אחזור או החלפה של הודעה לאחר שליחתה

אחזור או החלפה של הודעה לאחר שליחתה

עם אחזור הודעות, הודעה ששלחת מאוחזרת מתיבות הדואר של הנמענים שעדיין לא פתחו אותה. באפשרותך גם להשאיר במקומה הודעה חלופית. לדוגמה, אם שכחת לכלול קובץ מצורף, באפשרותך לנסות למשוך את ההודעה ולאחר מכן לשלוח הודעה חלופית עם הקובץ המצורף.

אחזור הודעות זמין לאחר לחיצה על שלח וזמין רק אם גם לך וגם לנמען יש חשבון דוארMicrosoft 365 או חשבון דואר אלקטרוני של Microsoft Exchange באותו ארגון.

לאחזור והחלפה של הודעה

 1. בחלון חלונית תיקיות בצד הימני של חלון Outlook, בחר את התיקיה פריטים שנשלחו.

 2. פתח את ההודעה שברצונך לאחזר. עליך ללחוץ פעמיים כדי לפתוח את ההודעה. בחירה בהודעה, כך שהיא תופיע בחלונית הקריאה לא תאפשר לך לאחזר אותה.

 3. אם יש לך את רצועת הכלים הקלאסית, מהכרטיסייה הודעה, בחר פעולות > אחזור הודעה זו.


  אחזר הודעה
  אם יש לך את רצועת הכלים הפשוטה, בחר את הכרטיסיה הודעה ולאחר מכן בחר פקודות נוספות (...). הצבע על פעולות ובחר אחזור הודעה זו
  בחר אחזור הודעה זו

  הערות: 

  • אם אינך רואה את הפקודה אחזור הודעה זו, כנראה שאין לך חשבון Exchange או שהתכונה אינה זמינה בארגון שלך.

  • לא ניתן לאחזר הודעה המוגנת על-ידי Azure Information Protection.

  • לא ניתן לאחזר הודעה ב- Outlook באינטרנט.

 4. לחץ על למחוק עותקים של הודעה זו אשר לא נקראו או על למחוק עותקים שלא נקראו ולהחליף בהודעה חדשה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אחזר תיבת הודעה זו

 5. אם אתה שולח הודעה חלופית, חבר את ההודעה ולאחר מכן לחץ על שלח.

כדי לבדוק את מצב האחזור

ההצלחה או הכישלון של אחזור הודעה תלויים בהגדרות של הנמענים ב- Outlook. הטבלה הבאה מציגה חמישה תרחישים:

פעולה

תוצאה

אתה שולח הודעה למישהו. אתה מאחזר את ההודעה המקורית ומחליף אותה בהודעה חדשה.

במחשב של הנמען, תחת מעקב, תיבת הסימון עבד באופן אוטומטי בקשות ותגובות לבקשות פגישות ולתשאולים נבחרה.

הערה: כדי להציג הגדרה זו, קובץ > אפשרויות > דואר. גלול למקטע מעקב.

הן ההודעה המקורית והן הודעת האחזור מתקבלות בתיבת הדואר הנכנס של הנמען.

בהנחה שההודעה המקורית לא נקראה, ההודעה המקורית נמחקת והנמען מקבל דיווח על כך שאתה, השולח, מחקת את ההודעה מתיבת הדואר שלו.

הערה: אם ההודעה המקורית מסומנת כהודעה שנקראה (צפייה בחלונית הקריאה אינה נחשבת לקריאה בתרחיש זה) כשהודעת האחזור מטופלת, הנמען מקבל דיווח על כך שאתה, השולח, רוצה למחוק את ההודעה. עם זאת, ההודעה נשארת בתיקיה Outlook של הנמען.

אתה שולח הודעה למישהו. אתה מאחזר את ההודעה המקורית ומחליף אותה בהודעה חדשה.

במחשב של הנמען, תחת מעקב, תיבת הסימון עבד באופן אוטומטי בקשות ותגובות לבקשות פגישות ולתשאולים לא נבחרה.

הערה: כדי להציג הגדרה זו, קובץ > אפשרויות > דואר. גלול למקטע מעקב.

הן ההודעה המקורית והן הודעת האחזור מתקבלות בתיבת הדואר הנכנס של הנמען.

במחשב של הנמען, מתרחשת אחת התוצאות הבאות:

 • אם הנמען פותח תחילה את הודעת האחזור, ההודעה המקורית נמחקת, והנמען מקבל דיווח על כך שאתה, השולח, מחקת את ההודעה מתיבת הדואר שלו.

 • אם הנמען פותח תחילה את ההודעה המקורית, האחזור נכשל, והן ההודעה המקורית והן הודעת האחזור זמינות.

הערה: אם ההודעה המקורית מסומנת כהודעה שנקראה (צפייה בחלונית הקריאה אינה נחשבת לקריאה בתרחיש זה) כשהודעת האחזור מטופלת, הנמען מקבל דיווח על כך שאתה, השולח, רוצה למחוק את ההודעה. עם זאת, ההודעה נשארת בתיקיה Outlook של הנמען.

אתה שולח הודעה למישהו. אתה מאחזר את ההודעה המקורית ומחליף אותה בהודעה חדשה.

במחשב של הנמען, כתוצאה מכלל או מפעולה של הנמען, ההודעה המקורית מועברת מחוץ לתיבת הדואר הנכנס לתיקיה אחרת, והודעת האחזור נשארת בתיבת הדואר הנכנס (או שגם היא מועברת לתיקיה אחרת).

אם הודעת האחזור וההודעה המקורית נמצאות בתיקיות נפרדות, הנמען מקבל הודעה המסבירה כי בוצע ניסיון אחזור שנכשל. דבר זה מתרחש ללא קשר לתצורות של Outlook ולמצב הקריאה של ההודעה.

הן ההודעה המקורית והן ההודעה החדשה זמינות לנמען.

אתה שולח הודעה למישהו. אתה מאחזר את ההודעה המקורית ומחליף אותה בהודעה חדשה.

במחשב של הנמען, כתוצאה מכלל או מפעולה של הנמען, שתי ההודעות מועברות לאותה תיקיה. התוצאה היא התנהגות דומה לזו שמתרחשת כאשר Outlook אינו מוגדר לטפל בהודעות באופן אוטומטי.

במחשב של הנמען, מתרחשת אחת התוצאות הבאות:

 • אם הנמען פותח תחילה את הודעת האחזור, ההודעה המקורית נמחקת והנמען מקבל דיווח על כך שאתה, השולח, מחקת את ההודעה מתיבת הדואר שלו.

 • אם הנמען פותח תחילה את ההודעה המקורית, האחזור נכשל, והן ההודעה הישנה והן ההודעה החדשה זמינות.

אתה שולח הודעה לתיקיה ציבורית. אתה מאחזר את ההודעה המקורית ומחליף אותה בהודעה חדשה.

אחד מהמצבים הבאים יתרחש:

 • אם לנמען שקורא את הודעת האחזור יש גישת קריאה לכל הפריטים בתיקיה הציבורית, אך הוא לא קרא את ההודעה המקורית, האחזור מצליח ורק ההודעה החדשה נשמרת. אתה, השולח, מקבל הודעה המציינת כי האחזור הצליח.

 • אם הנמען סימן כבר את ההודעה המקורית כהודעה שנקראה, הוא מקבל דיווח על כך שהאחזור נכשל, ורק הודעת האחזור נמחקת.

אם משתמש בעל זכויות אחרות בתיקיה הציבורית פותח את הודעת האחזור, האחזור נכשל, והמשתמש מקבל הודעה המציינת כי האחזור נכשל. הן ההודעה הישנה והן ההודעה החדשה נשארות בתיקיה הציבורית.

 • אם הנמען קורא את ההודעה המקורית ולאחר מכן מסמן אותה כהודעה שלא נקראה, היא נחשבת להודעה שלא נקראה אף פעם והאחזור מצליח.

 • בתיקיה הציבורית, זכויות הקורא ולא זכויות השולח קובעות את ההצלחה או הכישלון של האחזור.

לאחזור והחלפה של הודעה

 1. בדואר, בחלונית הניווט, לחץ על פריטים שנשלחו.

 2. פתח את ההודעה שברצונך לאחזר ולהחליף.

 3. בכרטיסיה הודעה, בקבוצה פעולות, לחץ על פעולות נוספות ולאחר מכן לחץ על אחזור הודעה זו.

  הכרטיסיה 'פעולות'

 4. לחץ על למחוק עותקים שלא נקראו ולהחליף בהודעה חדשה או על למחוק עותקים שלא נקראו ולהחליף בהודעה חדשה.

  הערה: אם אתה שולח את ההודעה למספר רב של אנשים, ייתכן שתרצה לנקות את תיבת הסימון דווח אם האחזור הצליח או נכשל עבור כל נמען.

 5. אם אתה שולח הודעה חלופית, חבר את ההודעה ולאחר מכן לחץ על שלח.

אם אינך רואה את הפקודה אחזור הודעה זו, כנראה שאין לך חשבון Exchange Server או שאינך משתמש ב- Microsoft Office Outlook 2007. שני אלה נדרשים כדי להשתמש בתכונת האחזור.

תוכל לבדוק את סוגי חשבונות הדואר האלקטרוני בפרופיל Outlook שלך בתיבת הדו-שיח הגדרות חשבון ב- Outlook.

 1. בתפריט כלים, לחץ על הגדרות חשבון.

 2. בכרטיסיה דואר אלקטרוני, העמודה סוג מפרטת את סוג החשבון עבור כל אחד מהערכים.

  תמונת מסך

כדי לבדוק את מצב האחזור

ההצלחה או הכישלון של פעולת אחזור תלויים בהגדרות של הנמענים ב- Microsoft Outlook. ארבעת התרחישים הבאים מסבירים מה קורה במצבים שונים, ותרחיש נוסף מתאר אחזור של הודעה שנשלחה אל תיקיה ציבורית של Microsoft Exchange.

פעולה

תוצאה

אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני למישהו. אתה מאחזר את ההודעה המקורית ומחליף אותה בהודעה חדשה.

במחשב של הנמען, תחת אפשרויות מעקב, תיבת הסימון עבד בקשות ותגובות בעת הגעתן נבחרת.

(כדי להציג הגדרה זו, בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות, לחץ על אפשרויות דואר אלקטרוני ולאחר מכן לחץ על אפשרויות מעקב.)

הן ההודעה המקורית והן הודעת האחזור מתקבלות בתיבת הדואר הנכנס של הנמען.

בהנחה שההודעה המקורית לא נקראה, היא נמחקת והנמען מקבל דיווח על כך שאתה, השולח, מחקת את ההודעה מתיבת הדואר שלו.

הערה: אם ההודעה המקורית מסומנת כהודעה שנקראה (צפייה בחלונית הקריאה אינה נחשבת לקריאה בתרחיש זה), כשהודעת האחזור מטופלת, הנמען מקבל דיווח על כך שאתה, השולח, מעוניין למחוק את ההודעה, אך ההודעה נשארת בתיקיית Outlook שלו.

אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני למישהו. אתה מאחזר את ההודעה המקורית ומחליף אותה בהודעה חדשה.

במחשב של הנמען, תחת אפשרויות מעקב, תיבת הסימון עבד בקשות ותגובות בעת הגעתן אינה נבחרת.

(כדי להציג הגדרה זו, בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות, לחץ על אפשרויות דואר אלקטרוני ולאחר מכן לחץ על אפשרויות מעקב.)

הן ההודעה המקורית והן הודעת האחזור מתקבלות בתיבת הדואר הנכנס של הנמען.

במחשב של הנמען, אחד מהמצבים הבאים קורה:

 • אם הנמען פותח תחילה את הודעת האחזור, ההודעה המקורית נמחקת, והנמען מקבל דיווח על כך שאתה, השולח, מחקת את ההודעה מתיבת הדואר שלו.

 • אם הנמען פותח תחילה את ההודעה המקורית, האחזור נכשל, והן ההודעה המקורית והן הודעת האחזור זמינות.

הערה: אם ההודעה המקורית מסומנת כהודעה שנקראה (צפייה בחלונית הקריאה אינה נחשבת לקריאה בתרחיש זה), כשהודעת האחזור מטופלת, הנמען מקבל דיווח על כך שאתה, השולח, מעוניין למחוק את ההודעה, אך ההודעה נשארת בתיקיית Outlook שלו.

אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני למישהו. אתה מאחזר את ההודעה המקורית ומחליף אותה בהודעה חדשה.

במחשב של הנמען, כתוצאה מכלל או מפעולה של הנמען, ההודעה המקורית מועברת לתיקיה אחרת, והודעת האחזור נשארת בתיבת הדואר הנכנס (או שגם היא מועברת לתיקיה אחרת).

כל עוד הודעת האחזור וההודעה המקורית נמצאות בתיקיות נפרדות, הנמען מקבל הודעה המציינת כי בוצע ניסיון אחזור שנכשל. דבר זה מתרחש ללא קשר לתצורות של Outlook ולמצב הקריאה של ההודעה.

הן ההודעה המקורית והן ההודעה החדשה זמינות לנמען.

הערה: אם הנמען קרא את ההודעה המקורית ולאחר מכן סימן אותה כהודעה שלא נקראה, Outlook מתייחס אליה כאילו מעולם לא נקראה, ומאחזר אותה בהצלחה.

אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני למישהו. אתה מאחזר את ההודעה המקורית ומחליף אותה בהודעה חדשה.

במחשב של הנמען, כתוצאה מכלל או מפעולה של הנמען, שתי ההודעות מועברות לאותה תיקיה. התוצאה היא התנהגות דומה לזו שמתרחשת כאשר Outlook אינו מוגדר לטפל בהודעות באופן אוטומטי.

במחשב של הנמען, אחד מהמצבים הבאים קורה:

 • אם הנמען פותח תחילה את הודעת האחזור, ההודעה המקורית נמחקת והנמען מקבל דיווח על כך שאתה, השולח, מחקת את ההודעה מתיבת הדואר שלו.

 • אם הנמען פותח תחילה את ההודעה המקורית, האחזור נכשל, והן ההודעה הישנה והן ההודעה החדשה זמינות.

הערה: אם הנמען קרא את ההודעה המקורית ולאחר מכן סימן אותה כהודעה שלא נקראה, Outlook מתייחס אליה כאילו מעולם לא נקראה, ומאחזר אותה בהצלחה.

אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני לתיקיה ציבורית. אתה מאחזר את ההודעה המקורית ומחליף אותה בהודעה חדשה.

אחד מהמצבים הבאים יתרחש:

 • אם לנמען שקורא את הודעת האחזור יש גישת קריאה לכל הפריטים בתיקיה הציבורית, אך הוא לא קרא את ההודעה המקורית, האחזור מצליח ורק ההודעה החדשה נשמרת. אתה, השולח, מקבל הודעה המציינת כי האחזור הצליח.

 • אם הנמען סימן כבר את ההודעה המקורית כהודעה שנקראה, הוא מקבל דיווח על כך שהאחזור נכשל, ורק הודעת האחזור נמחקת.

אם משתמש בעל זכויות אחרות בתיקיה הציבורית פותח את הודעת האחזור, האחזור נכשל, והמשתמש מקבל הודעה המציינת כי האחזור נכשל. הן ההודעה הישנה והן ההודעה החדשה נשארות בתיקיה הציבורית.

 • אם הנמען קורא את ההודעה המקורית ולאחר מכן מסמן אותה כהודעה שלא נקראה, Outlook מתייחס אליה כאילו מעולם לא נקראה, ומאחזר אותה בהצלחה.

 • בתיקיה הציבורית, זכויות הקורא ולא זכויות השולח קובעות את ההצלחה או הכישלון של האחזור.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×