הדרכה לגבי איתור ופריסה של עדכוני האבטחה מיום 12 ביוני 2007

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
תקציר
הדרכה זו מתייחסת לכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center ‏(MSRC) והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה לעדכוני האבטחה. הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. ההדרכה כוללת שימוש בכלים כגון Windows Update,‏ Office Update,‏ Microsoft Baseline Security Analyzer‏ ‎(MBSA)‎‎, ‏Office Detection Tool,‏ Microsoft Systems Management Server‏ (SMS),‏ Extended Security Update Inventory Tool ‏(ESUIT) וכן Enterprise Scan Tool ‏(EST).
מבוא
מאמר זה מציג הנחיות לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 12 ביוני 2007.
מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המבצעות איתור ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update,‏ Microsoft Update ו-Office Update

עדכוני האבטחה שפורסמו ביום ‏12 ביוני 2007 זמינים דרך האתרים שלהלן. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן. המוצרים הנתמכים על-ידי כל אחד מאתרי האינטרנט מוצגים גם הם. הערה לא כל עדכון זמין בכל אתר שברשימה.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות MBSA גירסה 1.2.1, MBSA גירסה 2.0.1

הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ‏(MBSA) גירסה 1.2.1 מכיל גירסה משולבת של הכלי Office Detection Tool ‏(ODT). אם אתה משתמש ב-MBSA גירסה 1.2.1 או ב-MBSA גירסה 2.0.1 לשם זיהוי עדכוני אבטחה, באפשרותך לזהות את כל עדכוני האבטחה אשר פורסמו ביום 12 ביוני 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

שים לב הכלי ODT המשולב ב-MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.

שים לבMBSA 1.2.1 אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.

שים לבMBSA 2.0.1 אינו נתמך ב-Windows Vista. עם זאת, MBSA 2.0.1 תומך בסריקות מרוחקות של מחשבים שבהם פועלת מערכת Windows Vista. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
931943 תמיכת Microsoft Baseline Security Analyzer ‏(MBSA)‏‎ ב-Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • עדכון אבטחה 931213 (עלון אבטחה MS07-032)
  MBSA 1.2.1 אינו תומך באף אחד מחלקי עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 929123 (עלון אבטחה MS07-034)
  MBSA 1.2.1 אינו תומך באף אחד מחלקי עדכון אבטחה זה. כלי Enterprise Scan Tool מ-12 ביוני 2007 יאתר את הצורך בעדכון זה.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד ניתן להשיג את כלי הסריקה הארגוני Enterprise Scan Tool‏ (EST) ולהשתמש בו

סביבות אשר מזהות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Software Update Services ‏(SUS) או Windows Server Update Services ‏(WSUS)

אם אתה משתמש ב-(SUS), ב-WSUS או ב-WSUS 2.0 לאיתור ולפריסה של עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה אשר פורסמו ביום 12 ביוני, 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

שים לב SUS 1.0 SP1 אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.
 • עדכון אבטחה 927051 (עלון אבטחה MS07-030)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 931213 (עלון אבטחה MS07-032)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות SMS 2.0 בשילוב עם Security Update Inventory Tool ‏(SUIT)‏, SMS 2003 בשילוב עם SUIT, או SMS 2003 בשילוב עם Inventory Tool for Microsoft Updates ‏(ITMU)

אם אתה משתמש ב-SMS 2.0 בשילוב עם SUIT‏, SMS 2003 בשילוב עם SUIT, או SMS 2003 בשילוב עם ITMU לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר ולפרוס את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 12 ביוני 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

הערה SMS יחד עם SUIT אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.
 • עדכון אבטחה 931213 (עלון אבטחה MS07-032)
  הכלי SMS SUIT אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 929123 (עלון אבטחה MS07-034)
  SMS SUIT תומך בעדכון זה כאשר אתה משתמש בכלי Extended Security Update Inventory Tool ‏(ESUIT).
כדי להשיג את ESUIT, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

סיכום הנחיות איתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות לגבי איתור ופריסה עבור כל עדכון אבטחה חדש.
עדכון אבטחה עלון רכיב Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 ו-Office Detection Tool MBSA 2.0.1 SUS WSUS 2.0 ו-WSUS 3.0 Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
איתור ופריסה איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה
927051 MS07-030 Microsoft Visio כן לא ישים כן כן כן לא ישים כן לא ישים כן כן
935840 MS07-031 Schannel לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
931213 MS07-032 Windows Vista לא ישים כן כן לא ישים כן לא ישים כן לא ישים לא ישים כן
933566 MS07-033 Windows Internet Explorer לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
929123 MS07-034 Microsoft Outlook Express לא ישים כן כן לא כן כן כן כן כן, עם ESUIT כן
935839 MS07-035 Win32 API לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

 • עדכון אבטחה 924667 (עלון אבטחה מס' MS07-012) פורסם ב-‏12 ביוני, 2007. לקבלת מידע נוסף, עיין בעלון האבטחה המעודכן. לשם כך בקר באתר Microsoft הבא: המידע במדריך לאיתור ופריסה מפברואר 2007 לא השתנה בעקבות הפרסום מחדש של עדכון אבטחה זה.לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  932703 הדרכה לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 12 בפברואר 2007
 • עדכון אבטחה 925939 (עלון אבטחה מס' MS07-018) פורסם ב-‏12 ביוני, 2007. לקבלת מידע נוסף, עיין בעלון האבטחה המעודכן. לשם כך בקר באתר Microsoft הבא: המידע במדריך לאיתור ופריסה מאפריל 2007 לא השתנה בעקבות הפרסום מחדש של עדכון אבטחה זה.לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  935824 הדרכה לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 10 באפריל 2007

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות לגבי אופן הפריסה של עדכונים אלה?

ת1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני אבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 13 ביוני 2007 בשעה 11:00 לפנה"צ (שעון החוף המערבי). כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: Q2: האם הכלי Enterprise Scan Tool ‏(EST) מצטבר עבור SMS כמו ש-ESUIT מצטבר עבור SMS?

ת2:לא, EST אינו פועל באופן מצטבר. אין גם תוכניות להפוך אותו לכלי מצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש ב-MBSA כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת3: כן, באפשרותך להשתמש בגירסאות MBSA 1.2.1‏ ו-MBSA 2.0.1 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה הבאים שהתפרסמו בתאריך 12 ביוני 2007.
מס' מאמר Microsoft Knowledge Base קוד עלון אבטחהרכיבהערה לגבי איתור
931213MS07-032Windows Vistaעיין בסעיף על MBSA
929123MS07-034Outlook Expressעיין בסעיף על MBSA
לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות ש-MBSA אינו מאתר נכון לעכשיו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ‏(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
ייתכן שהתקנת תוכנית מאלו המופיעות בסעיף 'תוכנות מושפעות' של אחד מעלוני האבטחה הנזכרים במאמר הקשור. במקרה כזה, ייתכן שתצטרך לברר ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שימוש ב-EST ביחד עם MBSA 1.2.1 כדי לקבוע אילו מערכות ברשת שלי פגיעות?

ת4: עדכון האבטחה הבא מחייב שימוש ב-EST ביחד עם MBSA כדי לקבוע אילו מערכות ברשת פגיעות.
מס' מאמר Microsoft Knowledge Baseקוד עלון אבטחהרכיב
929123MS07-034Outlook Express

ש5: האם אוכל להשתמש ב-SMS כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

A5: כן, שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. SMS 2003 ו-SMS 2.0 ביחד עם הכלי SUIT עושים שימוש בטכנולוגיה של MBSA 1.2.1 למטרות איתור. משום כך, ל-SMS 2.0 ו-SMS 2003 עם SUIT יש מגבלות הדומות לאלו של MBSA 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת: כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה הנדרשים ב-Microsoft Windows ובמוצרים מושפעים אחרים של Microsoft, עליך להשתמש ב-SUIT בשילוב עם ESUIT. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ‏(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
SMS 2.0 ו-SMS 2003 בשילוב עם SUIT משתמשים גם בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word. לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על הכלי ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא:
מידע נוסף
מאפיינים:

מזהה פריט: 938640 - סקירה אחרונה: 01/16/2015 09:41:24 - תיקון: 3.3

 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbhowto kbinfo KB938640
משוב