תוכן עניינים
×

אם אתה משתמש במכשיר BlackBerry 10, הגדר את הדואר האלקטרוני שלך באמצעות Microsoft Exchange ActiveSync. ‏Exchange ActiveSync מאפשר לך לסנכרן דואר אלקטרוני, לוח שנה ואנשי קשר, משימות ותזכירים.

באפשרותך להגדיר דואר אלקטרוני במכשיר BlackBerry שלך באמצעות חיבור POP3 או IMAP4 לחשבון שלך. משמעות הדבר היא שתוכל רק לסנכרן דואר אלקטרוני במכשיר שלך.

הערות: 

הגדרת דואר אלקטרוני של Exchange ActiveSync במכשיר BlackBerry 10

אם אתה משתמש ב- BlackBerry 10, הגדר את החשבון שלך באמצעות Exchange ActiveSync. ‏Exchange ActiveSync מאפשר לך לסנכרן דואר אלקטרוני, לוח שנה, אנשי קשר, משימות ותזכירים עם החשבון. ברוב המקרים, המכשיר שלך יגדיר את החשבון בכמה שלבים פשוטים.

 1. במסך הבית של BlackBerry 10, בחר Settings.

 2. בדף System Settings, בחר Accounts. אם עדיין לא יצרת חשבונות כלשהם, בחר Add Account.

 3. בדף Add Account, בחר Email, Calendar, and Contacts.

 4. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ובחר Next.

 5. הקלד את הסיסמה שלך ובחר Next. ההודעה Looking up connection information תופיע במסך. המכשיר שלך ינסה להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני באופן אוטומטי.

  אם המכשיר מוצא את פרטי החיבור, ציין את המידע שברצונך לסנכרן עם החשבון ובחר Done. כעת תוכל לראות את החשבון שלך ברשימה Accounts. עבור אל BlackBerry Hub כדי לגשת אל חשבון הדואר האלקטרוני שלך.

  אם המכשיר אינו מצליח למצוא את פרטי החיבור שלך, תראה הודעה הממליצה לך להשתמש בשלבי הגדרה מתקדמים. אם זהו המקרה, עיין בהליך המתואר להלן.

פעל על-פי השלבים הבאים כדי להשתמש בהגדרות מתקדמות להגדרת חיבור Exchange ActiveSync אל החשבון שלך.

 1. במסך הבית של BlackBerry 10, בחר Settings.

 2. בדף System Settings, בחר Accounts. אם עדיין לא יצרת חשבונות כלשהם, בחר Add Account.

 3. כדי להגיע אל ההגדרות המתקדמות, בדף Add Account, בחר Email, Calendar, and Contacts. לאחר מכן, בחר בסמל התפריט שמתחת לתיבה Email Address כדי לגשת אל אפשרויות ההגדרה המתקדמות.

 4. בדף Advanced Setup, בחר Microsoft Exchange ActiveSync.

 5. הזן את הגדרות החשבון שלך באופן הבא. אם זה עתה ניסית לבצע את ההליך הקודם, ייתכן שכמה מההגדרות הללו כבר יוזנו עבורך מראש.

  • תחת Description, הענק לחשבון שלך שם.

  • אם אתה משתמש ב- Microsoft 365, השאר את השדה Domain ריק. אם אינך משתמש ב- Microsoft 365 ומנהל המערכת שלך סיפק לך הגדרת תחום, הקלד אותה בתיבה Domain.

  • תחת Email Address, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני המלאה שלך.

  • בתיבה Username, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני המלאה.

  • בתיבה Password, הקלד את הסיסמה שלך.

  • תחת Server address, אם אתה משתמש ב- Microsoft 365, הקלד outlook.office365.com. אם אינך משתמש ב- Microsoft 365, הקלד את כתובת השרת שסיפק לך מנהל המערכת.

 6. בחר Next. ההודעה Checking for supported services and policy information תופיע כעת.

 7. בדף הבא, ציין את המידע שברצונך לסנכרן ובחר Done. ההודעה Saving and verifying your settings תופיע כעת.

  אם החשבון שלך הוגדר בהצלחה, תוכל לראות אותו ברשימה Accounts. עבור אל BlackBerry Hub כדי לגשת אל חשבון הדואר האלקטרוני שלך.

  אם מופיעה הודעה המציינת כי לא ניתן לאמת את החשבון שלך באמצעות ספק השירות שלך, לחץ על OK, לחץ על Previous ובדוק כי ההגדרות שהזנת תקינות.

הגדרת דואר אלקטרוני מסוג POP או IMAP במכשיר BlackBerry

 1. ממסך הבית של BlackBerry®‎, לחץ על הגדרת BlackBerry > ‏הגדרת דואר אלקטרוני באינטרנט > ‏הוסף חשבון דואר אלקטרוני.

 2. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה שלך ולאחר מכן לחץ על הבא.

 3. מכשיר ה- BlackBerry ינסה להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני שלך באופן אוטומטי. אם ההתקנה מסתיימת בהצלחה, דלג לשלב הבא. אם לא ניתן לקבוע תצורה אוטומטית לחשבון הדואר האלקטרוני שלך, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר אני אספק את ההגדרות כדי להוסיף חשבון דואר אלקטרוני זה.

  2. גלול מטה ולאחר מכן בחר הבא.

  3. בחר Internet Service Provider Email (POP/IMAP) ולאחר מכן בחר Next.

  4. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני המלאה עבור שם המשתמש שלך.

  5. גלול מטה והקלד את שם שרת הדואר האלקטרוני שלך. אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, שם שרת ה- IMAP או ה- POP יהיה outlook.office365.com. אם אינך מתחבר באמצעות Microsoft 365, ראה חיפוש הגדרות שרת POP ו- IMAP בהמשך מאמר זה.

    

   הערה: אם התוכנית שלך היא Office 365 המופעלת על-ידי 21Vianet, גלול למטה והקלד את שם שרת הדואר האלקטרוני שלך. אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, שם שרת ה- IMAP או ה- POP יהיה partner.outlook.cn. אם אינך משתמש ב- Microsoft 365, ראה חיפוש הגדרות שרת POP ו- IMAP בהמשך מאמר זה.

  6. בחר Next.

  7. הזן את השם של שרת הדואר היוצא. אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, שם שרת ה- SMTP הוא smtp.office365.com. אם אינך משתמש ב- Microsoft 365, ראה חיפוש הגדרות שרת POP ו- IMAP להלן.

    

   הערה: אם התוכנית שלך היא Office 365 המופעלת על-ידי 21Vianet, הזן את שם השרת היוצא. אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, שם שרת ה- SMTP הוא partner.outlook.cn. אם אינך משתמש ב- Microsoft 365, ראה חיפוש הגדרות שרת POP ו- IMAP להלן.

 4. בחר אישור כדי להשלים את ההגדרה.

חיפוש הגדרות שרת POP ו- IMAP

אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, שם שרת ה- IMAP וה- POP הוא outlook.office365.com ושם השרת עבור SMTP הוא smtp.office365.com.

הערה: אם התוכנית שלך היא Office 365 המופעלת על-ידי 21Vianet ואתה מתחבר לדואר האלקטרוני Microsoft 365 שלך, שם השרת עבור IMAP, POP ו- SMTP הוא partner.outlook.cn. אלה הן ההגדרות שלך אם אתה משתמש בגירסה העדכנית ביותר של Microsoft 365

אם אתה מתחבר לתיבת דואר של Exchange ואינך משתמש בדואר אלקטרוני של Microsoft 365, או אם אינך בטוח אם אתה משתמש בדואר אלקטרוני של Microsoft 365, בצע את הפעולות הבאות כדי לבדוק מהן ההגדרות שלך:

 1. היכנס לחשבון שלך באמצעות Outlook Web App.

 2. ב- Outlook Web App, בסרגל הכלים, בחר הגדרות > דואר > POP ו- IMAP.

 3. שמות שרתי POP3‏, IMAP4 ו- SMTP והגדרות נוספות שייתכן שיהיה עליך להזין מפורטים בדף הגדרות עבור גישת POP ו- IMAP תחת הגדרת POPאו הגדרת IMAPוהגדרת SMTP.

איזה מידע נוסף עלי לדעת?

 • אם אתה רואה את הכיתוב לא זמין תחת הגדרת POP,‏ הגדרת IMAP והגדרת SMTP, ייתכן שיהיה עליך לפנות לאדם המנהל את חשבון הדואר האלקטרוני שלך כדי לזהות מהו שם שרת Exchange ActiveSync שלך.

 • אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך הוא מהסוג הדורש רישום, עליך לרשום אותו בפעם הראשונה שאתה נכנס ל- 'Outlook באינטרנט'. ההתחברות לחשבון הדואר האלקטרוני שלך דרך טלפון נייד תיכשל אם לא רשמת את החשבון שלך באמצעות 'Outlook באינטרנט'. לאחר הכניסה לחשבון שלך, צא ממנו. לאחר מכן, נסה להתחבר באמצעות הטלפון הנייד שלך.

 • אם אתה מתחבר לחשבון שלך באמצעות חיבור POP או IMAP, תוכל להשתמש בדואר האלקטרוני שלך ולסנכרן אותו רק באמצעות חיבור אלחוטי. לקבלת מידע אודות אופן הסינכרון של אנשי הקשר ולוח השנה בין ה- BlackBerry לבין החשבון שלך באמצעות חיבור חוטי, פנה לתמיכה של BlackBerry.

קבלת עזרה נוספת...

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?

מה השפיע על החוויה שלך?

יש לך משוב נוסף? (אופציונלי)

תודה על המשוב!

×