אפשרויות Word (מתקדם)

השתמש באפשרויות מתקדמות של Word כדי להתאים אישית משימות עריכה, תצוגה של מסמך, העדפות הדפסה ועוד.

כדי לבחור את האפשרויות המתקדמות של Word, בחר קובץ > אפשרויות, ובחלונית הימנית בחר מתקדם.

אפשרויות עריכה

הגדר את הדרך שבה תבחר, תחליף ותעצב מילים ופיסקאות.

אפשרויות עריכה של Word 2013

גזירה, העתקה והדבקה

בחר כיצד ברצונך להדביק תוכן ועיצוב בתוך אותו מסמך או בין מסמכים ויישומים שונים.

האפשרויות 'גזור', 'העתק' ו'הדבק' ב- Word 2013

גודל ואיכות של תמונה

החל הגדרות גודל ואיכות של תמונה עבור מסמך פתוח או עבור כל המסמכים החדשים.

אפשרויות גודל תמונה ואיכות תמונה של Word 2013

תרשים

אפשר עיצוב מותאם אישית ותוויות שיישארו עם נקודות נתונים, גם כשהתרשים ישתנה.

אפשרויות תרשים של Word 2013

הצגת תוכן מסמך

בחר אפשרויות עיצוב, טקסט ותמונה.

אפשרויות 'הצגת תוכן מסמך' ב- Word 2013

תצוגה

בחר תבנית מידה, הצג פסי הגלילה ובחר את מספר המסמכים שיוצגו ברשימת המסמכים האחרונים.

אפשרויות תצוגה של Word 2013

הדפס

מטב את המראה של הגירסה המודפסת של המסמך, או שנה את גודל הנייר שבמדפסת.

אפשרויות הדפסה של Word 2013

שמור

שמור עותקי גיבוי, שמור באופן אוטומטי שינויים בתבניות או אפשר שמירת גיבויים.

אפשרויות שמירה של Word 2013

שמר אמינות בעת שיתוף מסמך זה

ודא שמראה המסמך שלך נשמר כאשר אתה משתף את המסמך עם מישהו שמשתמש בגירסה אחרת של Word.

אפשרויות 'שמר אמינות' ב- Word 2013

כללי

מבין האפשרויות במקטע זה, באפשרותך לשנות את המיקום שבו Word ישמור שינויים על-ידי בחירה באפשרות מיקומי קבצים. לחלופין, בחר לפתוח את המסמכים בתצוגת טיוטה.

אפשרויות כלליות של Word 2013

אפשרויות פריסה עבור:

שנה את הפריסה, כגון מרווח בין תווים, עבור מסמך פתוח או עבור כל המסמכים החדשים.

אפשרויות פריסה של Word 2013 עבור: אפשרויות

התמיכה ב- Office 2010 הסתיימה ב- 13 באוקטובר 2020

שדרג ל- Microsoft 365 כדי לעבוד מכל מקום ומכל מכשיר ולהמשיך ולקבל תמיכה.

שדרג עכשיו

כדי לבחור את האפשרויות המתקדמות של Word, בחר קובץ > אפשרויות, ובחלונית הימנית בחר מתקדם.

במאמר זה

אפשרויות עריכה

הקלדה מחליפה טקסט נבחר בחר     באפשרות זו כדי למחוק את הטקסט הנבחר כאשר אתה מתחיל להקליד. אם תנקה תיבת סימון זו, Microsoft Office Word יוסיף טקסט חדש לפני הטקסט הנבחר ולא ימחק את הטקסט הנבחר.

בעת בחירה, בחר אוטומטית את המילה כולה     בחר באפשרות זו כדי לבחור מילים שלמות בעת בחירת חלק ממילה אחת ולאחר מכן חלק מהמילה הבאה. הפעלת אפשרות זו גורמת גם ל- Word לבחור מילה ואת הרווח שלאחריה בעת לחיצה כפולה על מילה.

אפשר גרירה ושחרור של טקסט     בחר באפשרות זו כדי שתוכל להעביר או להעתיק טקסט נבחר על-ידי גרירתו. כדי להעביר טקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש. כדי להעתיק טקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ תוך גרירת הבחירה למיקום החדש שלה.

השתמש ב- CTRL + לחיצה להפעלת היפר-קישור     בחר באפשרות זו כדי לאפשר עריכה נוחה יותר של הטקסט בהיפר-קישורים. כאשר אפשרות זו מופעלת, עליך להקיש CTRL תוך לחיצה על הקישור כדי להפעיל את הקישור. כאשר אפשרות זו מבוטלת, לחיצה על הקישור גורמת ל- Word לעבור אל יעד הקישור, באופן שמקשה על עריכת טקסט הקישור.

צור אוטומטית בד ציור בעת הוספת צורות אוטומטיות     בחר באפשרות זו כדי למקם בד ציור סביב אובייקטי ציור או ציורים וכתיבה בדיו בעת הוספתם למסמך שלך. בד ציור עוזר לך לארגן אובייקטי ציור ותמונות ולהעביר אותם כיחידה אחת.

השתמש בבחירה חכמה של פיסקה     בחר באפשרות זו כדי לבחור את סימון הפיסקה בעת בחירת פיסקה שלמה. אם תכלול את סימון הפיסקה בעת גזירה והדבקה של פיסקה, לא תשאיר פיסקה ריקה והעיצוב שלך יישאר באופן אוטומטי עם הפיסקה.

השתמש בסימון חכם     בחר באפשרות זו כדי לציין שהסמן זז בעת גלילה מעלה או מטה. בעת הקשה על מקש חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה לאחר הגלילה, הסמן מגיב בעמוד הנוכחי המוצג, ולא במיקום הקודם שלו.

השתמש במקש Insert כדי לשלוט במצב הקלדה על טקסט קיים    בחר באפשרות זו כדי להפעיל או לבטל מצב הקלדה על טקסט קיים על-ידי הקשה על INSERT.

 • השתמש במצב הקלדה על טקסט קיים     בחר באפשרות זו כדי להחליף טקסט קיים בעת ההקלדה, תו אחד בכל פעם. אם האפשרות השתמש במקש Insert כדי לשלוט במצב הקלדה על טקסט קיים נבחרה, באפשרותך להפעיל או לבטל אפשרות זו על-ידי הקשה על INSERT.

הוסף גרשיים כפולים למספור אלף-בית עברי     בחר באפשרות זו כדי להוסיף מירכאות כפולות (") למספור.

אפשרות זו זמינה רק אם השפה עברית הוגדרה כזמינה לעריכת טקסט.

הצג הודעה לפני עדכון סגנון     בחר באפשרות זו כדי שתוצג בפניך הודעה כאשר אתה משנה באופן ישיר טקסט שעליו הוחל סגנון ולאחר מכן מחיל שוב את הסגנון על הטקסט ששונה. כאשר ההודעה מוצגת, באפשרותך לעדכן את הסגנון בהתבסס על השינויים שבוצעו לאחרונה או להחיל מחדש את העיצוב של הסגנון.

השתמש בסגנון רגיל עבור רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות     בחר באפשרות זו כדי לבסס סגנונות רשימה על סגנון הפיסקה הרגיל במקום על הסגנון 'רשימת פיסקאות'.

עקוב אחר עיצוב     בחר באפשרות זו כדי לעקוב אחר העיצוב שלך במהלך ההקלדה. פעולה זו עוזרת לך להחיל בקלות את אותו עיצוב במיקום אחר. אפשרות זו חייבת להיות מופעלת כדי שתוכל להשתמש בפקודה בחר טקסט עם עיצוב דומה בתפריט הקיצור המופיע בעת לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט הנבחר. כדי להציג רשימה של העיצוב שבו השתמשת, לחץ על הפקודה אפשרויות בחלונית סגנון ולאחר מכן בחר בתיבות הסימון עיצוב ברמת הפיסקה, עיצוב גופן ועיצוב תבליטים ומספור.

 • סמן חוסר עקביות בעיצוב     בחר באפשרות זו כדי לסמן עיצוב בקו תחתון כחול מסולסל כאשר הוא דומה, אך לא זהה, לעיצוב אחר בהודעות הדואר האלקטרוני. כדי להשתמש באפשרות זו, עליך לבחור גם בתיבת הסימון עקוב אחר עיצוב.

מעדכן את הסגנון כדי להתאים לבחירה    ברשימה, לחץ על שמור מספור קודם ותבנית תבליטים כדי שכל הפיסקאות בסגנון זה שאינן ממוספרות יישארו ללא מספור. לחץ על הוסף מספור או תבליטים לכל הפיסקאות עם סגנון זה כדי למספר את כל הפיסקאות שהסגנון הוחל עליהן.

אפשר שימוש בתכונת לחץ והקלד     בחר באפשרות זו כדי להוסיף טקסט, גרפיקה, טבלאות או פריטים אחרים באזור ריק של מסמך על-ידי לחיצה כפולה באזור הריק. התכונה 'לחץ והקלד' מוסיפה באופן אוטומטי פיסקאות ומחילה את היישור הנדרש למיקום הפריט במקום שבו לחצת פעמיים. תכונה זו זמינה רק בתצוגת פריסת הדפסה ובתצוגת פריסת אינטרנט.

 • סגנון ברירת מחדל של פיסקה בחר בסגנון שחל על הטקסט בעת שימוש בתכונה 'לחץ והקלד'.

הצג הצעות השלמה אוטומטית    בחר באפשרות זו כדי לראות את ערכי טקסט אוטומטי מלאים בעת הקלדת ארבעת התווים הראשונים של הערך. באפשרותך להקיש ENTER כדי להוסיף ערך הטקסט האוטומטי המלא למסמך שלך, או להמשיך להקליד את הטקסט הרצוי. אם אינך מעוניין לראות את הצעות הטקסט האוטומטי, נקה תיבת סימון זו.

תנועת הסמן     אפשרות זו מציינת את הכיוון שבו שהסמן זז בעת הקשה על מקשי החצים בלוח המקשים.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • לוגי בחר באפשרות זו כדי להזיז את הסמן בהתאם לכיוון הטקסט שבו הוא נמצא. לדוגמה, בעת שימוש במקשי החצים כדי לעבור בין טקסט בערבית לטקסט באנגלית באותו משפט, הסמן נע מימין לשמאל בתוך הטקסט בערבית ולאחר מכן מתחיל בתו השמאלי ביותר במילה באנגלית וממשיך להתקדם משמאל לימין.

 • חזותי בחר באפשרות זו כדי להזיז את הסמן לתו הבא הסמוך מבחינת חזותית. לדוגמה, בעת שימוש במקשי החצים כדי לנוע מימין לשמאל דרך הטקסט בערבית ולאחר מכן דרך הטקסט באנגלית באותו משפט, מקש החץ ינוע מימין לשמאל, ללא קשר לכיוון הטקסט.

בחירה חזותית של סמן     אפשרות זו מציינת את האופן שבו הטקסט נבחר בעת הרחבת הבחירה.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • בלוק בחר באפשרות זו כדי להגדיר גלישת טקסט משורה לשורה בעת בחירת טקסט בכיוון מטה, כשהרוחב של כל השורות הנבחרות זהה.

 • רציף בחר באפשרות זו כדי שגלישת טקסט תתבצע משורה לשורה תוך כדי בחירת הטקסט בכיוון מטה ורוחב השורה האחרונה של הבלוק משתנה.

השתמש בבדיקת רצף     בחר באפשרות זו כדי לאמת אם תו חדש שהוקלד מתרחש ברצף הנכון כדי לשמש כסימון גוון, סימן ניקוד או תנועה שיש למקם מעל, מתחת, לפני או אחרי העיצור המתאים.

אפשרות זו זמינה רק אם השפה עברית ושפות אחרות מופעלות לצורך עריכת טקסט.

 • הקלד והחלף בחר באפשרות זו כדי להחליף את התו שהוקלד קודם לכן בתו החדש שהוקלד אם שני התווים אינם יכולים להתקיים יחדיו באותו אשכול טקסט.

גופנים אסיאתיים חלים גם על טקסט לטיני     בחר באפשרות זו כדי לשנות תווים לטיניים לגופן האסיאתי שנבחר בעת החלת הגופן האסיאתי על הטקסט שנבחר. נקה תיבת סימון זו אם ברצונך שתווים לטיניים יישארו בגופן לטיני בעת החלת הגופן האסיאתי על שאר המסמך.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסייתית מופעלת לצורך עריכת טקסט.

החלף לוח מקשים באופן אוטומטי כדי להתאים לשפת הטקסט המקיף     בחר באפשרות זו כדי לשנות את שפת לוח המקשים ואת הגופן בהתבסס על שפת הטקסט שבו ממוקם הסמן. אם תנקה אפשרות זו, רק הגופן ישתנה.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

פקד IME פעיל    בחר באפשרות זו כדי להפעיל עורך שיטות קלט (IME). נקה תיבת סימון זו כדי להפסיק את פעולתו של IME.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

הגדרות IME    לחץ כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפיינים עבור שם IME. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי להגדיר או לשנות את הטקסט, לוח המקשים, המרת תווים ואפשרויות אחרות עבור ה- IME הפעיל.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

לראש הדף

גזירה, העתקה והדבקה

הדבקה בתוך אותו דואר אלקטרוני     אפשרות זו מציגה את פעולת ברירת מחדל שתתבצע בעת הדבקת תוכן בתוך אותו מסמך שממנו העתקת את התוכן. ברשימה הנפתחת, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב המקור (ברירת מחדל)     אפשרות זו שומרת על סגנונות התווים ועל העיצוב הישיר שהוחלו על הטקסט המועתק. עיצוב ישיר כולל מאפיינים כגון גודל גופן, הטיה או עיצוב אחר שאינו כלול בסגנון הפיסקה.

 • מזג עיצוב     אפשרות זו מוחקת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת על העיצוב שנחשב להדגשה, כגון טקסט מודגש ונטוי, כאשר הוא מוחל רק על חלק מהבחירה. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק. הטקסט גם מקבל את מאפייני העיצוב הישיר או סגנון התו של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

הדבקה בין הודעות דואר אלקטרוני     אפשרות זו מציגה את פעולת ברירת המחדל שתתבצע בעת הדבקת תוכן שהועתק ממסמך אחר ב- Word. ברשימה הנפתחת, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב המקור (ברירת מחדל)     אפשרות זו שומרת על העיצוב שהוחל על הטקסט המועתק. כל הגדרת סגנון המשויכת לטקסט המועתק מועתקת אל מסמך היעד.

 • מזג עיצוב     אפשרות זו מוחקת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת על העיצוב שנחשב להדגשה, כגון טקסט מודגש ונטוי, כאשר הוא מוחל רק על חלק מהבחירה. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק. הטקסט גם מקבל את מאפייני העיצוב הישיר או סגנון התו של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

הדבקה בין מסמכים כשהגדרות סגנון מתנגשות     אפשרות זו מציגה את פעולת ברירת המחדל שתתבצע בעת הדבקת תוכן שהועתק ממסמך אחר ב- Word, כאשר הסגנון שהוקצה לטקסט המועתק מוגדר באופן שונה במסמך שבו מודבק הטקסט. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב המקור     אפשרות זו שומרת על מראה הטקסט המועתק על-ידי הקצאת הסגנון הרגיל לטקסט המודבק והחלת עיצוב ישיר. עיצוב ישיר כולל מאפיינים כגון גודל גופן, הטיה או עיצוב אחר שנועדו לחקות את הגדרת הסגנון של הטקסט המועתק.

 • השתמש בסגנונות יעד (ברירת מחדל)     אפשרות זו שומרת על שם הסגנון המשויך לטקסט המועתק, אך משתמשת בהגדרת הסגנון של המסמך שבו הטקסט מודבק. לדוגמה, אתה מעתיק טקסט כותרת 1 ממסמך אחד לשני. במסמך אחד, הסגנון 'כותרת 1' מוגדר כ- Arial מודגש בגודל 14 נקודות, ובמסמך שבו אתה מדביק את הטקסט, הסגנון 'כותרת 1' מוגדר כ- Cambria מודגש בגודל 16 נקודות. בעת שימוש באפשרות השתמש בסגנונות יעד, הטקסט המודבק משתמש בסגנון 'כותרת 1' Cambria מודגש בגודל 16 נקודות.

 • מזג עיצוב     אפשרות זו מוחקת את הגדרת הסגנון ואת רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת על העיצוב שנחשב להדגשה, כגון טקסט מודגש ונטוי, כאשר הוא מוחל רק על חלק מהבחירה. הטקסט מקבל גם את הגדרת הסגנון בסמך שבו הטקסט מודבק.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

הדבקה מתוכניות אחרות     אפשרות זו מציגה את פעולת ברירת מחדל שתתבצע בעת הדבקת תוכן שהועתק מתוכנית אחרת. ברשימה הנפתחת, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב המקור (ברירת מחדל)     אפשרות זו שומרת על העיצוב של הטקסט המועתק.

 • מזג עיצוב     אפשרות זו מוחקת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת על העיצוב שנחשב להדגשה, כגון טקסט מודגש ונטוי, כאשר הוא מוחל רק על חלק מהבחירה. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק. הטקסט גם מקבל את מאפייני העיצוב הישיר של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

הוסף/הדבק תמונה כ     אפשרות זו מציגה את האופן שבו Word מוסיף תמונות ביחס לטקסט ההודעה. באפשרותך להוסיף תמונות בשורה עם הטקסט, לאפשר הזזה של התמונות עם הטקסט או להגדיר גלישת טקסט מסביב, לפני או מאחורי התמונה. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • בשורה עם טקסט     אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה בפיסקה כאילו הייתה טקסט. באפשרות זו נעשה שימוש כברירת מחדל. הגרפיקה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט. באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותה מחדש באותו אופן שבו אתה גורר טקסט.

 • ריבוע     אפשרות זו מאפשרת גלישת טקסט סביב כל צדדיו של ריבוע מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

 • צמוד     אפשרות זו מאפשרת גלישת טקסט סביב הגרפיקה בצורה לא סדירה מסביב לתמונה בפועל. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

 • מאחורי הטקסט     אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה כך שהגרפיקה צפה בשכבה משל עצמה מאחורי הטקסט. אין גבול מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

 • לפני הטקסט     אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה כך שהגרפיקה צפה בשכבה משל עצמה לפני הטקסט. אין גבול מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

 • דרך     אפשרות זו מאפשרת גלישת טקסט סביב הגרפיקה, כולל מילוי הרווח שאותו יוצרת צורה קעורה, כגון חצי סהר. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

 • מעל ומתחת     אפשרות זו מונעת גלישת טקסט בצדי הגרפיקה. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

שמור על תבליטים ומספרים בעת הדבקת טקסט עם האפשרות שמר טקסט בלבד     בחר באפשרות זו כדי להמיר מספור ותבליטים לסימני טקסט.

הוסף תווי בקרה בגזירה והעתקה    בחר באפשרות זו כדי לשמור על תנועת סמן מימין לשמאל בעת גזירה או העתקה של טקסט ממסמך Word והדבקתו כטקסט רגיל (לדוגמה, בפנקס רשימות).

השתמש במקש Insert לשם הדבקה     בחר באפשרות זו כדי להשתמש במקש INSERT להוספת תוכן הלוח של Office למסמך.

הצג לחצני אפשרויות הדבקה כאשר התוכן מודבק     בחר באפשרות זו כדי להציג את לחצן אפשרויות הדבקה בעת הדבקת תוכן. באפשרותך להשתמש בלחצן אפשרויות הדבקה כדי לעקוף או לשנות את ההגדרות שאתה קובע במקטע זה של תיבת הדו-שיח אפשרויות עורך.

השתמש בגזירה והדבקה חכמות     בחר באפשרות זו כדי להתאים באופן אוטומטי את העיצוב בעת הדבקת טקסט. לאחר שתבחר בתיבת סימון זו, תוכל ללחוץ על הגדרות כדי להגדיר אפשרויות נוספות להדבקה.

 • הגדרות     לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הגדרות. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לציין את פעולת ברירת המחדל שתתבצע בעת מיזוג, גזירה והדבקה של טקסט. באפשרותך לעקוף את אופן הפעולה המהווה ברירת מחדל באמצעות לחצן אפשרויות הדבקה, המופיע בעת הדבקת תוכן מהלוח בתוך המסמך. לחצן זה זמין רק כאשר האפשרות השתמש בגזירה והדבקה חכמות מופעלת.

  • השתמש באפשרויות ברירת מחדל עבור     לחץ על פריט ברשימה כדי לבחור מראש תצורה של אפשרויות בתיבת הדו-שיח. כדי לבחור תצורת אפשרויות משלך, לחץ על מותאם אישית ברשימה זו.

  • שנה ריווח משפטים ומילים אוטומטית     בחר באפשרות זו כדי להסיר רווחים מיותרים בעת מחיקת טקסט, או כדי להוסיף רווחים דרושים בעת הדבקת טקסט מהלוח.

  • שנה ריווח פיסקאות בעת הדבקה     בחר באפשרות זו כדי להימנע מיצירת פיסקאות ריקות וכדי להימנע מריווח פיסקאות שאינו עקבי.

  • שנה עיצוב טבלה ויישור בעת הדבקה     בחר באפשרות זו כדי לשלוט בעיצוב וביישור של טבלאות. כאשר אפשרות זו מופעלת, תאים יחידים מודבקים כטקסט, חלקים בטבלה מודבקים כשורות בטבלה קיימת (ולא כטבלה מקוננת), ובעת הוספת טבלה לטבלה קיימת, הטבלה המודבקת מותאמת לטבלה הקיימת.

  • התנהגות חכמה של סגנונות     לבחירה באפשרות זו אין השפעה. כדי לכוונן את התנהגות הסגנונות בעת הדבקת תוכן, השתמש באפשרויות הדבקה במקטע גזירה, העתקה והדבקה של האפשרויות מתקדם.

  • מזג עיצוב בעת הדבקה מתוך Microsoft PowerPoint     בחר באפשרות זו כדי לשלוט בתוצאות בעת הדבקת תוכן ממצגת PowerPoint. כאשר אפשרות זו מופעלת, העיצוב של הטקסט המקיף או הטבלה חל על הטקסט המודבק, התבליטים, המספרים או סגנון הרשימה שהיו בשימוש לאחרונה מוחלים על הרשימה המודבקת, והמראה של פריטים כגון טבלאות, היפר-קישורים, תמונות, אובייקטי OLE וצורות נשמר מהמקור ב- PowerPoint.

  • התאם עיצוב בעת הדבקה מתוך Microsoft Excel     בחר באפשרות זו כדי לשלוט בתוצאות בעת הדבקת נתונים מ- Excel. כאשר אפשרות זו מופעלת, נתונים מודבקים ממוקמים בטבלה, ותרשימים מודבקים כתמונות ולא כאובייקטי OLE.

  • מזג רשימות מודבקות עם רשימות מקיפות     בחר באפשרות זו כדי לעצב פריטי רשימה כך שיתאימו לרשימה המקיפה בעת הדבקת הפריטים ברשימה.

לראש הדף

גודל ואיכות של תמונה

גודל ואיכות של תמונה    בחר את המסמך שעליו חלות הגדרות אלה. ברשימה, לחץ על השם של מסמך פתוח, או לחץ על כל המסמכים החדשים כדי להחיל את ההגדרה על כל המסמכים שתיצור.

מחק נתוני עריכה    בחר באפשרות זו כדי לשמור את התמונה הערוכה בלבד. נתונים מהתמונה המקורית, לפני שהיא נערכה, לא יהיו זמינים.

אל תדחוס תמונות בקובץ    בחר באפשרות זו כדי להשאיר את התמונות בגודל המלא שלהן. אפשרות זו עשויה להגדיל את קובץ המסמך.

הגדר פלט ברירת מחדל של יעד ל    אפשרות זו קובעת את הרזולוציה של תמונות דחוסות. בחר ערך של פיקסלים לאינץ ' (ppi) מהרשימה.

 • 220 ppi    בחר באפשרות זו אם בכוונתך להדפיס את המסמך.

 • 150 ppi    בחר באפשרות זו עבור מסמכים המיועדים לקריאה על המסך.

 • 96 ppi    בחר באפשרות זו עבור מסמכים שברצונך לשלוח בדואר אלקטרוני.

לראש הדף

הצגת תוכן מסמך

הצג צבעי רקע ותמונות בתצוגת פריסת הדפסה     בחר באפשרות זו כדי להציג צבעי רקע ותמונות.

הצג טקסט עם גלישה בתוך חלון     בחר באפשרות זו כדי להגדיר גלישת טקסט לחלון מסמך, כך שיהיה קל יותר לקרוא אותו על-גבי המסך.

הצג מצייני מיקום תמונה     בחר באפשרות זו כדי להציג תיבה ריקה במקום כל תמונה במסמכים שלך. אפשרות זו מאיצה את תהליך הגלילה בהודעה המכילה מספר רב של תמונות.

הצג ציורים ותיבות טקסט על המסך     בחר באפשרות זו כדי להציג אובייקטים הנוצרים באמצעות כלי הציור של Word בתצוגת פריסת הדפסה או בתצוגת פריסת אינטרנט. נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר ציורים ובכך להאיץ את ההצגה של מסמכים שמכילים ציורים רבים. הציורים יודפסו גם אם תנקה תיבת סימון זו.

הצג הנפשת טקסט     בחר באפשרות זו כדי להציג הנפשות טקסט על-גבי המסך שלך. נקה את תיבת הסימון כדי לבדוק כיצד הטקסט ייראה בעת ההדפסה.

הערה: השתמש באפשרות זו בעת הצגת טקסט מונפש במסמכים שנוצרו בגירסה של Word הקודמת ל- Word 2007. הגירסה הנוכחית של Word אינה מספקת עוד את היכולת ליצור טקסט מונפש.

הצג תווי בקרה     בחר באפשרות זו כדי להציג תווי בקרה מימין לשמאל.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

הצג סימניות     בחר באפשרות זו כדי להציג סימניות על-גבי המסך. אם תקצה סימניה לפריט, הפריט המסומן בסימניה יופיע בסוגריים מרובעים ([...]). אם תקצה סימניה למיקום, הסימניה תופיע כמצביע I. הסוגריים המרובעים ומצביע I אינם מופיעים במסמכים המודפסים.

הצג גבולות טקסט     בחר באפשרות זו כדי להציג קווים מנוקדים מסביב לשוליים, לעמודות ולפיסקאות של טקסט. הגבולות מוצגים למטרות פריסה, הם לא יופיעו במסמכים מודפסים.

הצג סימוני חיתוך     בחר באפשרות זו כדי להציג את פינות השוליים.

הצג קודי שדה במקום הערכים שלהם     בחר באפשרות זו כדי להציג קודי שדה במקום תוצאות שדה במסמכים שלך. לדוגמה, ייתכן שתראה את הכיתוב ‎{ TIME @\"MMMM, d, YYYY" }‎ במקום '4 בפברואר, 2008'. נקה תיבת סימון זו כדי להציג תוצאות שדה.

ללא קשר להגדרה זו, תוכל תמיד לעבור בין הצגת קודי שדה ותוצאות קודי שדה על-ידי הקשה על ALT+F9.

הצללת שדה     אפשרות זו מציגה אם שדות מוצללים ומתי. ברשימה, בחר תמיד או אם נבחר להצללת השדות. הצללה שדות מסייעת לזהות אותם בקלות. ההצללה מופיעה על המסך אך לא במסמך המודפס.

ספרות     אפשרות זו קובעת כיצד ספרות יופיעו במסמכים. בחר פריט מהרשימה.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה ערבית מופעלת לצורך עריכת טקסט.

 • ערבית בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בתבנית המוכרת לדוברי אנגלית ושפות אירופאיות אחרות.

 • הינדי בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בתבנית המוכרת לדוברי ערבית והינדי.

 • הקשר בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בהתאם לשפת הטקסט המקיף.

 • מערכת בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בהתאם להגדרות האזוריות בלוח הבקרה.

שמות חודשים     אפשרות זו קובעת כיצד שמות חודשים מערביים (לועזיים) מופיעים בטקסט בערבית. בחר פריט מהרשימה.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה ערבית מופעלת לצורך עריכת טקסט.

 • ערבית בחר באפשרות זו כדי להשתמש בשמות חודשים ערביים מקוריים.

 • תעתיק של אנגלית בחר באפשרות זו כדי לאיית שמות חודשים מערביים (לועזיים) בהיגוי אנגלי באמצעות טקסט ערבי.

 • תעתיק של צרפתית בחר באפשרות זו כדי לאיית שמות חודשים מערביים (לועזיים) בהיגוי צרפתי באמצעות טקסט ערבי.

סימני ניקוד     אפשרות זו מציגה סימני ניקוד במסמך.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה שמשתמשת בסימני ניקוד מופעלת לצורך עריכת טקסט.

 • השתמש בצבע זה עבור סימני ניקוד בחר באפשרות זו כדי לציין צבע להצגת כל סימני הניקוד, ללא קשר לצבע של סימני הניקוד במסמך המקורי. ברשימה, בחר צבע.

השתמש בגופן טיוטה בתצוגות טיוטה וחלוקה לרמות     במחשבים עם משאבים מוגבלים במיוחד, בחר באפשרות זו כדי להאיץ את התצוגה של מסמכים על המסך.

 • שם     בחר את הגופן שיהיה בשימוש בטיוטות של המסמכים שלך. אפשרות זו זמינה רק בעת בחירה בתיבת הסימון השתמש בגופן טיוטה בתצוגות טיוטה וחלוקה לרמות.

 • גודל     בחר את הגודל של גופן הטיוטה בנקודות. אפשרות זו זמינה רק בעת בחירה בתיבת הסימון השתמש בגופן טיוטה בתצוגות טיוטה וחלוקה לרמות.

תצוגת מסמך     אפשרות זו מציינת את כיוון הטקסט עבור מסמכים חדשים.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • מימין לשמאל בחר באפשרות זו כדי להגדיר פריסה של מסמכים מימין לשמאל. לדוגמה, פיסקאות מתחילות בצד ימין של מסמך עם זרימת טקסט שמאלה.

 • משמאל לימין בחר באפשרות זו כדי להגדיר פריסה של מסמכים משמאל לימין. לדוגמה, פיסקאות מתחילות בצד שמאל של מסמך עם זרימת טקסט ימינה.

החלפת גופנים     לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח החלפת גופנים. השתמש באפשרות זו כדי לקבוע אם המסמך הפעיל ישתמש בגופנים שאינם זמינים במחשב שלך. אם המסמך משתמש בגופנים שאינם נמצאים במחשב שלך, תוכל להשתמש בתיבת הדו-שיח כדי לציין גופן חלופי.

לראש הדף

תצוגה

הצג מספר זה של מסמכים אחרונים     הזן את מספר הפריטים, בין 1 ל- 50, שיוצגו ברשימה מסמכים אחרונים.

הערה: רק לתשעת הקבצים הראשונים ברשימה יוקצה מקש קיצור. באפשרותך לפתוח מסמכים אלה על-ידי הקשה על 1 עד 9 לאחר הקשה על ALT+F.

הצג מידות ביחידות של     בחר ביחידת המידה שבה ברצונך להשתמש בסרגל האופקי ועבור מידות שאתה מקליד בתיבות דו-שיח.

רוחב חלונית אזור הסגנון בתצוגות טיוטה וחלוקה לרמות     הקלד בתיבה ערך עשרוני חיובי, כגון 0.5, כדי לפתוח את אזור הסגנון, שמציג את שמות הסגנונות שהוחלו על הטקסט. כדי לסגור את אזור הסגנון, הזן 0.

הצג מידות ברוחב תווים     בחר באפשרות זו כדי להשתמש ברוחב תווים כבסיס ליישור טקסט, כמו בסרגל האנכי ובסרגל האופקי.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסייתית מופעלת לצורך עריכת טקסט.

הצג פיקסלים עבור תכונות HTML     בחר באפשרות זו כדי להשתמש בפיקסלים כיחידת המידה המוגדרת כברירת מחדל בתיבות דו-שיח הקשורות לתכונות HTML.

הצג את כל החלונות בשורת המשימות     בחר באפשרות זו כדי להציג סמל בשורת המשימות של Microsoft Windows עבור כל אחד מהחלונות הפתוחים בתוכנית Microsoft Office. לאחר הניקוי של תיבת סימון זו יוצג סמל יחיד לכל תוכנית פתוחה בשורת המשימות.

הצג קיצורי מקשים בתיאורי מסך     בחר באפשרות זו כדי להציג קיצורי מקשים בתיאורי מסך.

הצג פס גלילה אופקי     בחר באפשרות זו כדי להציג את פס הגלילה האופקי בחלק התחתון של חלון המסמך.

הצג פס גלילה אנכי     בחר באפשרות זו כדי להציג את פס הגלילה האנכי בחלק הצדדי של חלון המסמך.

 • פס גלילה שמאלי בחר באפשרות זו כדי להציג את פס הגלילה האנכי בצד השמאלי של חלון המסמך. השתמש באפשרות זו בעת עבודה עם מסמכים שכוללים בעיקר טקסט מימין לשמאל.

  אפשרות זו זמינה רק אם שפה הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

הצג סרגל אנכי בתצוגת פריסת הדפסה     בחר באפשרות זו כדי להציג את הסרגל האנכי בצד של חלון המסמך. הקפד לבחור גם בתיבת הסימון סרגל בקבוצה הצג/הסתר של הכרטיסיה תצוגה ברצועת הכלים, רכיב של ה- ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent.

 • הצג סרגל ימני בתצוגת פריסת הדפסה בחר באפשרות זו כדי להציג את הסרגל האנכי בצד הימני של חלון המסמך.

  אפשרות זו זמינה רק אם שפה הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

מטב מיקום תווים עבור פריסה במקום עבור יכולת קריאה     בחר באפשרות זו כדי להציג מיקום תווים מדויק, כפי שיופיע במסמך המודפס ביחס לבלוקי טקסט. כאשר אפשרות זו מופעלת, המרווח בין התווים עשוי להיות מעוות. כדי להבטיח יכולת קריאה מיטבית מההמסך, בטל אפשרות זו.

הגדר האצה של גרפיקת חומרה כלא זמינה    בחר באפשרות זו כדי להפסיק להשתמש בכרטיס הגרפיקה של המחשב לעיבוד צורות תלת-ממדיות, אפקטים של צורות ואפקטים של טקסט.

לראש הדף

הדפסה

השתמש באיכות טיוטה     בחר באפשרות זו כדי להדפיס את המסמך עם עיצוב מינימלי, כדי להאיץ את תהליך ההדפסה. מדפסות רבות אינן תומכות בפונקציה זו.

הדפסה ברקע     בחר באפשרות זו כדי להדפיס מסמכים ברקע, כך שתוכל להמשיך בזמן שמתבצעת הדפסה. אפשרות זו דורשת יותר זיכרון זמין כדי לאפשר לך לעבוד ולהדפיס בו-זמנית. אם עבודה עם המסמך תוך כדי הדפסה הופכת לאיטית ברמה לא קבילה, בטל אפשרות זו.

הדפסת עמודים בסדר הפוך     בחר באפשרות זו כדי להדפיס עמודים בסדר הפוך, החל מהעמוד האחרון במסמך שלך. אל תשתמש באפשרות זו בעת הדפסת המעטפות.

הדפס תגי XML     בחר באפשרות זו כדי להדפיס את תגי ה-XML עבור רכיבי ה-XML שהוחלו על מסמך XML. למסמך צריכה להיות מחוברת סכימה, ועליך להחיל את הרכיבים המסופקים על-ידי הסכימה המצורפת. התגים מופיעים במסמך המודפס.

הדפס קודי שדה במקום הערכים שלהם     בחר באפשרות זו כדי להדפיס את קודי השדה במקום את תוצאות השדה - לדוגמה, { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } במקום 4 בפברואר, 2008.

אפשר עדכון לפני הדפסה של שדות המכילים שינויים מסומנים    בחר באפשרות זו כדי להבטיח כי בעת הדפסת קודי שדה שנוספו בזמן שמעקב אחר שינויים מופעל יודפס הטקסט שלאחר ביצוע השינויים.

הדפס בחזית הגיליון עבור הדפסה דו-צדדית     בחר באפשרות זו כדי להדפיס את החזית של כל גיליון בעת הדפסה במדפסת ללא יכולת להדפסה דו-צדדית. העמודים יודפסו בסדר הפוך, כך שכאשר תהפוך את הערימה כדי להדפיס בגב הגיליון, העמודים יודפסו בסדר הנכון.

הדפס בגב הגיליון עבור הדפסה דו-צדדית     בחר באפשרות זו כדי להדפיס את הגב של כל גיליון בעת הדפסה במדפסת ללא יכולת להדפסה דו-צדדית. הדפים יודפסו בסדר עולה כך שהם יתאימו לערימת דפים שהודפסו בחזית הגיליון בסדר הפוך.

שנה את קנה המידה של התוכן עבור גדלי נייר A4 או ‎8.5 x 11"     בחר באפשרות זו כדי לכוונן באופן אוטומטי שמסמכים שעוצבו לנייר בגודל 8.5 על 11 אינץ' יותאמו לנייר בגודל A4 ושמסמכים שעוצבו לנייר בגודל A4 יותאמו לנייר בגודל 8.5 על 11 אינץ'. אפשרות זו תהיה בתוקף רק אם נייר בגודל A4 או 8.5 על 11 אינץ' במדפסת אינו תואם לגודל הנייר המוגדר בכרטיסיה פריסת עמוד של Word. אפשרות זו משפיעה על הדפסות בלבד; היא אינה משפיעה על העיצוב.

מגש ברירת המחדל     אפשרות זו מציגה את מגש המדפסת המשמש כברירת מחדל. כדי לפעול בהתאם להגדרות במדפסת שלך, בחר השתמש בהגדרות המדפסת. כדי לבחור מגש מסוים, בחר אותו ברשימה. האפשרויות ברשימה תלויות בתצורת המדפסת.

לראש הדף

בעת הדפסת מסמך זה

בעת הדפסת מסמך זה     בחר את המסמך שעליו חלות הגדרות הדפסה אלה. ברשימה, בחר את שם המסמך הפתוח, או בחר כל המסמכים החדשים כדי להחיל את ההגדרה על כל המסמכים שתיצור.

הדפס Postscript על-גבי טקסט     בחר באפשרות זו כדי להדפיס קוד PostScript על מסמך שמכיל שדות PRINT.

הדפס את הנתונים מטופס בלבד     בחר באפשרות זו כדי להדפיס את הנתונים שהוזנו בטופס מקוון מבלי להדפיס את הטופס.

לראש הדף

שמור

בקש אישור לפני שמירת התבנית Normal     בחר באפשרות זו כדי שבעת סגירת Word תוצג הודעה השואלת אם ברצונך לשמור כל השינויים שבוצעו בתבנית ברירת המחדל. מאחר שהשינויים בתבנית ברירת המחדל ישפיעו על כל מסמך חדש שתיצור, ייתכן שתרצה לקבל התראה כאשר התבנית תשתנה. בעת ניקוי תיבת סימון זו, השינויים יישמרו באופן אוטומטי, מבלי לבקש ממך אישור.

צור תמיד עותק גיבוי     בחר באפשרות זו כדי ליצור עותק גיבוי של מסמך בכל פעם שתשמור את המסמך. כל עותק גיבוי מחליף את עותק הגיבוי הקודם. Word מוסיף את צירוף המילים "גיבוי של" לשם הקובץ ומחיל את סיומת הקובץ ‎.wbk על כל עותקי הגיבוי. עותקי הגיבוי נשמרים באותה תיקיה שבה שמור המסמך המקורי.

העתק קבצים המאוחסנים באופן מרוחק אל המחשב שלך ועדכן את הקובץ המרוחק בעת השמירה     בחר באפשרות זו כדי לאחסן באופן זמני עותק מקומי של קובץ שאתה מאחסן ברשת או בכונן נשלף. בעת שמירת העותק המקומי, Word שומר את השינויים בעותק המקורי. אם הקובץ המקורי אינו זמין, Word יציג בקשה לשמור את הקובץ במיקום אחר כדי למנוע אובדן נתונים.

אפשר שמירה ברקע     בחר באפשרות זו כדי לשמור את המסמך שלך בזמן שאתה עובד. מד התקדמות מופיע בשורת המצב כאשר Word מבצע שמירה ברקע.

לראש הדף

שמר אמינות בעת שיתוף מסמך זה

שמר אמינות בעת שיתוף מסמך זה     בחר את המסמך שעליו חלות הגדרות אלה. ברשימה, בחר את שם המסמך הפתוח, או בחר כל המסמכים החדשים כדי להחיל את ההגדרה על כל המסמכים שתיצור.

שמור נתוני טופס כקובץ טקסט מופרד     בחר באפשרות זו כדי לשמור את הנתונים שהוזנו בטופס מקוון כקובץ טקסט יחיד, מופרד באמצעות טאבים בתבנית טקסט רגיל. לאחר מכן תוכל לייבא את התוכן של קובץ זה לתוך מסד נתונים.

הטבע נתוני שפה     בחר באפשרות זו כדי לשמור את נתוני שפה, כגון דיבור וטקסט בכתב יד.

לראש הדף

כללי

ספק משוב עם צליל     בחר באפשרות זו כדי להוסיף צלילים לפעולות מסוימות או לאירועים ב- Word ובתוכניות אחרות ב- Microsoft Office System 2007. לדוגמה, Word יכול להשמיע צליל כאשר הוא משלים תהליך. כדי לשנות את הצליל המשויך לאירוע, פתח את התיקיה עבור צלילים והתקני שמע בלוח הבקרה. כדי להשמיע את רוב הצלילים, המחשב צריך להיות מצויד בכרטיס קול.

ספק משוב עם הנפשה     בחר באפשרות זו כדי להנפיש את תנועת המצביע ב- Word ובתוכניות אחרות של Office. אפשרות זו מספקת גם סמנים מונפשים עבור פעולות כמו הדפסה, שמירה, עיצוב אוטומטי וחיפוש והחלפה.

אשר המרת תבנית קובץ בעת הפתיחה     בחר באפשרות זו כדי לבחור את ממיר הקבצים שבו Word משתמש כדי לפתוח קבצים שנוצרו בתוכנית אחרת. נקה תיבת סימון זו אם ברצונך ש- Word יבחר ממיר באופן אוטומטי.

עדכן קישורים אוטומטיים בעת הפתיחה     בחר באפשרות זו כדי לעדכן באופן אוטומטי את התוכן המקושר לקבצים אחרים בכל פעם שאתה פותח מסמך.

אפשר פתיחת מסמך בתצוגת טיוטה     בחר באפשרות זו כדי שתוכל לפתוח מסמך בתצוגת טיוטה.

הערה: כדי להגדיר שמסמך ייפתח בתצוגת טיוטה כברירת מחדל עליך להפעיל אפשרות זו, ולאחר מכן, בכרטיסיה תצוגה בקבוצה תצוגות מסמך, לחץ על טיוטה. בצע שינוי כלשהו במסמך ולאחר מכן שמור את המסמך.

אפשר חלוקה מחדש לעמודים ברקע     בחר באפשרות זו כדי לחלק מסמכים מחדש לעמודים באופן אוטומטי בזמן העבודה. אפשרות זו זמינה בתצוגת טיוטה ובתצוגת חלוקה לרמות בלבד. ניקוי תיבת סימון זו מונע את העדכון של מספרי עמודים (כאשר הם מוצגים בשורת המצב) עד למעבר לתצוגת פריסת הדפסה.

הצג שגיאות בממשק משתמש של תוספת     בחר באפשרות זו כדי להציג הודעות שגיאה מתוכניות שמתאימות אישית את ממשק המשתמש. אפשרות זו שימושית במיוחד עבור מחברים של פתרונות תוכנה, מכיוון שהיא מספקת מידע לאיתור באגים של התאמות אישיות של ממשק המשתמש.

הצג תוכן Office.com שנשלח על-ידי לקוח    בחר באפשרות זו כדי לראות תבניות ותמונות שנוצרו על-ידי לקוחות בנוסף לתוכן המסופק על-ידי Microsoft Office.

כתובת משלוח     הקלד את הכתובת שבה ברצונך ש- Word ישתמש כתובת השולח המוגדרת כברירת מחדל עבור מעטפות ומכתבים.

מיקומי קבצים     לחץ כאן כדי לראות את מיקום האחסון המוגדר כברירת מחדל עבור מסמכים, תבניות ופריטים אחרים שאתה יוצר והשתמש בהם ב- Word. בתיבת הדו-שיח מיקומי קבצים, לחץ על הפריט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שינוי כדי להגדיר מיקום ברירת מחדל חדש.

מיקומי ברירת המחדל עבור תיקיית התבניות ותיקיית האתחול נחשבים למיקומים מהימנים. אם תשנה את המיקום, ודא שהתיקיה החדשה היא מיקום מאובטח.

אפשרויות אינטרנט     לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי להגדיר אפשרויות לשימוש ב- Word ליצירת דפי אינטרנט.

לראש הדף

תאימות

מסמכי Word 6.0/95 אנגלי     אפשרות זו מציינת את ההעדפות שלך להמרת טקסט. גירסאות מוקדמות יותר של Word היו לעתים בשימוש עם תוכניות של ספקים חיצוניים המיועדות לתמיכה בסינית או בקוריאנית בגירסאות של Microsoft Windows בשפה אנגלית. אם השימוש בתוספות אלה גורם לתצוגת טקסט שגויה במסמך שאתה מנסה לפתוח, באפשרותך להשתמש באפשרויות אלה כדי להמיר את המסמך כך שהטקסט יוצג כראוי. לאחר שהקובץ נפתח בהצלחה, הקפד לאפס אפשרות זו לערך פתח בצורה רגילה; אחרת, קבצים שמאוחסנים כראוי עלולים להיפתח באופן שגוי.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסייתית מופעלת לצורך עריכת טקסט.

 • כלול טקסט אסיאתי בחר באפשרות זו אם אתה יודע שהמסמך מכיל טקסט מזרח אסיאתי, כך שהטקסט יוצג כראוי.

 • פתח בצורה רגילה בחר באפשרות זו לאחר שהקובץ נפתח כדי להציג את הטקסט כראוי.

 • זהה באופן אוטומטי טקסט אסיאתי בחר באפשרות זו אם אינך בטוח אם המסמך מכיל טקסט מזרח אסיאתי. Word מנסה לזהות טקסט מזרח אסיאתי ולהציג אותו כראוי.

לראש הדף

אפשרויות תאימות עבור

אפשרויות תאימות עבור     בחר את המסמך שעליו חלות הגדרות אלה. ברשימה, בחר את שם המסמך הפתוח, או בחר כל המסמכים החדשים כדי להחיל את ההגדרה על כל המסמכים שתיצור.

פרוס מסמך זה כאילו נוצר בתוך     בחר בתוכנית עיבוד התמלילים שבה ברצונך להשתמש לפתיחת המסמך. הגדרות ברשימה אפשרויות פריסה ישתנו בהתאם לתוכנית עיבוד התמלילים שתבחר. כדי לציין תצורת הגדרות משלך, בחר מותאם אישית.

אפשרויות פריסה     פירוט האפשרויות לפריסת המסמך. בחר בתיבות הסימון עבור האפשרויות הרצויות.

לראש הדף

כדי לבחור את האפשרויות המתקדמות של Word, לחץ על לחצן Microsoft Office לחצן Microsoft Office > אפשרויות Word, ובחלונית הימנית בחר מתקדם.

במאמר זה

אפשרויות עריכה

הקלדה מחליפה טקסט נבחר בחר     באפשרות זו כדי למחוק את הטקסט הנבחר כאשר אתה מתחיל להקליד. אם תנקה תיבת סימון זו, Microsoft Office Word יוסיף טקסט חדש לפני הטקסט הנבחר ולא ימחק את הטקסט הנבחר.

בעת בחירה, בחר אוטומטית את המילה כולה     בחר באפשרות זו כדי לבחור מילים שלמות בעת בחירת חלק ממילה אחת ולאחר מכן חלק מהמילה הבאה. הפעלת אפשרות זו גורמת גם ל- Word לבחור מילה ואת הרווח שלאחריה בעת לחיצה כפולה על מילה.

אפשר גרירה ושחרור של טקסט     בחר באפשרות זו כדי שתוכל להעביר או להעתיק טקסט נבחר על-ידי גרירתו. כדי להעביר טקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש. כדי להעתיק טקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ תוך גרירת הבחירה למיקום החדש שלה.

השתמש ב- CTRL + לחיצה להפעלת היפר-קישור     בחר באפשרות זו כדי לאפשר עריכה נוחה יותר של הטקסט בהיפר-קישורים. כאשר אפשרות זו מופעלת, עליך להקיש CTRL תוך לחיצה על הקישור כדי להפעיל את הקישור. כאשר אפשרות זו מבוטלת, לחיצה על הקישור גורמת ל- Word לעבור אל יעד הקישור, באופן שמקשה על עריכת טקסט הקישור.

צור אוטומטית בד ציור בעת הוספת צורות אוטומטיות     בחר באפשרות זו כדי למקם בד ציור סביב אובייקטי ציור או ציורים וכתיבה בדיו בעת הוספתם למסמך שלך. בד ציור עוזר לך לארגן אובייקטי ציור ותמונות ולהעביר אותם כיחידה אחת.

השתמש בבחירה חכמה של פיסקה     בחר באפשרות זו כדי לבחור את סימון הפיסקה בעת בחירת פיסקה שלמה. אם תכלול את סימון הפיסקה בעת גזירה והדבקה של פיסקה, לא תשאיר פיסקה ריקה והעיצוב שלך יישאר באופן אוטומטי עם הפיסקה.

השתמש בסימון חכם     בחר באפשרות זו כדי לציין שהסמן זז בעת גלילה מעלה או מטה. בעת הקשה על מקש חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה לאחר הגלילה, הסמן מגיב בעמוד הנוכחי המוצג, ולא במיקום הקודם שלו.

השתמש במקש Insert כדי לשלוט במצב הקלדה על טקסט קיים    בחר באפשרות זו כדי להפעיל או לבטל מצב הקלדה על טקסט קיים על-ידי הקשה על INSERT.

 • השתמש במצב הקלדה על טקסט קיים     בחר באפשרות זו כדי להחליף טקסט קיים בעת ההקלדה, תו אחד בכל פעם. אם האפשרות השתמש במקש Insert כדי לשלוט במצב הקלדה על טקסט קיים נבחרה, באפשרותך להפעיל או לבטל אפשרות זו על-ידי הקשה על INSERT.

הוסף גרשיים כפולים למספור אלף-בית עברי     בחר באפשרות זו כדי להוסיף מירכאות כפולות (") למספור.

אפשרות זו זמינה רק אם השפה עברית הוגדרה כזמינה לעריכת טקסט.

הצג הודעה לפני עדכון סגנון     בחר באפשרות זו כדי שתוצג בפניך הודעה כאשר אתה משנה באופן ישיר טקסט שעליו הוחל סגנון ולאחר מכן מחיל שוב את הסגנון על הטקסט ששונה. כאשר ההודעה מוצגת, באפשרותך לעדכן את הסגנון בהתבסס על השינויים שבוצעו לאחרונה או להחיל מחדש את העיצוב של הסגנון.

השתמש בסגנון רגיל עבור רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות     בחר באפשרות זו כדי לבסס סגנונות רשימה על סגנון הפיסקה הרגיל במקום על הסגנון 'רשימת פיסקאות'.

עקוב אחר עיצוב     בחר באפשרות זו כדי לעקוב אחר העיצוב שלך במהלך ההקלדה. פעולה זו עוזרת לך להחיל בקלות את אותו עיצוב במיקום אחר. אפשרות זו חייבת להיות מופעלת כדי שתוכל להשתמש בפקודה בחר טקסט עם עיצוב דומה בתפריט הקיצור המופיע בעת לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט הנבחר. כדי להציג רשימה של העיצוב שבו השתמשת, לחץ על הפקודה אפשרויות בחלונית סגנון ולאחר מכן בחר בתיבות הסימון עיצוב ברמת הפיסקה, עיצוב גופן ועיצוב תבליטים ומספור.

 • סמן חוסר עקביות בעיצוב     בחר באפשרות זו כדי לסמן עיצוב בקו תחתון כחול מסולסל כאשר הוא דומה, אך לא זהה, לעיצוב אחר בהודעות הדואר האלקטרוני. כדי להשתמש באפשרות זו, עליך לבחור גם בתיבת הסימון עקוב אחר עיצוב.

אפשר שימוש בתכונת לחץ והקלד     בחר באפשרות זו כדי להוסיף טקסט, גרפיקה, טבלאות או פריטים אחרים באזור ריק של מסמך על-ידי לחיצה כפולה באזור הריק. התכונה 'לחץ והקלד' מוסיפה באופן אוטומטי פיסקאות ומחילה את היישור הנדרש למיקום הפריט במקום שבו לחצת פעמיים. תכונה זו זמינה רק בתצוגת פריסת הדפסה ובתצוגת פריסת אינטרנט.

 • סגנון ברירת מחדל של פיסקה בחר בסגנון שחל על הטקסט בעת שימוש בתכונה 'לחץ והקלד'.

תנועת הסמן     אפשרות זו מציינת את הכיוון שבו שהסמן זז בעת הקשה על מקשי החצים בלוח המקשים.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • לוגי בחר באפשרות זו כדי להזיז את הסמן בהתאם לכיוון הטקסט שבו הוא נמצא. לדוגמה, בעת שימוש במקשי החצים כדי לעבור בין טקסט בערבית לטקסט באנגלית באותו משפט, הסמן נע מימין לשמאל בתוך הטקסט בערבית ולאחר מכן מתחיל בתו השמאלי ביותר במילה באנגלית וממשיך להתקדם משמאל לימין.

 • חזותי בחר באפשרות זו כדי להזיז את הסמן לתו הבא הסמוך מבחינת חזותית. לדוגמה, בעת שימוש במקשי החצים כדי לנוע מימין לשמאל דרך הטקסט בערבית ולאחר מכן דרך הטקסט באנגלית באותו משפט, מקש החץ ינוע מימין לשמאל, ללא קשר לכיוון הטקסט.

בחירה חזותית של סמן     אפשרות זו מציינת את האופן שבו הטקסט נבחר בעת הרחבת הבחירה.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • בלוק בחר באפשרות זו כדי להגדיר גלישת טקסט משורה לשורה בעת בחירת טקסט בכיוון מטה, כשהרוחב של כל השורות הנבחרות זהה.

 • רציף בחר באפשרות זו כדי שגלישת טקסט תתבצע משורה לשורה תוך כדי בחירת הטקסט בכיוון מטה ורוחב השורה האחרונה של הבלוק משתנה.

השתמש בבדיקת רצף     בחר באפשרות זו כדי לאמת אם תו חדש שהוקלד מתרחש ברצף הנכון כדי לשמש כסימון גוון, סימן ניקוד או תנועה שיש למקם מעל, מתחת, לפני או אחרי העיצור המתאים.

אפשרות זו זמינה רק אם השפה עברית ושפות אחרות מופעלות לצורך עריכת טקסט.

 • הקלד והחלף בחר באפשרות זו כדי להחליף את התו שהוקלד קודם לכן בתו החדש שהוקלד אם שני התווים אינם יכולים להתקיים יחדיו באותו אשכול טקסט.

גופנים אסיאתיים חלים גם על טקסט לטיני     בחר באפשרות זו כדי לשנות תווים לטיניים לגופן האסיאתי שנבחר בעת החלת הגופן האסיאתי על הטקסט שנבחר. נקה תיבת סימון זו אם ברצונך שתווים לטיניים יישארו בגופן לטיני בעת החלת הגופן האסיאתי על שאר המסמך.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסייתית מופעלת לצורך עריכת טקסט.

החלף לוח מקשים באופן אוטומטי כדי להתאים לשפת הטקסט המקיף     בחר באפשרות זו כדי לשנות את שפת לוח המקשים ואת הגופן בהתבסס על שפת הטקסט שבו ממוקם הסמן. אם תנקה אפשרות זו, רק הגופן ישתנה.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

השתמש במצב IME מדור קודם כדי להפעיל מצב הקלדה על טקסט קיים     בחר באפשרות זו כדי לאפשר את התווים שאתה מקליד כדי להחליף תווים קיימים (הקלדה על טקסט קיים) בזמן השימוש בעורך שיטות הקלט (IME) במחשב שבו פועלת מערכת ההפעלה Microsoft Windows XP. אם Word מותקן במחשב שבו פועלת Windows Vista, אפשרות זו אינה מופיעה משום שמצב הקלדה על טקסט קיים נתמכת באופן אוטומטי.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

פקד IME פעיל    בחר באפשרות זו כדי להפעיל עורך שיטות קלט (IME). נקה תיבת סימון זו כדי להפסיק את פעולתו של IME.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

IME    Trueinline בחר באפשרות זו כדי להשתמש בממשק שפה טבעית במחשבים שבהם מופעל IME.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

הגדרות IME    לחץ כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפיינים עבור שם IME. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי להגדיר או לשנות את הטקסט, לוח המקשים, המרת תווים ואפשרויות אחרות עבור ה- IME הפעיל.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

לראש הדף

גזירה, העתקה והדבקה

הדבקה בתוך אותו דואר אלקטרוני     אפשרות זו מציגה את פעולת ברירת מחדל שתתבצע בעת הדבקת תוכן בתוך אותו מסמך שממנו העתקת את התוכן. ברשימה הנפתחת, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב המקור (ברירת מחדל)     אפשרות זו שומרת על סגנונות התווים ועל העיצוב הישיר שהוחלו על הטקסט המועתק. עיצוב ישיר כולל מאפיינים כגון גודל גופן, הטיה או עיצוב אחר שאינו כלול בסגנון הפיסקה.

 • התאם עיצוב יעד     אפשרות זו מבטלת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת עיצוב שנחשב לדגש, כגון הדגשה והטיה, כאשר הוא חל על חלק מהבחירה בלבד. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק. כמו כן, הטקסט מקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

הדבקה בין הודעות דואר אלקטרוני     אפשרות זו מציגה את פעולת ברירת המחדל שתתבצע בעת הדבקת תוכן שהועתק ממסמך אחר ב- Word. ברשימה הנפתחת, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב המקור (ברירת מחדל)     אפשרות זו שומרת על העיצוב שהוחל על הטקסט המועתק. כל הגדרת סגנון המשויכת לטקסט המועתק מועתקת אל מסמך היעד.

 • התאם עיצוב יעד     אפשרות זו מבטלת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת עיצוב שנחשב לדגש, כגון הדגשה והטיה, כאשר הוא חל על חלק מהבחירה בלבד. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק. כמו כן, הטקסט מקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

הדבקה בין מסמכים כשהגדרות סגנון מתנגשות     אפשרות זו מציגה את פעולת ברירת המחדל שתתבצע בעת הדבקת תוכן שהועתק ממסמך אחר ב- Word, כאשר הסגנון שהוקצה לטקסט המועתק מוגדר באופן שונה במסמך שבו מודבק הטקסט. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב המקור     אפשרות זו שומרת על מראה הטקסט המועתק על-ידי הקצאת הסגנון הרגיל לטקסט המודבק והחלת עיצוב ישיר. עיצוב ישיר כולל מאפיינים כגון גודל גופן, הטיה או עיצוב אחר שנועדו לחקות את הגדרת הסגנון של הטקסט המועתק.

 • השתמש בסגנונות יעד (ברירת מחדל)     אפשרות זו שומרת על שם הסגנון המשויך לטקסט המועתק, אך משתמשת בהגדרת הסגנון של המסמך שבו הטקסט מודבק. לדוגמה, אתה מעתיק טקסט כותרת 1 ממסמך אחד לשני. במסמך אחד, הסגנון 'כותרת 1' מוגדר כ- Arial מודגש בגודל 14 נקודות, ובמסמך שבו אתה מדביק את הטקסט, הסגנון 'כותרת 1' מוגדר כ- Cambria מודגש בגודל 16 נקודות. בעת שימוש באפשרות השתמש בסגנונות יעד, הטקסט המודבק משתמש בסגנון 'כותרת 1' Cambria מודגש בגודל 16 נקודות.

 • התאם עיצוב יעד     אפשרות זו מוחקת את הגדרת הסגנון ואת רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת על העיצוב שנחשב להדגשה, כגון טקסט מודגש ונטוי, כאשר הוא מוחל רק על חלק מהבחירה. הטקסט מקבל גם את הגדרת הסגנון בסמך שבו הטקסט מודבק.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

הדבקה מתוכניות אחרות     אפשרות זו מציגה את פעולת ברירת מחדל שתתבצע בעת הדבקת תוכן שהועתק מתוכנית אחרת. ברשימה הנפתחת, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב המקור (ברירת מחדל)     אפשרות זו שומרת על העיצוב של הטקסט המועתק.

 • התאם עיצוב יעד     אפשרות זו מבטלת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת עיצוב שנחשב לדגש, כגון הדגשה והטיה, כאשר הוא חל על חלק מהבחירה בלבד. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק. כמו כן, הטקסט מקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

הוסף/הדבק תמונה כ     אפשרות זו מציגה את האופן שבו Word מוסיף תמונות ביחס לטקסט ההודעה. באפשרותך להוסיף תמונות בשורה עם הטקסט, לאפשר הזזה של התמונות עם הטקסט או להגדיר גלישת טקסט מסביב, לפני או מאחורי התמונה. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • בשורה עם טקסט     אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה בפיסקה כאילו הייתה טקסט. באפשרות זו נעשה שימוש כברירת מחדל. הגרפיקה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט. באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותה מחדש באותו אופן שבו אתה גורר טקסט.

 • ריבוע     אפשרות זו מאפשרת גלישת טקסט סביב כל צדדיו של ריבוע מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

 • צמוד     אפשרות זו מאפשרת גלישת טקסט סביב הגרפיקה בצורה לא סדירה מסביב לתמונה בפועל. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

 • מאחורי הטקסט     אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה כך שהגרפיקה צפה בשכבה משל עצמה מאחורי הטקסט. אין גבול מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

 • לפני הטקסט     אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה כך שהגרפיקה צפה בשכבה משל עצמה לפני הטקסט. אין גבול מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

 • דרך     אפשרות זו מאפשרת גלישת טקסט סביב הגרפיקה, כולל מילוי הרווח שאותו יוצרת צורה קעורה, כגון חצי סהר. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

 • מעל ומתחת     אפשרות זו מונעת גלישת טקסט בצדי הגרפיקה. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

שמור על תבליטים ומספרים בעת הדבקת טקסט עם האפשרות שמר טקסט בלבד     בחר באפשרות זו כדי להמיר מספור ותבליטים לסימני טקסט.

השתמש במקש Insert לשם הדבקה     בחר באפשרות זו כדי להשתמש במקש INSERT להוספת תוכן הלוח של Office למסמך.

הצג לחצני אפשרויות הדבקה     בחר באפשרות זו כדי להציג את לחצן אפשרויות הדבקה בעת הדבקת תוכן. באפשרותך להשתמש בלחצן אפשרויות הדבקה כדי לעקוף או לשנות את ההגדרות שאתה קובע במקטע זה של תיבת הדו-שיח אפשרויות Word.

השתמש בגזירה והדבקה חכמות     בחר באפשרות זו כדי להתאים באופן אוטומטי את העיצוב בעת הדבקת טקסט. לאחר שתבחר בתיבת סימון זו, תוכל ללחוץ על הגדרות כדי להגדיר אפשרויות נוספות להדבקה.

 • הגדרות     לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הגדרות. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לציין את פעולת ברירת המחדל שתתבצע בעת מיזוג, גזירה והדבקה של טקסט. באפשרותך לעקוף את אופן הפעולה המהווה ברירת מחדל באמצעות לחצן אפשרויות הדבקה, המופיע בעת הדבקת תוכן מהלוח בתוך המסמך. לחצן זה זמין רק כאשר האפשרות השתמש בגזירה והדבקה חכמות מופעלת.

  • השתמש באפשרויות ברירת מחדל עבור     לחץ על פריט ברשימה כדי לבחור מראש תצורה של אפשרויות בתיבת הדו-שיח. כדי לבחור תצורת אפשרויות משלך, לחץ על מותאם אישית ברשימה זו.

  • שנה ריווח משפטים ומילים אוטומטית     בחר באפשרות זו כדי להסיר רווחים מיותרים בעת מחיקת טקסט, או כדי להוסיף רווחים דרושים בעת הדבקת טקסט מהלוח.

  • שנה ריווח פיסקאות בעת הדבקה     בחר באפשרות זו כדי להימנע מיצירת פיסקאות ריקות וכדי להימנע מריווח פיסקאות שאינו עקבי.

  • שנה עיצוב טבלה ויישור בעת הדבקה     בחר באפשרות זו כדי לשלוט בעיצוב וביישור של טבלאות. כאשר אפשרות זו מופעלת, תאים יחידים מודבקים כטקסט, חלקים בטבלה מודבקים כשורות בטבלה קיימת (ולא כטבלה מקוננת), ובעת הוספת טבלה לטבלה קיימת, הטבלה המודבקת מותאמת לטבלה הקיימת.

  • התנהגות חכמה של סגנונות     לבחירה באפשרות זו אין השפעה. כדי לכוונן את התנהגות הסגנונות בעת הדבקת תוכן, השתמש באפשרויות הדבקה במקטע גזירה, העתקה והדבקה של האפשרויות מתקדם.

  • מזג עיצוב בעת הדבקה מתוך Microsoft Office PowerPoint     בחר באפשרות זו כדי לשלוט בתוצאות בעת הדבקת תוכן ממצגת PowerPoint. כאשר אפשרות זו מופעלת, העיצוב של הטקסט המקיף או הטבלה חל על הטקסט המודבק, התבליטים, המספרים או סגנון הרשימה שהיו בשימוש לאחרונה מוחלים על הרשימה המודבקת, והמראה של פריטים כגון טבלאות, היפר-קישורים, תמונות, אובייקטי OLE וצורות נשמר מהמקור ב- PowerPoint.

  • התאם עיצוב בעת הדבקה מתוך Microsoft Office Excel    בחר באפשרות זו כדי לשלוט בתוצאות בעת הדבקת נתונים מ- Excel. כאשר אפשרות זו מופעלת, נתונים מודבקים ממוקמים בטבלה, ותרשימים מודבקים כתמונות ולא כאובייקטי OLE.

  • מזג רשימות מודבקות עם רשימות מקיפות     בחר באפשרות זו כדי לעצב פריטי רשימה כך שיתאימו לרשימה המקיפה בעת הדבקת הפריטים ברשימה.

לראש הדף

הצגת תוכן מסמך

הצג צבעי רקע ותמונות בתצוגת פריסת הדפסה     בחר באפשרות זו כדי להציג צבעי רקע ותמונות.

הצג טקסט עם גלישה בתוך חלון     בחר באפשרות זו כדי להגדיר גלישת טקסט לחלון מסמך, כך שיהיה קל יותר לקרוא אותו על-גבי המסך.

הצג מצייני מיקום תמונה     בחר באפשרות זו כדי להציג תיבה ריקה במקום כל תמונה במסמכים שלך. אפשרות זו מאיצה את תהליך הגלילה בהודעה המכילה מספר רב של תמונות.

הצג ציורים ותיבות טקסט על המסך     בחר באפשרות זו כדי להציג אובייקטים הנוצרים באמצעות כלי הציור של Word בתצוגת פריסת הדפסה או בתצוגת פריסת אינטרנט. נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר ציורים ובכך להאיץ את ההצגה של מסמכים שמכילים ציורים רבים. הציורים יודפסו גם אם תנקה תיבת סימון זו.

הצג הנפשת טקסט     בחר באפשרות זו כדי להציג הנפשות טקסט על-גבי המסך שלך. נקה את תיבת הסימון כדי לבדוק כיצד הטקסט ייראה בעת ההדפסה.

השתמש באפשרות זו בעת הצגת טקסט מונפש במסמכים שנוצרו בגירסה של Word הקודמת ל- Word 2007. הגירסה הנוכחית של Word אינה מספקת עוד את היכולת ליצור טקסט מונפש.

הצג תווי בקרה     בחר באפשרות זו כדי להציג תווי בקרה מימין לשמאל.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

הצג סימניות     בחר באפשרות זו כדי להציג סימניות על-גבי המסך. אם תקצה סימניה לפריט, הפריט המסומן בסימניה יופיע בסוגריים מרובעים ([...]). אם תקצה סימניה למיקום, הסימניה תופיע כמצביע I. הסוגריים המרובעים ומצביע I אינם מופיעים במסמכים המודפסים.

הצג תגיות חכמות     בחר באפשרות זו כדי להציג קו תחתון מנוקד סגול מתחת לטקסט המזוהה כתגית חכמה.

הצג גבולות טקסט     בחר באפשרות זו כדי להציג קווים מנוקדים מסביב לשוליים, לעמודות ולפיסקאות של טקסט. הגבולות מוצגים למטרות פריסה, הם לא יופיעו במסמכים מודפסים.

הצג סימוני חיתוך     בחר באפשרות זו כדי להציג את פינות השוליים.

הצג קודי שדה במקום הערכים שלהם     בחר באפשרות זו כדי להציג קודי שדה במקום תוצאות שדה במסמכים שלך. לדוגמה, ייתכן שתראה את הכיתוב ‎{ TIME @\"MMMM, d, YYYY" }‎ במקום '4 בפברואר, 2008'. נקה תיבת סימון זו כדי להציג תוצאות שדה.

ללא קשר להגדרה זו, תוכל תמיד לעבור בין הצגת קודי שדה ותוצאות קודי שדה על-ידי הקשה על ALT+F9.

הצללת שדה     אפשרות זו מציגה אם שדות מוצללים ומתי. ברשימה, בחר תמיד או אם נבחר להצללת השדות. הצללה שדות מסייעת לזהות אותם בקלות. ההצללה מופיעה על המסך אך לא במסמך המודפס.

ספרות     אפשרות זו קובעת כיצד ספרות יופיעו במסמכים. בחר פריט מהרשימה.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה ערבית מופעלת לצורך עריכת טקסט.

 • ערבית בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בתבנית המוכרת לדוברי אנגלית ושפות אירופאיות אחרות.

 • הינדי בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בתבנית המוכרת לדוברי ערבית והינדי.

 • הקשר בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בהתאם לשפת הטקסט המקיף.

 • מערכת בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בהתאם להגדרות האזוריות בלוח הבקרה.

שמות חודשים     אפשרות זו קובעת כיצד שמות חודשים מערביים (לועזיים) מופיעים בטקסט בערבית. בחר פריט מהרשימה.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה ערבית מופעלת לצורך עריכת טקסט.

 • ערבית בחר באפשרות זו כדי להשתמש בשמות חודשים ערביים מקוריים.

 • תעתיק של אנגלית בחר באפשרות זו כדי לאיית שמות חודשים מערביים (לועזיים) בהיגוי אנגלי באמצעות טקסט ערבי.

 • תעתיק של צרפתית בחר באפשרות זו כדי לאיית שמות חודשים מערביים (לועזיים) בהיגוי צרפתי באמצעות טקסט ערבי.

סימני ניקוד     אפשרות זו מציגה סימני ניקוד במסמך.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה שמשתמשת בסימני ניקוד מופעלת לצורך עריכת טקסט.

 • השתמש בצבע זה עבור סימני ניקוד בחר באפשרות זו כדי לציין צבע להצגת כל סימני הניקוד, ללא קשר לצבע של סימני הניקוד במסמך המקורי. ברשימה, בחר צבע.

השתמש בגופן טיוטה בתצוגות טיוטה וחלוקה לרמות     במחשבים עם משאבים מוגבלים במיוחד, בחר באפשרות זו כדי להאיץ את התצוגה של מסמכים על המסך.

 • שם     בחר את הגופן שיהיה בשימוש בטיוטות של המסמכים שלך. אפשרות זו זמינה רק בעת בחירה בתיבת הסימון השתמש בגופן טיוטה בתצוגות טיוטה וחלוקה לרמות.

 • גודל     בחר את הגודל של גופן הטיוטה בנקודות. אפשרות זו זמינה רק בעת בחירה בתיבת הסימון השתמש בגופן טיוטה בתצוגות טיוטה וחלוקה לרמות.

תצוגת מסמך     אפשרות זו מציינת את כיוון הטקסט עבור מסמכים חדשים.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • מימין לשמאל בחר באפשרות זו כדי להגדיר פריסה של מסמכים מימין לשמאל. לדוגמה, פיסקאות מתחילות בצד ימין של מסמך עם זרימת טקסט שמאלה.

 • משמאל לימין בחר באפשרות זו כדי להגדיר פריסה של מסמכים משמאל לימין. לדוגמה, פיסקאות מתחילות בצד שמאל של מסמך עם זרימת טקסט ימינה.

החלפת גופנים     לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח החלפת גופנים. השתמש באפשרות זו כדי לקבוע אם המסמך הפעיל ישתמש בגופנים שאינם זמינים במחשב שלך. אם המסמך משתמש בגופנים שאינם נמצאים במחשב שלך, תוכל להשתמש בתיבת הדו-שיח כדי לציין גופן חלופי.

לראש הדף

תצוגה

הצג מספר זה של מסמכים אחרונים     הזן את מספר הפריטים, בין 1 ל- 50, שיוצגו ברשימה מסמכים אחרונים.

רק לתשעת הקבצים הראשונים ברשימה יוקצה מקש קיצור. באפשרותך לפתוח מסמכים אלה על-ידי הקשה על 1 עד 9 לאחר הקשה על ALT+F.

הצג מידות ביחידות של     בחר ביחידת המידה שבה ברצונך להשתמש בסרגל האופקי ועבור מידות שאתה מקליד בתיבות דו-שיח.

רוחב חלונית אזור הסגנון בתצוגות טיוטה וחלוקה לרמות     הקלד בתיבה ערך עשרוני חיובי, כגון 0.5, כדי לפתוח את אזור הסגנון, שמציג את שמות הסגנונות שהוחלו על הטקסט. כדי לסגור את אזור הסגנון, הזן 0.

הצג מידות ברוחב תווים     בחר באפשרות זו כדי להשתמש ברוחב תווים כבסיס ליישור טקסט, כמו בסרגל האנכי ובסרגל האופקי.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסייתית מופעלת לצורך עריכת טקסט.

הצג פיקסלים עבור תכונות HTML     בחר באפשרות זו כדי להשתמש בפיקסלים כיחידת המידה המוגדרת כברירת מחדל בתיבות דו-שיח הקשורות לתכונות HTML.

הצג את כל החלונות בשורת המשימות     בחר באפשרות זו כדי להציג סמל בשורת המשימות של Microsoft Windows עבור כל אחד מהחלונות הפתוחים בתוכנית Microsoft Office. לאחר הניקוי של תיבת סימון זו יוצג סמל יחיד לכל תוכנית פתוחה בשורת המשימות.

הצג קיצורי מקשים בתיאורי מסך     בחר באפשרות זו כדי להציג קיצורי מקשים בתיאורי מסך.

הצג פס גלילה אופקי     בחר באפשרות זו כדי להציג את פס הגלילה האופקי בחלק התחתון של חלון המסמך.

הצג פס גלילה אנכי     בחר באפשרות זו כדי להציג את פס הגלילה האנכי בחלק הצדדי של חלון המסמך.

 • פס גלילה שמאלי בחר באפשרות זו כדי להציג את פס הגלילה האנכי בצד השמאלי של חלון המסמך. השתמש באפשרות זו בעת עבודה עם מסמכים שכוללים בעיקר טקסט מימין לשמאל.

  אפשרות זו זמינה רק אם שפה הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

הצג סרגל אנכי בתצוגת פריסת הדפסה     בחר באפשרות זו כדי להציג את הסרגל האנכי בצד של חלון המסמך. הקפד לבחור גם בתיבת הסימון סרגל בקבוצה הצג/הסתר של הכרטיסיה תצוגה ברצועת הכלים, רכיב של ה- ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent.

 • הצג סרגל ימני בתצוגת פריסת הדפסה בחר באפשרות זו כדי להציג את הסרגל האנכי בצד הימני של חלון המסמך.

  אפשרות זו זמינה רק אם שפה הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

מטב מיקום תווים עבור פריסה במקום עבור יכולת קריאה     בחר באפשרות זו כדי להציג מיקום תווים מדויק, כפי שיופיע במסמך המודפס ביחס לבלוקי טקסט. כאשר אפשרות זו מופעלת, המרווח בין התווים עשוי להיות מעוות. כדי להבטיח יכולת קריאה מיטבית מההמסך, בטל אפשרות זו.

לראש הדף

הדפסה

השתמש באיכות טיוטה     בחר באפשרות זו כדי להדפיס את המסמך עם עיצוב מינימלי, כדי להאיץ את תהליך ההדפסה. מדפסות רבות אינן תומכות בפונקציה זו.

הדפסה ברקע     בחר באפשרות זו כדי להדפיס מסמכים ברקע, כך שתוכל להמשיך בזמן שמתבצעת הדפסה. אפשרות זו דורשת יותר זיכרון זמין כדי לאפשר לך לעבוד ולהדפיס בו-זמנית. אם עבודה עם המסמך תוך כדי הדפסה הופכת לאיטית ברמה לא קבילה, בטל אפשרות זו.

הדפסת עמודים בסדר הפוך     בחר באפשרות זו כדי להדפיס עמודים בסדר הפוך, החל מהעמוד האחרון במסמך שלך. אל תשתמש באפשרות זו בעת הדפסת המעטפות.

הדפס תגי XML     בחר באפשרות זו כדי להדפיס את תגי ה-XML עבור רכיבי ה-XML שהוחלו על מסמך XML. למסמך צריכה להיות מחוברת סכימה, ועליך להחיל את הרכיבים המסופקים על-ידי הסכימה המצורפת. התגים מופיעים במסמך המודפס.

הדפס קודי שדה במקום הערכים שלהם     בחר באפשרות זו כדי להדפיס את קודי השדה במקום את תוצאות השדה - לדוגמה, { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } במקום 4 בפברואר, 2008.

הדפס בחזית הגיליון עבור הדפסה דו-צדדית     בחר באפשרות זו כדי להדפיס את החזית של כל גיליון בעת הדפסה במדפסת ללא יכולת להדפסה דו-צדדית. העמודים יודפסו בסדר הפוך, כך שכאשר תהפוך את הערימה כדי להדפיס בגב הגיליון, העמודים יודפסו בסדר הנכון.

הדפס בגב הגיליון עבור הדפסה דו-צדדית     בחר באפשרות זו כדי להדפיס את הגב של כל גיליון בעת הדפסה במדפסת ללא יכולת להדפסה דו-צדדית. הדפים יודפסו בסדר עולה כך שהם יתאימו לערימת דפים שהודפסו בחזית הגיליון בסדר הפוך.

שנה את קנה המידה של התוכן עבור גדלי נייר A4 או ‎8.5 x 11"     בחר באפשרות זו כדי לכוונן באופן אוטומטי שמסמכים שעוצבו לנייר בגודל 8.5 על 11 אינץ' יותאמו לנייר בגודל A4 ושמסמכים שעוצבו לנייר בגודל A4 יותאמו לנייר בגודל 8.5 על 11 אינץ'. אפשרות זו תהיה בתוקף רק אם נייר בגודל A4 או 8.5 על 11 אינץ' במדפסת אינו תואם לגודל הנייר המוגדר בכרטיסיה פריסת עמוד של Word. אפשרות זו משפיעה על הדפסות בלבד; היא אינה משפיעה על העיצוב.

מגש ברירת המחדל     אפשרות זו מציגה את מגש המדפסת המשמש כברירת מחדל. כדי לפעול בהתאם להגדרות במדפסת שלך, בחר השתמש בהגדרות המדפסת. כדי לבחור מגש מסוים, בחר אותו ברשימה. האפשרויות ברשימה תלויות בתצורת המדפסת.

לראש הדף

בעת הדפסת מסמך זה

בעת הדפסת מסמך זה     בחר את המסמך שעליו חלות הגדרות הדפסה אלה. ברשימה, בחר את שם המסמך הפתוח, או בחר כל המסמכים החדשים כדי להחיל את ההגדרה על כל המסמכים שתיצור.

הדפס Postscript על-גבי טקסט     בחר באפשרות זו כדי להדפיס קוד PostScript על מסמך שמכיל שדות PRINT.

הדפס את הנתונים מטופס בלבד     בחר באפשרות זו כדי להדפיס את הנתונים שהוזנו בטופס מקוון מבלי להדפיס את הטופס.

לראש הדף

שמור

בקש אישור לפני שמירת התבנית Normal     בחר באפשרות זו כדי שבעת סגירת Word תוצג הודעה השואלת אם ברצונך לשמור כל השינויים שבוצעו בתבנית ברירת המחדל. מאחר שהשינויים בתבנית ברירת המחדל ישפיעו על כל מסמך חדש שתיצור, ייתכן שתרצה לקבל התראה כאשר התבנית תשתנה. בעת ניקוי תיבת סימון זו, השינויים יישמרו באופן אוטומטי, מבלי לבקש ממך אישור.

צור תמיד עותק גיבוי     בחר באפשרות זו כדי ליצור עותק גיבוי של מסמך בכל פעם שתשמור את המסמך. כל עותק גיבוי מחליף את עותק הגיבוי הקודם. Word מוסיף את צירוף המילים "גיבוי של" לשם הקובץ ומחיל את סיומת הקובץ ‎.wbk על כל עותקי הגיבוי. עותקי הגיבוי נשמרים באותה תיקיה שבה שמור המסמך המקורי.

העתק קבצים המאוחסנים באופן מרוחק אל המחשב שלך ועדכן את הקובץ המרוחק בעת השמירה     בחר באפשרות זו כדי לאחסן באופן זמני עותק מקומי של קובץ שאתה מאחסן ברשת או בכונן נשלף. בעת שמירת העותק המקומי, Word שומר את השינויים בעותק המקורי. אם הקובץ המקורי אינו זמין, Word יציג בקשה לשמור את הקובץ במיקום אחר כדי למנוע אובדן נתונים.

אפשר שמירה ברקע     בחר באפשרות זו כדי לשמור את המסמך שלך בזמן שאתה עובד. מד התקדמות מופיע בשורת המצב כאשר Word מבצע שמירה ברקע.

לראש הדף

שמר אמינות בעת שיתוף מסמך זה

שמר אמינות בעת שיתוף מסמך זה     בחר את המסמך שעליו חלות הגדרות אלה. ברשימה, בחר את שם המסמך הפתוח, או בחר כל המסמכים החדשים כדי להחיל את ההגדרה על כל המסמכים שתיצור.

שמירת תגיות חכמות כמאפייני XML בדפי אינטרנט     בחר באפשרות זו כדי לשמור את כל התגיות החכמות במסמך בתור שפת סימון מורחבת (XML) בתוך קובץ שפת סימון היפר-טקסט (HTML).

שמור נתוני טופס כקובץ טקסט מופרד     בחר באפשרות זו כדי לשמור את הנתונים שהוזנו בטופס מקוון כקובץ טקסט יחיד, מופרד באמצעות טאבים בתבנית טקסט רגיל. לאחר מכן תוכל לייבא את התוכן של קובץ זה לתוך מסד נתונים.

הטבע נתוני שפה     בחר באפשרות זו כדי לשמור את נתוני שפה, כגון דיבור וטקסט בכתב יד.

הטבע תגיות חכמות     בחר באפשרות זו כדי לשמור תגיות חכמות כחלק מהמסמך.

לראש הדף

כללי

ספק משוב עם צליל     בחר באפשרות זו כדי להוסיף צלילים לפעולות מסוימות או לאירועים ב- Word ובתוכניות אחרות ב- Microsoft Office System 2007. לדוגמה, Word יכול להשמיע צליל כאשר הוא משלים תהליך. כדי לשנות את הצליל המשויך לאירוע, פתח את התיקיה עבור צלילים והתקני שמע בלוח הבקרה. כדי להשמיע את רוב הצלילים, המחשב צריך להיות מצויד בכרטיס קול.

ספק משוב עם הנפשה     בחר באפשרות זו כדי להנפיש את תנועת המצביע ב- Word ובתוכניות אחרות של Office. אפשרות זו מספקת גם סמנים מונפשים עבור פעולות כמו הדפסה, שמירה, עיצוב אוטומטי וחיפוש והחלפה.

אשר המרת תבנית קובץ בעת הפתיחה     בחר באפשרות זו כדי לבחור את ממיר הקבצים שבו Word משתמש כדי לפתוח קבצים שנוצרו בתוכנית אחרת. נקה תיבת סימון זו אם ברצונך ש- Word יבחר ממיר באופן אוטומטי.

עדכן קישורים אוטומטיים בעת הפתיחה     בחר באפשרות זו כדי לעדכן באופן אוטומטי את התוכן המקושר לקבצים אחרים בכל פעם שאתה פותח מסמך.

אפשר פתיחת מסמך בתצוגת טיוטה     בחר באפשרות זו כדי שתוכל לפתוח מסמך בתצוגת טיוטה.

כדי להגדיר שמסמך ייפתח בתצוגת טיוטה כברירת מחדל עליך להפעיל אפשרות זו, ולאחר מכן, בכרטיסיה תצוגה בקבוצה תצוגות מסמך, לחץ על טיוטה. בצע שינוי כלשהו במסמך ולאחר מכן שמור את המסמך.

אפשר פתיחה ברקע של דפי אינטרנט     בחר באפשרות זו כדי לפתוח מסמכי דף אינטרנט ברקע, בזמן שאתה עובד. מד התקדמות מופיע בשורת המצב כאשר Word פותח את הדף ברקע.

אפשר חלוקה מחדש לעמודים ברקע     בחר באפשרות זו כדי לחלק מסמכים מחדש לעמודים באופן אוטומטי בזמן העבודה. אפשרות זו זמינה בתצוגת טיוטה ובתצוגת חלוקה לרמות בלבד. ניקוי תיבת סימון זו מונע את העדכון של מספרי עמודים (כאשר הם מוצגים בשורת המצב) עד למעבר לתצוגת פריסת הדפסה.

הצג שגיאות בממשק משתמש של תוספת     בחר באפשרות זו כדי להציג הודעות שגיאה מתוכניות שמתאימות אישית את ממשק המשתמש. אפשרות זו שימושית במיוחד עבור מחברים של פתרונות תוכנה, מכיוון שהיא מספקת מידע לאיתור באגים של התאמות אישיות של ממשק המשתמש.

כתובת משלוח     הקלד את הכתובת שבה ברצונך ש- Word ישתמש כתובת השולח המוגדרת כברירת מחדל עבור מעטפות ומכתבים.

מיקומי קבצים     לחץ כאן כדי לראות את מיקום האחסון המוגדר כברירת מחדל עבור מסמכים, תבניות ופריטים אחרים שאתה יוצר והשתמש בהם ב- Word. בתיבת הדו-שיח מיקומי קבצים, לחץ על הפריט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שינוי כדי להגדיר מיקום ברירת מחדל חדש.

מיקומי ברירת המחדל עבור תיקיית התבניות ותיקיית האתחול נחשבים למיקומים מהימנים. אם תשנה את המיקום, ודא שהתיקיה החדשה היא מיקום מאובטח.

אפשרויות אינטרנט     לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי להגדיר אפשרויות לשימוש ב- Word ליצירת דפי אינטרנט.

אפשרויות שירות     לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח אפשרויות שירות. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי להגדיר אפשרויות עבור סביבות עבודה משותפות.

לראש הדף

תאימות

מסמכי Word 6.0/95 אנגלי     אפשרות זו מציינת את ההעדפות שלך להמרת טקסט. גירסאות מוקדמות יותר של Word היו לעתים בשימוש עם תוכניות של ספקים חיצוניים המיועדות לתמיכה בסינית או בקוריאנית בגירסאות של Microsoft Windows בשפה אנגלית. אם השימוש בתוספות אלה גורם לתצוגת טקסט שגויה במסמך שאתה מנסה לפתוח, באפשרותך להשתמש באפשרויות אלה כדי להמיר את המסמך כך שהטקסט יוצג כראוי. לאחר שהקובץ נפתח בהצלחה, הקפד לאפס אפשרות זו לערך פתח בצורה רגילה; אחרת, קבצים שמאוחסנים כראוי עלולים להיפתח באופן שגוי.

אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסייתית מופעלת לצורך עריכת טקסט.

 • כלול טקסט אסיאתי בחר באפשרות זו אם אתה יודע שהמסמך מכיל טקסט מזרח אסיאתי, כך שהטקסט יוצג כראוי.

 • פתח בצורה רגילה בחר באפשרות זו לאחר שהקובץ נפתח כדי להציג את הטקסט כראוי.

 • זהה באופן אוטומטי טקסט אסיאתי בחר באפשרות זו אם אינך בטוח אם המסמך מכיל טקסט מזרח אסיאתי. Word מנסה לזהות טקסט מזרח אסיאתי ולהציג אותו כראוי.

לראש הדף

אפשרויות תאימות עבור

אפשרויות תאימות עבור     בחר את המסמך שעליו חלות הגדרות אלה. ברשימה, בחר את שם המסמך הפתוח, או בחר כל המסמכים החדשים כדי להחיל את ההגדרה על כל המסמכים שתיצור.

פרוס מסמך זה כאילו נוצר בתוך     בחר בתוכנית עיבוד התמלילים שבה ברצונך להשתמש לפתיחת המסמך. הגדרות ברשימה אפשרויות פריסה ישתנו בהתאם לתוכנית עיבוד התמלילים שתבחר. כדי לציין תצורת הגדרות משלך, בחר מותאם אישית.

אפשרויות פריסה     פירוט האפשרויות לפריסת המסמך. בחר בתיבות הסימון עבור האפשרויות הרצויות.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×