אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

אינך יכול להציג אתר אינטרנט מאובטח ב- Internet Explorer 8

מאפייני הבעיה
כשאתה מנסה להציג אתר אינטרנט מאובטח ב- Microsoft Internet Explorer 8, אינך יכול לגשת אל אתר האינטרנט.

הערה בדרך כלל, אל אתרי אינטרנט מאובטחים ניגשים באמצעות כתובת URL שכוללת את הפרוטוקול https://‎ .
פתרון הבעיה

הפיכת תצוגת תאימות לזמינה ב- Internet Explorer

ייתכן שאתר האינטרנט אינו תואם באופן מלא ל- Internet Explorer 8 ולא מוצג כראוי. באפשרותך להפוך את תצוגת התאימות לזמינה עבור אתר האינטרנט, כדי לראות אם פעולה זו פותרת את הבעיה.

שיטה 1: הפוך את תצוגת התאימות לזמינה עבור אתר אינטרנט מסוים

כדי להפוך את תצוגת התאימות לזמינה עבור אתר אינטרנט מסוים שאינו מוצג או פועל כראוי, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחללחצן התחל ולאחר מכן על Internet Explorer.
 2. הזן את כתובת אתר האינטרנט שאינה מוצגת או פועלת כראוי והקש ENTER.
 3. לחץ על הסמל תצוגת תאימות הממוקם משמאל לשורת הכתובת.
  שים לב תצוגת תאימות אינה נדרשת, והפקודות של תצוגת התאימות לא יהיו זמינות אם אתר האינטרנט תוכנן עבור גירסאות קודמות של Internet Explorer.
 4. לאחר שתהפוך את תצוגת התאימות לזמינה, אתר האינטרנט יבצע רענון באופן אוטומטי וייתכן שתראה הודעה המציינת שאתר האינטרנט מופעל בתצוגת תאימות.
אם שיטה זו פעלה

אם אתר האינטרנט מוצג ופועל כראוי, משימתך הושלמה. עם זאת, ייתכן שתצטרך לחזור על השיטה עבור כל אחד מאתרי האינטרנט שנתקלים בבעיות אלו. אם אתה מעוניין לבצע זאת בכל אתרי האינטרנט, עיין בשיטה 2.

שים לב אם אתה משתמש בשיטה זו כדי לתקן בעיית תצוגה של אתר אינטרנט, Internet Explorer שומר את הגדרת תצוגת התאימות שלך עבור אותו אתר. בכל פעם שתבקר באותו אתר, תצוגת התאימות תיכנס לשימוש. כדי להפסיק פעולה של אתר בתצוגת תאימות, לחץ על הסמל תצוגת תאימות בעת הצגת אתר האינטרנט.

שים לבבאפשרותך גם להוסיף או להסיר אתרי אינטרנט ספציפיים מתצוגת התאימות מבלי לבקר בפועל בכל אחד מהאתרים. לשם כך, לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על הגדרות תצוגת תאימות. הוספה או הסרה של אתרי אינטרנט בחלון זה.

אם שיטה זו לא פעלה
אם אתר האינטרנט אינו מוצג כראוי או שאינו פועל, נתקלת בבעיה שונה. נסה את הפתרונות האחרים בחלק זה.

שיטה 2: הפוך את תצוגת התאימות לזמינה בכל אתרי האינטרנט

חשוב על התרחיש הבא. רוב אתרי האינטרנט שבהם אתה מבקר לעתים קרובות אינם מוצגים או פועלים כראוי. ניסית את שיטה 1 על חלק מהאתרים הללו, והשיטה עבדה. במקרה זה, ייתכן שתרצה להפוך את תצוגת התאימות לזמינה עבור כל האתרים. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחללחצן התחל ולאחר מכן על Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על הגדרות תצוגת תאימות.
  שים לב אם האפשרות הגדרות תצוגת תאימות לא זמינה, ייתכן שמנהל הרשת שלך השתמש בהגדרת מדיניות קבוצתית כדי לקבוע עבורך את האפשרויות. פנה אל מנהל המערכת או למחלקת התמיכה.
 3. לחץ כדי לסמן את התיבה הצג את כל אתרי האינטרנט בתצוגת תאימות ולאחר מכן לחץ על סגור.
 4. בקר במספר אתרי אינטרנט שלא הוצגו או פעלו כראוי כדי לוודא שהבעיה נפתרה.

מחק את היסטוריית הגלישה

ייתכן ש- Internet Explorer משתמש במידע ישן בעת הניסיון שלך להציג את דף האינטרנט. נסה למחוק את היסטוריית הגלישה שלך כדי לראות אם הבעיה נפתרת. בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחללחצן התחל ולאחר מכן על Internet Explorer.
 2. לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על מחיקת היסטוריית גלישה.
 3. תחת מחיקת היסטוריית גלישה, לחץ על מחק הכל.
 4. לחץ לבחירת תיבת הסימון מחק גם קבצים והגדרות שאוחסנו על-ידי הרחבות ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. נסה להציג את דף האינטרנט פעם נוספת כדי לראות אם הוא פועל כראוי.
אם דף האינטרנט פועל כראוי, השלמת מאמר זה. אם דף האינטרנט אינו פועל כראוי, נסה את הפתרון הבא.

הפעל את Internet Explorer במצב 'ללא הרחבות'

למרות שהרחבות הדפדפן עשויות לשפר את החוויה המקוונת שלך, לעתים הן מסוגלות להפריע או להתנגש עם תוכנות אחרות במחשב שלך. נסה להפעיל את Internet Explorer ללא הרחבות כדי לראות אם הבעיה נפתרת. בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחללחצן התחל ולאחר מכן על Internet Explorer.
 2. לחץ על Internet Explorer (ללא הרחבות). Internet Explorer נפתח ללא הרחבות, סרגלי כלים או יישומי plug-in.
 3. נסה להציג את דף האינטרנט פעם נוספת כדי לראות אם הוא פועל כראוי.
אם ביטול ההפעלה של כל ההרחבות פותר את הבעיה, ייתכן שתרצה להשתמש במנהל ההרחבות כדי לבטל את כל ההרחבות ולאחר מכן להפעילן רק כשתצטרך אותן. פעולה זו תאפשר לך לקבוע איזו הרחבה גורמת לבעיה.
 1. לחץ על התחללחצן התחל ולאחר מכן על Internet Explorer.
 2. לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. לחץ על הכרטיסיה תוכניות ולאחר מכן לחץ על ניהול הרחבות.
 4. לחץ על הרחבה ברשימה Name (שם) ולאחר מכן לחץ על Disable (השבת).
 5. נסה להציג את דף האינטרנט פעם נוספת כדי לראות אם הוא פועל כראוי.
 6. אם דף האינטרנט פועל כראוי, אתה יודע איזו הרחבה גרמה לבעיה. אם עדיין אינך יכול להציג את דף האינטרנט, ההרחבה לא גרמה לבעיה ובאפשרותך להפעילה פעם נוספת.
 7. חזור על שלבים 4 עד 6 עד לזיהוי ההרחבה הגורמת לבעיה. לאחר שתהפוך אותה ללא זמינה, תשלים את מאמר זה.
אם אף אחת מההרחבות לא גורמת לבעיה, נסה את הפתרון הבא.

אפס את ההגדרות של Internet Explorer

נסה לאפס את Internet Explorer בחזרה להגדרות ברירת המחדל שלו. פעולה זו תסיר את כל השינויים שבוצעו ב- Internet Explorer מאז התקנתו, אולם היא אינה מוחקת את המועדפים או ההזנות שלך. בצע את הפעולות הבאות:
 1. סגור את כל החלונות של Internet Explorer ושל Windows Explorer.
 2. לחץ על התחללחצן התחל ולאחר מכן על Internet Explorer.
 3. לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 4. לחץ על הכרטיסיה מתקדם ולאחר מכן לחץ על איפוס.
 5. בתיבת הדו-שיח איפוס הגדרות Internet Explorer , לחץ על אפס.
 6. לאחר שיסיים Internet Explorer לשחזר את הגדרות ברירת המחדל, לחץ על סגור ולאחר מכן לחץ פעמיים על אישור.
 7. סגור את Internet Explorer ופתח אותו מחדש כדי שהשינויים ייכנסו לתוקפם.
 8. נסה להציג את דף האינטרנט פעם נוספת כדי לראות אם הוא פועל כראוי.
אם דף האינטרנט פועל כראוי, השלמת מאמר זה. אם דף האינטרנט אינו פועל כראוי, נסה את הפתרון הבא.

ביצוע שחזור מערכת

 1. לחץ על התחללחצן התחל ולאחר מכן לחץ על כל התוכניות.
 2. לחץ על עזרים ולאחר מכן לחץ על כלי מערכת.
 3. לחץ על שחזור מערכת. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
 4. נסה להציג את דף האינטרנט פעם נוספת כדי לראות אם הוא פועל כראוי.
אם דף האינטרנט פועל כראוי, השלמת מאמר זה. אם אתר האינטרנט אינו פועל כראוי, עיין בסעיף "מידע נוסף".

לקבלת מידע נוסף ראה שחזור מערכת: שאלות נפוצות.
מידע נוסף
למשתמשי מחשב מתחילים או בינוניים, כדי לפתור בעיות דומות, נסה את העזרה המודרכת שלנו. ייתכן שתרצה גם לפנות לתמיכה בנוגע ל- Internet Explorer 8.

לקבלת מידע נוסף למשתמשים מתקדמים, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
949787 הערות למהדורה Windows Internet Explorer 8 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאפיינים:

מזהה פריט: 968089 - סקירה אחרונה: 05/14/2009 18:34:04 - תיקון: 2.2

Windows Internet Explorer 8

 • kbhowto kbsurveynew kbprb KB968089
משוב