הדפסת מסמך ב- Word עבור Mac

לפני ההדפסה, ניתן להציג את המסמך בתצוגה מקדימה ולציין אילו עמודים ברצונך להדפיס.

הצג את המסמך שלך בתצוגה מקדימה והדפס אותו

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. כדי להציג תצוגה מקדימה של כל עמוד, לחץ על החצים בתחתית התצוגה המקדימה.

  תיבת הדו-שיח 'הדפסה'

  אם אינך רואה את התצוגה המקדימה, מתחת להגדרות קבועות מראש, בחר באפשרות עותקים ועמודים וסמן את התיבה לצד הצג תצוגה מקדימה מהירה.

 3. בחר את מספר העותקים ואת כל האפשרויות האחרות הרצויות, ולחץ על לחצן הדפס.

הדפסת עמודים ספציפיים

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. כדי להדפיס עמודים מסוימים בלבד, תחת עמודים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדפיס את העמוד המוצג בתצוגה המקדימה המהירה, בחר באפשרות העמוד הנוכחי.

  • כדי להדפיס עמודים רצופים כגון 1-3, בחר באפשרות מ: והזן את מספר העמוד הראשון ומספר העמוד האחרון בתיבות מ: ועד.

  • כדי להדפיס עמודים בודדים וטווח עמודים (כגון עמוד 3 ועמודים 4-6) בו-זמנית, בחר באפשרות טווח עמודים והזן את מספרי העמודים והטווחים כשהם מופרדים באמצעות פסיקים (לדוגמה, 3, 4-6).

  תיבת הדו-שיח 'הדפסה' שבה המקטע 'עמודים' מסומן

הדפס בשני צדי הנייר

הדרך הקלה ביותר להפיק פרסומים דו-צדדיים היא להדפיס אותם במדפסת התומכת בהדפסה דו-צדדית. כדי לברר אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית (המכונה גם 'דו-צידית'), תוכל לעיין במדריך ההפעלה של המדפסת, לפנות ליצרן המדפסת או לבצע את הפעולות הבאות:

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. לחץ על עותקים ועמודים ולאחר מכן לחץ על פריסה.

  בחירת 'פריסה' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'

 3. לחץ על דו-צידי ולאחר מכן בחר כריכה בצד הארוך (כדי להפוך עמודים בקצה הארוך) או כריכה בצד הקצר (כדי להפוך עמודים בקצה הקצר).

  בחירה באפשרות בתפריט 'דו-צידי'

אם המדפסת שלך אינה מציעה הדפסה דו-צדדית אוטומטית, באפשרותך לבצע שלבים אלה כדי להדפיס על שני צידי הנייר באופן ידני.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. לחץ על עותקים ועמודים ולאחר מכן לחץ על Microsoft Word.

 3. לחץ על עמודים אי-זוגיים בלבד.

 4. לאחר שהעמודים האי-זוגיים מודפסים, הפוך את ערימת הניירות, הכנס אותה שוב למדפסת, חזור על שלבים 1 ו- 2 ולאחר מכן לחץ על עמודים זוגיים בלבד.

  בהתאם לדגם המדפסת, ייתכן שיהיה עליך להפוך ולסדר מחדש את העמודים כדי להדפיס בצד השני של הערימה.

הדפסת עמודים אי-זוגיים או זוגיים בלבד

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. לחץ על עותקים ועמודים ולאחר מכן לחץ על Microsoft Word.

 3. לחץ על עמודים אי-זוגיים בלבד או על עמודים זוגיים בלבד.

הדפסה בסדר הפוך

גם אם המדפסת שלך עורמת את פלט הניירות מהסוף להתחלה, ניתן להדפיס את העמודים בסדר הנכון. בצע שלבים אלה כדי להדפיס מסמך שמתחיל בעמוד האחרון.

 1. בתפריט Word, לחץ על העדפות.

 2. תחת פלט ושיתוף, לחץ על הדפסה.

 3. תחת אפשרויות הדפסה, בחר את תיבת הסימון הפוך סדר הדפסה.

שינוי כיוון העמוד עבור מסמך

 1. בכרטיסיה פריסה, לחץ על כיוון, ולאחר מכן לחץ על לאורך או לרוחב.

  לחץ כדי להגדיר שוליים, כיוון הדפסה וגודל

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

שינוי כיוון ההדפסה של עמודים ספציפיים

 1. בחר את כל הטקסט בעמודים שברצונך לשנות.

  עצה: כדי לשנות את כיוון ההדפסה עבור כל העמודים אחרי הסמן, במקום לבחור טקסט, לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל את כיוון העמוד החדש. בתפריט עיצוב, לחץ על מסמך, לחץ על הגדרת עמוד, בחר את הכיוון הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור. לצד החל על, לחץ על נקודה זו ואילך.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על מסמך.

 3. לחץ על הגדרת עמוד בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח.

 4. לצד כיוון, לחץ על הכיוון הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. לצד החל על, לחץ על הטקסט הנבחר ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

שינוי כיוון ההדפסה של מקטע ספציפי

חשוב: כדי לשנות את הכיוון עבור מקטע ספציפי, המסמך שלך חייב להיות מחולק באמצעות מעברי מקטע. למד כיצד להוסיף מעברי מקטע.

 1. כדי להציג תווים שאינם מודפסים, כגון סימוני פיסקה (¶), לחץ על הצג את כל התווים שאינם מודפסים הצג את כל התווים שאינם מודפסים בכרטיסיה בית.

  בכרטיסיה 'בית', האפשרות 'הצג סימוני עריכה' מסומנת
 2. לחץ פעמיים על מעבר המקטע הבא לאחר המקטע שברצונך לשנות.

  מעברי מקטע נראים כך:

  תמונה של מעבר מקטע

 3. לחץ על 'הגדרת עמוד'.

 4. לצד כיוון, לחץ על הכיוון הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. לצד החל על, לחץ על מקטע זה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

למידע נוסף

הוספה, מחיקה או שינוי של מעבר מקטע

הדפסת מסמך

שינוי גודל הנייר

הזזה, סיבוב או קיבוץ של תמונה, תיבת טקסט או אובייקט אחר

הצגה בתצוגה מקדימה לפני הדפסה

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. לחץ על תצוגה מקדימה.

הדפסת מסמך

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתפריט המוקפץ מדפסת, בחר את המדפסת הרצויה.

 3. בחר את האפשרויות הרצויות, כגון מספר העמודים או העמודים שברצונך להדפיס ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  עצה: אם אינך רואה אפשרויות הדפסה נוספות בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על החץ הכחול הפונה מטה משמאל לתפריט המוקפץ מדפסת.

הדפס עמודים או מקטעים ספציפיים

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתפריט המוקפץ מדפסת, בחר את המדפסת הרצויה.

 3. לחץ על טווח עמודים ולאחר מכן, בתיבה טווח עמודים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי להדפיס

  בצע פעולה זו

  עמודים שאינם סמוכים

  הקלד את מספרי העמודים עם פסיקים בין המספרים או עם מקף בין המספר הראשון למספר האחרון בטווח.

  לדוגמה, כדי להדפיס את עמודים 2, 4, 5, 6 ו- 8, הקלד 2‏,4-6‏,8.

  מקטע שלם

  הקלד s ואחריו את מספר המקטע.

  לדוגמה, כדי להדפיס את מקטע 3, הקלד s3.

  מקטעים שאינם סמוכים

  הקלד s ואחריו את מספר המקטע, הקלד פסיק ולאחר מכן הקלד s ואחריו את מספר המקטע הבא.

  לדוגמה, כדי להדפיס את מקטעים 3 ו- 5, הקלד s3‏,S5.

  טווח עמודים בין מקטעים

  הקלד את הטווח בתבנית הבאה: p ns n-p ns n, כאשר האות p נמצאת לפני מספר העמוד והאות s נמצאת לפני מספר המקטע.

  לדוגמה, כדי להדפיס מעמוד 2 במקטע 3 עד עמוד 3 במקטע 5, הקלד p2s3-p3s5.

  טווח עמודים במקטע

  הקלד את הטווח בתבנית הבאה: p ns n-p ns n, כאשר האות p נמצאת לפני מספר העמוד והאות s נמצאת לפני מספר המקטע.

  לדוגמה, כדי להדפיס את עמודים 5 עד 7 במקטע 3, הקלד p5s3-p7s3.

 4. לחץ על הדפס.

הדפסה על שני צידי הנייר (הדפסה דו-צדדית)

הדרך הקלה ביותר להפקת פרסומים על שני צידי הנייר היא להדפיס אותם במדפסת התומכת בהדפסה דו-צדדית. בדרך כלל ניתן לדעת אם המדפסת תומכת בהדפסה דו-צדדית על-ידי קריאת המסמכים שהגיעו איתה או על-ידי סקירת המאפיינים שלה. מדפסות מסוימות כוללות את האפשרות להדפיס אוטומטית על שני הצדדים של גליון הנייר (הדפסה דו-צדדית אוטומטית). מדפסות אחרות מספקות הוראות להכנסת הנייר למדפסת מחדש באופן ידני כדי להדפיס בצד השני (הדפסה דו-צדדית ידנית). ישנן מדפסות שכלל אינן מציעות אפשרות של הדפסה דו-צדדית.

עצה: אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית ואתה מתקשה בהדפסה מסוג זה, בתפריט המוקפץ עותקים ועמודים, לחץ על פריסה. לאחר מכן, בתפריט המוקפץ דו-צדדי, ודא כי האפשרות כבוי אינה מסומנת.

אם המדפסת שלך אינה מציעה הדפסה דו-צדדית אוטומטית, באפשרותך לבצע שלבים אלה כדי להדפיס על שני צידי הנייר באופן ידני.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתפריט המוקפץ מדפסת, בחר את המדפסת הרצויה.

 3. בתפריט המוקפץ עותקים ועמודים, לחץ על Microsoft Word.

 4. לחץ על עמודים אי-זוגיים בלבד.

 5. לאחר שהעמודים האי-זוגיים מודפסים, הפוך את ערימת הניירות, הכנס אותה שוב למדפסת, חזור על שלבים 1 עד 3 ולאחר מכן לחץ על עמודים זוגיים בלבד.

  בהתאם לדגם המדפסת, ייתכן שיהיה עליך לסובב ולסדר מחדש את העמודים כדי להדפיס בצד השני של הערימה.

הדפסת עמודים אי-זוגיים או זוגיים בלבד

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

 2. בתפריט המוקפץ מדפסת, בחר את המדפסת הרצויה.

 3. בתפריט המוקפץ עותקים ועמודים, לחץ על Microsoft Word.

 4. לחץ על עמודים אי-זוגיים בלבד או על עמודים זוגיים בלבד.

הדפסה בסדר הפוך

גם אם המדפסת שלך עורמת את פלט הניירות מהסוף להתחלה, ניתן להדפיס את העמודים בסדר הנכון. בצע שלבים אלה כדי להדפיס מסמך שמתחיל בעמוד האחרון.

 1. בתפריט Word, לחץ על העדפות.

 2. תחת פלט ושיתוף, לחץ על הדפסה.

 3. תחת אפשרויות הדפסה, בחר את תיבת הסימון הפוך סדר הדפסה.

שינוי כיוון העמוד עבור מסמך

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בכרטיסיה פריסה, תחת ‏אפשרויות הדפסה, לחץ על כיוון ולאחר מכן לחץ על לאורך או לרוחב.

  הכרטיסיה 'פריסה' של Word, הקבוצה 'אפשרויות הדפסה'

 3. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

שינוי כיוון ההדפסה של עמודים ספציפיים

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בחר את כל הטקסט בעמודים שברצונך לשנות.

 3. בתפריט עיצוב, לחץ על מסמך.

 4. לחץ על 'הגדרת עמוד'.

 5. תחת כיוון, לחץ על הכיוון הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. בתפריט המוקפץ החל על, לחץ על טקסט נבחר ולאחר מכן לחץ על אישור.

  לפי הצורך, Word מוסיף מעבר מקטע לפני ואחרי הטקסט שבחרת ומשנה את הכיוון של מקטעים אלה.

 7. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

  הערה: כדי לשנות את הכיוון של כל העמודים אחרי הסמן, במקום לבחור טקסט, לחץ במסמך כדי לקבוע את מיקום הסמן. בתפריט עיצוב, לחץ על מסמך, לחץ על ‏אפשרויות הדפסה, בחר את הכיוון הרצוי ולאחר מכן, בתפריט המוקפץ החל על, לחץ על נקודה זו ואילך.

שינוי כיוון ההדפסה של מקטע ספציפי

חשוב: כדי לשנות את הכיוון של מקטע ספציפי, המסמך חייב לכלול מעברי מקטע.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. כדי להציג תווים שאינם מודפסים, כגון סימוני פיסקה (¶), לחץ על הצג את כל התווים שאינם מודפסים הצג את כל התווים שאינם מודפסים בסרגל הכלים הרגיל.

 3. לחץ פעמיים על מעבר המקטע המופיע אחרי המקטע שברצונך לשנות.

 4. לחץ על 'הגדרת עמוד'.

 5. תחת כיוון, לחץ על הכיוון הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. בתפריט המוקפץ החל על, לחץ על מקטע זה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  לפי הצורך, Word מוסיף מעברי מקטע לפני ואחרי המקטעים שבחרת ומשנה את הכיוון של מקטעים אלה.

 7. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס.

  הערה: כדי לשנות את הכיוון של כל העמודים אחרי הסמן, במקום לבחור טקסט, לחץ במסמך כדי לקבוע את מיקום הסמן. בתפריט עיצוב, לחץ על מסמך, לחץ על ‏אפשרויות הדפסה, בחר את הכיוון הרצוי ולאחר מכן, בתפריט המוקפץ החל על, לחץ על נקודה זו ואילך.

למידע נוסף

שינוי גודל הנייר

הוספה, מחיקה או שינוי של מעבר מקטע

הזזה, סיבוב או קיבוץ של תמונה, תיבת טקסט או אובייקט אחר

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×