אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה: פגיעות בלקוח TLS/SSL עלולה לאפשר זיופים

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

חשוב
העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
980436 MS10-049: פגיעויות ב-Schannel עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק
אנו ממליצים ללקוחות לפרוס את עדכון האבטחה 980436 (עדכון האבטחה 980436 מתואר בעלון MS10-049) כדי לתת מענה לפגיעות שתוארה קודם לכן בעלון האבטחה 977377. עם זאת, חבילות הפתרון העוקף הזמני נשארות זמינות עבור משתמשים בעלי סביבות מותאמות אישית שבהן הם עשויים לרצות להשבית מפורשות את משא ומתן TLS.  
מבוא
Microsoft פרסמה עלון יידוע של Microsoft בנושא אבטחה המיועד לאנשי IT ושנושאו בעיה זו. עלון היידוע כולל תוספת מידע בנושא אבטחה. כדי להציג את עלון היידוע בנושא אבטחה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מידע נוסף

אודות עדכון זה

תיאור של עדכון זה

עדכון זה אינו עדכון אבטחה שמשתמשי קצה יכולים להתקין. במקום זאת, עדכון זה מומלץ למנהלי שרתים בלבד. עדכון זה מחיל פתרון עוקף המשבית את תמיכת המשא-ומתן בשכבות Transport Layer Security‏ (TLS) ו-Secure Sockets Layer‏ (SSL) במערכות נפגעות כדי לסייע בהגנה על לקוחות המתחברים לשרתים אלה מפני ניצול באמצעות שימוש בפגיעות זו.

משא ומתן TLS הוא רכיב של פרוטוקול Transport Layer Security ועשוי להידרש על-ידי יישומים מסוימים. מומלץ שלקוחות יאמתו את הצורך במימוש פתרון עוקף זה, ואם הוא יתגלה כנדרש, יש לבדוק את הפתרון העוקף בזהירות כדי לברר את תרחיש או תרחישי המימוש המתאימים.

פונקציונליות ומטרת הפתרון העוקף

פתרון עוקף זה מספק למנהלי המערכת דרך לסייע להגן על כל הלקוחות המתחברים לשרת מפני ניצול הנובע משימוש בפגיעות המתוארת במדריך האבטחה 977377. הפתרון העוקף משיג מטרה זו על-ידי השבתת משא ומתן TLS/SSL. זהו רכיב פרוטוקול TLS/SSL החשוף לבעיה זו.

פתרון עוקף זה יעיל רק כאשר הוא מותקן על התקנת שרת. התקנת הפתרון העוקף תגן על כל החיבורים שלקוחות יזמו אל שרת זה. אין להתקין פתרון עוקף זה על מחשבי לקוח, מכיוון שהוא לא יספק יתרון אבטחתי נוסף כלשהו.

בעיות מוכרות בעדכון זה

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, לא ניתן להשתמש בפרמטר שירות הקצאת משאבים מדור קודם (–UseLegacyProvisioningService) בעת יצירת יחסי אימון של איחוד עם Microsoft Federation Gateway. עדכון האבטחה ימנע פעולה תקינה של יחסי האימון של האיחוד. בעיה זו תתרחש אם תתקין עדכון אבטחה זה על מחשב המריץ Exchange Server 2010 או Exchange Server 2010 Service Pack 1 לפני יצירת יחסי האימון של האיחוד. כדי למנוע בעיה זו, עליך ליצור יחסי אימון של איחוד לפני התקנת עדכון אבטחה זה.
  למידע נוסף אודות יצירת יחסי אימון של איחוד באמצעות הפרמטר –UseLegacyProvisioningService בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft:
 • בעת התקנת עדכון זה על מחשב שבו מותקן לקוח שירותי Microsoft Online Single Sign-In, ייתכן שתיתקל בבעיות הבאות:
  • לקוח Sign In אינו יכול לקבל נתוני תצורת משתמש. הדבר משפיע רק על משתמשים חדשים המריצים את לקוח Sign In בפעם הראשונה. לקוח Sign In אינו יכול לקבל נתונים להגדרת תצורת Outlook. אם לקוח Sign In כבר פעל והגדיר את תצורת היישומים, אין עוד בעיות עם לקוח Sign In.
  • משתמשי Outlook אינם יכולים לראות פרטים על זמן פנוי/תפוס. לכן, עדכון זה משפיע גם על משתמשי Outlook קיימים.
  כדי לפתור בעיה זו, הגדר את ערך הרישום DisableRenegoOnClient לערך של 0 (אפס), ואז הפעל את המחשב מחדש.

  חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  322756כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

  כדי לקבוע את התצורה של ערך הרישום DisableRenegoOnClient, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחללחצן התחל, הקלד regedit בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על regedit.exe ברשימה תוכניות.

   הרשאת בקרת חשבון משתמש אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לבצע אישור, הקלד את סיסמתך או לחץ על המשך.
  2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL
  4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על DisableRenegoOnClient ולאחר מכן לחץ על שנה.
  5. בתיבה נתוני ערך, הקלד 0, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  6. צא מ'עורך הרישום' והפעל מחדש את המחשב.
 • עדכון זה משבית משא ומתן TLS/SSL, פונקציונליות פרוטוקול משותפת הדרושה ליישומים מסוימים. הדבר עלול לגרום לתוכנה זו להפסיק לתפקד באופן צפוי. אם נתקלת בתופעות לוואי כלשהן, על הלקוחות להסיר את התקנת הפתרון העוקף כדי לפתור את הבעיה.

  התוכנה הבאה נבדקה על-ידי Microsoft ונמצא כי התעוררו בה בעיות בעת התקנת עדכון זה:
  • Windows 7 DirectAccess: ממשק IP HTTPS לא פועל.
  • Exchange ActiveSync: לא פועל כאשר נעשה שימוש באימות לקוחות באמצעות אישורים.
  • Internet Information Services (IIS)‎: בתצורות מסוימות, IIS המשתמש באימות לקוחות באמצעות אישורים, כולל תרחישי מיפוי אישורים, עלול להיפגע. אימות אישורי לקוח ברמת האתר לא יושפע וימשיך לפעול.
  • Internet Explorer: בעת גלישה באתרי אינטרנט המחייבים אימות אישורי לקוח, אך לא אימות אישורי לקוח ברמת האתר, ייתכן שלא תוכל להתחבר בהצלחה.

תצורה

עם ההתקנה, עדכון זה ישבית את המשא ומתן בצד הלקוח ובצד השרת. ניתן לשלוט בהתנהגות זו באמצעות שני מפתחות הרישום:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\DisableRenegoOnClient


HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\DisableRenegoOnServer
הערות
 • אם מפתח המשנה DisableRenegoOnClient נמצא וערכו שונה מאפס:
  • הלקוח לא ייזום משא ומתן.
  • הלקוח לא יגיב למשא ומתן.
 • אם מפתח המשנה DisableRenegoOnClient חסר או נמצא אך ערכו אפס:
  • הלקוח ייזום משא ומתן.
  • הלקוח יגיב למשא ומתן.
 • אם מפתח המשנה DisableRenegoOnServer נמצא וערכו שונה מאפס:
  • משא ומתן ביוזמת השרת אסור.
  • השרת לא יגיב לבקשות משא ומתן מהלקוח.
 • אם מפתח המשנה DisableRenegoOnServer חסר או נמצא אך ערכו אפס:
  • משא ומתן ביוזמת השרת מותר.
  • השרת יגיב לבקשות משא ומתן מהלקוח.
פתרון הבעיה
הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

עדכון עבור Windows 7

הורדההורד את החבילה Windows6.1-KB977377-x86 כעת.

עדכון עבור Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64

הורדההורד את החבילה Windows6.1-KB977377-x64 כעת.

עדכון עבור Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות Itanium

הורדההורד את החבילה Windows6.1-KB977377-ia64 כעת.

עדכון עבור Windows Server 2008 R2 x64 Edition

הורדההורד את החבילה Windows6.1-KB977377-x64 כעת.

עדכון עבור Windows Vista

הורדההורד את החבילה Windows6.0-KB977377-x86 כעת.

עדכון עבור Windows Vista עבור מערכות מבוססות x64

הורדההורד את החבילה Windows6.0-KB977377-x64 כעת.

עדכון עבור Windows Server 2008

הורדההורד את החבילה Windows6.0-KB977377-x86 כעת.

עדכון עבור Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות Itanium

הורדההורד את החבילה Windows6.0-KB977377-ia64 כעת.

עדכון עבור Windows Server 2008 x64 Edition

הורדההורד את החבילה Windows6.0-KB977377-x64 כעת.

עדכון עבור Windows Server 2003

הורדההורד את החבילה WindowsServer2003-KB977377-x86-ENU כעת.

עדכון עבור Windows Server 2003 עבור מערכות מבוססות Itanium

הורדההורד את החבילה WindowsServer2003-KB977377-ia64-ENU כעת.

עדכון עבור Windows Server 2003 x64 Edition

הורדההורד את החבילה WindowsServer2003.WindowsXP-KB977377-x64-ENU כעת.

עדכון עבור Windows XP x64 Edition

הורדההורד את החבילה WindowsServer2003.WindowsXP-KB977377-x64-ENU כעת.

עדכון עבור Windows XP

הורדההורד את החבילה WindowsXP-KB977377-x86-ENU כעת.

עדכון עבור Windows 2000

הורדההורד את החבילה Windows2000-KB977377-x86-ENU כעת.

תאריך פרסום: 9 בפברואר, 2010

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.
פרטי קבצים
הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצי Windows 2000

עבור כל המהדורות של Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll5.1.2195.7371147,72830-Jan-201002:50x86

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,‏ SPn) ועל ענף שירות (QFE,‏ GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.1.2600.3664168,96029-Jan-201015:05x86SP2SP2GDR
Schannel.dll5.1.2600.3664168,96029-Jan-201014:41x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.1.2600.5931147,45629-Jan-201015:00x86SP3SP3GDR
Schannel.dll5.1.2600.5931147,45629-Jan-201014:46x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.4657259,07201-Feb-201021:55x64SP2SP2GDR
Wschannel.dll5.2.3790.4657150,01601-Feb-201021:55x86SP2SP2GDR\WOW
Ksecdd.sys5.2.3790.4530190,97601-Feb-201021:52x64SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4587265,21601-Feb-201021:52x64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4657260,09601-Feb-201021:52x64SP2SP2QFE
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4587146,94401-Feb-201021:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4657151,04001-Feb-201021:52x86SP2SP2QFE\WOW

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.4657150,01601-Feb-201007:20x86SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.4530135,16815-Jun-200917:07x86SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4587146,94411-Sep-200911:03x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4657151,04001-Feb-201007:54x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.4657473,08801-Feb-201021:52IA-64SP2SP2GDR
Wschannel.dll5.2.3790.4657150,01601-Feb-201021:52x86SP2SP2GDR\WOW
Ksecdd.sys5.2.3790.4530322,04801-Feb-201021:49IA-64SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4587396,80001-Feb-201021:50IA-64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4657475,13601-Feb-201021:50IA-64SP2SP2QFE
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4587146,94401-Feb-201021:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4657151,04001-Feb-201021:50x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ‎6.0.0000.xxxxxx‎.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ‏(‏.manifest) וקבצי MUM ‏(‎.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (‎.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6000.16997272,38408-Jan-201019:48x86
Schannel.dll6.0.6000.21198272,38408-Jan-201019:22x86
Schannel.dll6.0.6001.18399271,36008-Jan-201019:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22600271,87208-Jan-201019:17x86
Schannel.dll6.0.6002.18181271,36008-Jan-201018:28x86
Schannel.dll6.0.6002.22306271,87208-Jan-201019:03x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6000.16997343,55208-Jan-201020:01x64
Schannel.dll6.0.6000.21198344,06408-Jan-201019:51x64
Schannel.dll6.0.6001.18399339,45608-Jan-201019:56x64
Schannel.dll6.0.6001.22600339,96808-Jan-201019:40x64
Schannel.dll6.0.6002.18181338,94408-Jan-201019:10x64
Schannel.dll6.0.6002.22306339,45608-Jan-201018:59x64
Schannel.dll6.0.6000.16997272,38408-Jan-201019:48x86
Schannel.dll6.0.6000.21198272,38408-Jan-201019:22x86
Schannel.dll6.0.6001.18399271,36008-Jan-201019:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22600271,87208-Jan-201019:17x86
Schannel.dll6.0.6002.18181271,36008-Jan-201018:28x86
Schannel.dll6.0.6002.22306271,87208-Jan-201019:03x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6001.18399788,99208-Jan-201019:36IA-64
Schannel.dll6.0.6001.22600790,52808-Jan-201019:12IA-64
Schannel.dll6.0.6002.18181788,99208-Jan-201019:38IA-64
Schannel.dll6.0.6002.22306790,52808-Jan-201018:46IA-64
Schannel.dll6.0.6001.18399271,36008-Jan-201019:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22600271,87208-Jan-201019:17x86
Schannel.dll6.0.6002.18181271,36008-Jan-201018:28x86
Schannel.dll6.0.6002.22306271,87208-Jan-201019:03x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

File namePackage_10_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,235
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,959
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,842
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
FilenamePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,463
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,949
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,680
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,915
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,406
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,841
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,305
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,045
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,392
Date(UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,120
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,685
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,234
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,804
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,839
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,294
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,341
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
FilenamePackage_for_kb977377_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,127
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,170
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,697
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_21afb2946fc5f90af75abef9a7696f30_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_cd0821040722104e.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_22ee6d0b86064bd4d4bb107a31c31c38_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_64f92a7e54c5e42c.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_2aaff80ad30df9d84501b772cbbc1724_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_652d3964efdfbac3.manifest
File versionNotApplicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_2b04c404f9c46450339ba261a27d877f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_98097d586ad948ed.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_40e76e5513be7e8ea4c3d0909deff69d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_5140e460391155cf.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_4ea9ca7cc46c6c1a7a2a781471970bd2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_8c3809ff608a6a3d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_6dc1e7bfb4a35cd0b25583ae3f124cdf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_eb9c986c3b7b3238.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_b6c286e17e699c14ca53dbec1051b94e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_ebf4bcb2f3406616.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_bf992a6e8c967f8128b9500995a43493_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_d4f204113e5f75a3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_cecd5a84404e57bead370c313c37d161_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_1e67a872fb65e36b.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_d624e7f5df0f2581c5c90c1801401e69_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_ae26db5ede44829e.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_db479d294b1b6e929075fa610bbb5d27_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_cf53b9c0983bc8e5.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_18eb4a76e9e935e0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_1975bfae03062243.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_1ad389b0e70df97f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_1bb576f9ffeab40f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_1cbccb1ae4336521.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_1da1ea9dfd0ba13d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_1fd5c4d4585eea1f.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_20603a0b717bd682.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date(UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_21be040e5583adbe.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_229ff1576e60684e.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_23a7457852a91960.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_248c64fb6b81557c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameAmd64_22ae6cdb787964ee4f041f3a7473bd82_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_2b328e170c75bd64.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_28f9f1d797a8483e18bc3272a35c4ce9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_4c043693a3647b31.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2d7ef27f40e21b95ee18b71ed9126f84_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_92bce59f247f2d9f.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_379018ec187ef12fe77a1aae6aa0fbce_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_2fb28874c269cade.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4158a26449c034e4217c90dd0586ef1d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_db48b8121cc4e5b0.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_501e54a52da9404a50b1a2c8e57c9847_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_5e1f868d6520372c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5561a1a063eb1fa9195000fa6e155d3a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_18508361dac5eb2f.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_560c12a949bb0f2e3f0d3b5e7eb464e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_d63b3d2b80d7eb92.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_58d373785dfd33ec935de5b0ce5e200a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_48db1a3c2e625244.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6c87ba082801e73d5bb0cf3fe31ab43c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_8802db818f0432c2.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_752de790ceef865623319d26aae6af3b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_27ec97be48d507b8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_94c5baef4a88611232d645341795a4fc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_624918fb8e592ecb.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9f13b6417f38581ca24eafb61b41ddf3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_8e932a037747f1b3.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date(UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bb79c7fc33a2b1e22ed95e76bc33fdaf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_be031972d3ce7049.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e0f3e8b432dcdc91043aa918f214e7e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_a55a2b54fd9abcb8.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_edca1e1fd70a84e277ae01dddd65150b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_67e8a9132fffaaf1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_7509e5faa246a716.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)15:54
PlatformNot Applicable
FilenameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_75945b31bb639379.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_76f225349f6b6ab5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_77d4127db8482545.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_78db669e9c90d657.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)20:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_79c08621b5691273.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_7bf4605810bc5b55.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_7c7ed58f29d947b8.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_7ddc9f920de11ef4.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_7ebe8cdb26bdd984.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_7fc5e0fc0b068a96.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_80ab007f23dec6b2.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,429
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,642
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,314
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,764
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,480
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date(UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,477
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,696
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,146
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,096
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,639
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,313
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,934
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,321
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,065
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,629
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,592
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,701
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,428
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
FilenamePackage_for_kb977377_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,816
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,851
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,312
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,359
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,143
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,186
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
Filesize1,732
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,737
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_86490aaa451d1d50.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:39
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_86d37fe15e3a09b3.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)16:39
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_883149e44241e0ef.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_8913372d5b1e9b7f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_8a1a8b4e3f674c91.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_8affaad1583f88ad.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:31
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameIa64_3c3cbce168fe706a696299718959180d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_d597a6e6d1d37e97.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4063fb7214e41c9ef3cafbcc667e9938_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_e7a0283e150a29d8.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
FilenameIa64_5ed9e191843a564ba82cf4d177be33fc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_0066ef12a0ed25e5.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7629d5a4255464da8bf4fad5de087d55_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_54743c8904f7feeb.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_86642526c96ea97cc66a176d9a109e64_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_c87e615506e3f877.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a9f7f0b13a141b477c902f8cbaa9d91a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_f09ab7c5ea65e7c1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b06c8f0430a14d2e195e13ac0f6c14ca_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_96ca0daa5a7d2a4b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b73b29d6ba27c1562749008b51bc7042_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_ea597d93b82a8ca4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d91d01c492d60c2d27c55bcbaaea1a54_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_d49afd818a6f1d8e.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f1ce3c495184e2499180ecc5f1a8601a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_244992085d15a756.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_1ad52da6e70c027b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:22
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_1bb71aefffe8bd0b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_1cbe6f10e4316e1d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)01:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_1da38e93fd09aa39.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_21bfa8045581b6ba.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_22a1954d6e5e714a.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_23a8e96e52a7225c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)02:00
PlatformNot Applicable
FilenameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_248e08f16b7f5e78.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,632
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,298
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,926
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,693
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,298
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,252
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,252
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,012
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_883149e44241e0ef.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_8913372d5b1e9b7f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_8a1a8b4e3f674c91.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_8affaad1583f88ad.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:31
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ‏(‎.manifest) וקובצי MUM ‏(‎.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (‎.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16498220,67207-Jan-201009:03x86
Schannel.dll6.1.7600.20611220,67207-Jan-201009:14x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16498345,60007-Jan-201009:50x64
Schannel.dll6.1.7600.20611345,60007-Jan-201009:44x64
Schannel.dll6.1.7600.16498220,67207-Jan-201009:03x86
Schannel.dll6.1.7600.20611220,67207-Jan-201009:14x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16498635,39207-Jan-201008:28IA-64
Schannel.dll6.1.7600.20611635,39207-Jan-201008:25IA-64
Schannel.dll6.1.7600.16498220,67207-Jan-201009:03x86
Schannel.dll6.1.7600.20611220,67207-Jan-201009:14x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,506
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,802
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,529
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,183
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,230
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_895537e71d7cf21cb7aafbbdf9f95b8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_50807ca73a2a7986.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_aca271b94f78a321448abb9b50e25469_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_28500e2f14212c67.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_b82b1d0c948bb408c58872715b6c534d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_029230eae8cc9105.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_dc739baa0369d6c15638fdaa61a35179_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_0169fe2d46906672.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_1afa59ac48261d10.manifest
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_1bd375b761092918.manifest
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_21e4d409b69bd14f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,919
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_22bdf014cf7edd57.manifest
File versionNot Applicable
File size12,919
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

File nameAmd64_032442c7d6dc6d7dfdd5794f464c4732_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_4267cc94815f26a4.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3bc8d37768e1cfaf0c3665c47fb68b7f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_aefd8d28ef933d84.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b5f7780cb803fdc30d035aed2ebfd65_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_d6c2b05518d1852d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ba941c28922aa0216209dc05c6b4897f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_1bb3acb670acea8d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d8e921ba8550d7cc167aa2bebc183535_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_d7a407feb0fde7a1.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e404c0d2e5cf943c318a9ad10ec5f3d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_8f8d7f2f974524ff.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_7718f53000838e46.manifest
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_77f2113b19669a4e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_7e036f8d6ef94285.manifest
File versionNot Applicable
File size12,921
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_7edc8b9887dc4e8d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,921
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,219
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,118
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNotApplicable
File size2,023
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,918
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,812
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,544
Date (UTC)07-Jan-2010
Time(UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,168
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_885819dfa35a0480.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_893135eabc3d1088.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:29
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File nameIa64_145fc7cbac50555284374504472d8a7a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_5d49f3265d6a8abf.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2a44db7f7f15342b00196fec8defab5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_7de9b3e5c70cfc1f.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7d81477442a0f0d59fadd82ac16ad95d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_10a69e8c5cdfa4a3.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_afc8a0d8ca43630b7e1207603f4412f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_41a6cc315467d0e8.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ba941c28922aa0216209dc05c6b4897f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_bf96b528b84d8253.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e404c0d2e5cf943c318a9ad10ec5f3d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_337087a1dee5bcc5.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_1afbfda24824260c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_1bd519ad61073214.manifest
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_21e677ffb699da4b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,920
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_22bf940acf7ce653.manifest
File versionNot Applicable
File size12,920
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,801
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,689
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
FilenamePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,908
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,807
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,536
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,195
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,244
Date (UTC)07-Jan-2010
Time(UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_885819dfa35a0480.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_893135eabc3d1088.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:29
PlatformNot Applicable
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
מאפיינים:

מזהה פריט: 977377 - סקירה אחרונה: 10/03/2011 18:51:00 - תיקון: 4.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • kbregistry kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB977377
משוב