בודק התאימות ב- PowerPoint

PowerPoint ל- Microsoft 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

כשתשתמש בבודק התאימות, ייתכן שתראה הודעות המזהות אובדן פונקציונליות אפשרי בעת שמירת מצגת PowerPoint כקובץ PowerPoint 97-2003‏ (‎.ppt). מסמך זה מכיל הודעות שבודק התאימות מציג. השתמש בפרטים המופיעים תחת כל הודעה כדי להבין מה גורם להודעה להופיע ולקבל עצות לגבי הפעולה שיש לנקוט. 

כדי ללמוד כיצד להשתמש בבודק התאימות, ראה שימוש במצב תאימות לעבודה עם גירסאות שונות של PowerPoint.

יש שני סוגי הודעות של בודק התאימות:

 1. במקרה הנפוץ יותר, תאבד פונקציונליות עריכה רק כשתפתח את הקובץ בגירסה קודמת של PowerPoint. לדוגמה, אם תשמור מצגת עם גרפיקת SmartArt בגירסה קודמת של תבנית PowerPoint ולאחר מכן תפתח את הקובץ בגירסאות קודמות מסוימות של PowerPoint, גרפיקת SmartArt תהפוך לתמונה. עם זאת, אם תפתח את הקובץ שוב בגירסה חדשה יותר של PowerPoint מבלי לבצע פעולות עריכה בתמונת גרפיקת SmartArt, תוכל להמשיך לערוך את גרפיקת SmartArt. סוגי הודעות אלה כוללים את הטקסט "בגירסאות קודמות של PowerPoint".

 2. במקרה השני, הפונקציונליות תאבד לצמיתות. לדוגמה, אם שינית את טקסט מציין המיקום בפריסה מותאמת אישית, טקסט מציין המיקום יאבד לצמיתות.

לא ניתן לערוך תוכן מסוים מגירסאות מאוחרות יותר של PowerPoint בגירסאות קודמות של PowerPoint. לדוגמה, צורות וטקסט עם אפקטים חדשים יומרו לתמונות (מפות סיביות) בחלק מהגירסאות הקודמות של PowerPoint כדי להבטיח שהם יוצגו באופן זהה במצגת. כתוצאה מכך, לא ניתן לשנות את רוחב הקו, צבע המילוי או היבטים אחרים של הצורות והטקסט. כמו כן, לאחר הפיכת הטקסט למפת סיביות, כל ההנפשות החלות על הטקסט אינן מוצגות במהלך המצגת.

עצה:   אם ברצונך לשנות גרפיקת SmartArt, צורה או אובייקטים אחרים במצגת, שמור עותק של מצגת PowerPoint ולאחר מכן שמור את העותק כקובץ powerpoint 97-2003 (. ppt). על-ידי ביצוע פעולה זו, באפשרותך לבצע שינויים במצגת המקורית אם הגרפיקת SmartArt, הצורות או האובייקטים האחרים שלך יומרו לתמונות בעת שמירת המצגת בתבנית הקובץ של גירסה קודמת.

סרטוני מדיה המוטבעים או משודרגים בPowerPoint 2010 או גירסאות חדשות יותר יומרו לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

קליפ מדיה שנוסף או שודרג במצגת.

הוסף מחדש את קליפ המדיה והשתמש ב'קשר לקובץ' במקום בהטבעה.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורה, אפקטים מסוימים עוברים המרה לתמונות המשמשות כמילוי עבור הצורה. באפשרותך עדיין לערוך כל טקסט, מאחר שהטקסט מופיע מעל תמונות אלה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורה עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: צל (פנימי), זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים או מילוי הדרגתי.

הסר את האפקטים.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורה, הצורה וכל טקסט בתוכה עוברים המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

טקסט עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, צל (פנימי), זוהר, המרה, סיבוב תלת-ממדי, מיתארי טקסט או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את אפקטי הטקסט.

טקסט עם קו חוצה או קו חוצה כפול, עמודות טקסט, רמות כניסת טקסט 6 - 9 או טקסט אנכי.

הסר אפקטים אלה באמצעות הלחצנים בקבוצה גופן או בקבוצה פיסקה בכרטיסיה בית.

צורה עם אפקט השתקפות.

הסר את האפקטים.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורות המקובצות, הן עוברות המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורות מקובצות עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים שחלים על כל הצורות: השתקפות, זוהר, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים.

כדי לשמר את המראה החזותי של גרפיקת SmartArt, גרפיקת SmartArt עוברת המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

גרפיקת SmartArt.

פריטי גרפיקה של SmartArt עוברים המרה לאובייקט יחיד שלא ניתן לערוך בגירסאות PowerPoint הקודמות ל- Office PowerPoint 2007. עם זאת, באפשרותך לפרק קבוצה של גרפיקת SmartArt ולאחר מכן לשנות אותה באמצעות גירסאות קודמות של PowerPoint. שים לב שלאחר המרת גרפיקת SmartArt לצורות בודדות, הפונקציונליות בכרטיסיות של כלי SmartArt אינה זמינה עוד.

כדי לשמר את המראה החזותי של הטבלה, הטבלה עוברת המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסה קודמת של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

טבלה עם WordArt בתאים.

הסר את אפקטי הטקסט.

טבלה עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, מסגרת משופעת של תא, צל או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים.

בעת הוספת אפקט לצורה הגורם לתמונה המומרת להיות גדולה יותר מ- 30 מגה-בתים (MB), הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהצורה מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורה עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורות המקובצות, הצורות המקובצות עוברות המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint וכל האפקטים מוסרים.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורות מקובצות עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים החלים על כל הצורות: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים.

ייתכן שתקבל הודעה זו אם המצגת שלך מכילה סרגל כלים לגישה מהירה מותאם אישית, חלקים מותאמים אישית של ממשק משתמש שאינם נתמכים בגירסאות של PowerPoint הקודמות ל- Office PowerPoint 2007, או את שניהם. תכונות מותאמות אישית אלה לא יהיו זמינות בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

לחצן אחד או יותר נוסף לסרגל הכלים לגישה מהירה הספציפי למצגת זו.

ממשק מותאם אישית.

מאחר שממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent ב- Office PowerPoint 2007 ו- PowerPoint 2010 שונה מאוד מהתפריטים ומסרגלי הכלים בגירסאות קודמות של PowerPoint, כל ההתאמות האישיות שבוצעו ב- Office PowerPoint 2007 או PowerPoint 2010 אינן זמינות בגירסאות קודמות של PowerPoint.

בגירסאות קודמות של PowerPoint, באפשרותך להוסיף פקודות מותאמות אישית דומות לסרגלי כלים ולתפריטים.

בMicrosoft Office Excel 2007 ואילך, גודל גליון העבודה הוא 16,384 עמודות על-ידי 1,048,576 שורות. עם זאת, גודל גליון העבודה של גירסאות קודמות של Excel הוא רק 256 עמודות לפי 65,536 שורות. נתונים בתאים מחוץ לעמודה ומגבלת שורות אלה אובדים בגירסאות קודמות של Excel. הפניות לנוסחאות לנתונים באזור זה יחזירו #REF! ‎#VALUE!‎.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

תרשים שנוצר מנתונים בתאים שמחוץ למגבלת השורות והעמודות של תבנית הקובץ שנבחרה.

בבודק התאימות של Excel, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים והטווחים שמחוץ למגבלות השורות והעמודות, בחר אותם ולאחר מכן מקם אותם בתוך מגבלות העמודות והשורות או בגיליון אחר באמצעות הפקודות גזור והדבק.

בעת שמירת מצגת המכילה פריסה מותאמת אישית עם פקד ActiveX אחד או יותר כמצגת של PowerPoint 97-2003‏ ( ‎.ppt), הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

פקד ActiveX אחד או יותר שנוספו לפריסה מותאמת אישית.

אם המצגת אינה כוללת קוד, לחץ על המשך. לאחר מכן הקוד יוסר מהמצגת.

אם המצגת כוללת קוד וברצונך לשמור עליו, לחץ על ביטול.

הערות: 

 • אין באפשרותך לשמור קוד המשויך לפקדי ActiveX בפריסות מותאמות אישית לתבניות קובץ הקודמות ל- PowerPoint 2007.

 • כדי למנוע אובדן קוד או פגיעה בקוד, שמור את הקובץ כמצגת ‏(‎.pptx).

בעת שמירת מצגת המכילה פריסה מותאמת אישית עם טקסט הנחיה מותאם אישית, הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

פריסה מותאמת אישית עם טקסט בקשה מותאם אישית.

בעת שמירה כגירסה קודמת, PowerPoint משנה באופן אוטומטי את טקסט ההנחיה לטקסט מציין המיקום המוגדר כברירת מחדל או לתיבת טקסט.

שנה את מציין המיקום לתיבת טקסט והקלד את הבקשה המותאמת אישית בתוכה.

בעת הוספת אפקט הנפשה למציין מיקום בפריסה מותאמת אישית, הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

אפקט הנפשה שנוסף למציין מיקום בפריסה מותאמת אישית.

בעת שמירה כגירסה קודמת, PowerPoint משנה באופן אוטומטי את מציין המיקום למציין המיקום המוגדר כברירת מחדל ללא הנפשה.

שנה את מציין המיקום לתיבת טקסט או לצורה והחל עליה את ההנפשה.

כשאתה מחיל אפקטי הנפשה מסוימים על צורות ולאחר מכן שומר את המצגת בתבנית הקובץ של גירסה קודמת של PowerPoint, ייתכן שההנפשות לא יוצגו. הסיבה לכך היא שההנפשה מחוברת לטקסט או לצורה שהפכו לתמונה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

אפקט הנפשה שהוחל על צורה שתהפוך לבלתי ניתנת לעריכה (לדוגמה, גרפיקת SmartArt).

בעת שמירה כגירסה קודמת, PowerPoint משנה באופן אוטומטי את מציין המיקום למציין המיקום המוגדר כברירת מחדל ללא הנפשה.

שנה את האובייקט לתמונה מונפשת על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. בחר את הצורה בשקופית.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ובחר שמור כתמונה.

 3. לאחר השמירה, בכרטיסיה הוספה, בקבוצה תמונות, לחץ על תמונה.

 4. נווט אל התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 5. החל את ההנפשה על התמונה.

בעת שמירת מצגת המכילה פקד ActiveX שלא אותחל, הודעה זו מופיעה. פקד ActiveX שלא אותחל הוא פקד שלא הפך לזמין. לקבלת מידע נוסף על הפיכת פקדי ActiveX לזמינים, ראה הפיכת הגדרות ActiveX בקבצי Office לזמינות או ללא זמינות.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

פקד ActiveX שלא אותחל.

 1. לחץ על אפשרויות בסרגל ההודעות. תיבת דו-שיח של אבטחה תופיע ובה תוכל להפוך את פקד ה- ActiveX לזמין. פעולה זו תאתחל את פקד ה- ActiveX. לקבלת מידע אודות האופן שבו תוכל לקבל החלטה בטוחה לפני לחיצה על אפשרות, ראה הפיכת הגדרות ActiveX בקבצי Office לזמינות או ללא זמינות.

 2. אם תמשיך לראות את ההודעה לאחר ביצוע שלב 1, מחק את פקד ה- ActiveX מהמצגת שלך.

השתמש בבודק התאימות כדי לזהות אובדן פונקציונליות אפשרי בעת שמירת מצגת Microsoft Office PowerPoint 2007 בתבנית קובץ של גירסה קודמת של PowerPoint. מסמך זה מכיל הודעות שבודק התאימות מציג. השתמש בפרטים המופיעים תחת כל הודעה כדי להבין מה גורם להודעה להופיע ולקבל עצות לגבי הפעולה שיש לנקוט.

קיימים שני סוגי הודעות שונים של בודק התאימות.

במקרה הנפוץ יותר, תאבד פונקציונליות עריכה רק בעת פתיחת הקובץ בגירסה קודמת של PowerPoint. לדוגמה, אם תשמור מצגת עם גרפיקת SmartArt בגירסה קודמת של תבנית PowerPoint ולאחר מכן תפתח את הקובץ בגירסה קודמת של PowerPoint, גרפיקת SmartArt תהפוך לתמונה. עם זאת, אם תפתח את הקובץ שוב ב- Office PowerPoint 2007 מבלי לבצע פעולות עריכה בתמונת גרפיקת SmartArt, תוכל להמשיך לערוך את גרפיקת SmartArt. סוגי הודעות אלה כוללים את הטקסט "בגירסאות קודמות של PowerPoint".

במקרה השני, הפונקציונליות תאבד לצמיתות. לדוגמה, אם שינית את טקסט מציין המיקום בפריסה מותאמת אישית, טקסט מציין המיקום יאבד לצמיתות.

לא ניתן לערוך תוכן מסוים של Office PowerPoint 2007 בגירסאות קודמות של PowerPoint. לדוגמה, צורות וטקסט עם אפקטים חדשים יומרו לתמונות (מפות סיביות) בגירסאות קודמות של PowerPoint כדי להבטיח שהם יוצגו באופן זהה במצגת. כתוצאה מכך, אין באפשרותך לשנות את רוחב הקו, צבע המילוי או היבטים אחרים של הצורות והטקסט. כמו כן, לאחר שהטקסט הופך למפת סיביות, כל ההנפשות החלות על הטקסט לא יוצגו במהלך המצגת.

עצה: אם ברצונך לשנות פריט גרפיקה של SmartArt, צורה או אובייקטים אחרים במצגת Office PowerPoint 2007, שמור עותק של מצגת Office PowerPoint 2007 ולאחר מכן שמור את העותק כקובץ PowerPoint 97-2003. כך תוכל לבצע שינויים במצגת Office PowerPoint 2007 המקורית אם פריטי גרפיקת SmartArt, צורות או אובייקטים אחרים יומרו לתמונות בעת שמירת המצגת בתבנית הקובץ של גירסה קודמת.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורה, אפקטים מסוימים עוברים המרה לתמונות המשמשות כמילוי עבור הצורה. באפשרותך עדיין לערוך כל טקסט, מאחר שהטקסט מופיע מעל תמונות אלה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורה עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים או את המילוי ההדרגתי.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורה, הצורה וכל טקסט בתוכה עוברים המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

טקסט עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, צל (פנימי או פרספקטיבה), המרת פיתול, סיבוב תלת-ממדי, מיתארי טקסט או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את אפקט הטקסט, המיתאר או המילוי.

טקסט עם קו חוצה או קו חוצה כפול, עמודות טקסט, רמות כניסת טקסט 6 - 9 או טקסט אנכי.

הסר אפקטים אלה באמצעות הלחצנים בקבוצה גופן או בקבוצה פיסקה בכרטיסיה בית.

צורה עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים או את המילוי ההדרגתי.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורות המקובצות, הן עוברות המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורות מקובצות עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים החלים על כל הצורות: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקט התלת-ממדי.

כדי לשמר את המראה החזותי של גרפיקת SmartArt, גרפיקת SmartArt עוברת המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

גרפיקת SmartArt.

פריטי גרפיקת SmartArt עוברים המרה לאובייקט יחיד שלא ניתן לערוך בגירסאות PowerPoint הקודמות ל- Office PowerPoint 2007. עם זאת, באפשרותך להמיר את גרפיקת SmartArt לצורות בודדות ולאחר מכן לשנות אותה באמצעות גירסאות קודמות של PowerPoint. שים לב שלאחר המרת גרפיקת SmartArt לצורות בודדות, הפונקציונליות בכרטיסיות של כלי SmartArt לא תהיה זמינה עוד.

כדי לשמר את המראה החזותי של הטבלה, הטבלה עוברת המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסה קודמת של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

טבלה עם WordArt בתאים.

הסר את סגנון WordArt.

טבלה עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, מסגרת משופעת של תא, צל או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים.

בעת הוספת אפקט לצורה הגורם לתמונה המומרת להיות גדולה יותר מ- 30 מגה-בתים (MB), הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהצורה מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורה עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים או את המילוי ההדרגתי.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורות המקובצות, הצורות המקובצות עוברות המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint וכל האפקטים מוסרים.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורות מקובצות עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים החלים על כל הצורות: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקט התלת-ממדי.

ייתכן שתקבל הודעה זו אם המצגת שלך מכילה סרגל כלים לגישה מהירה מותאם אישית, חלקים מותאמים אישית של ממשק משתמש שאינם נתמכים בגירסאות של PowerPoint הקודמות ל- Office PowerPoint 2007, או את שניהם. תכונות מותאמות אישית אלה לא יהיו זמינות בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

לחצן אחד או יותר נוסף לסרגל הכלים לגישה מהירה הספציפי למצגת זו.

ממשק מותאם אישית.

מאחר שממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent ב- Office PowerPoint 2007 שונה מאוד מהתפריטים ומסרגלי הכלים בגירסאות קודמות של PowerPoint, כל ההתאמות האישיות שבוצעו ב- Office PowerPoint 2007 אינן זמינות בגירסאות קודמות של PowerPoint.

בגירסאות קודמות של PowerPoint, באפשרותך להוסיף פקודות מותאמות אישית דומות לסרגלי כלים ולתפריטים.

ב- Microsoft Office Excel 2007, גודל גליון העבודה הוא 16,384 columns by 1,048,576 שורות, אך גודל גליון העבודה של גירסאות קודמות של Excel הוא 256 בלבד על-ידי 65,536 שורות. נתונים בתאים מחוץ לעמודה ומגבלת שורות אלה אובדים בגירסאות קודמות של Excel. הפניות לנוסחאות לנתונים באזור זה יחזירו #REF! ‎#VALUE!‎.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

תרשים נוצר מנתונים בתאים שמחוץ למגבלת השורות והעמודות של תבנית הקובץ שנבחרה.

בבודק התאימות של Office Excel 2007, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים והטווחים שמחוץ למגבלות השורות והעמודות, בחר אותם ולאחר מכן מקם אותם בתוך מגבלות העמודות והשורות או בגיליון אחר באמצעות הפקודות גזור והדבק.

בעת שמירת מצגת Office PowerPoint 2007 המכילה פריסה מותאמת אישית עם פקד ActiveX אחד או יותר כמצגת של PowerPoint 97-2003‏ ( ‎.ppt), הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

פקד ActiveX אחד או יותר נוספו לפריסה מותאמת אישית.

אם המצגת אינה כוללת קוד, לחץ על המשך.

אם המצגת כוללת קוד, לחץ על ביטול.

הערות: 

 • ב- Office PowerPoint 2007, לא ניתן לשמור קוד המשויך לפקדי ActiveX בפריסות מותאמות אישית לתבניות קובץ קודמות של PowerPoint.

 • כדי למנוע אובדן קוד או פגיעה בקוד, שמור את הקובץ כמצגת PowerPoint 2007‏ ‏(‎.pptx).

בעת שמירת מצגת המכילה פריסה מותאמת אישית עם טקסט הנחיה מותאם אישית, הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

פריסה מותאמת אישית עם טקסט הנחיה מותאם אישית.

מחק את טקסט ההנחיה המותאם אישית מהפריסה המותאמת אישית.

בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות, בחר את הטקסט המותאם אישית בתוך מציין המיקום ולאחר מכן מחק אותו. לאחר מחיקת הטקסט המותאם אישית, המערכת תחזיר את טקסט מציין המיקום המהווה ברירת מחדל.

בעת הוספת אפקט הנפשה למציין מיקום בפריסה מותאמת אישית, הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

אפקט הנפשה שנוסף למציין מיקום בפריסה מותאמת אישית.

מחק את אפקט ההנפשה מתוך מציין המיקום על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות, בחר את מציין המיקום.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

 3. תחת הנפשה מותאמת אישית חלונית משימות, לחץ על הסר.

כשאתה מחיל אפקטי הנפשה מסוימים על צורות ולאחר מכן שומר את המצגת בתבנית הקובץ של גירסה קודמת של PowerPoint, ייתכן שההנפשות לא יוצגו. הסיבה לכך היא שההנפשה נמצאת בטקסט או בצורה שהפכו לתמונה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

אפקט הנפשה הוחל על צורה שתהפוך לבלתי ניתנת לעריכה.

מחק את ההנפשה על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הצורה המכילה את ההנפשה שברצונך למחוק.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, ברשימה הנפש, בחר ללא הנפשה.

בעת שמירת מצגת המכילה פקד ActiveX שלא אותחל, הודעה זו מופיעה. פקד ActiveX שלא אותחל הוא פקד שלא הפך לזמין. לקבלת מידע נוסף על הפיכת פקדי ActiveX לזמינים, ראה הפיכת פקדי ActiveX לזמינים או ללא זמינים בקבצי Office.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

פקד ActiveX שלא אותחל.

 1. לחץ על אפשרויות בסרגל ההודעות. תיבת דו-שיח של אבטחה תופיע ובה תוכל להפוך את פקד ActiveX לזמין. פעולה זו תאתחל את פקד ActiveX. לקבלת מידע אודות האופן שבו תוכל לקבל החלטה בטוחה לפני לחיצה על אפשרות, ראה הפיכת הגדרות ActiveX בקבצי Office לזמינות או ללא זמינות.

 2. אם תמשיך לראות את ההודעה לאחר ביצוע שלב 1, מחק את פקד ActiveX מהמצגת.

נושאים קשורים

פתיחת מצגת שנוצרה בגירסה אחרת של PowerPoint

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×