אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו ב- 8 בינואר 2008

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
תקציר
הדרכה זו מתייחסת לכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center ‏(MSRC) והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה לעדכוני האבטחה. הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. ההדרכה כוללת שימוש בכלים כגון Windows Update‏, Microsoft Update‏, Office Update‏, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)‎‏, Windows Server Update Services (WSUS)‎, ‏Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)‎, ‏Microsoft Systems Management Server (SMS)‎ ו- Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT)‎.
מבוא
מאמר זה מציג הנחיות לאיתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 8 בינואר 2008.
מידע נוסף

זיהוי ופריסה

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update, ‏Microsoft Update ו-Office Update

עדכוני האבטחה שפורסמו ב- 8 בינואר 2008 זמינים באמצעות אתרי האינטרנט הבאים. כל המקרים החריגים מתוארים בהמשך במאמר זה. המוצרים הנתמכים על-ידי כל אחד מאתרי האינטרנט מוצגים גם הם.שים לב לא כל עדכון זמין בכל אתר אינטרנט שנכלל ברשימה.

סביבות המזהות עדכוני אבטחה באמצעות גירסה 2.0.1 של MBSA

אם אתה משתמש בגירסה 2.0.1 של Microsoft Baseline Security Analyzer כדי לאתר עדכוני אבטחה, תוכל לאתר את כל העדכונים שפורסמו ב- 8 בינואר 2008. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן:
  • אין יוצאים מהכלל בחודש זה.
הערות
  • MBSA גירסה 1.2.1 אינו נתמך עוד ולא יזהה עדכוני אבטחה שפורסמו לאחר אוקטובר 2007.
  • MBSA גירסה 2.0.1 אינו נתמך ב-Windows Vista. עם זאת, MBSA גירסה 2.0.1 תומך בסריקות מרוחקות של מחשבים שבהם פועלת מערכת Windows Vista. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
    931943תמיכת Microsoft Baseline Security Analyzer ‏(MBSA)‏‎ ב-Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Server Update Services (WSUS)‎

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות WSUS 2.0 או WSUS 3.0, תוכל לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 8 בינואר 2008.היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן:
  • אין יוצאים מהכלל בחודש זה.
הערה SUS 1.0 SP1 אינו נתמך עוד ולא יקבל עדכוני אבטחה.

סביבות המבצעות איתור ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 יחד עם Security Update Inventory Tool (SUIT)‎,SMS 2003 יחד עם SUIT או יחד עם Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU), או System Center Configuration Manager (SCCM) 2007

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות SMS 2.0 יחד עם הכלי SUIT, באמצעות SMS 2003 יחד עם הכלי SUIT או יחד עם הכלי ITMU, או באמצעות SCCM 2007, באפשרותך לאתר ולפרוס את כל עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 8 בינואר, 2008.המקרים החריגים מופיעים ברשימה שלהלן:
  • אין יוצאים מהכלל בחודש זה.
הערה SMS יחד עם SUIT אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת x64 של Windows או במערכות מבוססות Itanium של Windows.

כדי להשיג את ESUIT, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

סיכום ההנחיות לאיתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
עדכון אבטחהעלוןרכיבOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 2.0.1WSUS 2.0 ו-WSUS 3.0SMS Security Update Inventory ToolSMS Inventory Tool for Microsoft UpdatesSCCM 2007
איתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסה
941644MS08-001TCPIPלא ישיםכןכןכןכןכןכןכן
943485MS08-002LSASSלא ישיםכןכןכןכןכןכןכן
שים לבSMS יחד עם SUIT אינו תומך ב-Windows Internet Explorer 7, ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

אין פרסומים בחודש זה.

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות על אופן הפריסה של עדכונים אלה?

ת1:Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי להרחיב את ידיעותיהם בנושא עדכוני האבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 9 בינואר 2008 בשעה 11:00 לפנה"צ (שעון החוף המערבי). כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:ש2: האם אוכל להשתמש ב-MBSA כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת2: כן, באפשרותך להשתמש ב- MBSA 2.0.1 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בכל עדכוני האבטחה שהתפרסמו בתאריך 8 בינואר 2008.לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות ש- MBSA אינו מאתר בשלב זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ‏(MBSA)‏ 2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם התקנת תוכנית המופיעה תחת "תוכנות מושפעות" בעלון אבטחה המוזכר במאמר הקשור לו, ייתכן שתצטרך לקבוע ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: ש3: האם אוכל להשתמש ב- SMS או ב- SCCM כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת3:
כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. SMS 2.0 ביחד עם הכלי SUIT ו- SMS 2003 יחד עם SUIT עושים שימוש בטכנולוגיה של MBSA גירסה 1.2.1 למטרות איתור. לכן, המגבלות של פעולת SMS 2.0 יחד עם SUIT ו- SMS 2003 יחד עם SUIT דומות לאלה של MBSA גירסה 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת: הכלים SUIT ו-ESUIT דרושים כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה של Microsoft Windows ושל מוצרי Microsoft מושפעים אחרים. לקבלת פרטים נוספים על המגבלות של הכלי SUIT, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ‏(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
SMS 2.0 יחד עם SUIT ו- SMS 2003 יחד עם SUIT משתמשים גם בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: SCCM 2007 משתמש ב- WSUS 3.0 לצורך איתור ופריסה של עדכוני אבטחה אלה. לכן, כל הפונקציות שנתמכות על-ידי WSUS 3.0 נתמכות גם על-ידי SCCM 2007.
מאפיינים:

מזהה פריט: 947110 - סקירה אחרונה: 01/16/2015 10:17:17 - תיקון: 1.2

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office X for Mac Standard Edition, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB947110
משוב