הגדרת דואר אלקטרוני ב- Windows Mobile 6.5

באפשרותך להגדיר דואר אלקטרוני של Exchange ActiveSync ב- Windows Mobile 6.5. כשאתה מגדיר חשבון Exchange במכשיר שלך, באפשרותך לגשת ולסנכרן את הדואר האלקטרוני, לוח השנה ואנשי הקשר שלך. אם ברצונך רק להשתמש בדואר אלקטרוני, באפשרותך להגדיר דואר אלקטרוני של POP או IMAP ב- Windows Mobile 6.5 .

הגדרת דואר אלקטרוני של Exchange ActiveSync ב- Windows Mobile 6.5

 1. הקש על התחל > העברת הודעות > הגדרת דואר אלקטרוני.

 2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה שלך ולאחר מכן הקש על הבא.

 3. ודא שתיבת הסימון נסה לקבל הגדרות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי מהאינטרנט נבחרה ולאחר מכן הקש על הבא.

 4. הטלפון הנייד שלך ינסה לקבל הגדרות מהאינטרנט באופן אוטומטי. אם פעולה זו נכשלת, הקש על הבא. אחרת, עבור לשלב 8.

 5. עבור ספק הדואר האלקטרוני שלך, בחר באפשרות שרת Exchange ולאחר מכן הקש על הבא פעמיים.

 6. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך (לדוגמה, dan@contoso.com) ולאחר מכן הקש על הבא.

  הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך (לדוגמה, dan@contoso.cn) ולאחר מכן הקש על הבא.

 7. הקש בתיבה שרת והזן את שם השרת שלך, ולאחר מכן הקש על הבא. אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, השתמש ב- outlook.office365.com כשם השרת. אם אינך משתמש ב- Microsoft 365, ראה חיפוש השם של שרת ActiveSync בהמשך מאמר זה.

  הקש בתיבה שרת והזן את שם השרת שלך, ולאחר מכן הקש על הבא. אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, השתמש ב- partner.outlook.cn כשם השרת. אם אינך משתמש ב- Microsoft 365, ראה חיפוש השם של שרת ActiveSync בהמשך מאמר זה.

 8. הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך ולאחר מכן הקש על הבא. שם המשתמש הוא כתובת הדואר האלקטרוני המלאה שלך.

 9. בחר בתיבות הסימון עבור סוגי הפריטים שברצונך להציג באמצעות המכשיר, ולאחר מכן הקש על סיום.

 10. הקש על אישור אם Exchange ActiveSync מבקש ממך לאכוף מדיניות בטלפון. מדיניות מאפשרת לך להגדיר סיסמה בטלפון הנייד שלך ולהשתמש במחיקה ממכשיר מרוחק כדי לנקות את כל הנתונים מהטלפון הנייד במקרה אובדן או גניבה של הטלפון.

זקוק לעזרה?

אם לתוכנית הדואר האלקטרוני שלך אין אפשרות לחפש באופן אוטומטי את שם שרת Exchange ActiveSync, ייתכן שתצטרך לבדוק מהו.

 • אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, השתמש ב- outlook.office365.com כשם שרת Exchange ActiveSync שלך.

 • אם אתה מתחבר לתיבת דואר של Exchange ואינך משתמש ב- Microsoft 365, או אם אינך בטוח אם אתה משתמש ב- Microsoft 365, בצע את השלבים הבאים כדי לחפש את השם של שרת Exchange ActiveSync.

 1. היכנס לחשבון שלך באמצעות Outlook Web App. לקבלת עזרה בכניסה, ראה כניסה ל- Outlook באינטרנט.

 2. אם אתה מתחבר לתיבת דואר של Exchange, אך אינך משתמש ב- Microsoft 365, שם שרת Exchange ActiveSync שלך כלול בשורת הכתובת בדפדפן שלך בעת הכניסה ל- 'Outlook באינטרנט', אך ללא החלק המוביל https:// וללא החלק הנגרר‎/owa. לדוגמה, אם הכתובת שבה אתה משתמש כדי לגשת ל- 'Outlook באינטרנט' היא https://mail.contoso.com/owa, שם שרת Exchange ActiveSync הוא mail.contoso.com.

 3. אם אינך מצליח להתחבר לתיבת הדואר שלך באמצעות המידע שצוין לעיל בסעיף זה, באפשרותך לנסות להשתמש בערך שם השרת שניתן להציג באפשרויות Outlook Web App.

  1. ב- Outlook Web App, בסרגל הכלים, לחץ על הגדרות סמל 'הגדרות' > דואר > POP ו- IMAP.

   הערה: למרות שאינך מגדיר חשבון POP3, תשתמש בערך זה כדי לברר את השם של שרת Exchange ActiveSync שלך.

  2. תחת הגדרת POP, עיין בערך עבור שם שרת.

   אם ערך שם השרת הוא outlook.office365.com, החשבון שלך הוא Microsoft 365חשבון בעבודה או בבית ספר, ובאפשרותך להשתמש ב- outlook.office365.com כשם שרת Exchange.

   אם ערך שם שרת אינו outlook.office365.com, באפשרותך לנסות להשתמש בשם השרת המפורט בדף האפשרויות. לדוגמה, אם שם השרת הוא mail.contoso.com, נסה להשתמש ב- mail.contoso.com כשם שרת Exchange.

אם לתוכנית הדואר האלקטרוני שלך אין אפשרות לחפש באופן אוטומטי את שם שרת Exchange ActiveSync, ייתכן שתצטרך לחפש אותו.

אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, השתמש ב- partner.outlook.cn כשם שרת Exchange ActiveSync שלך. ניתן להשתמש בשם שרת Exchange ActiveSync‏ partner.outlook.cn אם אתה משתמש בגירסה העדכנית ביותר של Microsoft 365.

אם אינך משתמש ב- Microsoft 365 או אם אינך בטוח אם אתה משתמש בגירסה העדכנית ביותר של Microsoft 365, בצע את השלבים הבאים כדי לחפש את שם השרת של Exchange ActiveSync שלך. בצע שלבים אלה כדי לקבוע את שם השרת של Exchange ActiveSync שלך.

 1. היכנס לחשבון שלך באמצעות Outlook Web App.

 2. ב- Outlook Web App, בסרגל הכלים, לחץ על 'הגדרות' סמל 'הגדרות' > דואר > POP ו- IMAP.

  הערה: על אף שאינך מגדיר חשבון POP3, תשתמש בערך זה כדי לקבוע את שם השרת של Exchange ActiveSync.

 3. תחת הגדרת POP, עיין בערך עבור שם שרת.

 4. אם תחת שם שרת מופיע partner.outlook.cn, חשבון בעבודה או בבית ספר שלך הוא בגירסה העדכנית ביותר של Microsoft 365, ובאפשרותך להשתמש ב- partner.outlook.cn כשם השרת של Exchange ActiveSync שלך.

 5. אם ערך שם שרת הוא בתבנית podxxxxx.partner.outlook.cn, חשבון חשבון בעבודה או בבית ספר שלך עדיין אינו בגירסה העדכנית ביותר של Microsoft 365, ובאפשרותך להשתמש ב- m.partner.outlook.cn כשם השרת של Exchange ActiveSync.

 6. אם ערך שם שרת כולל את שם הארגון שלך, לדוגמה, pop.contoso.cn, שם שרת Exchange ActiveSync שלך כלול בשורת הכתובת בדפדפן שלך בעת הכניסה ל- 'Outlook באינטרנט', אך ללא החלק המוביל https://‎ וללא החלק העוקב ‎/owa. לדוגמה, אם הכתובת שבה אתה משתמש כדי לגשת ל- 'Outlook באינטרנט'‏ היא https://mail.contoso.cn/owa, שם שרת Exchange ActiveSync הוא mail.contoso.cn.

 1. הקש על התחל > העברת הודעות > הגדרת דואר אלקטרוני.

 2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה שלך ולאחר מכן הקש על הבא.

 3. נקה את התיבה נסה לקבל הגדרות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי מהאינטרנט ולאחר מכן הקש על הבא.

 4. בחר באפשרות דואר אלקטרוני באינטרנט עבור ספק הדואר האלקטרוני שלך ולאחר מכן הקש על הבא.

 5. הזן את שמך (לדוגמה, "אורי איטון"). בנוסף, אם ברצונך לעשות זאת, שנה את שם התצוגה של החשבון ולאחר מכן הקש על הבא.

 6. הזן שרת דואר נכנס. אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, שם שרת ה- IMAP או ה- POP יהיה outlook.office365.com. אם אינך משתמש ב- Microsoft 365, ראה חיפוש שם שרת POP או IMAP בהמשך מאמר זה.

  הזן שרת דואר נכנס. אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, שם שרת ה- IMAP או ה- POP יהיה partner.outlook.cn. אם אינך משתמש ב- Microsoft 365, ראה חיפוש שם שרת POP או IMAP בהמשך מאמר זה.

 7. בחר סוג חשבון (POP3 או IMAP4) ולאחר מכן הקש על הבא.

 8. הזן את שם המשתמש שלך (לדוגמה, ori@contoso.com) ולאחר מכן הקש על הבא. הסיסמה שלך אמורה להיות מוזנת כבר משלב 2.

  הזן את שם המשתמש שלך (לדוגמה, ori@contoso.cn) ולאחר מכן הקש על הבא. הסיסמה שלך אמורה להיות מוזנת כבר משלב 2.

 9. הזן את שם שרת הדואר היוצא (SMTP). אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, שם שרת ה- SMTP הוא smtp.office365.com. אם אינך משתמש ב- Microsoft 365, ראה חיפוש שם שרת POP או IMAP בהמשך מאמר זה.

  הזן את שם שרת הדואר היוצא (SMTP). אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, שם שרת ה- SMTP הוא smtp.office365.cn. אם אינך משתמש ב- Microsoft 365, ראה חיפוש שם שרת POP או IMAP בהמשך מאמר זה.

 10. בחר בתיבה המסומנת שרת יוצא דורש אימות וודא שהתיבה המסומנת השתמש באותם שם משתמש וסיסמה לשליחת דואר אלקטרוני נבחרה.

 11. בחר באיזו תדירות ברצונך שהטלפון הנייד שלך יבדוק אם יש הודעות חדשות. אם ברצונך שהטלפון לא יבדוק אף פעם אם יש הודעות חדשות, בחר באפשרות באופן ידני.

 12. הקש על סיום.

אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, שם שרת ה- IMAP וה- POP הוא outlook.office365.com ושם השרת עבור SMTP הוא smtp.office365.com.

אם אתה מתחבר לדואר האלקטרוני של Microsoft 365, שם השרת עבור IMAP ו- POP הוא partner.outlook.cn ושם השרת עבור SMTP הוא smtp.office365.cn. ניתן להשתמש בהגדרות אלה אם אתה משתמש בגירסה העדכנית ביותר של Microsoft 365.

אם אתה מתחבר לתיבת דואר של Exchange ואינך משתמש ב- Microsoft 365, או אם אינך בטוח אם אתה משתמש ב- Microsoft 365, בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק מהן ההגדרות שלך.

 1. היכנס לחשבון שלך באמצעות Outlook Web App. לקבלת עזרה בכניסה, ראה כניסה ל- Outlook באינטרנט.

  היכנס לחשבון שלך באמצעות Outlook Web App.

 2. ב- 'Outlook באינטרנט', בסרגל הכלים, לחץ על 'הגדרות' סמל 'הגדרות' > אפשרויות > חשבון > החשבון שלי > הגדרות עבור גישת POP ו- IMAP.

 3. שמות שרתי POP3‏, IMAP4 ו- SMTP והגדרות נוספות שייתכן שיהיה עליך להזין מפורטים בדף הגדרות עבור גישת POP ו- IMAP תחת הגדרת POP או הגדרת IMAP, והגדרת SMTP.

מה עוד עלי לדעת?

 • אם חשבון הדואר האלקטרוני שלך הוא מהסוג הדורש רישום, עליך לרשום אותו בפעם הראשונה שאתה נכנס ל- Outlook Web App. ההתחברות לחשבון הדואר האלקטרוני שלך דרך טלפון נייד תיכשל אם לא רשמת את החשבון שלך באמצעות Outlook Web App. לאחר הכניסה לחשבון שלך, צא ממנו. לאחר מכן, נסה להתחבר באמצעות הטלפון הנייד שלך.

 • אם תתבקש ליצור קוד סיסמה ולא תיצור אותו, לא תוכל לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני.

 • אם אינך מקבל את המדיניות שנשלחה לטלפון הנייד שלך, לא תוכל לגשת למידע שלך בטלפון הנייד.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×