הדפסת גליון עבודה בכיוון לרוחב או לאורך

הדפסת גליון עבודה בכיוון לרוחב או לאורך

כברירת מחדל, Microsoft Excel מדפיס גליונות עבודה לאורך (הגובה גדול מהרוחב). באפשרותך לשנות את כיוון העמוד לרוחב עבור כל גליון עבודה בנפרד.

שינוי כיוון העמוד

 1. בחר את גליון העבודה או גליונות העבודה שעבורם ברצונך לשנות את כיוון ההדפסה.

  עצה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של כמה גליונות עבודה בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר, ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על כיוון ולאחר מכן לחץ על לאורך או לרוחב.

  בכרטיסיה 'בית', לחץ על 'כיוון'.

  הערות: 

  • אם לא הגדרת מדפסת, האפשרות כיוון תופיע במעומעם, ולא תוכל לבחור אותה. כדי לפתור זאת, עליך להגדיר מדפסת. האפשרות מופיעה במעומעם גם כאשר אתה עורך את התוכן של תא. כדי לפתור זאת, הקש Enter כדי לקבל את השינויים או Esc כדי לבטל את השינויים.

  • מאחר שבאפשרותך להגדיר כיוון עמוד עבור כל גליון עבודה בנפרד, תוכל להדפיס כמה גליונות עבודה בחוברת עבודה בכיוון אחד (כגון כיוון הדפסה לאורך) וגליונות עבודה אחרים באותה חוברת עבודה בכיוון הנגדי (כגון כיוון הדפסה לרוחב). פשוט הגדר את כיוון ההדפסה עבור כל גליון עבודה לפי הצורך ולאחר מכן הדפס גליון עבודה או חוברת עבודה.

שינוי כיוון ההדפסה של עמודים כאשר אתה מוכן להדפיס

 1. בחר את גליון העבודה, גליונות העבודה או נתוני גליון העבודה שברצונך להדפיס.

 2. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 3. בתיבה הנפתחת כיוון עמוד, תחת הגדרות, לחץ על כיוון הדפסה לאורך או על כיוון הדפסה לרוחב.

 4. כשאתה מוכן להדפיס, לחץ על הדפס.

יצירת תבנית המשתמשת בכיוון הדפסה לרוחב כברירת מחדל

כדי לחסוך זמן, באפשרותך לשמור חוברת עבודה שתצורתה נקבעה להדפסה לרוחב בתור תבנית. לאחר מכן, תוכל להשתמש בתבנית זו כדי ליצור חוברות עבודה אחרות.

יצירת התבנית

 1. צור חוברת עבודה.

 2. בחר את גליון העבודה או גליונות העבודה שעבורם ברצונך לשנות את כיוון ההדפסה.

  כיצד לבחור גליונות עבודה

  כדי לבחור

  בצע פעולה זו

  גיליון בודד

  לחץ על לשונית הגיליון.

  לחץ על לשונית הגיליון

  אם לא ניתן לראות את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

  לחץ על חצי הגלילה של הלשונית

  שני גליונות סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

  שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

  כל הגליונות בחוברת עבודה

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגליונות.

  הערה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של כמה גליונות עבודה בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות.

 3. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על כיוון ולאחר מכן לחץ על לרוחב.

  בכרטיסיה 'בית', לחץ על 'כיוון'.

  הערה: אם לא הגדרת מדפסת, האפשרות כיוון תופיע במעומעם, ולא תוכל לבחור אותה. כדי לפתור זאת, עליך להגדיר מדפסת. האפשרות מופיעה במעומעם גם כאשר אתה עורך את התוכן של תא. כדי לפתור זאת, הקש Enter כדי לקבל את השינויים או Esc כדי לבטל את השינויים.

 4. ביצוע התאמות אישיות אחרות לפי הצורך.

  עצה: אם ברצונך להתאים אישית מספר גליונות עבודה בו-זמנית, באפשרותך לקבץ את גליונות העבודה באופן זמני, לבצע את השינויים ולאחר מכן לפרק את הקבוצה. כדי לקבץ גליונות עבודה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיה כלשהי בתחתית גליון העבודה. בתפריט הקיצור, לחץ על בחר את כל הגליונות. בפס הכותרת, אתה אמור לראות את שם חוברת העבודה ואחריה המילה [קבוצה]. לאחר מכן, שנה את כיוון ההדפסה לכיוון לרוחב או בצע התאמה אישית אחרת שברצונך לבצע. כדי לבטל את הקיבוץ, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיה כלשהי ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות (או לחץ על כרטיסיה אחרת של גליון עבודה).

 5. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 6. לחץ על שמירה בשם, לאחר מכן בחר את המיקום שבו ברצונך לשמור את גליון העבודה. לדוגמה, לחץ על מחשב (או מחשב זה ב- Excel 2016) ולאחר מכן לחץ על שולחן עבודה.

 7. בתיבה שם הקובץ, הקלד את השם הרצוי עבור התבנית.

 8. בתיבה שמור כסוג, לחץ על Excel Template (*.xltx)‎ או על Excel Macro-Enabled Template (*.xltm)‎ אם חוברת העבודה מכילה פקודות מאקרו שברצונך להפוך לזמינות בתבנית.

 9. לחץ על שמור.

  התבנית נשלחת באופן אוטומטי בתיקיה 'תבניות'.

  כדי להשתמש בתבנית כדי ליצור חוברת עבודה, בצע את הפעולות הבאות (עבור Excel 2016, Excel 2013 ו-Excel 2010 בלבד):

  1. לחץ על קובץ > חדש.

  2. לחץ על אישי.

  3. לחץ על הסמל או השם של התבנית השמורה.

לראש הדף

שינוי כיוון העמוד בגליון העבודה

 1. בחר את גליון העבודה או גליונות העבודה שעבורם ברצונך לשנות את כיוון ההדפסה.

  כיצד לבחור גליונות עבודה

  כדי לבחור

  בצע פעולה זו

  גיליון בודד

  לחץ על לשונית הגיליון.

  לשונית הגיליון הפעיל

  אם לא ניתן לראות את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

  לחצני גלילה בגיליון

  שני גליונות סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

  שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

  כל הגליונות בחוברת עבודה

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון, ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגיליונות ב- תפריט קיצור.

  הערה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של כמה גליונות עבודה בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על כיוון ולאחר מכן לחץ על לאורך או לרוחב.

  תמונת רצועת הכלים של excel

  עצה: כדי לראות את הגבולות של עמודים מודפסים בבירור, באפשרותך לעבוד בתצוגת פריסת עמוד (הכרטיסיהתצוגה , הקבוצה תצוגות חוברת עבודה ).

שינוי כיוון ההדפסה של עמודים כאשר אתה מוכן להדפיס

 1. בחר את גליון העבודה, גליונות העבודה או נתוני גליון העבודה שברצונך להדפיס.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על הדפס.

 3. בתיבת הדו הדפסה , לחץ על מאפיינים.

 4. בתיבת הדו מאפייני מדפסת, בכרטיסיה פריסה , תחת כיוון, לחץ על לאורך או לרוחבולחץ על אישור.

 5. כשאתה מוכן להדפיס, לחץ על הדפס.

הערה: אם לא הגדרת מדפסת, האפשרות כיוון תופיע במעומעם, ולא תוכל לבחור אותה. כדי לפתור זאת, עליך להגדיר מדפסת. האפשרות מופיעה גם כמעומעמת כאשר אתה נמצא בתהליך עריכת התוכן של תא. כדי לפתור זאת, הקש ENTER כדי לקבל את השינויים או ESC כדי לבטל את השינויים.

יצירת תבנית המשתמשת בכיוון הדפסה לרוחב כברירת מחדל

כדי לחסוך זמן, באפשרותך לשמור חוברת עבודה שתצורתה נקבעה להדפסה לרוחב בתור תבנית. לאחר מכן, תוכל להשתמש בתבנית זו כדי ליצור חוברות עבודה אחרות.

יצירת התבנית

 1. יצירת חוברת עבודה חדשה

 2. בחר את גליון העבודה או גליונות העבודה שעבורם ברצונך לשנות את כיוון ההדפסה.

  כיצד לבחור גליונות עבודה

  כדי לבחור

  בצע פעולה זו

  גיליון בודד

  לחץ על לשונית הגיליון.

  לשונית הגיליון הפעיל

  אם לא ניתן לראות את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

  לחצני גלילה בגיליון

  שני גליונות סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

  שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

  כל הגליונות בחוברת עבודה

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון, ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגיליונות ב- תפריט קיצור.

  עצה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של כמה גליונות עבודה בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 3. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על כיוון ולאחר מכן לחץ על לרוחב.

  תמונת רצועת הכלים של excel

  הערה: אם לא הגדרת מדפסת, האפשרות כיוון תופיע במעומעם, ולא תוכל לבחור אותה. כדי לפתור זאת, עליך להגדיר מדפסת. האפשרות מופיעה גם כמעומעמת כאשר אתה נמצא בתהליך עריכת התוכן של תא. כדי לפתור זאת, הקש ENTER כדי לקבל את השינויים או ESC כדי לבטל את השינויים.

 4. ביצוע התאמות אישיות אחרות לפי הצורך.

  עצה: אם ברצונך להתאים אישית מספר גליונות עבודה בבת אחת, באפשרותך לקבץ באופן זמני את גליונות העבודה, לבצע את השינויים ולאחר מכן לבטל את הקיבוץ שלהם. כדי לקבץ גליונות עבודה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיה כלשהי בתחתית גליון העבודה. בתפריט הקיצור, לחץ על בחר את כל הגליונות. בפס הכותרת, אתה אמור לראות את שם חוברת העבודה ואחריה המילה [קבוצה]. לאחר מכן, שנה את כיוון ההדפסה לכיוון לרוחב או בצע התאמה אישית אחרת שברצונך לבצע. כדי לבטל את הקיבוץ, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיה כלשהי ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות (או לחץ על כרטיסיה אחרת של גליון עבודה). אל תשכח לפרק את הקבוצה של גליונות העבודה. כאשר גליונות עבודה מקובצים, כל מה שתעשה בגליון עבודה אחד ישפיע על כל גליונות העבודה האחרים, כנראה שהוא לא מה שאתה רוצה.

 5. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.

 6. בתיבה שם הקובץ, הקלד את השם הרצוי עבור התבנית.

 7. בתיבה שמור כסוג, לחץ על Excel Template (*.xltx)‎ או על Excel Macro-Enabled Template (*.xltm)‎ אם חוברת העבודה מכילה פקודות מאקרו שברצונך להפוך לזמינות בתבנית.

 8. לחץ על שמור.

  התבנית ממוקמת באופן אוטומטי בתיקיה 'תבניות'.

  עצה: אם תעתיק חוברת עבודה של Excel לתיקיה ' תבניות ', תוכל להשתמש בחוברת עבודה זו כתבנית מבלי לשמור אותה בתבנית קובץ התבנית (. xltx או. xltm). ב- Windows Vista, התיקיה 'תבניות' ממוקמת בדרך כלל בנתיב C:\Users\<your name>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. ב- Microsoft Windows XP, התיקיה 'תבניות' ממוקמת בדרך כלל בנתיב C:\Documents and Settings\<your name>\Application Data\Microsoft\Templates.

 9. כדי להשתמש בתבנית כדי ליצור חוברת עבודה חדשה, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על חדש.

  2. תחת תבניות, לחץ על התבניות שלי.

  3. בתיבת הדו חדש , לחץ פעמיים על התבנית שזה עתה יצרת.

   Excel יוצר חוברת עבודה חדשה המבוססת על התבנית שלך.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×