור Visual Studio .NET 2003 תוכננו במקור לפעול עם Microsoft Windows Installer 2.0. העדכונים לא תוכננו לפעול עם Windows Installer 3.0. Windows Installer 3.0 אינו נתמך במערכות הפעלה ישנות יותר, כגון Microsoft Windows 95‏, Windows 98 ו- Windows Millennium Edition.

ל- Windows Installer 2.0 יש מגבלה. הוא אינו תומך באופן מקורי באפשרות להסיר עדכון. כדי לעקוף מגבלה זו, פונקציונליות הסרה מותאמת אישית מוכללת בעדכונים עבור ‎.NET Framework 1.0, עבור ‎.NET Framework 1.1, עבור Visual Studio .NET 2002 או עבור Visual Studio .NET 2003.

פונקציונליות ההסרה המותאמת אישית פועלת באופן הבא. העדכון כולל "anti-patch" בנוסף לקובץ ‎.msp של תוכן המנה. כאשר שורת הפקודה המתאימה עבור פונקציונליות ההסרה מסופקת לתוכנת ההפעלה של מעטפת העדכון, המעטפת מתקינה את ה- anti-patch. ה- anti-patch הוא למעשה עדכון שני שמכיל את הגירסה הטובה הידועה האחרונה של הקבצים בקובץ ‎.msp של תוכן המנה. גירסה זו היא גירסת הבסיס האחרונה, הכלולה בדרך כלל בערכת ה- recent service האחרונה, אם קיימת כזו. לכן, כאשר העדכון עבור ‎.NET Framework 1.0, עבור ‎.NET Framework 1.1, עבור Visual Studio .NET 2002 או עבור Visual Studio .NET 2003 מוסר, גירסת הקובץ לא תמיד חוזרת לגירסה הקודמת. ייתכן שגירסת הקובץ לא תוחזר לגירסה שהותקנה על-ידי ערכת ה- service pack האחרונה.

עיין בתרחיש הבא. ברשותך שני עדכונים עבור ‎.NET Framework 1.0 Service Pack 3 (SP3)‎. העדכון הראשון הוא העדכון שצוין במאמר Microsoft Knowledge Base מס' 886906. עדכון זה כולל את גירסת הקובץ 1.0.3705.6021. העדכון השני הוא העדכון שצוין במאמר Microsoft Knowledge Base מס' 928367. עדכון זה כולל את גירסת הקובץ 1.0.3705.6060.

הטבלה הבאה מתארת תרחיש זה.
שלבהפעולה המתבצעת:גירסת קובץ לפניגירסת קובץ אחרי
1התקנת ‎.NET Framework 1.0 SP3.לא ישים1.0.3705.6018
2התקנת העדכון הראשון (הישן יותר) במאמר 886906.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3התקנת העדכון השני (החדש יותר) במאמר 928367.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4אתה משתמש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' כדי להסיר את העדכון השני (החדש יותר) במאמר 928367.1.0.3705.60601.0.3705.6018
תרחיש זה מדגים כי אחרי הסרת העדכון השני, ‎.NET Framework 1.0 אינו מוחזר לגירסת הקובץ של העדכון הראשון, כצפוי. במקום זאת, ‎.NET Framework 1.0 מוחזר לגירסת הבסיס. הגירסה הבסיסית היא גירסת הקובץ הכלולה ב- ‎.NET Framework 1.0 SP3.
פתרון הבעיה
Microsoft פרסמה את הכלי לניקוי הסרת התקנה כדי לתקן את אופן הפעולה של הסרת ההתקנה עבור עדכונים אלה. אם ברצונך להסיר את ההתקנה של עדכון כלשהו עבור ‎.NET Framework 1.0, עבור ‎.NET Framework 1.1, עבו רVisual Studio .NET 2002 או עבור Visual Studio .NET 2003, מומלץ להשתמש בכלי הניקוי להסרת התקנה במקום לנסות להסיר את התקנת העדכון באמצעות הפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה.הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


הורדהורד את חבילת הכלי לניקוי הסרת התקנה כעת.

תאריך פרסום: 2 בנובמבר 2007

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

כדי להשתמש בכלי, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה, כאשר number הוא מספר ה- KB של העדכון
UninstallFxVSUpdate.exe KBnumber
הכלי יסיר כראוי את התקנת העדכון ויחזיר את המחשב למצב הצפוי במקום לגירסה של ערכת ה- Service Pack הקודמת. מומלץ להשתמש בכלי זה במקום להשתמש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' כדי להסיר עדכונים כלשהם עבור ‎.NET Framework 1.0, עבור ‎.NET Framework 1.1, עבור Visual Studio .NET 2002 או עבור Visual Studio .NET 2003.

הטבלה הבאה מתארת תרחיש שבו הכלי לניקוי הסרת התקנה משמש להסרת העדכון:
שלבהפעולה המתבצעת:גירסת קובץ לפניגירסת קובץ אחרי
1התקנת ‎.NET Framework 1.0 SP3.לא ישים1.0.3705.6018
2התקנת העדכון הראשון (הישן יותר) במאמר 886906.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3התקנת העדכון השני (החדש יותר) במאמר 928367.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4אתה משתמש בכלי לניקוי הסרת התקנה כדי להסיר את העדכון השני (החדש יותר) במאמר 928367.1.0.3705.60601.0.3705.6021
תרחיש זה מדגים כי לאחר שתשתמש בכלי לניקוי הסרת התקנה להסרת העדכון השני, ‎.NET Framework 1.0 מוחזר לגירסת הקובץ של העדכון הראשון, כצפוי.

הכלי לניקוי הסרת התקנה יכול גם לשמש לניקוי והחזרת המערכת למצב הידוע כטוב, גם אם כבר השתמשת בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' להסרת התקנה של עדכון. לשם כך, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה:
UninstallFxVSUpdate.exe /cleanup
כדי לראות אפשרויות נוספות של שורת הפקודה עבור הכלי, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה:
UninstallFxVSUpdate.exe /?

Caveats

כלי זה אינו תומך בכל התמורות האפשריות והשילובים האפשריים שבהם ניתן להתקין ולהסיר עדכונים מרובים. הכלי אינו נתמך בתרחישים הבאים:
 • מותקן עדכון בנוסף לעדכון המתאים שהותאם לשפה מקומית

  במחשב שלך מותקן עדכון הכולל מספר KB בן 6 ספרות, כגון KB123456. לאחר מכן אתה מתקין גם גירסה מותאמת לשפה מקומית של אותו עדכון. בתרחיש זה, לא ניתן להשתמש בכלי כדי להסיר את ההתקנה של העדכון הראשון.

  הערה גירסה מותאמת לשפה מקומית מזוהה על-ידי תוספת של 4 ספרות בסוף מספר ה- KB. לדוגמה: KB1234561033

  עקב מגבלות הכלי, אם תנסה להסיר את העדכון הראשון באמצעות מספר ה- KB בן 6 הספרות, הכלי יסיר את העדכון השני המשתמש במספר KB בן 10 ספרות.

  הערה עדיין באפשרותך להשתמש בכלי להסרת העדכון השני בעל מספר ה- KB בן 10 הספרות.
 • תיקון שלא מוזג הותקן ולאחר מכן התקנתו הוסרה

  תיקון חם שלא מוזג הותקן באופן ידני ולאחר מכן התקנתו הוסרה לפני התקנת עדכון רגיל. בתרחיש זה, כאשר תנסה להסיר התקנה של העדכון האחרון ביותר, הכלי לניקוי הסרת התקנה יתקין מחדש את התיקון שלא מוזג. כאשר בעיה זו מתרחשת, ההתקנה של כל עדכון אחר נחסמת עד שהתיקון שלא מוזג מוסר באופן ידני באמצעות הפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות'.

  הערה תיקון חם שלא מוזג הוא תיקון חם או עדכון שלא ייכלל בערכת Service Pack או במהדורה של מוצר. סוג של תיקון מיועד לפתור בעיה ספציפית שיש ללקוח עם מוצר. עם זאת, תיקון זה לא מתאים לשימוש כללי.לקבלת מידע נוסף על תיקונים חמים שלא מוזגו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  942380הודעת שגיאה בעת ניסיון להחיל תיקון חם או עדכון: "Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again" (שגיאה 9002. לא ניתן להתקין את התיקון החם של Microsoft Visual Studio .NET 2003 ‏KBxxxxxx) מאחר שבמחשב שלך מותקן תיקון חם אחד או יותר. הסר את התיקונים החמים ונסה שוב).
security update uninstall remove .NET Framework 1.0 1.1 rollback uninstall MSI Windows Installer 2.0 2.x limitation anti-patch file version Service Pack SP baseline
מאפיינים:

מזהה פריט: 938244 - סקירה אחרונה: 12/14/2007 22:15:59 - תיקון: 2.4

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1

 • atdownload kbupdateissue kbuninstall kbinstallation kbupdate kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB938244
משוב