הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו באוגוסט 14 2007

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
תקציר
הדרכה זו מתייחסת לכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center ‏(MSRC) והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה לעדכוני האבטחה. הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. ההדרכה כוללת שימוש בכלים כגון Windows Update,‏ Office Update,‏ Microsoft Baseline Security Analyzer‏ ‎(MBSA)‎‎, ‏Office Detection Tool,‏ Microsoft Systems Management Server‏ (SMS),‏ Extended Security Update Inventory Tool ‏(ESUIT) וכן Enterprise Scan Tool ‏(EST).
מבוא
מאמר זה מציג הנחיות לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 14 באוגוסט 2007.
מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המבצעות איתור ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update,‏ Microsoft Update ו-Office Update

עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 14 באוגוסט 2007 זמינים דרך האתרים שלהלן. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן. המוצרים הנתמכים על-ידי כל אחד מאתרי האינטרנט מוצגים גם הם.
 • Microsoft Windows Update
  • Microsoft Windows 2000,‏ Windows XP‏, Windows Server 2003 ו- Windows Vista
   • עדכון אבטחה 921503 (עלון אבטחה MS07-043)
    Windows Update אינו תומך בחלק המתייחס ל-Visual Basic 6.0 בעדכון אבטחה זה
 • Microsoft Update
  • Windows 2000,‏ Windows XP‏, Windows Server 2003 ו- Windows Vista
  • Microsoft Office 2002,‏ Office XP‏, Office 2003 וחבילות Microsoft Office 20007
  • Microsoft Exchange 2000‏, Exchange 2003 ו- Exchange 2007
  • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 ו- Internet Security and Acceleration Server 2006
  • Microsoft SQL Server 2005
   • עדכון אבטחה 921503 (עלון אבטחה MS07-043)
    Microsoft Update אינו תומך בחלק המתייחס ל-Visual Basic 6.0 בעדכון אבטחה זה
   • עדכון אבטחה 940965 (עלון אבטחה MS07-044)
    Microsoft Update אינו תומך בחלק המתייחס ל-Excel 2000 בעדכון אבטחה זה.
 • Office Update
  • Office 2000‏, Office 2002‏, Office XP‏, Office 2003 וחבילות Microsoft Office 2007
 • Mactopia
  • Office 2001 עבור Mac
  • Office X עבור Mac
  • Office 2004 עבור Mac
הערה לא כל עדכון זמין בכל אתר שברשימה.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות MBSA גירסה 1.2.1 או MBSA גירסה 2.0.1

הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ‏(MBSA) גירסה 1.2.1 מכיל גירסה משולבת של הכלי Office Detection Tool ‏(ODT). אם אתה משתמש ב-MBSA גירסה 1.2.1 או ב-MBSA גירסה 2.0.1 לשם זיהוי עדכוני אבטחה, באפשרותך לזהות את כל עדכוני האבטחה אשר פורסמו ביום 14 באוגוסט 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

שים לב הכלי ODT המשולב ב-MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.

שים לבMBSA 1.2.1 אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.

שים לבMBSA 2.0.1 אינו נתמך ב-Windows Vista. עם זאת, MBSA 2.0.1 תומך בסריקות מרוחקות של מחשבים שבהם פועלת מערכת Windows Vista. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
931943 תמיכת Microsoft Baseline Security Analyzer ‏(MBSA)‏‎ ב-Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • עדכון אבטחה 921503 (עלון אבטחה MS07-043)
  הכלים MBSA 1.2.1 ו-MBSA 2.0.1 אינם תומכים באף חלק של עדכון אבטחה זה. כלי Enterprise Scan Tool מיום 14 באוגוסט 2007 יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • עדכון אבטחה 940965 (עלון אבטחה MS07-044)
  הכלי MBSA 1.2.1 אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 936782 (עלון אבטחה MS07-047)
  MBSA 1.2.1 אינו תומך בחלק של Windows Media Player 10 בעדכון אבטחה זה או בחלק של Windows Media Player 11 בעדכון אבטחה זה. כלי Enterprise Scan Tool מיום 14 באוגוסט 2007 יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • עדכון אבטחה 937986 (עלון אבטחה MS07-049)
  MBSA 1.2.1 אינו תומך באף אחד מחלקי עדכון אבטחה זה. כלי Enterprise Scan Tool מיום 14 באוגוסט 2007 יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • עדכון אבטחה 938127 (עלון אבטחה MS07-050)
  MBSA 1.2.1 אינו תומך באף אחד מחלקי עדכון אבטחה זה. כלי Enterprise Scan Tool מיום 14 באוגוסט 2007 יאתר את הצורך בעדכון זה.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד ניתן להשיג את כלי הסריקה הארגוני Enterprise Scan Tool‏ (EST) ולהשתמש בו

סביבות המזהות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Server Update Services (WSUS)

הערה Software Update Services (SUS) Service Pack 1 אינו נתמך עוד, ולא יסופקו עבורו עדכוני אבטחה.

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות Windows Server Update Services (WSUS) 2.0 או Windows Server Update Services (WSUS) 3.0, תוכל לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 14 באוגוסט 2007. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.
 • עדכון אבטחה 921503 (עלון אבטחה MS07-043)
  WSUS אינו תומך בחלק המתייחס ל-Visual Basic 6.0 בעדכון אבטחה זה
 • עדכון אבטחה 940965 (עלון אבטחה MS07-044)
  השירות WSUS אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות SMS 2.0 בשילוב עם Security Update Inventory Tool ‏(SUIT)‏, SMS 2003 בשילוב עם SUIT, או SMS 2003 בשילוב עם Inventory Tool for Microsoft Updates ‏(ITMU)

אם אתה משתמש ב-SMS 2.0 בשילוב עם SUIT‏, SMS 2003 בשילוב עם SUIT, או SMS 2003 בשילוב עם ITMU לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר ולפרוס את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 14 באוגוסט 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

הערה SMS יחד עם SUIT אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.
 • עדכון אבטחה 921503 (עלון אבטחה MS07-043)
  SMS SUIT תומך בחלק של Visual Basic 6.0 של העדכון בעת שימוש בכלי Extended Security Update Inventory Tool ‏(ESUIT). SMS ITMU אינו תומך בחלק המתייחס ל-Visual Basic 6.0 בעדכון אבטחה זה
 • עדכון אבטחה 940965 (עלון אבטחה MS07-044)
  הכלי SMS SUIT אינו תומך בחלק של Excel בעדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 936782 (עלון אבטחה MS07-047)
  SMS SUIT תומך בחלק של Windows Media Player 11 בעדכון אבטחה זה בעת שימוש ב- ESUIT.
 • עדכון אבטחה 937986 (עלון אבטחה MS07-049)
  SMS SUIT תומך בעדכון זה כאשר משתמשים ב-ESUIT.
 • עדכון אבטחה 938127 (עלון אבטחה MS07-050)
  SMS SUIT תומך בעדכון זה כאשר משתמשים ב-ESUIT.
כדי להשיג את ESUIT, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

סיכום ההנחיות לאיתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
עדכון אבטחה עלון רכיב Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 ו-Office Detection Tool MBSA 2.0.1 SUS WSUS 2.0 ו-WSUS 3.0 Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
איתור ופריסה איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה
936227 MS07-042 MSXML כן כן כן כן כן חלקית, ראה סעיף SUS כן לא ישים כן כן
921503 MS07-043 OLE לא ישים חלקית, ראה סעיף WU חלקית, ראה סעיף MU חלקית, ראה סעיף MBSA חלקית, ראה סעיף MBSA חלקית, ראה סעיף SUS חלקית, ראה סעיף WSUS כן כן, עם ESUIT חלקית, ראה סעיף SMS
940965 MS07-044 Excel כן לא ישים חלקית, ראה סעיף MU כן חלקית, ראה סעיף MBSA לא ישים חלקית, ראה סעיף WSUS לא ישים כן חלקית, ראה סעיף SMS
937143 MS07-045 Internet Explorer לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
938829 MS07-046 GDI לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
936782 MS07-047 Media Player לא ישים כן כן חלקית, ראה סעיף MBSA כן חלקית, ראה סעיף SUS כן כן כן, עם ESUIT כן
938123 MS07-048 Windows Gadget לא ישים כן כן לא ישים כן לא ישים כן לא ישים לא ישים כן
937986 MS07-049 Virtual Server לא ישים לא ישים כן לא ישים כן לא ישים כן כן כן, עם ESUIT כן
938127 MS07-050 VML לא ישים כן כן לא ישים כן כן כן כן כן, עם ESUIT כן
הערה MBSA 1.2.1 ו- SMS עם Security Update Inventory Tool ‏(SUIT) אינם תומכים ב- Windows Internet Explorer 7, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות לגבי אופן הפריסה של עדכונים אלה?

A1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני אבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 15 באוגוסט 2007 בשעה 11:00 לפנה"צ (שעון החוף המערבי). כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: Q2: האם הכלי Enterprise Scan Tool ‏(EST) מצטבר עבור SMS כמו ש-ESUIT מצטבר עבור SMS?

ת2: לא, EST אינו פועל באופן מצטבר. אין גם תוכניות להפוך אותו לכלי מצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש ב-MBSA כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת3: כן, באפשרותך להשתמש בגירסאות MBSA 1.2.1‏ ו-MBSA 2.0.1 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה הבאים שהתפרסמו ביום 14 באוגוסט 2007, למעט מקרים שבהם צוין אחרת.
מספר מאמר KB קוד עלון אבטחה רכיב הערה לגבי איתור
921503 MS07-043 OLE ראה סעיף MBSA
940965 MS07-044 Excel ראה סעיף MBSA
936782 MS07-047 Media Player ראה סעיף MBSA
938123 MS07-048 Windows Gadget ראה סעיף MBSA
937986 MS07-049 Virtual Server ראה סעיף MBSA
938127 MS07-050 VML ראה סעיף MBSA
לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות ש-MBSA אינו מאתר נכון לעכשיו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ‏(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ‏(MBSA)‏ 2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
ייתכן שהתקנת תוכנית מאלו המופיעות בסעיף 'תוכנות מושפעות' של אחד מעלוני האבטחה הנזכרים במאמר הקשור. במקרה כזה, ייתכן שתצטרך לברר ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שימוש ב-EST ביחד עם MBSA 1.2.1 כדי לקבוע אילו מערכות ברשת שלי פגיעות?

ת4: עדכוני האבטחה הבאים מחייבים שימוש ב-EST ביחד עם MBSA כדי לקבוע אילו מערכות ברשת פגיעות.
מס' מאמר Microsoft Knowledge Baseקוד עלון אבטחהרכיב
921503MS07-043OLE
936782MS07-047Media Player
937986MS07-049Virtual Server
938127MS07-050VML
ש5: האם אוכל להשתמש ב-SMS כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת5: כן, שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. SMS 2.0 ו-SMS 2003 ביחד עם הכלי SUIT עושים שימוש בטכנולוגיה של MBSA 1.2.1 למטרות איתור. משום כך, ל-SMS 2.0 ו-SMS 2003 עם SUIT יש מגבלות הדומות לאלו של MBSA 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת: כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה הנדרשים ב-Microsoft Windows ובמוצרים מושפעים אחרים של Microsoft, עליך להשתמש ב-SUIT בשילוב עם ESUIT. לקבלת פרטים נוספים על המגבלות של הכלי SUIT, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ‏(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
SMS 2.0 ו-SMS 2003 בשילוב עם SUIT משתמשים גם בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לחלופין, לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על הכלי ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא:
מידע נוסף
מאפיינים:

מזהה פריט: 941394 - סקירה אחרונה: 01/16/2015 10:02:58 - תיקון: 2.3

 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 for Mac
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbhowto kbinfo KB941394
משוב