אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד להפוך את פונקציונליות ההפעלה האוטומטית ללא זמינה ב- Windows

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

תקציר
העדכונים שמאמר זה מתאר מתקנים בעיה עם ההפיכה של תכונת ההפעלה האוטומטית ללא זמינה. בלי עדכונים אלה, לא תהיה אפשרות להפוך את ההפעלה האוטומטית של כונן רשת ללא זמינה. כמו כן, תפריט הקיצור ופונקציונליות הלחיצה הכפולה של ההפעלה האוטומטית לא הפכו ללא זמינים גם אם בוצעו הפעולות שפורטו קודם לכן. ניתן לתקן בעיה זו בעזרת העדכונים המתוארים במאמר. העדכונים הופצו למערכות הבאות באמצעות ערוצי ההפצה Windows Update ו'עדכון אוטומטי':
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP Service Pack 2
 • Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
מאמר זה כולל גם קישורים למקומות שדרכם יכולים המשתמשים להוריד את העדכונים הללו.
מידע נוסף
קיימים עדכונים שונים, בהתאם לגרסה של Windows שבה אתה משתמש, שאותם עליך להתקין כדי להפוך את פונקציונליות ההפעלה האוטומטית ללא זמינה באופן הראוי:
 • כדי להפוך את פונקציונליות ההפעלה האוטומטית ללא זמינה ב- Windows Vista או ב- Windows Server 2008, צריך להיות מותקן אצלך עדכון האבטחה 950582 (עלון אבטחה MS08-038).
 • כדי להפוך את פונקציונליות ההפעלה האוטומטית ללא זמינה ב- Windows XP, ב- Windows Server 2003 או ב- Windows 2000, צריכים להיות מותקנים אצלך עדכון האבטחה 950582, עדכון 967715 או עדכון 953252.

  הערה עדכונים 950582, 967715 ו- 953252 מספקים להפעלה האוטומטית את אותה פונקציונליות. עדכון 953252 נארז מחדש כעדכון אבטחה 950582 כדי לספק עדכון אבטחה נוסף ל- Windows Vista ול- Windows Server 2008.

  הטבלה הבאה מציגה את ההבדלים בין שלושת העדכונים:
  עדכון אבטחה 950582עדכון 953252עדכון 967715
  מערכות ההפעלה המתאימותWindows Vista ו- Windows Server 2008Windows XP‏, Windows Server 2003 ו- Windows 2000Windows XP‏, Windows Server 2003 ו- Windows 2000
  כולל עדכוני אבטחהכן לאלא
  מספק את פונקציונליות ההפעלה האוטומטיתכן כן כן
  שיטת העברהWindows Update, 'עדכונים אוטומטיים' ומרכז ההורדות מרכז ההורדות Windows Update, 'עדכונים אוטומטיים' ומרכז ההורדות
  פרטי חבילהחבילות שנבנו בעזרת מאמר 950582 מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Baseחבילות שנבנו בעזרת מאמר 950582 מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Baseחבילות שנבנו בעזרת מאמר 967715 מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base
  לאחר שהותקנו העדכונים המהווים תנאים מוקדמים, באפשרותך להשתמש בהליכים בכל אחד מהסעיפים הבאים כדי להפוך את תכונות ההפעלה האוטומטית ללא זמינות:
  • כיצד להשתמש בהגדרות מדיניות קבוצתית כדי להפוך את כל תכונות ההפעלה האוטומטית ללא זמינות
  • כיצד להפוך באופן סלקטיבי תכונות מסוימות של הפעלה אוטומטית ללא זמינות
  • כיצד להגדיר את מפתח הרישום HonorAutorunSetting באופן ידני

מטרת Autorun

המטרה העיקרית של Autorun היא לספק תגובת תוכנה לפעולות חומרה שאתה מפעיל במחשב. Autorun כולל את התכונות הבאות:
 • לחיצה כפולה
 • תפריט הקשרי
 • הפעלה אוטומטית
בדרך כלל מתבצעת קריאה לתכונות אלה מאמצעי אחסון נשלפים או מרשתות משותפות. במהלך הפעלה אוטומטית, מתבצע ניתוח של הקובץ Autorun.inf מאמצעי האחסון. קובץ זה מציין אילו פקודות המערכת מפעילה. חברות רבות משתמשות בפונקציונליות זו כדי להפעיל את קבצי ההתקנה שלהן.

התנהגות ברירת מחדל של הפעלה אוטומטית

התנהגות ברירת מחדל של הפעלה אוטומטית במערכות מבוססות Windows XP

הפעלה אוטומטית מתחילה לקרוא מכונן מייד עם הכנסת מדיה לכונן זה. לכן, קובץ ההתקנה של תוכניות והמוסיקה במדיה עם שמע מתחילים אוטומטית. לפני Windows XP SP2, ההפעלה האוטומטית הושבתה כברירת מחדל בכוננים נשלפים, כגון כונן תקליטונים (אך לא כונן התקליטורים), ובכונני רשת. החל ב- Windows XP SP2, הפעלה אוטומטית מופעלת עבור כוננים נשלפים. הדבר כולל כונני ZIP וחלק מהתקני אחסון USB לנפח גדול. אם תפעיל את ההגדרות להשבתת הפעלה אוטומטית (הדרך לעשות זאת מתוארת במאמר זה), תוכל להשבית את ההפעלה האוטומטית בכונן תקליטורים, בכונני מדיה נשלפים, בכל הכוננים.

הערה הגדרה זו מוצגת הן בתיקייה 'תצורת מחשב' והן בתיקייה 'תצורת משתמש'. אם י סתירה בהגדרות, ההגדרה ב'תצורת מחשב' בעדיפות גבוהה יותר מההגדרה ב'תצורת משתמש'.

התנהגות ברירת מחדל עבור הפעלה אוטומטית

פקודות הפעלה אוטומטית נשמרות בדרך כלל בקובצי Autorun.inf. פקודות אלו מאפשרות ליישומים להתחיל, להתחיל תוכניות התקנה, או להתחיל שגרות אחרות. בגרסאות Windows הקודמות ל- Windows Vista, כאשר מוכנסת מדיה המכילה פקודת הפעלה אוטומטית, המערכת מבצעת אוטומטית את התוכנית בלי לבקש התערבות משתמש. מכיוון שניתן להריץ קוד בלי ידיעתו או הסכמתו של המשתמש, יתכן שמשתמשים ירצו להשבית תכונה זו משיקולי אבטחה. הגדרות התצורה המתוארות במאמר זה מספקות למנהלים את היכולת להשבית סלקטיבית או לחלוטין את כל יכולות ההפעלה האוטומטית עבור מערכות המריצות Windows 2000‏, Windows XP‏, Windows Server 2003‏, Windows Vista, ו- Windows Server 2008.

התנהגות ברירת המחדל ב- Windows Vista ו- Windows Server 2008 היא לבקש אישור משתמש לפני הרצת פקודת הפעלה אוטומטית. שינויים בהגדרות אלו מתוארים בהמשך מאמר זה. מנהל יכול להשבית לחלוטין פקודות הפעלה אוטומטית או לחזור להתנהגות שהייתה לפני Windows Vista, כלומר ביצוע אוטומטי של הפקודה הפעלה אוטומטית. אם התכונה מוגדרת להשבית יכולות הפעלה אוטומטית, או אם מדיניות זו אינה מוגדרת, מערכות Windows Vista ו- Windows Server 2008 ימשיכו לבקש אישור משתמש לפני ביצוע פקודת הפעלה אוטומטית.

תנאים מוקדמים להפיכת יכולות הפעלה אוטומטית ללא זמינות

כדי להפוך את יכולות ההפעלה האוטומטית ללא זמינות, עליך להתקין את העדכונים הבאים:לאחר התקנת רכיבי התנאים המקדימים, בצע את השלבים הבאים כדי להפוך את ההפעלה האוטומטית ללא זמינה.

כיצד להשתמש בהגדרות של מדיניות קבוצתית כדי להפוך תכונות של הפעלה אוטומטית ללא זמינות ב- Windows Server 2008 או Windows Vista

השתמש באחת השיטות הבאות:

שיטה 1
 1. לחץ על התחללחצן התחל, הקלד Gpedit.msc בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש ENTER.

  הרשאה עבור בקרת חשבון משתמש אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על אפשר.
 2. תחת תצורת מחשב, הרחב את תבניות מנהליות, הרחב את רכיבי Windows ולאחר מכן לחץ על מדיניות הפעלה אוטומטית.
 3. בחלונית פרטים, לחץ לחיצה כפולה על בטל הפעלה אוטומטית.
 4. לחץ על זמינה ולאחר מכן בחר כל הכוננים בתיבה בטל הפעלה אוטומטית כדי להפוך את ההפעלה האוטומטית ללא זמינה בכל הכוננים.
 5. הפעל מחדש את המחשב.
שיטה 2
 1. לחץ על התחללחצן התחל, הקלד Gpedit.msc בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש ENTER.

  הרשאה עבור בקרת חשבון משתמש אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על אפשר.
 2. הרחב את תצורת משתמש, הרחב את תבניות מנהליות, הרחב את רכיבי Windows ולאחר מכן לחץ על Autoplay Policies (מדיניות הפעלה אוטומטית).
 3. בחלונית פרטים, לחץ פעמיים על התנהגות ברירת מחדל של הפעלה אוטומטית.
 4. לחץ על זמין ולאחר מכן בחר אל תפעיל פקודות הפעלה אוטומטית כלשהן בתיבה אופן פעולה המוגדר כברירת מחדל של הפעלה אוטומטית כדי לבטל הפעלה אוטומטית בכל הכוננים.
 5. הפעל מחדש את המחשב.

כיצד להשתמש בהגדרות מדיניות קבוצתית כדי להפוך את כל תכונות ההפעלה האוטומטית ללא זמינות ב-Windows Server 2003‏, Windows XP Professional ו- Windows 2000

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד Gpedit.msc בתיבה פתיחה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. תחת תצורת מחשב, הרחב את תבניות מנהליות ולאחר מכן לחץ על מערכת.
 3. בחלונית הגדרות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בטל הפעלה אוטומטית ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  הערה ב- Windows 2000, הגדרת המדיניות נקראת הפוך הפעלה אוטומטית ללא זמינה.
 4. לחץ על זמינה ולאחר מכן בחר כל הכוננים בתיבה בטל הפעלה אוטומטית כדי להפוך את ההפעלה האוטומטית ללא זמינה בכל הכוננים.
 5. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ביטול מאפייני הפעלה אוטומטית.
 6. הפעל מחדש את המחשב.

כיצד להשבית או להפעיל את כל תכונות Autorun (הפעלה אוטומטית) ב-Windows 7 ובמערכות הפעלה אחרות

Windows 7‏, Windows Server 2008‏, Windows Vista, Windows Server 2003, או Windows XP

תקנו עבורי
כדי להשבית או להפעיל אוטומטית את Autorun, לחץ על קישור תקן בעיה זו המתאים. לאחר מכן, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.
השבת את Autorunהפעל את Autorun

תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50471הערה
ייתכן שאשפים אלה יוצגו באנגלית בלבד, עם זאת, התיקונים האוטומטיים פועלים גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקונים האוטומטיים בכונן הבזק או בתקליטור, כך שתוכל להפעיל אותם במחשב שבו אירעה הבעיה.


אני מעדיף לתקן בעצמי

חשוב סעיף, שיטה או משימה זה/זו מכיל/ה שלבים המסבירים כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, בעיות חמורות עלולות להתרחש אם תשנה את הרישום באופן שגוי. לכן, הקפד על ביצוע שלבים אלה בתשומת לב מרובה. לתוספת הגנה, גבה את הרישום לפני שתשנה אותו. לאחר מכן, תוכל לשחזר את הרישום אם תתרחש בעיה. לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

כדי להשבית בעצמך את Autorun עבור מערכות הפעלה שאינן כוללות Gpedit.msc, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את הערך הבא ברישום ולחץ עליו:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\NoDriveTypeAutorun
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על NoDriveTypeAutoRun ולאחר מכן לחץ על שנה.
 4. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0xFF כדי להפוך את כל סוגי הכוננים ללא זמינים. לחלופין, כדי להפוך כוננים ספציפיים ללא זמינים באופן סלקטיבי, השתמש בערך שונה כמתואר בסעיף "כיצד להפוך באופן סלקטיבי תכונות מסוימות של הפעלה אוטומטית ללא זמינות".
 5. לחץ על אישור ולאחר מכן צא מעורך הרישום.
 6. הפעל מחדש את המחשב.

כיצד להפוך באופן סלקטיבי תכונות מסוימות של הפעלה אוטומטית ללא זמינות

כדי להפוך תכונות מסוימות של הפעלה אוטומטית ללא זמינות באופן סלקטיבי, עליך לשנות את הערך NoDriveTypeAutoRun באחד ממפתחות המשנה הבאים של מפתח הרישום:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\

הטבלה הבאה מציגה את ההגדרות עבור ערך הרישום NoDriveTypeAutoRun.
ערךמשמעות
0x1 או 0x80הפיכת הפעלה אוטומטית ללא זמינה בכוננים מסוג לא ידוע
0x4הפיכת הפעלה אוטומטית ללא זמינה בכוננים נשלפים
0x8הפיכת הפעלה אוטומטית ללא זמינה בכוננים קבועים
0x10הפיכת הפעלה אוטומטית ללא זמינה בכונני רשת
0x20הפיכת הפעלה אוטומטית ללא זמינה בכונני תקליטורים
0x40הפיכת הפעלה אוטומטית ללא זמינה בדיסקי RAM
0xFFהפיכת הפעלה אוטומטית ללא זמינה בכל סוגי הכוננים
הערך של ערך הרישום NoDriveTypeAutoRun קובע באיזה כונן או כוננים פונקציונליות ההפעלה האוטומטית תהפוך ללא זמינה. לדוגמה, אם ברצונך להפוך את ההפעלה האוטומטית ללא זמינה עבור כונני רשת בלבד, עליך להגדיר את הערך של ערך הרישום NoDriveTypeAutoRun כ- 0x10.

אם ברצונך להפוך את ההפעלה האוטומטית ללא זמינה עבור כוננים מרובים, עליך להוסיף את הערכים ההקסדצימליים המתאימים לערך 0x10. לדוגמה, אם ברצונך להפוך להפוך את ההפעלה האוטומטית ללא זמינה עבור כוננים נשלפים וכונני רשת, עליך להוסיף 0x4 ו- 0x10, שהם התוספת המתמטית של 2 ערכים הקסדצימליים, כדי לקבוע את הערך לשימוש. 0x4 + 0x10 = 0x14. לכן, בדוגמה זו, תגדיר את הערך של NoDriveTypeAutoRun כ- 0x14.

ערך ברירת המחדל עבור ערך הרישום NoDriveTypeAutoRun משתנה עבור מערכות הפעלה שונות המבוססות על Windows. ערכי ברירת המחדל מפורטים בטבלה הבאה.
מערכת הפעלהערך ברירת מחדל
Windows Server 2008 ו- Windows Vista0x91
Windows Server 20030x95
Windows XP0x91
Windows 20000x95

ערך הרישום המשמש לשליטה באופן הפעולה של העדכון הנוכחי

כל התיקונים בעדכון הנוכחי עבור Windows XP ועבור Windows Server 2003 כלולים בערך הרישום HonorAutorunSetting במפתח המשנה הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
ערך רישום
ערךסוג נתוניםטווחערך ברירת מחדל
HonorAutorunSettingREG_DWORD 0x0–0xFF 0x01

הערה עבור Windows Server 2003 ו- Windows XP, כל השינויים של עדכון זה נשלטים על-ידי ערך הרישום HonorAutorunSetting, כך שבאפשרותך לחזור לתצורה הקודמת במידת הצורך. ערך זה אינו תקף עבור משתמשי Windows 2000‏, Windows Vista או Windows Server 2008.

בעת התקנת עדכון 967715, מפתח הרישום HonorAutorunSetting נוצר בכוורת הרישום HKEY_LOCAL_MACHINE. ערך ברירת המחדל של מפתח הרישום הוא 0x1. ערך זה הופך את הפונקציונליות הקיימת בעדכון הנוכחי לזמינה. לפני התקנת העדכון הנוכחי, מפתח הרישום אינו קיים במערכת. באפשרותך להשיג חבילת קדם-התקנה של אופן פעולת ההפעלה האוטומטית על-ידי הגדרת מפתח הרישום באופן ידני ל- 0. לשם כך, הקלד 0 במקום 1 בשלב 6 של הפרוצדורות הבאות כדי להגדיר ידנית את מפתח הרישום). HonorAutorunSetting נקרא תמיד מכוורת הרישום HKEY_LOCAL_MACHINE גם אם תצורת הערך של HonorAutorunSetting מוגדרת גם בכוורת הרישום HKEY_CURRENT_USER.

כיצד להגדיר באופן ידני את מפתח הרישום HonorAutorunSetting

Windows Server 2003 ו- Windows XP

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתיחה , הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח הרישום הבא ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בחלונית השמאלית, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על DWORD Value
 5. הקלד HonorAutorunSetting ולאחר מכן הקש על ENTER.
 6. בתיבה נתוני ערך , הקלד 1, לחץ על הקסדצימאלי אם אפשרות זו אינה מסומנת כבר ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. צא מעורך הרישום.
 8. הפעל מחדש את המערכת כדי שההגדרות החדשות ייכנסו לתוקף.

כיצד למנוע יצירה של קבצי Autorun.inf במיקומים משותפים

די למנוע הפעלה של תכונת ההפעלה האוטומטית ושמירה על תוכניות כלשהן מפני כתיבת קבצי Autoun.inf בכונני רשת ממופים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. מחק את כל קבצי Autorun.inf מהבסיס של כונן רשת ממופה.
 2. אל תעניק לאף אחד זכויות יצירה לבסיס של כונן רשת ממופה.
הערה לאחר שתיישם הליך זה, תכונות הפעלה אוטומטית לא יהיו זמינות מכונני רשת.

כיצד למנוע ממשתמשים להתחבר להתקני אחסון מסוג USB

מאמר זה של מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל שתי שיטות למניעת משתמשים מהתחברות להתקן אחסון מסוג USB:
823732 כיצד אוכל למנוע ממשתמשים להתחבר להתקן אחסון מסוג USB?
הערה לאחר שתיישם אחד מהנהלים הללו במערכת, התקני אחסון מסוג USB לא יפעלו עוד במערכת.
שאלות נפוצות
האם עדכון זה משנה את הגדרות ההפעלה האוטומטית הנוכחיות שלי?
לא. העדכונים אינם משנים את הגדרות ההפעלה האוטומטית הנוכחיות במערכת שלך. במקום זאת, העדכון מאפשר למשתמשים לאכוף הגדרות הפעלה אוטומטית בצורה הנכונה.

האם חל שינוי בחוויית המשתמש לאחר התקנת עדכון זה?
אחרי שתתקין את עדכון 967715, ייתכן שתבחין בכך שתכונות ההפעלה האוטומטית לכונני רשת אינן פועלות יותר. הסיבה היא שכברירת מחדל, ההפעלה האוטומטית בכונני רשת מוגדרת ברישום כלא זמינה. לאחר התקנת העדכון, מפתח רישום שכבר הוגדר להפוך את ההפעלה האוטומטית ללא זמינה בכונני רשת נאכף בצורה הנכונה. זוהי הפונקציונליות היחידה שתשתנה אחרי שהעדכון הותקן. אם משתמש הפך את ההפעלה האוטומטית ללא זמינה עבור כוננים אחרים במהלך העדכון, ייתכן שיבחין בשינוי באופן הפעולה של הלחיצה הכפולה ותפריט ההקשר בעקבות העדכון.

האם פגיעות אבטחה חייבה את Microsoft להוציא עדכון אבטחה?
לא. הפיכת תכונת ההפעלה האוטומטית ללא זמינה היא תצורה אופציונלית שלקוחות מסוימים עשויים להחליט לפרוס. עדכון 967715 פותר רק את הבעיה עם פונקציונליות ההפעלה האוטומטית.

מדוע אני מועבר לעדכון 967715 אם חיפשתי את עדכון 953252?
עדכון 953252 ועדכון 967715 מציעים את אותם עדכונים. רק ערוצי ההעברה שלהם שונים. עדכון 953252 הופץ רק למרכז ההורדות, בעוד עדכון 967715 הופץ ל- Windows Update, ל'עדכונים אוטומטיים' ולמרכז ההורדות. כדי להימנע מכפילות מידע אתה מועבר אל עדכון 967715, אשר כולל את כל המידע האחרון על עדכונים אלה.

אם עדכון 950582 או עדכון 953252 מותקנים במחשב שלי, האם יוצע לי עדכון 967715?
לא, עדכון 967715 הוא אותו עדכון שהופץ כעדכון 953252 אך נארז תחת עדכון 950582. לכן, אם תחת 'הוספה או הסרה של תוכניות' נראה שעדכון 950582 או עדכון 953252 מותקנים, עדכון 967715 אינו דרוש לך ולא יוצע לך על-ידי Windows Update או 'עדכונים אוטומטיים'.

האם עדכונים אלה הופכים את יכולות ההפעלה האוטומטית ללא זמינות?
לא. העדכונים המוצעים מקבלים כראוי את ערכי מפתח הרישום אשר הופכים את יכולות ההפעלה האוטומטית ללא זמינות. עדכונים אלה אינם משנים את ערכי מפתח הרישום וימשיכו לקבל ערכים שכבר הוגדרו לפני שעדכונים אלה הותקנו. אם ערכי הרישום לא הוגדרו לפני שהתקנת עדכונים אלה, יהיה צורך להגדיר את הגדרות מפתח הרישום כראוי כדי להפוך את יכולות ההפעלה האוטומטית ללא זמינות.

מהם העדכונים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008?
העדכונים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008 הופצו יחד עם מספר עדכוני אבטחה בעדכון אבטחה 950582 (עלון אבטחה MS08-038). כדי להשתמש בהגדרות מפתח הרישום שהופכות את ההפעלה האוטומטית ללא זמינה, לקוחות העובדים עם מערכות מבוססות Windows Vista או Windows Server 2008 חייבים להתקין את עדכון אבטחה 950582.

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • עדכון 967715 מוצע מספר פעמים

  ייתכן שעדכון 967715 יוצע אם הגדרת הרישום HonorAutorunSetting שתוארה במאמר זה לא נוספה לכוורת הרישום.ייתכן שבעיה זו תתרחש אם תוכנית אחרת שהותקנה במחשב חוסמת את פעולת הכתיבה של ערך הרישום שמתבצעת על-ידי העדכון. תוכנה כזו עשויה לחסום את העדכון במהלך התקנת העדכון או להסיר את ערך הרישום לאחר שהמחשב הופעל מחדש.

  כדי לפתור בעיה זו, התקן את העדכון במצב בטוח. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. הורד את העדכון. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
   1. בקר באתר ההורדות של Microsoft‏:
   2. בתיבה Search for a download (חפש הורדה), הקלד את מספר המאמר במאגר הידע Knowledge Base שמתאר את העדכון, ולאחר מכן לחץ על בצע.
   3. הורד את העדכון ולאחר מכן שמור אותו בשולחן העבודה.
  2. התקן את העדכון. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
   1. לחץ פעמיים על הקובץ שהורד כדי להתקין אותו.

    אם תופיע הנחיה לכך, הפעל מחדש את המחשב.
   2. בקר באתר האינטרנט Windows Update או Microsoft Update כדי לבדוק אם העדכון מוצע שוב. אם העדכון מוצע לך פעם נוספת, המשך לשלב הבא.
  3. התקן את העדכון במצב בטוח. מצב בטוח הופך את רוב התהליכים והשירותים המופעלים ללא זמינים. שירותים אלה כוללים את שירות Windows Update. התקנת עדכון במצב בטוח היא בדיקה מהירה כדי לקבוע אם יישום או תהליך מפריע בהתקנה. כדי להתקין את העדכון במצב בטוח, בצע את השלבים הבאים:
   1. הפעל מחדש את המחשב.
   2. כשהמחשב מופעל הקש על המקש F8.
   3. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור מצב בטוח ולאחר מכן לחץ על ENTER.
   4. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ שהורדת בשלב 1 כדי להתקין את הקובץ.
   5. לאחר השלמת ההתקנה הפעל מחדש את המחשב.
   6. בקר באתר האינטרנט Windows Update או Microsoft Update כדי לבדוק אם העדכון מוצע. לחלופין, המתן עד ש'עדכונים אוטומטיים' יופעל שוב.
מידע קבצים
הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי שלך ולפי הפרשי שעון הקיץ הנוכחי. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות בקבצים.

מידע על קבצי Windows 2000

עבור כל המהדורות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll5.0.3900.715515-Apr-200823:132,362,640

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך ספציפית (RTM, SPn) ועל ענף שירות ספציפי (QFE, GDR) מצוינים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR כוללים רק את התיקונים המתפרסמים בתפוצה רחבה כדי לטפל בבעיות קריטיות נפוצות ביותר. ענפי שירות של QFE כוללים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים המתפרסמים התפוצה רחבה.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה מתקין גם קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows XP

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll6.0.2900.340202-Jul-200823:468,454,656SP2GDR
shell32.dll6.0.2900.340202-Jul-200823:338,460,800SP2QFE
xpsp3res.dll5.1.2600.331414-Feb-200819:36351,744SP2QFE
shell32.dll6.0.2900.562217-Jun-200805:328,461,312SP3GDR
shell32.dll6.0.2900.562217-Jun-200805:348,461,824SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות x64 של Windows Server 2003 ושל מהדורת Windows XP Professional x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1210,502,144X64SP1GDR
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:138,384,000X86SP1GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1210,506,240X64SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1230,208X64SP1QFE
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,386,560X86SP1QFE\wow
ww03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1229,696X86SP1QFE\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:2110,508,288X64SP2GDR
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:228,360,960X86SP2GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:1210,508,800X64SP2QFE
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:138,361,472X86SP2QFE\wow

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll6.0.3790.315817-Jun-200807:138,384,000SP1GDR
shell32.dll6.0.3790.315817-Jun-200807:428,386,560SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309013-Feb-200820:1129,696SP1QFE
shell32.dll6.0.3790.431517-Jun-200806:388,360,960SP2GDR
shell32.dll6.0.3790.431517-Jun-200807:228,361,472SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-IA-64 של Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1213,238,272IA-64SP1GDR
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,384,000X86SP1GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1213,243,904IA-64SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1228,672IA-64SP1QFE
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,386,560X86SP1QFE\wow
ww03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1229,696X86SP1QFE\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200901:5313,244,928IA-64SP2GDR
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200901:548,360,960X86SP2GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:1213,246,464IA-64SP2QFE
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:138,361,472X86SP2QFE\wow
מאפיינים:

מזהה פריט: 967715 - סקירה אחרונה: 05/14/2011 00:49:00 - תיקון: 6.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbfixme kbmsifixme KB967715
משוב