פתח פרודוקטיביות יותר עבור המשפחה שלך באמצעות יישומי Office העדכניים ביותר עבור עד 6 אנשים.

אודות התכונה 'חוברת עבודה משותפת'

חשוב: 'חוברות עבודה משותפות' היא תכונה ישנה יותר, המאפשרת לך לשתף פעולה עם אנשים מרובים בחוברת עבודה. לתכונה זו יש מגבלות רבות והיא הוחלפה על-ידי עריכה משותפת. עריכה משותפת של Excel זמינה בלקוח שולחן העבודה של Microsoft 365 Apps Excel וב- Excel עבור האינטרנט עבור מנויי Microsoft 365.

הפעלת התכונה 'חוברת עבודה משותפת'

 1. לפני שתמשיך, ודא שברצונך להשתמש בשיטה זו. חוברות עבודה משותפות כוללות מגבלות, ואחד בפרט הוא חוסר היכולת לערוך באמצעות Excel באינטרנט. לכן מומלץ מאוד לבצע עריכה משותפת,המהווה את החלופה עבור חוברות עבודה משותפות.

 2. צור חוברת עבודה חדשה או פתח חוברת עבודה קיימת. מקם אותה במיקום ברשת. לדוגמה, הצב אותה במיקום כגון ‎\\server_name\folder_name. אל תמקם את הקובץ ב- OneDrive או ב- SharePoint. אם אתה מעדיף מיקומים אלה עבור הקובץ, השתמש במקום זאת בעריכה משותפת של חוברת העבודה.

 3. לחץ על סקירה > שתף חוברת עבודה.

  שים לב שבגירסאות חדשות יותר של Excel, לחצן 'שתף חוברת עבודה' הוסתר. כך תוכל לבטל את ההסתרה שלו.

 4. בכרטיסיה עריכה, בחר בתיבת הסימון אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד....

 5. בכרטיסיה מתקדם, בחר את האפשרויות שבהן ברצונך להשתמש למעקב אחר שינויים ועדכונם ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. אם זוהי חוברת עבודה חדשה, הקלד שם בתיבה שם הקובץ. לחלופין, אם זוהי חוברת עבודה קיימת, לחץ על אישור כדי לשמור אותה.

 7. אם חוברת העבודה מכילה קישורים אל חוברות עבודה אחרות או מסמכים אחרים, אמת את הקישורים ועדכן קישורים מנותקים.

 8. לחץ על קובץ ‏> שמור.

 9. לאחר שתסיים, הכיתוב - משותפת יופיע בחלק העליון של חלון Excel, לצד שם הקובץ.

מידע נוסף

שים לב ש'חוברות עבודה משותפות' היא תכונה ישנה יותר לשיתוף. לכן, רבים מהפריטים והפעולות אינם נתמכים כאשר נעשה שימוש בשיטה זו. הטבלה שלהלן מהווה רשימה חלקית של התכונות שאינן נתמכות.

פריטים שאינם נתמכים:

פעולות שאינן נתמכות:

יצירה או הוספה של טבלאות

הוספה או מחיקה של בלוקים של תאים

הוספה או שינוי של עיצובים מותנים

מחיקת גליונות עבודה

הוספה או שינוי של אימות נתונים

מיזוג תאים או פיצול של תאים ממוזגים

יצירה או שינוי של תרשימים או דוחות PivotChart

מיון או סינון לפי תבנית

הוספה או שינוי של תמונות או אובייקטים אחרים

שימוש בכלי ציור

הוספה או שינוי של היפר-קישורים

הקצאה, שינוי או הסרה של סיסמאות

יצירה, שינוי או הצגה של תרחישים

הגנה או הסרת הגנה מגליונות עבודה או חוברת העבודה

הוספת סכומי ביניים אוטומטיים

קיבוץ או חלוקה לרמות של נתונים

יצירת טבלאות נתונים

כתיבה, הקלטה, שינוי, הצגה או הקצאה של פקודות מאקרו

יצירה או שינוי של דוחות PivotTable

שינוי או מחיקה של נוסחאות מערך

יצירה או החלה של כלי פריסה

הוספה, שינוי שם או מחיקה של מפות XML

יצירה או שינוי של תרשימים זעירים

מיפוי תאים לרכיבי XML

הוספה או שינוי של גליונות דו-שיח של Microsoft Excel 4

שימוש בחלונית המשימות 'מקור XML', בסרגל הכלים XML או בפקודות XML בתפריט 'נתונים'

שימוש בטופס נתונים להוספת נתונים חדשים

הוספת הערות משורשרות

עריכה או מחיקה של הערות משורשרות

לפני שאתה מנתק משתמשים, ודא כי הם סיימו את עבודתם בחוברת העבודה. אם תסיר משתמשים פעילים, עבודה שהם לא שמרו תאבד.

 1. לחץ על סקירה > שתף חוברת עבודה.

  שים לב שבגירסאות חדשות יותר של Excel, לחצן 'שתף חוברת עבודה' הוסתר. כך תוכל לבטל את ההסתרה שלו.

 2. בכרטיסיה עריכה, ברשימה אצל מי חוברת עבודה זו פתוחה כעת, סקור את שמות המשתמשים.

 3. בחר את שם המשתמש שברצונך לנתק ולאחר מכן לחץ על הסר משתמש. שים לב כי למרות שפעולה זו מנתקת את המשתמש מחוברת העבודה, היא אינה מונעת ממנו לערוך את חוברת העבודה שוב.

 4. כדי למחוק הגדרות תצוגה אישית של המשתמש שהוסר, לחץ על תצוגה > תצוגות מותאמות אישית ומחק את כל תצוגות המשתמש האחרות.

לפני ביטול תכונה זו, מומלץ ליצור עותק של היסטוריית השינויים. תחילה, ודא שכל המשתמשים האחרים סיימו את עבודתם.

 1. לחץ על סקירה > מעקב אחר שינויים > סמן שינויים.

  שים לב שבגירסאות חדשות יותר של Excel, לחצן 'עקוב אחר שינויים' הוסתר. כך תוכל לבטל את ההסתרה שלו.

 2. ברשימה מתי, בחר בהכל.

 3. נקה את תיבת הסימון מי ואת תיבת הסימון היכן.

 4. בחר בתיבת הסימון פרט שינויים בגיליון חדש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. כעת באפשרותך להדפיס את גליון העבודה 'היסטוריה', או להעתיק את פרטי ההיסטוריה ולהדביק אותם בחוברת עבודה אחרת.

 1. לחץ על סקירה > שתף חוברת עבודה.

  שים לב שבגירסאות חדשות יותר של Excel, לחצן 'שתף חוברת עבודה' הוסתר. כך תוכל לבטל את ההסתרה שלו.

 2. בכרטיסיה עריכה, ודא שאתה המשתמש היחיד המופיע ברשימה אצל מי חוברת עבודה זו פתוחה כעת.

 3. נקה את תיבת הסימון אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד.... אם תיבת סימון זו אינה זמינה, תחילה עליך לבטל את ההגנה על חוברת העבודה. בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח שיתוף חוברת עבודה.

  2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שינויים, לחץ על הסרת הגנה מחוברת עבודה משותפת.

  3. אם תתבקש, הזן את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שינויים, לחץ על שיתוף חוברת עבודה.

  5. בכרטיסיה עריכה, נקה את תיבת הסימון אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד....

  6. כשתישאל לגבי השפעת הפעולה על משתמשים אחרים, לחץ על כן.

הפעלת התכונה 'חוברת עבודה משותפת'

 1. לפני שתמשיך, ודא שברצונך להשתמש בשיטה זו. לחוברות עבודה משותפות יש מגבלות, ולכן אנו ממליצים להשתמש בתכונה עריכה משותפת, המחליפה את התכונה 'חוברות עבודה משותפות'.

 2. צור חוברת עבודה חדשה או פתח חוברת עבודה קיימת. מקם אותה במיקום ברשת. אל תמקם את הקובץ ב- OneDrive או ב- SharePoint. אם אתה מעדיף מיקומים אלה עבור הקובץ, השתמש במקום זאת בעריכה משותפת של חוברת העבודה.

 3. לחץ על סקירה > שתף חוברת עבודה.

 4. בכרטיסיה עריכה, בחר בתיבת הסימון אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד....

 5. בכרטיסיה מתקדם, בחר את האפשרויות שבהן ברצונך להשתמש למעקב אחר שינויים ועדכונם ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. אם זוהי חוברת עבודה חדשה, הקלד שם בתיבה שמירה בשם. לחלופין, אם זוהי חוברת עבודה קיימת, לחץ על אישור כדי לשמור אותה.

 7. אם חוברת העבודה מכילה קישורים אל חוברות עבודה אחרות או מסמכים אחרים, אמת את הקישורים ועדכן קישורים מנותקים.

 8. לחץ על קובץ ‏> שמור.

 9. לאחר שתסיים, הכיתוב - משותפת יופיע בחלק העליון של חלון Excel, לצד שם הקובץ.

מידע נוסף

שים לב ש'חוברות עבודה משותפות' היא תכונה ישנה יותר לשיתוף. לכן, רבים מהפריטים והפעולות אינם נתמכים כאשר נעשה שימוש בשיטה זו. הטבלה שלהלן מהווה רשימה חלקית של התכונות שאינן נתמכות.

פריטים שאינם נתמכים:

פעולות שאינן נתמכות:

יצירה או הוספה של טבלאות

הוספה או מחיקה של בלוקים של תאים

הוספה או שינוי של עיצובים מותנים

מחיקת גליונות עבודה

הוספה או שינוי של אימות נתונים

מיזוג תאים או פיצול של תאים ממוזגים

יצירה או שינוי של תרשימים או דוחות PivotChart

מיון או סינון לפי תבנית

הוספה או שינוי של תמונות או אובייקטים אחרים

שימוש בכלי ציור

הוספה או שינוי של היפר-קישורים

הקצאה, שינוי או הסרה של סיסמאות

יצירה, שינוי או הצגה של תרחישים

הגנה או הסרת הגנה מגליונות עבודה או חוברת העבודה

הוספת סכומי ביניים אוטומטיים

קיבוץ או חלוקה לרמות של נתונים

יצירת טבלאות נתונים

כתיבה, הקלטה, שינוי, הצגה או הקצאה של פקודות מאקרו

יצירה או שינוי של דוחות PivotTable

שינוי או מחיקה של נוסחאות מערך

יצירה או החלה של כלי פריסה

הוספה, שינוי שם או מחיקה של מפות XML

יצירה או שינוי של תרשימים זעירים

מיפוי תאים לרכיבי XML

הוספה או שינוי של גליונות דו-שיח של Microsoft Excel 4

שימוש בחלונית המשימות 'מקור XML', בסרגל הכלים XML או בפקודות XML בתפריט 'נתונים'

ייבוא, רענון וייצוא של נתוני XML

שימוש בטופס נתונים להוספת נתונים חדשים

לפני שאתה מנתק משתמשים, ודא כי הם סיימו את עבודתם בחוברת העבודה. אם תסיר משתמשים פעילים, עבודה שהם לא שמרו תאבד.

 1. לחץ על סקירה > שתף חוברת עבודה.

 2. בכרטיסיה עריכה, ברשימה אצל מי חוברת עבודה זו פתוחה כעת, סקור את שמות המשתמשים.

 3. בחר את שם המשתמש שברצונך לנתק ולאחר מכן לחץ על הסר משתמש. שים לב כי למרות שפעולה זו מנתקת את המשתמש מחוברת העבודה, היא אינה מונעת ממנו לערוך את חוברת העבודה שוב.

 4. כדי למחוק הגדרות תצוגה אישית של המשתמש שהוסר, לחץ על תצוגה > תצוגות מותאמות אישית ומחק את כל תצוגות המשתמש האחרות.

לפני ביטול תכונה זו, מומלץ ליצור עותק של היסטוריית השינויים. תחילה, ודא שכל המשתמשים האחרים סיימו את עבודתם.

 1. לחץ על סקירה > מעקב אחר שינויים > סמן שינויים.

 2. ברשימה מתי, בחר בהכל.

 3. נקה את תיבת הסימון מי ואת תיבת הסימון היכן.

 4. בחר בתיבת הסימון פרט שינויים בגיליון חדש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. כעת באפשרותך להדפיס את גליון העבודה 'היסטוריה', או להעתיק את פרטי ההיסטוריה ולהדביק אותם בחוברת עבודה אחרת.

 1. לחץ על סקירה > שתף חוברת עבודה.

 2. בכרטיסיה עריכה, ודא שאתה המשתמש היחיד המופיע ברשימה אצל מי חוברת עבודה זו פתוחה כעת.

 3. נקה את תיבת הסימון אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד.... אם תיבת סימון זו אינה זמינה, תחילה עליך לבטל את ההגנה על חוברת העבודה. בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח שיתוף חוברת עבודה.

  2. בכרטיסיה סקירה, לחץ על הגנת חוברת עבודה.

  3. אם תתבקש, הזן את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. בכרטיסיה סקירה, שיתוף חוברת עבודה.

  5. בכרטיסיה עריכה, נקה את תיבת הסימון אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד....

לפני ביטול תכונה זו, מומלץ ליצור עותק של היסטוריית השינויים. תחילה, ודא שכל המשתמשים האחרים סיימו את עבודתם.

 1. לחץ על סקירה > מעקב אחר שינויים > סמן שינויים.

 2. ברשימה מתי, בחר בהכל.

 3. נקה את תיבת הסימון מי ואת תיבת הסימון היכן.

 4. בחר בתיבת הסימון פרט שינויים בגיליון חדש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. כעת באפשרותך להדפיס את גליון העבודה 'היסטוריה', או להעתיק את פרטי ההיסטוריה ולהדביק אותם בחוברת עבודה אחרת.

 1. לחץ על סקירה > שתף חוברת עבודה.

 2. בכרטיסיה עריכה, ודא שאתה המשתמש היחיד המופיע ברשימה אצל מי חוברת עבודה זו פתוחה כעת.

 3. נקה את תיבת הסימון אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד.... אם תיבת סימון זו אינה זמינה, תחילה עליך לבטל את ההגנה על חוברת העבודה. בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח שיתוף חוברת עבודה.

  2. בכרטיסיה סקירה, לחץ על הגנת חוברת עבודה.

  3. אם תתבקש, הזן את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. בכרטיסיה סקירה, שיתוף חוברת עבודה.

  5. בכרטיסיה עריכה, נקה את תיבת הסימון אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד....

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×