אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

הודעת שגיאה בעת ניסיון להחיל תיקון חם או עדכון: שגיאה 9002. לא ניתן להתקין את התיקון החם של Microsoft Visual Studio .NET 2003 ‏KBxxxxxx מאחר שבמחשב שלך מותקן תיקון חם אחד או יותר. הסר את התיקונים החמים ונסה שוב).

חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני שינויו. ודא כי אתה יודע לשחזר את הרישום במקרה שתתרחש בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב-Windows XP וב- Windows Vista
מאפייני הבעיה
בעת ניסיון להחיל תיקון חם או עדכון, עלולה להופיע הודעת שגיאה הדומה להודעת השגיאה הבאה:
Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again (שגיאה 9002. לא ניתן להתקין את התיקון החם של Microsoft Visual Studio .NET 2003 ‏KBxxxxxx) מאחר שבמחשב שלך מותקן תיקון חם אחד או יותר. הסר את התיקונים החמים ונסה שוב).
אתה עלול לקבל הודעת שגיאה זו בעת ניסיון להחיל תיקון חם או עדכון עבור כל אחד מהמוצרים הבאים:
 • Microsoft .NET Framework 1.1 או .NET Framework 1.0
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 או Visual Studio .NET 2002
סיבה
בעיה זו עלולה להתרחש בגלל הסיבות הבאות:
 • החלת תיקון חם שלא מוזג עבור המוצר.

  תיקון חם שלא מוזג הוא תיקון או עדכון שלא ייכלל בערכת service pack או במהדורה של מוצר. סוג של תיקון מיועד לפתור בעיה ספציפית שיש ללקוח עם מוצר. עם זאת, תיקון זה לא מתאים לשימוש כללי.
 • החלת עדכון שמונע ממך בכוונה את האפשרות להחיל תיקון חם או עדכון.

  עדכונים מסוימים חוסמים בכוונה עדכונים אחרים משיקולים טכניים, כגון יחסי תלות בין עדכונים.
דרכים לעקיפת הבעיה
כדי לעקוף את הבעיה, היעזר באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1

הסר את התיקון החם או העדכון שחוסמים את התיקון החם או העדכון שאתה מנסה להחיל.

בדרך כלל, באפשרותך להסיר תיקון חם או עדכון באמצעות הפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה. כדי לקבוע איזה תיקון חם או עדכון עליך להסיר, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את יומן הרישום של Windows Installer (.msi)‎ עבור התיקון החם או העדכון שלא הצלחת להחיל. אם אין לך את יומן הרישום, או אם אין באפשרותך לאתר את יומן הרישום, השתמש בפקודה הבאה כדי לנסות להחיל שוב את התיקון החם או העדכון:
  hotfix_or_update_name.exe /L:log_name.log
 2. בקובץ יומן הרישום שאיתרת או יצרת בשלב 1, אתר את השורה שמכילה את הטקסט שדומה לטקסט הבא:
  DDPatch:M937058.BlockingPatches=U822550;U832138;U8321381031;U842936;U883661;U8321381036
  המספרים מתייחסים לתיקונים החמים או העדכונים החוסמים המספרים מתחילים ב- U או ב- M.

  אם אין באפשרותך לאתר תיקונים חמים חוסמים או עדכונים ביומן הרישום, עבור לשלב 4.
 3. השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה כדי להסיר את כל התיקונים החמים והעדכונים שמופיעים ברשימה שאיתרת בשלב 2. לאחר מכן, נסה שוב להחיל את התיקון החם או העדכון שניסית להחיל כאשר נתקלת בבעיה זו.
 4. אם אין באפשרותך לאתר תיקונים חמים או עדכונים חוסמים ביומן הרישום, הצג את הרשימה בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה כדי לקבוע איזה תיקון חם או עדכון עליך להסיר. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. פתח את הפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.
  2. אתר את כל התיקונים החמים והעדכונים המפורטים שמתאימים למוצר שאתה מנסה לעדכן.
  3. הסר את התיקון החם או העדכון שהחלת אחרונים. אם החלת תיקונים חמים או עדכונים מרובים, ואינך יודע איזה תיקון חם או עדכון החלת אחרוני, באפשרותך להתחיל על-ידי הסרת התיקון החם או העדכון עם המספר הגבוה ביותר.
  4. לאחר שתסיר את התיקון החם או העדכון, נסה להחיל את התיקון החם או העדכון שניסית להחיל כאשר נתקלת בבעיה זו. אם אתה עדיין נתקל בבעיה, חזור שוב על שלב 3 כדי להסיר את התיקון החם או העדכון העדכניים ביותר הבאים. לאחר מכן, נסה שוב להחיל את התיקון החם או העדכון שניסית להחיל כאשר נתקלת בבעיה זו.
  הערה ייתכן שיהיה עליך לחזור על שלבים 3 ו- 4 עבור כמה תיקונים חמים ועדכונים לפני שתוכל להחיל בהצלחה את התיקון החם או העדכון שניסית להחיל כאשר נתקלת בבעיה זו.

שיטה 2

אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות 'עורך הרישום' או בשיטה אחרת, עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.

הסר את ערך הרישום שמציין את קיומו של התיקון החם או העדכון החוסמים. הטבלה הבאה מפרטת את מפתחות הרישום עבור המוצרים המוזכרים בסעיף 'מאפייני הבעיה'.
מספר המוצר מפתח הרישום
1 Microsoft .NET Framework 1.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0
2 Microsoft .NET Framework 1.1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.1
3 Microsoft Visual Studio .NET 2002
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.0
4 Microsoft Visual Studio .NET 2003
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1
כדי להסיר את ערך הרישום שמציין את קיומו של התיקון החם או העדכון החוסמים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit.exe ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בהתבסס על המוצר שעבורו אתה מנסה להחיל תיקון חם או עדכון, קבע את מפתח הרישום המשויך מתוך הטבלה שהופיעה לפני כן.
 3. בעורך הרישום, אתר את מפתח הרישום המתאים:
 4. אתר את ערך הרישום עבור התיקון החם או העדכון החוסמים. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לזהות את התיקון החם או העדכון החוסמים שעבורם עליך להסיר את מפתח הרישום, ראה שלבים 1 ו- 2 בשיטה 1.
  • דוגמה 1:
   אתה מנסה להחיל את עדכון 937058 עבור Microsoft Visual Studio .NET 2003. עם זאת, העדכון נחסם מאחר שבעבר החלת את עדכון 842936. בתרחיש זה, עליך לאתר אחד ממפתחות הרישום הבאים:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1\M842936

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1\U842936
  • דוגמה 2:
   אתה מנסה להחיל את עדכון 928367 עבור Microsoft .NET Framework 1.0. עם זאת, העדכון נחסם מאחר שבעבר החלת את עדכון 886906. בתרחיש זה, עליך לאתר אחד ממפתחות הרישום הבאים:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0\M886906

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0\U886906
 5. כאשר תאתר את מפתח הרישום המתאים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ערך הרישום ולאחר מכן לחץ על מחק: לדוגמה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על M842936.
 6. צא מעורך הרישום.
לקבלת מידע נוסף אודות תיקון חם שלא מוזג שאותו החלת בעבר, או מידע אודות עדכון שנחסם על-ידי תיקון חם או עדכון שהוחלו בעבר, פנה לשירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft. לקבלת רשימה מלאה של מספרי טלפון בשירותי התמיכה ללקוח של Microsoft ומידע על עלויות תמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מאפיינים:

מזהה פריט: 942380 - סקירה אחרונה: 12/03/2007 18:59:19 - תיקון: 1.4

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbsecurity kbbug kbpubtypekc KB942380
משוב