MS08-051: תיאור של עדכון האבטחה עבור PowerPoint 2003:‏ 12 באוגוסט 2008

התמיכה עבור Office 2003 הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Office 2003 ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
מבוא
Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS08-051. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • Microsoft פרסמה חבילות עדכונים חדשות, הנקראות גירסה 2, במרכז ההורדות של Microsoft עבור Microsoft Office PowerPoint 2003 Service Pack 2 ועבור Microsoft Office PowerPoint 2003 Service Pack 3. אם התקנת באופן ידני את גירסה 1 של עדכון זה ממרכז ההורדות, עליך להתקין מחדש את גירסה 2 של עדכון זה. אם השתמשת בשירות Windows Update או Office Update כדי להתקין עדכון זה, אינך צריך להתקין מחדש עדכון זה.

  כדי לקבוע אם יש לך את הגירסה הנכונה של הקובץ, יהיה עליך לבדוק את גירסת הקובץ של הקובץ Powerpnt.exe שנמצא במחשב שלך.
  • אם גירסת הקובץ Powerpnt.exe היא 11.0.8227.0, יש לך את הגירסה העדכנית ביותר של העדכון המותקן.
  • אם גירסת הקובץ Powerpnt.exe היא 11.0.8212.0, יש לך את הגירסה השגויה של העדכון המותקן.
  אם ברשותך גירסת הקובץ השגויה, יהיה עליך לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • התקן באופן ידני את הגירסה האחרונה של עדכון זה, שנקראת גירסה 2, ממרכז ההורדות. במרכז ההורדות, עיין בטבלה 'תוכנות מושפעות' כדי לקבל מידע על המיקום של החבילות העדכניות עבור Microsoft Office PowerPoint 2003 Service Pack 2 ועבור Microsoft Office PowerPoint 2003 Service Pack 3.
  • התקן מחדש את העדכון באמצעות Microsoft Update או Office Update כדי לסרוק באופן אוטומטי את המחשב ולאחר מכן להציע את העדכון הנכון.
  • אם תחליט שלא להתקין מחדש את העדכון, כדרך לעקיפת הבעיה, עליך להגדיר באופן ידני מפתח רישום כדי לחסום סוגי מצגות של PowerPoint.לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לחסום סוגי מצגות של PowerPoint, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   938810 מידע על סוגי קבצים מסוימים הנחסמים לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3
  הערה החבילות הראשוניות שפורסמו במרכז ההורדות לפני 12 באוגוסט, 2008, הנקראות גירסה 1, הכילו גירסאות שגיאות של הקבצים הבינאריים. על אף שגירסאות אלה סיפקו הגנה מפני הפגיעויות המתורות בעלון האבטחה, חסרים בהם עדכוני אבטחה ועדכוני מהימנות חשובים אחרים. הדבר השפיע רק על החבילות במרכז ההורדות של Microsoft. Microsoft Update ו- Office Update הכילו והפיצו את הגירסאות הנכונות של הקבצים הבינאריים ואין צורך לעדכן אותם. אם פרסת בהצלחה עדכונים אלה באמצעות Microsoft Update או Office Update, אינך צריך לבצע כל פעולה.

תנאים מוקדמים

כדי להחיל עדכון אבטחה זה, אחת מהפריטים הביאם חייב להיות מותקן במחשב:
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 2‏ (SP2‎)
 • Microsoft Office XP Service Pack 3‏ (SP3)
לקבלת מידע נוסף אודות הדרך להשגת Office 2003 SP2 או Office 2003 SP3, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
870924 כיצד להשיג את מהדורת service pack העדכנית ביותר עבור Office 2003‏

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה הכלולים בעדכון אבטחה זה

כאשר תחיל עדכון אבטחה זה במשב שבו פועל Office 2003 SP3, התיקון החם הבא מותקן אף הוא:
945437 תיאור חבילת התיקון החם עבור PowerPoint 2003 לאחר התקנת Service Pack 3:‏‏ 26 בנובמבר 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Powerpnt.exe11.0.8227.06,421,51204-Jul-200801:33
powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos 2003 download fix office patch performance reliability security stability update office powerpoint
מאפיינים:

מזהה פריט: 948988 - סקירה אחרונה: 01/16/2015 10:06:02 - תיקון: 2.0

 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • kbnosurvey kbarchive kboffice2003presp4fix kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner KB948988
משוב