אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

תיאור אוסף עדכונים 6 עבור Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

תקציר
Microsoft פרסמה את אוסף עדכונים 6 עבור Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1)‎. מאמר זה מכיל את המידע הבא על אוסף העדכונים:
 • הבעיות שאוסף העדכונים מתקן
 • כיצד להשיג את אוסף העדכונים
 • התנאים המוקדמים להתקנת אוסף העדכונים
מבוא

בעיות שאוסף העדכונים מתקן

אוסף עדכונים 6 עבור Exchange Server 2007 SP1 מתקן את הבעיות המתוארות במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
 • 950675 קבצים מצורפים שהורדו מסוג ‎.xls ריקים בעת פתיחת הקבצים באמצעות Outlook Web Access ב- Exchange Server 2007 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 955443 חלק מההודעות לגבי מועדים פנויים/לא פנויים לא משוכפלות משרתי Exchange 2007 לשרתי Exchange 2003 לאחר שחלק מתיבות הדואר מועברות מ-Exchange Server 2003 אל Exchange Server 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 956536 שירות Microsoft Exchange File Distribution משתמש בזיכרון רב ובזמן מעבד רב כאשר Exchange Server 2007 מעבד פריטי OAB רבים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 956624 שירות Microsoft Exchange Transport קורס שוב ושוב לאחר הפעלת כלל יומן או פריסה של יישום אנטי-וירוס בשרת Exchange Server 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 957748 מחלקת ההודעות המותאמת אישית של אובייקט איש הקשר מוחלפת על-ידי מחלקת IPM.Contact הרגילה כאשר שרת Exchange 2007 משכפל את אובייקט איש הקשר למאגר ציבורי אחר כלשהו (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 959239 MS09-003: פגיעות ב-Microsoft Exchange עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק
מידע נוסף

מידע על אוסף עדכונים

אוסף עדכונים זה אינו חל על מהדורת Exchange Server 2007 של גירסת הייצור (RTM). סדרת חבילות אוספי העדכונים של Exchange Server 2007 SP1 אינה תלויה בסדרה התואמת של אוסף העדכונים עבור Exchange Server 2007 RTM. לקבלת מידע על אוספי עדכונים החלים על Exchange Server 2007 RTM, ראה סעיף "אוספי עדכונים עבור Exchange Server 2007 RTM" במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
937052 כיצד להשיג את ערכת ה- Service Pack או את אוסף העדכונים העדכניים עבור Exchange 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע על הורדה

כדי להוריד ולהתקין את אוסף עדכונים 6 עבור Exchange Server 2007 SP1, בקר באתר הבא של Microsoft Update: הערה Microsoft Update אינו מזהה אוספי עדכונים עבור Exchange Server 2007 בשרתים מקובצים באשכולות שבהם פועל Exchange Server 2007.

מומלץ לפרוס את אוסף עדכונים 6 עבור Exchange Server 2007 SP1 במחשבים מרובים שבהם פועל Exchange Server 2007. לחלופין, באפשרותך לפרוס את אוסף עדכונים 6 עבור Exchange Server 2007 SP1 בשרתים מקובצים באשכולות הפועלים ב- Exchange Server 2007. אוסף העדכונים זמין גם במרכז ההורדות של Microsoft.

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

הורדההורד את אוסף עדכונים 6 עבור חבילת Exchange Server 2007 Service Pack 1 כעת.

תאריך פרסום: 10 בפברואר, 2009

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

הערה ייתכן ששירותי קוד מנוהל מסוימים של Exchange Server 2007 לא יפעלו לאחר שתתקין אוסף עדכונים זה. בעיה זו מתרחשת אם מתקיימים התנאים הבאים:
 • לשירותים אין אפשרות לגשת לאתר האינטרנט הבא של Microsoft:
 • במחשב שלך לא מותקנת גירסת Build של ‎common language runtime ‏(CLR) של ‏.NET Framework התומכת בהגדרת התצורה של generatePublisherEvidence.


לקבלת מידע נוסף על הדרך לפתרון הבעיה או לעקיפתה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע ‎:Microsoft Knowledge Base
944752 שירותי קוד מנוהל של Exchange 2007 אינם פועלים לאחר התקנת אוסף עדכונים עבור Exchange 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על מודל השירות של Exchange Server 2007, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
937194 אסטרטגיית שירות המוצר עבור Exchange Server 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי החלפת עדכונים

אוסף העדכונים 6 עבור Exchange Server 2007 SP1 הוא עדכון מצטבר. עדכון זה מחליף את העדכונים המוזכרים במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
 • 945684 תיאור אוסף עדכונים 1 עבור Exchange Server 2007 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 948016 תיאור אוסף עדכונים 2 עבור Exchange Server 2007 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 949870 תיאור אוסף עדכונים 3 עבור Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • 952580 תיאור אוסף עדכונים 4 עבור Exchange Server 2007 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 953467 תיאור אוסף עדכונים 5 עבור Exchange Server 2007 Service Pack 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תנאים מוקדמים

הרשימה הבאה מכילה דרישות מקדימות עבור אוסף עדכונים 6 עבור Exchange Server 2007 Service Pack 1:
 • התקן את Exchange Server 2007 SP1 במחשב לפני שתחיל אוסף עדכונים זה.
 • הסר את עדכוני הביניים עבור Exchange Server 2007 לפני שתחיל אוסף עדכונים זה.

דרישת הפעלה מחדש

כאשר תחיל את אוסף העדכונים, השירותים הדרושים יופסקו באופן אוטומטי ולאחר מכן יופעלו מחדש.

מידע על הסרה

כדי להסיר את אוסף עדכונים 6 עבור Exchange Server 2007 SP1, השתמש בפריט 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה כדי להסיר את עדכון 959241.

מידע חשוב עבור משתמשי Outlook Web Access לגבי התאמה אישית של Outlook Web Access

בעת החלת חבילת אוסף עדכונים, תהליך העדכון מעתיק את קבצי Outlook Web Access ומחליף קבצים קיימים, אם יש צורך בכך. אם שינית את הקובץ Logon.aspx או קבצים אחרים של Outlook Web Access, ההתאמות האישיות יוחלפו כדי להבטיח שעדכןו Outlook Web Access יתבצע כראוי. לאחר שתחיל חבילת אוסף עדכונים, עליך ליצור מחדש את ההתאמה האישית של Outlook Web Access ב- Logon.aspx.

אנו ממליצים שתמיד תיצור עותק גיבוי של כל קובץ Outlook Web Access מותאם אישית לפני שתחיל את אוסף העדכונים. לקבלת מידע נוסף על פרטי ההתאמה האישית של Outlook Web Access, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: אם אתה לקוח של CAS Proxy Deployment Guidance ואם כבר ביצעת Proxy של CAS-CAS, החל את אוסף העדכונים על שרתי Client Access הפועלים מול האינטרנט לפני שתחיל את אוסף העדכונים על שרתי Client Access שאינם פועלים מול האינטרנט. עבור תצורות אחרות של Exchange Server 2007, אין חשיבות לסדר שבו אתה מחיל את אוסף העדכונים על השרתים.

לקבלת פרטים נוספים על ביצוע Proxy של CAS-CAS, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft
sp1 Ru6 rollup update exchange
מאפיינים:

מזהה פריט: 959241 - סקירה אחרונה: 02/17/2009 15:37:32 - תיקון: 1.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

 • kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup kbqfe KB959241
משוב
ody>l>