אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

עדכון לכיבוי תכונות ברירת מחדל של SNP זמין עבור מחשבים המריצים Windows Server 2003 ו- Small Business Server 2003

התמיכה עבור Office 2003 הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Office 2003 ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאפייני הבעיה
לאחר התקנת Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)‎ או Windows Server 2003 Scalable Networking Pack (SNP)‎ במחשב שבו מותקן מתאם רשת המאפשר TCP/IP Offload, יתכן שתיתקל בבעיות רבות הקשורות לרשת.

הבעיות הבאות עלולות להתרחש כאשר Windows Server 2003 SNP מופעל:
 • כאשר תנסה להתחבר לשרת באמצעות חיבור VPN, תתקבל הודעת השגיאה הבאה:
  שגיאה 800: לא ניתן ליצור חיבור.
 • לא ניתן ליצור חיבור Remote Desktop Protocol (RDP)‎ לשרת.
 • לא ניתן להתחבר לשיתופים בשרת ממחשב ברשת המקומית.
 • לא ניתן לחבר מחשב לקוח לתחום.
 • לא ניתן להתחבר לשרת Exchange ממחשב המריץ את Microsoft Outlook.
 • חיבורים לא פעילים של Outlook לשרת Exchange עשויים שלא להתנקות.
 • ביצועי הרשת איטיים.
 • ייתכן שתיתקל בביצועי רשת איטיים בעת תקשורת עם מחשב מבוסס Windows Vista.
 • לא ניתן ליצור חיבור FTP יוצא מהשרת.
 • שירות שרת Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)‎ קורס.
 • ביצועים איטיים בעת התחברות לתחום.
 • לקוחות Network Address Translation (NAT)‎ הממוקמים מאחורי Windows Small Business Server 2003 או Internet Security and Acceleration (ISA) Server חווים כשלים לא רציפים בחיבור.
 • מתרחשים כשלים לא רציפים בתקשורת RPC.
 • השרת מפסיק להגיב.
 • השרת מגיע לרמות נמוכות של זיכרון מאגר שאינו ניתן להחלפה (nonpaged)
הערה תכונות SNP אינן נתמכות כעת במערכות Itanium.
סיבה
בעיות אלו מתרחשות כתוצאה ממספר בעיות בתכונות SNP של Windows Server 2003 המופעלות ב- Windows Server 2003 Service Pack 2. תכונות אלו כוללות Receive Side Scaling (RSS)‎‏ ו- TCP/IP Offloading. ובמיוחד, בעיות אלה כוללות:
 • RSS אינו תואם עם NAT או עם Network Load Balancing (NLB)‎.
 • ל- TCP/IP Offload יש בעיה עם תכונת שינוי קנה מידה של חלון. בעיה זו מתרחשת בדרך כלל בעת תקשורת עם מחשב Windows Vista. Windows Vista משתמשת בתכונת שינוי קנה מידה של חלון.
 • חלק ממתאמי הרשת עם אפשרות TCP/IP Offload אינם שולחים הודעות TCP keep-alive. עם זאת, שרתי Exchange משתמשים בהודעות TCP keep-alive לניקוי התקשרויות לקוח שאינן פעילות.
 • מתאם רשת עם אפשרות TCP/IP Offload עשוי לצרוך כמויות גדולות של זיכרון מאגר שאינו ניתן להחלפה (nonpaged). הדבר עלול לגרום לבעיות אחרות במערכת ההפעלה.
 • במקרים מסוימים, מתאם רשת עם אפשרות TCP/IP Offload עלול לצרוך גושים גדולים של זיכרון רציף. הדבר גורם למחשב להפסיק להגיב כאשר הוא מנסה לפנות את הזיכרון.
פתרון הבעיה

מידע על עדכונים

עדכון זה משבית את תכונות ברירת המחדל של SNP. לאחר התקנת תיקון חם זה, ניתן להפעיל ידנית מחדש תכונות אלו על-ידי שינוי ערכים ברישום. הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

הורדההורד כעת את חבילת העדכון עבור גרסאות מבוססות x86 של Windows Server 2003 ‏(KB948496).‏

הורדההורד כעת את חבילת העדכון עבור גרסאות מבוססות x64 של Windows Server 2003 ‏(KB948496).‏

הורדההורד כעת את חבילת העדכון עבור גרסאות מבוססות Itanium של Windows Server 2003 ‏KB948496.‏

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

דרישות קדם

עליך להתקין תחילה את Windows Server 2003 Service Pack 2.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת תיקונים חמים

עדכון זה אינו מחליף עדכונים שפורסמו בעבר.

מידע אודות קובץ

עדכון זה אינו מחליף קבצים כלשהם.

דרכים לעקיפת הבעיה
כדי לעקוף בעיה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות: עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר שתנסה כל אחת משיטות אלו.

שיטה 1: השבת ידנית את Receive Side Scaling ואת TCP Offload במנהל ההתקן של מתאם הרשת

להשבתה ידנית של RSS ושל TCP Offload במנהל ההתקן של מתאם הרשת, בצע את הצעדים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד ncpa.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אובייקט מתאם הרשת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על תצורה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
 4. ברשימה מאפיין, לחץ על שינוי קנה מידה של הצד המקבל, לחץ על השבת ברשימה ערך, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. ברשימה מאפיין, לחץ על העברת TCP/IP, לחץ על השבת ברשימה ערך, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. חזור על שלבים 2 עד 5 עבור כל אובייקט מתאם רשת.

שיטה 2: עדכן את מנהלי ההתקן של מתאם הרשת

כדי לקבוע אם זמין מנהל התקן מעודכן של מתאם הרשת, צור קשר עם יצרן מתאם הרשת או עם מנהל הציוד המקורי (OEM) של המחשב. על מנהל ההתקן לעמוד בדרישות Network Driver Interface Specification (NDIS) 5.2 או בגרסה מאוחרת יותר של מפרט זה.

לקבלת פרטים נוספים על אופן הפנייה ליצרני תוכנית המחשב, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

שיטה 3: השבת ידנית את RSS ואת TCP Offload ברישום

כדי שאנחנו נעשה זאת עבורך, עבור אל הסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לעשות זאת בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

להשבתת RSS ו- TCP Offload ברישום באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תקן בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

אני מעדיף לתקן בעצמי


חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows


להשבתה ידנית של RSS ושל TCP Offload בעצמך, בצע את הצעדים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על EnableTCPChimney ולאחר מכן לחץ על שנה.
 4. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על EnableRSS ולאחר מכן לחץ על שנה.
 6. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על EnableTCPA ולאחר מכן לחץ על שנה.
 8. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 9. צא מ'עורך הרישום' והפעל מחדש את המחשב.
אם תקבע את ערך הרישום של EnableTCPChimney ל- 1, אז הפונקציונליות TCP Chimney מופעלת. באופן דומה, אם תקבע את ערכי הרישום של EnableRSS ושל EnableTCPA ל- 1, מופעלת הפונקציונליות של RSS ושל TCPA.
האם הבעיה נפתרה?
בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סיימת אם מאמר זה. אם היא לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
סטטוס
Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף בנושא SNP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוךMicrosoft Knowledge Base:
912222 מהדורת Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

במקרים נדירים התיקון החם אינו פועל. לדוגמה, כאשר משתמשים בתוכנת Network Interface Card (NIC) Teaming במחשב, השינויים בהגדרות TCP Chimney ו- RSS אינם נקלטים על ידי תוכנת NIC Teaming. התנהגות זו גורמת לאובדן קישוריות רשת. לאחר החלת תיקון חם זה, עליך לבדוק את מאפייני NIC Team כדי לוודא שהגדרות TCP Chimney או TOE ו- RSS הושבתו גם הן. אם התיקון החם אינו יכול להשבית את התכונה TCP Chimney או TOE ו- RSS, תוכל להשבית ידנית את RSS ואת TCP Chimney Offload באמצעות אחת מהשיטות המוזכרות בסעיף עקיפת הבעיה.
מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.

Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.
fixit fix it
מאפיינים:

מזהה פריט: 948496 - סקירה אחרונה: 10/10/2011 06:09:00 - תיקון: 10.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

 • kbmsifixme kbfixme atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbqfe KB948496
משוב