אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

שיטה נתמכת להחלת עדכונים על SQL Server 7.0

מבוא
מאמר זה מתאר את ההוראות שעליך לבצע כדי להתקין באופן ידני עדכונים ל- Microsoft SQL Server 7.0. ההתקנה של כל העדכונים עבור SQL Server 7.0 חייבת להתבצע באופן ידני.
מידע נוסף

כיצד לפרוס עדכונים ל- SQL Server 7.0

קרא מאמר זה ביסודיות לפני שתתקין עדכון עבור SQL Server 7.0.

חשוב העדכונים של SQL Server 7.0 מחייבים התקנה של SQL Server 7.0 Service Pack 4 (SP4)‎. אם תתקין עדכון ותיקלע למצב המחייב סיוע של Microsoft Customer Support Services (CSS)‎, ייתכן שתתבקש לבצע שדרוג מיידי ל- SQL Server 7.0 SP4.

עבור לקוחות שבמחשב שלהם פועל SQL Server 7.0 Enterprise Edition עם קיבוץ באשכולות זמין, ראה סעיף "כיצד להחיל עדכונים על SQL Server 7.0 Enterprise Edition עם קיבוץ באשכולות זמין". עבור כל הסביבות האחרות, ראה סעיף "שלבים להתקנת עדכון סטנדרטי".

כיצד להחיל עדכונים על SQL Server 7.0 Enterprise Edition עם קיבוץ באשכולות זמין

 1. גבה את מסד הנתונים הראשי לפני שתתקין עדכונים כלשהם ב- SQL Server.

  הערה לקבלת מידע נוסף, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft:
 2. ודא כי צומת המחשב בו הותקן SQL Server 7.0 במקור מפקח על המשאבים של SQL Server. לשם כך, בדוק שצומת המחשב שבו SQL Server 7.0 הותקן במקור כולל את משתנה הסביבה _VIRTUAL_SERVER_NAME _.
 3. באותו צומת מחשבים, הפעל את תוכנית השירות של האשף Failover Setup Wizard כדי להסיר את Virtual SQL Server.
 4. צור עותק גיבוי של הקבצים המפורטים במאמר ה- Knowledge Base שמתאים לעדכון שברצונך להחיל. קבצים אלה נמצאים בתיקיה ‎\Mssql7\Binn או בתיקיה שבה התקנת את קבצי התוכנית של SQL Server 7.0.
 5. העתק את הקבצים מקובץ ההפעלה המיועד לחילוץ עצמי שמצורף לעדכון לתיקיה ‎\Mssql7\Binn.
 6. הפעל את כלי השירות של אשף Failover Setup Wizard כדי ליצור את משאבי Virtual SQL Server.
 7. ב- Windows 2000 Cluster Manager, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על SQL Server resource group (קבוצת משאבים של SQL Server) ולאחר מכן לחץ על Bring On- line (העבר למצב מקוון).

  הערה פעולה זו מעבירה את כל השירותים למצב מקוון לפי סדר התלות שלהם.
 8. התחבר אל SQL Server כחבר בתפקיד מנהל מערכת או כמנהל מערכת באמצעות SQL Query Analyzer או באמצעות כלי השירות osql ‏(Osql.exe). לאחר מכן, הפעל קבצי Script שסופקו יחד עם חבילת העדכונים SQL Server 7.0 SP4.
 9. אם תיתקל בבעיה עם העדכון, תוכל לחזור למצב הקודם לפני שהעדכון יוחל. בצע את שלבים 2 עד 4 כדי להסיר את Virtual SQL Server ולהעתיק בחזרה את הקבצים הרלוונטיים. עליך לשחזר את מסד הנתונים הבסיסי שגיבית בשלב 1.

שלבים להתקנת עדכון סטנדרטי

 1. גבה את מסד הנתונים הראשי לפני שתתקין עדכונים כלשהם ב- SQL Server.

  הערה לקבלת מידע נוסף, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft:
 2. התקן את SQL Server 7.0 SP4. ודא ש- SQL Server 7.0 SP4 הותקן בהצלחה.
 3. כבה את השירותים Microsoft SQL Server ו- SQL Server Agent.
 4. צור עותק גיבוי של הקבצים המפורטים במאמר ה- Knowledge Base שמתאים לעדכון שברצונך להחיל. קבצים אלה נמצאים בספריה ‎\Mssql7\Binn או בספריה שבה התקנת את קבצי התוכנית של SQL Server 7.0.
 5. העתק את הקבצים מקובץ ההפעלה המיועד לחילוץ עצמי שמצורף לעדכון לספריה ‎\Mssql7\Binn.
 6. הפעל את השירותים Microsoft SQL Server ו- SQL Server Agent.
 7. התחבר אל SQL Server כחבר בתפקיד מנהל מערכת או כמנהל מערכת באמצעות SQL Query Analyzer או באמצעות כלי השירות osql. לאחר מכן, הפעל קבצי Script שסופקו יחד עם חבילת העדכונים SQL Server 7.0 SP4.
 8. אם תיתקל בבעיה עם בניית העדכון, תוכל לחזור למצב הקודם לפני שהעדכון יוחל. בצע את שלב 4 כדי להעתיק חזרה את הקבצים הרלוונטיים. בנוסף, עליך לשחזר את מסד הנתונים הבסיסי שגיבית בשלב 1.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף על SQL Serve, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: לקבלת מידע נוסף כיצד לקבוע את הגירסה והמהדורה של SQL Server, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר ב-Microsoft Knowledge Base:
321185כיצד לזהות את הגירסה והמהדורה של SQL Server
לקבלת מידע נוסף על SQL Server Desktop Engine (MSDE)‎, בקר באתר האינטרנט של Microsoft Developer Network ‏(MSDN):
מאפיינים:

מזהה פריט: 953743 - סקירה אחרונה: 06/16/2008 18:20:16 - תיקון: 1.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Service Pack 4, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

 • kbinfo kbhowto KB953743
משוב