הדפסה והצגה לפני הדפסה

ב- Office, באפשרותך להדפיס ולהציג בתצוגה מקדימה קבצים מאותו מיקום על-ידי לחיצה על קובץ ולאחר מכן הדפסה (או הקשה על CTRL + P).

כדי לראות כיצד ייראה משימת ההדפסה לפני שליחתה למדפסת, עבור אל קובץ > print.

עצה: באפשרותך להוסיף את הלחצנים הצגה לפני הדפסה או הדפסה לסרגל הכלים לגישה מהירה כדי לגשת אליהם במהירות רבה יותר. לקבלת מידע נוסף, ראה: הוספת פקודות לסרגל הכלים לגישה מהירה.

בחר את התוכנית שלך מהרשימה הנפתחת הבאה כדי להציג מידע אודות הדפסה ותצוגה מקדימה מתוכניות ספציפיות.

 • באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?
 • Access
 • Excel
 • OneNote
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Project
 • מפרסם
 • Visio
 • Word
 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הקובץ בתצוגה מקדימה, לחץ על הצג לפני הדפסה.

  • כדי לחזור לקובץ ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ .

  • כדי להדפיס את הקובץ ולבדוק או לשנות את המאפיינים עבור המדפסת שלך, לחץ על הדפס.

  • כדי להדפיס את הקובץ מבלי לבדוק או לשנות את המאפיינים של המדפסת, לחץ על הדפסה מהירה.

למידע נוסף

Excel משלבת הדפסה ותצוגה מקדימה באותו חלון.

 1. לחץ על File > Print. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של הקובץ. בצד ימין, תראה את לחצן הדפס ואת ההגדרותהניתנות להגדרה.

  הערה: אם לא כל השורות או העמודות שציפית להציג בהצגה לפני הדפסה, ייתכן שבחרת אזור הדפסה שגוי. ראה הגדרה או ניקוי של אזור הדפסה בגליון עבודה.

 2. כדי לחזור לחוברת העבודה מבלי להדפיס אותה, לחץ על לחצן 'הקודם' .

אם אתה מוכן להדפיס את חוברת העבודה...

 1. בחר את מספר העותקים הרצוי.

 2. חפש תחת הגדרות כדי לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון ההדפסה של העמוד או הדפסה דו-צדדית.

 3. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

למידע נוסף

 1. לחץ על קובץ >‏ הדפסה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הקובץ בתצוגה מקדימה, לחץ על הצג לפני הדפסה.

   כדי לחזור למחברת שלך ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ על סגור.

  • כדי להדפיס את הקובץ ולבדוק או לשנות את המאפיינים עבור המדפסת שלך, לחץ על הדפס.

למידע נוסף

Outlook משלבת הדפסה ותצוגה מקדימה באותו חלון.

 1. לחץ על File > Print. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של ההודעה. בצד ימין, תראה את לחצן הדפס ואת ההגדרותהניתנות להגדרה.

  הערה: בעת שימוש ב- File > Print כדי להציג את תצוגת ההדפסה, המכילה הן את הגדרות המדפסת והן את ההצגה לפני הדפסה, החלון הנוכחי עשוי לעבור לרקע מאחורי החלון הראשי של Outlook. באפשרותך למזער את החלון הראשי של Outlook כדי להחזיר את תצוגת ההדפסה בחזרה לקידמה. לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, ראה בעיות תצוגה מקדימה של הדפסה ב- Outlook.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. בחר את מספר העותקים הרצוי.

 4. חפש תחת הגדרות כדי לבחור אם ההודעה תופיע כטבלה או כתזכיר.

 5. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

 6. לחץ על לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך.

למידע נוסף

PowerPoint משלבת הדפסה ותצוגה מקדימה באותו חלון.

 1. לחץ על File > Print. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת. בצד ימין, תראה את לחצן הדפס ואת ההגדרותהניתנות להגדרה.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. כדי לחזור למצגת מבלי להדפיס אותה, לחץ על לחצן 'הקודם' .

אם אתה מוכן להדפיס את המצגת...

 1. בחר את מספר העותקים הרצוי.

 2. חפש תחת הגדרות כדי לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת שקופיות מסוימות בלבד, הדפסת שקופיות מרובות בכל עמוד או הדפסת קנה מידה אפור.

 3. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

למידע נוסף

Project משלבת הדפסה ותצוגה מקדימה באותו חלון.

 1. לחץ על File > Print. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת. בצד ימין, תראה את לחצן הדפס ואת ההגדרותהניתנות להגדרה.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. בחר את מספר העותקים הרצוי.

 4. חפש תחת הגדרות כדי לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון ההדפסה של העמוד או הדפסה דו-צדדית.

 5. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

 6. לחץ על לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך.

למידע נוסף

Publisher משלב הדפסה ותצוגה מקדימה באותו חלון.

 1. לחץ על File > Print. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת. בצד ימין, תראה את לחצן הדפס ואת ההגדרותהניתנות להגדרה.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. בחר את מספר העותקים הרצוי.

 4. חפש תחת הגדרות כדי לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון ההדפסה של העמוד או הדפסה דו-צדדית.

 5. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

 6. לחץ על לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך.

למידע נוסף

Visio משלבת הדפסה ותצוגה מקדימה באותו חלון.

 1. לחץ על File > Print. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת. בצד ימין, תראה את לחצן הדפס ואת ההגדרותהניתנות להגדרה.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

 3. בחר את מספר העותקים הרצוי.

 4. חפש תחת הגדרות כדי לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון ההדפסה של העמוד או הדפסה דו-צדדית.

 5. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

 6. לחץ על לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך.

למידע נוסף

Word משלבת הדפסה ותצוגה מקדימה באותו חלון.

 1. לחץ על File > Print. בצד שמאל, תראה תצוגה מקדימה של המצגת. בצד ימין, תראה את לחצן הדפס ואת ההגדרותהניתנות להגדרה.

 2. כדי לראות כל עמוד, לחץ על החץ בתחתית התצוגה המקדימה ואם הטקסט קטן מדי לקריאה, השתמש במחוון שינוי גודל התצוגה כדי להתאים אותו.

  מחווני התצוגה המקדימה של העמוד ושינוי גודל העמוד בחלונות 'הדפסה' ו'הצגה לפני הדפסה'

  עצה: אם ברצונך להציג בתצוגה מקדימה עמודים מרובים זה לצד זה, השתמש במחוון גודל התצוגה כדי להקטין את התצוגה.

 3. לחץ על לחצן 'הקודם' כדי לחזור למסמך מבלי להדפיס אותו.

אם אתה מוכן להדפיס את המסמך...

 1. בחר את מספר העותקים הרצוי.

 2. חפש תחת הגדרות כדי לבחור אפשרויות הדפסה אחרות, כגון הדפסת עמודים מסוימים בלבד, שינוי כיוון ההדפסה של העמוד או הדפסה דו-צדדית.

  הערה: כדי להדפיס עמודים מסוימים בלבד ב-Word, לחץ על הדפס את כל העמודים. משם באפשרותך לבחור להדפיס רק את העמוד הנוכחי, או לבחור הדפסה מותאמת אישית ולציין עמודים להדפסה, כגון "1-3" או "3-6, 10, 14".

 3. כשתהיה מוכן, לחץ על הדפס.

הערה: אם אתה מקבל עמוד נוסף, ריק, בסוף המסמך, ראה מחיקת עמוד ב-Word.

למידע נוסף

בתוכניות מסוימות, כגון Excel וWord, הצגה לפני הדפסה מופיעה במסך ההדפסה הראשי. בתוכניות אחרות, כגון Access וOneNote, עליך ללחוץ על לחצן ' הצג לפני הדפסה ' במסך ' הדפסה ראשי ' כדי לגשת להצגה לפני הדפסה.

לחצן ' הצג לפני הדפסה '

צפה בסרטון וידאו אודות הדפסה בOffice:

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

עיין בסעיפים הבאים לקבלת מידע נוסף אודות הדפסה ותצוגה מקדימה מתוכניות ספציפיות.

בחר את תוכנית Office שלך

 • באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?
 • Access
 • Excel
 • OneNote
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Project
 • מפרסם
 • Visio
 • Word
 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הקובץ בתצוגה מקדימה, לחץ על הצג לפני הדפסה.

   כדי לחזור לקובץ ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ .

  • כדי להדפיס את הקובץ ולבדוק או לשנות את המאפיינים עבור המדפסת שלך, לחץ על הדפס.

  • כדי להדפיס את הקובץ מבלי לבדוק או לשנות את המאפיינים של המדפסת, לחץ על הדפסה מהירה.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הקובץ בתצוגה מקדימה, לחץ על הצג לפני הדפסה.

  • כדי לחזור לקובץ ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ .

  • כדי להדפיס את הקובץ ולבדוק או לשנות את המאפיינים עבור המדפסת שלך, לחץ על הדפס.

לקבלת מידע אודות הדפסה ב- Outlook, ראה הדפסה ב-Outlook.

בכרטיסיה הדפסה , המאפיינים עבור מדפסת ברירת המחדל מופיעים באופן אוטומטי במקטע הראשון, והתצוגה המקדימה של המצגת מופיעה באופן אוטומטי במקטע השני.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  כדי לחזור למצגת ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ .

 2. כאשר המאפיינים עבור המדפסת והמצגת שלך מופיעים באופן הרצוי, לחץ על הדפס.

  הערה: כדי לשנות את המאפיינים עבור המדפסת שלך, תחת שם המדפסת, לחץ על מאפייני מדפסת.

בכרטיסיה הדפסה , המאפיינים עבור מדפסת ברירת המחדל מופיעים באופן אוטומטי במקטע הראשון, והתצוגה המקדימה של הקובץ מופיעה באופן אוטומטי במקטע השני.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  כדי לחזור לקובץ ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ .

 2. כאשר המאפיינים של המדפסת והקובץ מופיעים באופן הרצוי, לחץ על הדפס.

הערה: כדי לשנות את המאפיינים עבור המדפסת שלך, תחת שם המדפסת, לחץ על מאפייני מדפסת.

בכרטיסיה הדפסה , המאפיינים עבור מדפסת ברירת המחדל מופיעים באופן אוטומטי במקטע הראשון, והתצוגה המקדימה של הפרסום מופיעה באופן אוטומטי במקטע השני.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  כדי לחזור לפרסום שלך ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ .

 2. כאשר המאפיינים של המדפסת והפרסום מופיעים באופן הרצוי, לחץ על הדפס.

הערה: כדי לשנות את המאפיינים עבור המדפסת שלך, תחת שם המדפסת, לחץ על מאפייני מדפסת.

לקבלת מידע נוסף הספציפי להדפסה ב-Publisher, ראה הדפסה ב-publisher.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הקובץ בתצוגה מקדימה, לחץ על הצג לפני הדפסה.

  • כדי לחזור לקובץ ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ .

  • כדי להדפיס את הקובץ ולבדוק או לשנות את המאפיינים עבור המדפסת שלך, לחץ על הדפס.

  • כדי להדפיס את הקובץ מבלי לבדוק או לשנות את המאפיינים של המדפסת, לחץ על הדפסה מהירה.

בכרטיסיה הדפסה , המאפיינים עבור מדפסת ברירת המחדל מופיעים באופן אוטומטי במקטע הראשון, והתצוגה המקדימה של המסמך מופיעה באופן אוטומטי במקטע השני.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  כדי לחזור למסמך ולבצע שינויים לפני הדפסתו, לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ .

 2. כאשר המאפיינים של המדפסת והמסמך מופיעים באופן הרצוי, לחץ על הדפס.

הערה: כדי לשנות את המאפיינים עבור המדפסת שלך, תחת שם המדפסת, לחץ על מאפייני מדפסת.

פתרון בעיות

לקבלת מידע בנושא פתרון בעיות במדפסת או במנהל המדפסת, ראה:

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×