אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

עדכוני תוכנה נדרשים לפני התקנת Internet Explorer 8 במחשב עם Windows Vista

מבוא
מאמר זה מתאר את הפעולות שיש לבצע כאשר לא ניתן להתקין את Internet Explorer 8 במחשב שבו פועל Windows Vista.  
הערה Windows Vista Service Pack 1 (SP1) וגירסאות חדשות יותר לא כוללים דרישות קדם כלשהן.
פעולות לביצוע
 כדי להתקין את Internet Explorer במחשב שבו פועל Windows Vista, ודא שהמחשב שלך מעודכן. כדי לבדוק אם קיימים עדכונים, בצע את הפעולות הבאות:  
 1. פתח את Windows Update. לשם כך, לחץ על התחללחצן התחל, לחץ על כל התוכניות ולאחר מכן לחץ על Windows Update.
 2. בחלונית הניווט, לחץ על בדוק אם יש עדכונים ולאחר מכן המתן בזמן ש- Windows מאתר את העדכונים האחרונים עבור המחשב שלך.
 3. אם נמצאו עדכונים, לחץ על התקן עדכונים. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
  הערה  ודא שהתקנת את כל העדכונים הזמינים כדי שהתקנת Internet Explorer תתבצע בהצלחה.
 4. הפעל מחדש את המחשב.
כעת, באפשרותך להתקין את Explorer 8. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. עבור לדף האינטרנט הבא: Internet Explorer 8: אתרים עולמיים
 2. פעל בהתאם להוראות כדי להוריד ולהתקין את Internet Explorer 8.
 3. הפעל מחדש את המחשב.

לקבלת מידע נוסף על השימוש ב- Windows Update ב- Windows Vista

פתרון בעיות מתקדם


עבור משתמשים מתקדמים יותר, או אם אין ברצונך להתקין את כל העדכונים הזמינים, שני עדכוני התוכנה הבאים דרושים לפני התקנת Internet Explorer 8 במחשב Windows Vista:  
הערה התקן עדכונים אלה בסדר שבו הם מופיעים.
 1. 949939 תיאור של עדכון תוכנה המהווה תנאי מוקדם עבור עדכון מס' 937287 של Windows Vista: 8 באפריל 2008
  הקבצים הבאים עבור Windows Vista זמינים במרכז ההורדות של Microsoft:
 2. 937287 עדכון תוכנה זמין עבור תכונת תוכנת ההתקנה של Windows Vista
  הקבצים הבאים עבור Windows Vista זמינים במרכז ההורדות של Microsoft:

הערה אם יש לך עדכונים אחרים שהתקנתם לא הסתיימה, הפעל מחדש את המחשב כדי שהתקנות אלה יסתיימו ולאחר מכן נסה להתקין את העדכונים שוב. אחרת, ייתכן שתופיע הודעת השגיאה הבאה:
עדכון זה אינו חל על המערכת שלך.
בעת ניסיון להתקין את Internet Explorer 8 במחשב Windows Vista RTM שבו לא מותקנים שני עדכונים אלה, תוצג הודעת השגיאה הבאה:
לתוכנית ההתקנה אין אפשרות להמשיך משום שעדכון אחד או יותר הנדרשים להתקנת Windows Internet Explorer 8.0 אינם נמצאים. לחץ פעמיים על קיצור הדרך 'פתרון בעיות של Internet Explorer' בשולחן העבודה כדי להתקין אותם בנפרד ולאחר מכן התקן מחדש את Windows Internet Explorer 8.0.
מידע נוסף
משאבים נוספים
מאפיינים:

מזהה פריט: 956586 - סקירה אחרונה: 11/29/2013 17:31:00 - תיקון: 6.0

Windows Internet Explorer 8

 • kbexpertisebeginner kbinfo kbhowto kbmsifixme kbfixme KB956586
משוב
ay: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">mp;did=1&t=">