אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה: עדכון אבטחה מצטבר עבור ActiveX

מבוא
Microsoft פרסמה עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה המיועד לאנשי IT ושנושאו בעיה זו. עלון היידוע כולל תוספת מידע בנושא אבטחה. כדי להציג את עלון היידוע בנושא אבטחה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מידע נוסף

חבילות הורדה

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

Windows Server 2008 עבור גירסאות 32 סיביות

הורדההורד את חבילת 32 סיביות של Windows Server 2003 כעת.

Windows Server 2008 עבור גירסאות 64 סיביות

הורדההורד את החבילה Windows Server 2008 x64 כעת.

Windows Server 2008 למערכות מבוססות Itanium

הורדההורד את החבילה Windows Server 2008 Itanium כעת.

Windows Vista ו- Windows Vista Service Pack 1

הורדההורד את החבילה Windows Vista כעת.

Windows Vista ו- Windows Vista Service Pack 1, גירסאות 64 סיביות

הורדההורד את החבילה Windows Vista x64 Edition כעת.

Windows Server 2003 Service Pack 1 ו- Windows Server 2003 Service Pack 2

הורדההורד את החבילה Windows Server 2003 כעת.

Windows Server 2003 ו- Windows Server 2003 Service Pack 2, גירסאות מבוססות x64

הורדההורד את החבילה Windows Server 2003 x64 Edition כעת.

Windows Server 2003 עם SP1 עבור מערכות מבוססות Itanium ו- Windows Server 2003 עם SP2 עבור מערכות מבוססות Itanium

הורדההורד את החבילה המבוססת על Windows Server 2003 Itanium כעת.

Windows XP Service Pack 2 ו- Service Pack 3

הורדההורד את החבילה Windows XP כעת.

Windows XP Professional ו- Windows XP Professional Service Pack 2, גירסאות מבוססות x64

הורדההורד את החבילה Windows XP Professional x64 Edition כעת.

Microsoft Windows 2000 עם Service Pack 4

הורדההורד את החבילה Windows 2000 כעת.

תאריך פרסום: 12 באוגוסט 2008

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

פריסת עדכון אבטחה

Windows 2000 (כל הגירסאות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.
הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו עשוי להכלל באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשWindows 2000 עם Service Pack 4:
Windows2000-KB956391-x86-ENU/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשWindows 2000 עם Service Pack 4:
Windows2000-KB956391-x86-ENU/norestart
עדכן את קובץ יומן הרישוםWindows 2000 עם Service Pack 4:
KB956391.log
מידע נוסףראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
החלת תיקונים חמיםלא ישים
מידע על הסרת ההתקנהWindows 2000 עם Service Pack 4:
השתמש בפריט הוספה/הסרה של תוכניות בלוח הבקרה, או השתמש בכלי השירות Spuninst.exe שנמצא בתיקיה ‎%Windir%\$NTUninstallKB956391$\Spuninst
אימות מפתח משנה של הרישוםWindows 2000 עם Service Pack 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB956391\Filelist

מידע על הפריסה

התקנת העדכון
לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
בוררי התקנה נתמכים של עדכון האבטחה
בוררתיאור
‎/helpהצגת אפשרויות שורת פקודה
מצבי התקנה
‎/passiveמצב התקנה ללא התערבות. לא נדרשת אינטראקציה של המשתמש, אך מצב ההתקנה מוצג. אם נדרשת הפעלה מחדש בסוף ההתקנה, מוצגת תיבת דו-שיח למשתמש על-ידי שימוש באזהרת קוצב זמן. הודעה זו מציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך 30 שניות.
‎/quietמצב שקט. מצב זהה למצב ללא התערבות, אך לא מוצגים פרטי מצב או הודעות שגיאה.
אפשרויות הפעלה מחדש
‎/norestartלא מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר השלמת ההתקנה
‎/forcerestartהפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה וכפיית סגירה של יישומים אחרים כאשר המחשב ייכבה. קבצים פתוחים לא נשמרים כאשר היישומים נסגרים.
‎/warnrestart[:x]‎הצגת תיבת דו-שיח למשתמש יחד עם אזהרת קוצב זמן המציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך x שניות. (הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות). מיועד לשימוש עם הבורר ‎/quiet או עם הבורר ‎/passive.
‎/promptrestartהצגת תיבת דו-שיח שמציגה הנחיה למשתמש מקומי לאפשר הפעלה מחדש
אפשרויות מיוחדות
‎/overwriteoemהחלפת קבצי OEM מבלי להציג הודעה
‎/nobackupלא מתבצע גיבוי של קבצים הדרושים להסרת התקנה
‎/forceappscloseכפייה על תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
‎/log:pathמתן אפשרות לניתוב מחדש של קבצי יומן רישום של ההתקנה
‎/extract[:path]‎חילוץ קבצים, תוכנית ההתקנה לא מופעלת
‎/ERהפעלת דיווח שגיאות מורחב
‎/verboseהפעלת רישום verbose. במהלך ההתקנה, יצירת ‎%Windir%\CabBuild.log. יומן רישום זה מפרט את הקבצים המועתקים. בעת שימוש בבורר התקנה זה, ההתקנה עשויה להיות איטית יותר.
הערה ניתן לשלב בוררים אלה בתוך פקודה אחת. לצורך תאימות לאחור, עדכון האבטחה תומך גם בבוררי ההתקנה שבהן משתמשת גירסה מוקדמת יותר של תוכנית ההתקנה.לקבלת מידע נוסף על בוררי התקנה הנתמכים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
262841בוררים של שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הסרת העדכון
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
בוררים נתמכים של Spuninst.exe
בוררתיאור
‎/helpהצגת אפשרויות שורת פקודה
מצבי התקנה
‎/passiveמצב התקנה ללא התערבות. לא נדרשת אינטראקציה של המשתמש, אך מצב ההתקנה מוצג. אם נדרשת הפעלה מחדש בסוף ההתקנה, מוצגת תיבת דו-שיח למשתמש על-ידי שימוש באזהרת קוצב זמן. הודעה זו מציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך 30 שניות.
‎/quietמצב שקט. מצב זהה למצב ללא התערבות, אך לא מוצגים פרטי מצב או הודעות שגיאה.
אפשרויות הפעלה מחדש
‎/norestartלא מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר השלמת ההתקנה
‎/forcerestartהפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה וכפיית סגירה של יישומים אחרים כאשר המחשב ייכבה. קבצים פתוחים לא נשמרים כאשר היישומים נסגרים.
‎/warnrestart[:x]‎הצגת תיבת דו-שיח למשתמש יחד עם אזהרת קוצב זמן המציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך x שניות. (הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות). מיועד לשימוש עם הבורר ‎/quiet או עם הבורר ‎/passive.
‎/promptrestartהצגת תיבת דו-שיח שמציגה הנחיה למשתמש מקומי לאפשר הפעלה מחדש
אפשרויות מיוחדות
‎/forceappscloseכפייה על תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
‎/log:pathמתן אפשרות לניתוב מחדש של קבצי יומן רישום של ההתקנה
אימות שהעדכון הוחל
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)‎. לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
 • אימות מפתח משנה של הרישום

  תוכל גם לאמת את הקבצים שעדכון אבטחה זה התקין על-ידי סקירת מפתחות המשנה של הרישום המפורטים בטבלת ההפניות בסעיף זה. ייתכן שמפתחות משנה אלה של הרישום אינם מכילים רשימה מלאה של הקבצים המותקנים. כמו כן, ייתכן שמפתחות משנה אלה של הרישום לא ייווצרו כראוי תקין כאשר מנהל מערכת או יצרן ציוד מקורי (OEM) משלב עדכון אבטחה זה או מבצע עבורו slipstream בקבצי המקור של התקנת Windows‏.

Windows XP (כל הגירסאות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.
הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשWindows XP Service Pack 2 ו- Windows XP Service Pack 3:
Windowsxp-KB956391-x86-enu/quiet
Windows XP Professional ו- Windows XP Professional Service Pack 2, גירסאות מבוססות x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB956391-x64-enu/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשWindows XP Service Pack 2 ו- Windows XP Service Pack 3:
Windowsxp-KB956391-x86-enu/norestart
Windows XP Professional ו- Windows XP Professional Service Pack 2, גירסאות מבוססות x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB956391-x64-enu/norestart
עדכן את קובץ יומן הרישוםכל הגירסאות הנתמכות של Windows XP ושל Windows XP Professional:
KB956391.log
מידע נוסףראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
החלת תיקונים חמיםלא ישים
מידע על הסרהכל הגירסאות הנתמכות של Windows XP ושל Windows XP Professional:
השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה או בכלי השירות Spuninst.exe שנמצא בתיקיה ‎%Windir%\$NTUninstallKB956391$\Spuninst
אימות מפתח משנה של הרישוםWindows XP Service Pack 2 ו- Windows XP Service Pack 3:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB956391\Filelist
Windows XP Professional ו- Windows XP Professional Service Pack 2, גירסאות מבוססות x64:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB956391\Filelist
הערה עדכון האבטחה עבור גירסאות נתמכות של Windows XP Professional x64 Edition זהה לעדכון האבטחה עבור גירסאות נתמכות של Windows Server 2003 x64 Edition.

מידע על הפריסה

התקנת העדכון
לקבלת מידע נוסף על המתקין, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft: לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
בוררתיאור
‎/helpהצגת אפשרויות שורת פקודה
מצבי התקנה
‎/passiveמצב התקנה ללא התערבות. לא נדרשת אינטראקציה של המשתמש, אך מצב ההתקנה מוצג. אם נדרשת הפעלה מחדש בסוף ההתקנה, מוצגת תיבת דו-שיח למשתמש על-ידי שימוש באזהרת קוצב זמן. הודעה זו מציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך 30 שניות.
‎/quietמצב שקט. מצב זהה למצב ללא התערבות, אך לא מוצגים פרטי מצב או הודעות שגיאה.
אפשרויות הפעלה מחדש
‎/norestartלא מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר השלמת ההתקנה
‎/forcerestartהפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה וכפיית סגירה של יישומים אחרים כאשר המחשב ייכבה. קבצים פתוחים לא נשמרים כאשר היישומים נסגרים.
‎/warnrestart[:x]‎הצגת תיבת דו-שיח למשתמש יחד עם אזהרת קוצב זמן המציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך x שניות. (הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות). מיועד לשימוש עם הבורר ‎/quiet או עם הבורר ‎/passive.
‎/promptrestartהצגת תיבת דו-שיח שמציגה הנחיה למשתמש מקומי לאפשר הפעלה מחדש
אפשרויות מיוחדות
‎/overwriteoemהחלפת קבצי OEM מבלי להציג הודעה
‎/nobackupלא מתבצע גיבוי של קבצים הדרושים להסרת התקנה
‎/forceappscloseכפייה על תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
‎/log:pathמתן אפשרות לניתוב מחדש של קבצי יומן רישום של ההתקנה
‎/integrate:pathשילוב העדכון בקבצי המקור של Windows. ניתן לאתר קבצים אלה באמצעות הנתיב שצוין בבורר.
‎/extract[:path]‎חילוץ קבצים, תוכנית ההתקנה לא מופעלת
‎/ERהפעלת דיווח שגיאות מורחב
‎/verboseהפעלת רישום verbose. במהלך ההתקנה, יצירת ‎%Windir%\CabBuild.log. יומן רישום זה מפרט את הקבצים המועתקים. בעת שימוש בבורר התקנה זה, ההתקנה עשויה להיות איטית יותר.
הערה ניתן לשלב בוררים אלה בתוך פקודה אחת. לצורך תאימות לאחור, עדכון האבטחה תומך גם ברבים מבוררי ההתקנה שבהן משתמשת גירסה מוקדמת יותר של תוכנית ההתקנה.לקבלת מידע נוסף אודות בוררי ההתקנה הנתמכים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
262841בוררים של שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הסרת העדכון
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
בוררתיאור
‎/helpהצגת אפשרויות שורת פקודה
מצבי התקנה
‎/passiveמצב התקנה ללא התערבות. לא נדרשת אינטראקציה של המשתמש, אך מצב ההתקנה מוצג. אם נדרשת הפעלה מחדש בסוף ההתקנה, מוצגת תיבת דו-שיח למשתמש על-ידי שימוש באזהרת קוצב זמן. הודעה זו מציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך 30 שניות.
‎/quietמצב שקט. מצב זהה למצב ללא התערבות, אך לא מוצגים פרטי מצב או הודעות שגיאה.
אפשרויות הפעלה מחדש
‎/norestartלא מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר השלמת ההתקנה
‎/forcerestartהפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה וכפיית סגירה של יישומים אחרים כאשר המחשב ייכבה. קבצים פתוחים לא נשמרים כאשר היישומים נסגרים.
‎/warnrestart[:x]‎הצגת תיבת דו-שיח למשתמש יחד עם אזהרת קוצב זמן המציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך x שניות. (הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות). מיועד לשימוש עם הבורר ‎/quiet או עם הבורר ‎/passive.
‎/promptrestartהצגת תיבת דו-שיח שמציגה הנחיה למשתמש מקומי לאפשר הפעלה מחדש
אפשרויות מיוחדות
‎/forceappscloseכפייה על תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
‎/log:pathמתן אפשרות לניתוב מחדש של קבצי יומן רישום של ההתקנה
אימות שהעדכון הוחל
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)‎. לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
 • אימות מפתח משנה של הרישום

  תוכל גם לאמת את הקבצים שעדכון אבטחה זה התקין על-ידי סקירת מפתחות המשנה של הרישום המפורטים בטבלת ההפניות בסעיף זה. ייתכן שמפתחות משנה אלה של הרישום אינם מכילים רשימה מלאה של הקבצים המותקנים. כמו כן, ייתכן שמפתחות משנה אלה של הרישום לא ייווצרו כראוי תקין כאשר מנהל מערכת או יצרן ציוד מקורי (OEM) משלב עדכון אבטחה זה או מבצע עבורו slipstream בקבצי המקור של התקנת Windows‏.

Windows Server 2003 (כל הגירסאות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.
הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה עם התערבות המשתמשWindows Server 2003 Service Pack 1 ו- Windows Server 2003 Service Pack 2.
Windowsserver2003-KB956391-x86-enu/quiet
Windows Server 2003 ו- Windows Server 2003 Service Pack 2, גירסאות מבוססות x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB956391-x64-enu/quiet
Windows Server 2003 עם SP1 עבור מערכות מבוססות Itanium ו- Windows Server 2003 עם SP2 עבור מערכות מבוססות Itanium:
Windowsserver2003-KB956391-ia64-enu/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשWindows Server 2003 Service Pack 1 ו- Windows Server 2003 Service Pack 2.
Windowsserver2003-KB956391-x86-enu/norestart
Windows Server 2003 ו- Windows Server 2003 Service Pack 2, גירסאות מבוססות x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB956391-x64-enu/norestart
Windows Server 2003 עם SP1 עבור מערכות מבוססות Itanium ו- Windows Server 2003 עם SP2 עבור מערכות מבוססות Itanium:
Windowsserver2003-KB956391-ia64-enu/norestart
עדכן את קובץ יומן הרישוםכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Windows Server 2003 x86, על x64 ועל Itanium של Windows Server 2003:
KB956391.log
מידע נוסףראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
החלת תיקונים חמיםעדכון אבטחה זה אינו תומך בהחלת תיקונים חמים. לקבלת מידע נוסף אודות החלת תיקונים חמים, ראה מאמר Microsoft Knowledge Base מס' 897341.
מידע על הסרהכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86, על x64 ועל Itanium של Windows Server 2003:
השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה, או השתמש בכלי השירות Spuninst.exe שנמצא בתיקיה ‎%Windir%\$NTUninstallKB956391$\Spuninst
אימות מפתח משנה של הרישוםכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB956391\Filelist

מידע על הפריסה

התקנת העדכון
לקבלת מידע נוסף על המתקין, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft TechNet: לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
בוררתיאור
‎/helpהצגת אפשרויות שורת פקודה
מצבי התקנה
‎/passiveמצב התקנה ללא התערבות. לא נדרשת אינטראקציה של המשתמש, אך מצב ההתקנה מוצג. אם נדרשת הפעלה מחדש בסוף ההתקנה, מוצגת תיבת דו-שיח למשתמש על-ידי שימוש באזהרת קוצב זמן. הודעה זו מציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך 30 שניות.
‎/quietמצב שקט. מצב זהה למצב ללא התערבות, אך לא מוצגים פרטי מצב או הודעות שגיאה.
אפשרויות הפעלה מחדש
‎/norestartלא מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר השלמת ההתקנה
‎/forcerestartהפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה וכפיית סגירה של יישומים אחרים כאשר המחשב ייכבה. קבצים פתוחים לא נשמרים כאשר היישומים נסגרים.
‎/warnrestart[:x]‎הצגת תיבת דו-שיח למשתמש יחד עם אזהרת קוצב זמן המציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך x שניות. (הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות). מיועד לשימוש עם הבורר ‎/quiet או עם הבורר ‎/passive.
‎/promptrestartהצגת תיבת דו-שיח שמציגה הנחיה למשתמש מקומי לאפשר הפעלה מחדש
אפשרויות מיוחדות
‎/overwriteoemהחלפת קבצי OEM מבלי להציג הודעה
‎/nobackupלא מתבצע גיבוי של קבצים הדרושים להסרת התקנה
‎/forceappscloseכפייה על תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
‎/log:pathמתן אפשרות לניתוב מחדש של קבצי יומן רישום של ההתקנה
‎/integrate:pathשילוב העדכון בקבצי המקור של Windows. ניתן לאתר קבצים אלה באמצעות הנתיב שצוין בבורר.
‎/extract[:path]‎חילוץ קבצים, תוכנית ההתקנה לא מופעלת
‎/ERהפעלת דיווח שגיאות מורחב
‎/verboseהפעלת רישום verbose. במהלך ההתקנה, יצירת ‎%Windir%\CabBuild.log. יומן רישום זה מפרט את הקבצים המועתקים. בעת שימוש בבורר התקנה זה, ההתקנה עשויה להיות איטית יותר.
הערה ניתן לשלב בוררים אלה בתוך פקודה אחת. לצורך תאימות לאחור, עדכון האבטחה תומך גם ברבים מבוררי ההתקנה שבהן משתמשת גירסה מוקדמת יותר של תוכנית ההתקנה.לקבלת מידע נוסף אודות בוררי ההתקנה הנתמכים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
262841בוררים של שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הסרת העדכון
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
בוררתיאור
‎/helpהצגת אפשרויות שורת פקודה
מצבי התקנה
‎/passiveמצב התקנה ללא התערבות. לא נדרשת אינטראקציה של המשתמש, אך מצב ההתקנה מוצג. אם נדרשת הפעלה מחדש בסוף ההתקנה, מוצגת תיבת דו-שיח למשתמש על-ידי שימוש באזהרת קוצב זמן. הודעה זו מציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך 30 שניות.
‎/quietמצב שקט. מצב זהה למצב ללא התערבות, אך לא מוצגים פרטי מצב או הודעות שגיאה.
אפשרויות הפעלה מחדש
‎/norestartלא מתבצעת הפעלה מחדש של המחשב לאחר השלמת ההתקנה
‎/forcerestartהפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה וכפיית סגירה של יישומים אחרים כאשר המחשב ייכבה. קבצים פתוחים לא נשמרים כאשר היישומים נסגרים.
‎/warnrestart[:x]‎הצגת תיבת דו-שיח למשתמש יחד עם אזהרת קוצב זמן המציינת שהמחשב יופעל מחדש בתוך x שניות. (הגדרת ברירת המחדל היא 30 שניות). מיועד לשימוש עם הבורר ‎/quiet או עם הבורר ‎/passive.
‎/promptrestartהצגת תיבת דו-שיח שמציגה הנחיה למשתמש מקומי לאפשר הפעלה מחדש
אפשרויות מיוחדות
‎/forceappscloseכפייה על תוכניות אחרות להיסגר בעת כיבוי המחשב.
‎/log:pathמתן אפשרות לניתוב מחדש של קבצי יומן רישום של ההתקנה
אימות שהעדכון הוחל
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)‎. לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.
 • אימות מפתח משנה של הרישום

  תוכל גם לאמת את הקבצים שעדכון אבטחה זה התקין על-ידי סקירת מפתחות המשנה של הרישום המפורטים בטבלת ההפניות בסעיף זה. ייתכן שמפתחות משנה אלה של הרישום אינם מכילים רשימה מלאה של הקבצים המותקנים. כמו כן, ייתכן שמפתחות משנה אלה של הרישום לא ייווצרו כראוי תקין כאשר מנהל מערכת או יצרן ציוד מקורי (OEM) משלב עדכון אבטחה זה או מבצע עבורו slipstream בקבצי המקור של התקנת Windows‏.

Windows Vista (כל הגירסאות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.
הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB956391-x86/quiet
כל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB956391-x64/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשכל גירסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB956391-x86/quiet/norestart
כל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows Vista:
Windows6.0-KB956391-x64/quiet/norestart
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
החלת תיקונים חמיםלא ישים.
מידע על הסרת ההתקנהWUSA.exe אינו תומך בהסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, פתח את לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.
אימות מפתח משנה של הרישוםמפתח משנה של הרישום לא קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

מידע על הפריסה

התקנת העדכון
כאשר תתקין עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft.לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
בוררי התקנה נתמכים של עדכון האבטחה
בוררתיאור
‎/?, /h, /helpהצגת עזרה עבור בוררים נתמכים.
‎/quietהסתרת התצוגה של הודעות המצב או הודעות השגיאה.
‎/norestartכאשר בורר זה משולב יחד עם הבורר ‎/quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.
לקבלת מידע נוסף אודות המתקין, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer ‏(Wusa.exe) ושל קבצי ‎.msu ב- Windows Vista וב- Windows Server 2008 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אימות שהעדכון הוחל
Microsoft Baseline Security Analyzer

כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)‎. לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.

Windows Server 2008 (כל הגירסאות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך לאתר מידע נוסף בסעיף 'מידע על הפריסה'.
הכללה בערכות Service Pack עתידיותהעדכון עבור בעיה זו ייכלל בערכת Service Pack או באוספי עדכונים עתידיים
פריסה
התקנה ללא התערבות המשתמשכל הגירסאות הנתמכות של 32 סיביות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB956391-x86/quiet
כל הגירסאות הנתמכות של 64 סיביות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB956391-x64/quiet
כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB956391-ia64/quiet
התקנה ללא הפעלה מחדשכל הגירסאות הנתמכות של 32 סיביות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB956391-x86/quiet/norestart
כל הגירסאות הנתמכות של 64 סיביות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB956391-x64/quiet/norestart
כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB956391-ia64/quiet/norestart
מידע נוסףראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'
דרישה להפעלה מחדש
דרושה הפעלה מחדש?במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם דרושה הפעלה מחדש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
החלת תיקונים חמיםלא ישים.
מידע על הסרת ההתקנהWUSA.exe אינו תומך בהסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, פתח את לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.
אימות מפתח משנה של הרישוםמפתח משנה של הרישום לא קיים כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

מידע על הפריסה

התקנת העדכון
כאשר תתקין עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft.לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft
עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים:
בוררתיאור
‎/?, /h, /helpהצגת עזרה עבור בוררים נתמכים.
‎/quietהסתרת התצוגה של הודעות המצב או הודעות השגיאה.
‎/norestartכאשר תשלב בורר זה עם הבורר ‎/quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.
לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer ‏(Wusa.exe) ושל קבצי ‎.msu ב- Windows Vista וב- Windows Server 2008 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אימות שהעדכון הוחל
Microsoft Baseline Security Analyzer

כדי לאמת שעדכון אבטחה הוחל על מערכת מושפעת, תוכל להשתמש בכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)‎. לקבלת מידע נוסף, ראה סעיף 'כלים והדרכה לזיהוי ופריסה'.

כלים והדרכה לזיהוי ופריסה

סעיף זה מתאר כיצד לנהל את עדכוני התוכנה והאבטחה שפרסת בשרתים, במחשבים שולחניים ובמחשבים ניידים בארגון שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft TechNet Update Management Center בכתובת: לקבלת מידע אודות האבטחה במוצרי Microsoft, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft TechNet Security: עדכוני אבטחה זמינים מאתר Microsoft Update,‏ Windows Update ו- Office Update. עדכוני אבטחה זמינים גם במרכז ההורדות של Microsoft. באפשרותך לאתר אותם בקלות רבה על-ידי חיפוש מילת המפתח "עדכון אבטחה".

לבסוף, ניתן להוריד עדכוני אבטחה מ- Microsoft Update Catalog. לפרטים נוספים, בקר בדף האינטרנט של Microsoft בכתובת: Microsoft Update Catalog מספק קטלוג של תוכן בר-חיפוש, הזמין באמצעות Windows Update ו- Microsoft Update. תוכן זה מכיל עדכוני אבטחה, מנהלי התקנים וערכות Service Pack. באמצעות מספר עלון אבטחה כגון "MS08-010" עבור החיפוש, באפשרותך להוסיף את כל העדכונים הרלוונטיים לסל שלך. באפשרותך גם להוסיף שפות שונות של עדכון לסל שלך, ולהוריד את התוכן לכל תיקיה שתרצה. לקבלת מידע נוסף אודות Microsoft Update Catalog, בקר בדף האינטרנט הבא של השאלות הנפוצות של Microsoft Update Catalog:

הדרכה לזיהוי ופריסה

Microsoft מספקת הדרכה לזיהוי ופריסה עבור עדכוני אבטחה של חודש זה. הדרכה זו תסייע גם למומחי IT להבין כיצד באפשרותך להשתמש בכלים שונים לפריסת עדכון האבטחה. כלים אלה כוללים את Windows Update,‏ Microsoft Update,‏ Office Update,‏ Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)‎,‏ Office Detection Tool,‏ Microsoft Systems Management Server (SMS)‎, ו- Extended Security Update Inventory Tool.לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
910723רשימה מסכמת של מאמרי הדרכה חודשיים לגבי איתור ופריסה

Microsoft Baseline Security Analyzer

‏Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)‎ מאפשר למנהלי מערכת לסרוק מערכות מקומיות ומרוחקות לאיתור עדכוני אבטחה חסרים. Microsoft Baseline Security Analyzer יכול אף לזהות תצורות אבטחה שגויות נפוצות. לפרטים נוספים, בקר בדף האינטרנט של Microsoft Baseline Security Analyzer בכתובת: הטבלה הבאה מספקת את סיכום הזיהוי של MBSA עבור עדכון אבטחה זה:
תוכנהMBSA 2.1
Windows 2000 עם Service Pack 4 כן
Windows XP Service Pack 2 ו- Windows XP Service Pack 3כן
Windows XP Professional ו- Windows XP Professional Service Pack 2, גירסאות מבוססות x64כן
Windows Server 2003 Service Pack 1 ו- Windows Server 2003 Service Pack 2כן
Windows Server 2003 ו- Windows Server 2003 Service Pack 2, גירסאות מבוססות x64כן
Windows Server 2003 עם SP1 עבור מערכות מבוססות Itanium ו- Windows Server 2003 עם SP2 עבור מערכות מבוססות Itaniumכן
Windows Vista ו- Windows Vista Service Pack 1כן
Windows Vista ו- Windows Vista Service Pack 1, גירסאות 64 סיביות כן
Windows Server 2008 עבור מערכות 32 סיביותכן
Windows Server 2008 עבור מערכות 64 סיביותכן
Windows Server 2008 למערכות מבוססות Itaniumכן
לקבלת מידע נוסף אודות MBSA 2.1, בקר בדף האינטרנט הבא של השאלות הנפוצות של Microsoft MBSA 2.1:

Windows Server Update Services

על-ידי שימוש ב-Windows Server Update Services (WSUS)‎, מנהלי מערכת יכולים לפרוס את העדכונים הקריטיים ואת עדכוני האבטחה האחרונים עבור מערכות הפעלה של Windows 2000 וגירסאות מוקדמות יותר, עבור Microsoft Office XP וגירסאות מתקדמות יותר, עבור Microsoft Exchange Server 2003 ועבור Microsoft SQL Server 2000 וגירסאות מתקדמות יותר. לקבלת מידע נוסף אודות אופן הפריסה של עדכון אבטחה זה באמצעות Windows Server Update Services, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft Windows Server Update Services Product Overview:

Systems Management Server

הטבלה הבאה מספקת את סיכום הזיהוי והפריסה של SMS עבור עדכון אבטחה זה.
תוכנהSMS 2.0SMS 2003 עם SUSFPSMS 2003 עם ITMUSCCM 2007
Windows 2000 עם Service Pack 4 כןכןכןכן
Windows XP Service Pack 2 ו- Windows XP Service Pack 3כןכןכןכן
Windows XP Professional ו- Windows XP Professional Service Pack 2, גירסאות מבוססות x64לאלאכןכן
Windows Server 2003 Service Pack 1 ו- Windows Server 2003 Service Pack 2כןכןכןכן
Windows Server 2003 ו- Windows Server 2003 Service Pack 2, גירסאות מבוססות x64לאלאכןכן
Windows Server 2003 עם SP1 עבור מערכות מבוססות Itanium ו- Windows Server 2003 עם SP2 עבור מערכות מבוססות Itaniumלאלאכןכן
Windows Vista ו- Windows Vista Service Pack 1לאלאראה סעיף 'הערכה עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008' בהמשך מאמר זה.כן
Windows Vista ו- Windows Vista Service Pack 1, גירסאות 64 סיביותלאלאראה סעיף 'הערכה עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008' בהמשך מאמר זה.כן
Windows Server 2008 עבור מערכות 32 סיביותלאלאראה סעיף 'הערכה עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008' בהמשך מאמר זה.כן
Windows Server 2008 עבור מערכות 64 סיביותלאלאראה סעיף 'הערכה עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008' בהמשך מאמר זה.כן
Windows Server 2008 למערכות מבוססות Itaniumלאלאראה סעיף 'הערכה עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008' בהמשך מאמר זה.כן
עבור SMS 2.0 ועבור SMS 2003,‏ SMS יכול להשתמש ב- SMS SUS Feature Pack (SUSFP)‎ הכולל את Security Update Inventory Tool (SUIT)‎ כדי לזהות עדכוני אבטחה. לקבלת מידע נוסף, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft להורדות עבור Systems Management Server 2.0: עבור SMS 2003,‏ SMS יכול להשתמש ב- SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)‎ כדי לזהות עדכוני אבטחה המוצעים על-ידי Microsoft Update ונתמכים על-ידי Windows Server Update Services. לקבלת מידע נוסף אודות SMS 2003 ITMU, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft עבור SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates: SMS 2003 יכול גם להשתמש ב- Microsoft Office Inventory Tool כדי לזהות עדכונים דרושים עבור יישומי Microsoft Office. לפרטים נוספים, בקר בדפי האינטרנט הבאים של Microsoft בכתובת:System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 משתמש ב- WSUS 3.0 לזיהוי עדכונים. לקבלת מידע נוסף אודות ניהול עדכוני תוכנה של SCCM 2007, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft: הערה עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008

Microsoft Systems Management Server 2003 Service עם Pack 3 כולל תמיכה עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft SMS: לקבלת מידע נוסף אודות מאמרי הדרכה בנושאי זיהוי ופריסה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
910723רשימה מסכמת של מאמרי הדרכה חודשיים לגבי איתור ופריסה
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
מאפיינים:

מזהה פריט: 956391 - סקירה אחרונה: 11/04/2008 00:05:41 - תיקון: 3.0

Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4, Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7

 • kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability KB956391
משוב