הגשת הצגות שקופיות

הדפסת שקופיות, דפי מידע או הערות של PowerPoint

הדפסת שקופיות, דפי מידע או הערות של PowerPoint

ב- PowerPoint, תוכל להדפיס את השקופיות ואת הערות הדובר שלך וליצור דפי מידע עבור הקהל שלך.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

הדפסת המצגת

 1. בחר קובץ ‏> הדפס.

 2. עבור מדפסת, בחר את המדפסת שברצונך להדפיס בה.

 3. עבור הגדרות, בחר את האפשרויות הרצויות:

  • שקופיות: ברשימה הנפתחת, בחר להדפיס את כל השקופיות, השקופיות הנבחרות או השקופית הנוכחית. לחלופין, בתיבה שקופיות, הקלד את מספרי השקופיות שברצונך להדפיס, מופרדות באמצעות פסיק.

  • פריסת הדפסה: בחר להדפיס רק את השקופיות, רק את הערות הדובר, חלוקה לרמות או דפי מידע.

   בעת הדפסת מיתאר, מודפס רק הטקסט בשקופיות, ללא התמונות. הערות המצגת מציגות את השקופית ואת הערות הדובר הקשורות מתחת לשקופית. אם תבחר להדפיס דפי מידע, תוכל להדפיס כמה שקופיות בעמוד אחד באמצעות מגוון פריסות (לעתים עם שטח לרישום הערות).

  • נאסף: בחר אם ברצונך לאסוף או לא לאסוף את הגליונות.

  • צבע: בחר אם ברצונך להדפיס בצבע, בגווני אפור או בשחור-לבן מלא.

  • ערוך כותרת עליונה ותחתונה: בחר באפשרות זו כדי לערוך את הכותרת העליונה והתחתונה לפני הדפסה.

 4. עבור עותקים, בחר את מספר העותקים שברצונך להדפיס.

 5. בחר הדפס.

דפי מידע מודפסים: הוספה או הסרה של מספור שקופיות

זוהי תכונה למנויים בלבד תכונה זו זמינה רק כדי למנויי Microsoft 365עבור לקוחות שולחן העבודה של Windows.

כברירת מחדל, ב- PowerPoint עבור Microsoft 365 (החל מגירסה 1810), דפי מידע מודפסים כוללים מספר שקופית מתחת לכל תמונת שקופית.

ניתן לבטל אפשרות זו בתיבת הדו-שיח הדפסה, בתפריט שבו בחרת להדפיס דפי מידע. בחלק התחתון של התפריט מופיעות כמה אפשרויות דו-מצביות עם סימני ביקורת. נקה את סימן הביקורת לצד הדפס מספרי שקופיות בדפי מידע:

הדפס מספרי שקופיות בדפי מידע.

בעת הדפסת מיתאר, מודפס רק הטקסט בשקופיות, ללא התמונות. הערות המצגת מציגות את השקופית ואת הערות הדובר הקשורות מתחת לשקופית. אם תבחר להדפיס דפי מידע, תוכל להדפיס כמה שקופיות בעמוד אחד באמצעות מגוון פריסות (לעתים עם שטח לרישום הערות).

ההליכים הבאים עוסקים בהדפסה ב- PowerPoint 2016 עבור Mac ואילך.

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

 1. בתפריט קובץ, בחר הדפס.

 2. בחר הצג פרטים בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח.

  לחצן 'הצג פרטים' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'.
 3. בתיבה פריסה, בחר שקופיות.

  בחר את הפריסה 'שקופיות' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'
 4. הגדר את אפשרויות ההדפסה האחרות הרצויות ובחר הדפס.

 1. בתפריט קובץ, בחר הדפס.

 2. בחר הצג פרטים בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח.

  לחצן 'הצג פרטים' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'.
 3. בתיבה פריסה, בחר הערות.

  בחר את הפריסה 'הערות' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'
 4. הגדר את אפשרויות ההדפסה האחרות הרצויות ובחר הדפס.

 1. בתפריט קובץ, בחר הדפס.

 2. בחר הצג פרטים בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח.

  לחצן 'הצג פרטים' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'.
 3. בתיבה פריסה, בחר מיתאר.

  בחר את הפריסה 'מיתאר' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'
 4. הגדר את אפשרויות ההדפסה האחרות הרצויות ובחר הדפס.

 1. בתפריט קובץ, בחר הדפס.

 2. בחר הצג פרטים בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח.

  לחצן 'הצג פרטים' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'.
 3. בתיבה פריסה, בחר אחת מהאפשרויות של דפי מידע, בהתאם למספר הרצוי של שקופיות לעמוד.

  בחר את הפריסה 'דפי מידע' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'
 4. כברירת מחדל, ב- PowerPoint עבור Microsoft 365 עבור Mac (החל מגירסה 16.30), דפי מידע מודפסים כוללים מספר שקופית מתחת לכל תמונת שקופית.

  ניתן לבטל אפשרות זו בתיבת הדו-שיח הדפסה על-ידי ניקוי סימן הביקורת לצד הדפס מספרי שקופיות בדפי מידע:

  מוצגת תיבת הדו-שיח 'הדפסה' בעלת האפשרות 'הדפס מספרי שקופיות בדפי מידע'.

 5. בחר הדפס.

למידע נוסף

הוספת הערות דובר לשקופיות שלך

עבור קבצים שמאוחסנים ב- OneDrive,‏ OneDrive לעבודה או לבית הספר או SharePoint ב- Microsoft 365, באפשרותך להדפיס שקופיות, הערות או דפי מידע.

עמוד הערות מודפס עם השקופית במחצית העמוד העליונה והערות הדובר במחצית התחתונה.

עמוד הערות מדפיס את השקופית במחצית העמוד העליונה ואת הערות הדובר הקשורות במחצית התחתונה.

דף מידע מודפס עם שלוש שקופיות בצד השמאלי של הדף ושטח לרישום הערות בצד הימני.

עמוד דפי מידע כולל שלוש תמונות ממוזערות של שקופיות מימין וכמה קווים מודפסים לרישום הערות משמאל לכל תמונה ממוזערת.

כדי להדפיס דפי מידע בפריסות אחרות, ראה Print handouts using Adobe Reader.

כדי לקבל אפשרויות הדפסת פריסות מתקדמות יותר, השתמש בגרסת שולחן העבודה של PowerPoint.

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

 1. מהצגת השקופיות PowerPoint באינטרנט שלך, בחר File > Print ולאחר מכן בחר את סוגי הגיליונות שברצונך להדפיס:

  בחר אחד מלחצני ההדפסה

 2. המתן עד שחלונית ההדפסה תיפתח.

  אפשרויות לוח ההדפסה של Chrome

 3. לצד יעד, לחץ על שינוי כדי לבחור מדפסת הגדר אפשרויות פריסת הדפסה נוספות כרצונך, לדוגמה, קבע אילו שקופיות יודפסו ובחר הדפסה חד-צדדית לעומת הדפסה דו-צדדית. (האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למדפסת).

  לחץ על 'שינוי' כדי לבחור מדפסת

 4. לחץ על הדפס.

  לחץ על 'הדפס'

 1. בהצגת השקופיות PowerPoint באינטרנט שלך, לחץ על File > Print ולאחר מכן בחר את סוגי הגיליונות שברצונך להדפיס:

  בחר אחד מלחצני ההדפסה

 2. המתן עד שתיבת הדו-שיח הדפסה תיפתח.

  המתן עד שחלונית המדפסת תיפתח

 3. תחת כיוון, בחר את האפשרות שתואמת לכיוון של השקופיות. הגדר אפשרויות פריסת הדפסה נוספות כרצונך. (האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למדפסת).

  תחת 'כיוון', לחץ על 'לרוחב'

 4. תחת מדפסת, בחר מדפסת.

  בחר מדפסת

 5. לחץ על הדפס כדי להדפיס את הצגת השקופיות (ייתכן שתצטרך לגלול כדי למצוא את האפשרות הדפס בלוח ההדפסה).

  לחץ על 'הדפס'

 1. בהצגת השקופיות PowerPoint באינטרנט שלך, לחץ על File > Print ולאחר מכן בחר את סוגי הגיליונות שברצונך להדפיס:

  בחר אחד מלחצני ההדפסה

 2. לחץ על פתח PDF.

  קובץ ה- PDF מוכן

 3. לחץ על סמל המדפסת בפינה השמאלית העליונה מעל הצגת השקופיות.

  לחץ על סמל המדפסת

 4. בתיבת הדו-שיח הדפסה שמופיעה, תחת מדפסת, בחר מדפסת.

  בחר מדפסת

 5. לחץ על אישור כדי להדפיס את הצגת השקופיות שלך.

  לחץ על 'אישור' כדי להדפיס

 6. לאחר שתסיים את ההדפסה, סגור את קובץ ה-PDF שנפתח להדפסה בשלב 2.

אנו ממליצים להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge במקום Internet Explorer כאשר אתה עובד ב- PowerPoint באינטרנט, כדי ליהנות מחוויה חלקה יותר בזמן ההדפסה.

אם אתה משתמש ב- Internet Explorer, מומלץ להתקין את Adobe Reader, מכיוון שהתקנתו במחשב הופכת את תהליך ההדפסה ב- PowerPoint באינטרנט לקל יותר.

 1. בהצגת השקופיות PowerPoint באינטרנט שלך, לחץ על File > Print ולאחר מכן בחר את סוגי הגיליונות שברצונך להדפיס:

  בחר אחד מלחצני ההדפסה

 2. לחץ על פתח PDF.

  קובץ ה- PDF מוכן

 3. בדף הדפסה שמופיע, תחת כיוון, לחץ על לרוחב. הגדר את כל האפשרויות הרצויות האחרות עבור פריסת ההדפסה.

  לחץ על 'לרוחב' ועל אפשרויות אחרות

 4. בתיבה שם, בחר מדפסת.

  בתיבה 'שם', לחץ על שם המדפסת

 5. לחץ על אישור כדי להדפיס את הצגת השקופיות (ייתכן שתצטרך לגלול כדי למצוא את האפשרות אישור בדף ההדפסה).

  לחץ על 'אישור' כדי להדפיס

 6. לאחר שתסיים את ההדפסה, סגור את קובץ ה-PDF שנפתח להדפסה בשלב 2.

 1. בהצגת השקופיות PowerPoint באינטרנט שלך, לחץ על File > Print ולאחר מכן בחר את סוגי הגיליונות שברצונך להדפיס:

  בחר אחד מלחצני ההדפסה

 2. לחץ על פתח PDF.

  קובץ ה- PDF מוכן

 3. מתוך המצגת הפתוחה, רחף עם המצביע מעל החלק התחתון של המצגת ולחץ על התמונה.

  לחץ על התמונה במצגת PowerPoint Online

 4. בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה), תחת Orientation (כיוון הדפסה), לחץ על Landscape (לרוחב). הגדר את כל האפשרויות הרצויות האחרות עבור פריסת ההדפסה.

  בחר הגדרות הדפסה בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה)

 5. בתיבה Printer (מדפסת), בחר מדפסת.

 6. לחץ על Print (הדפס) כדי להדפיס את הצגת השקופיות שלך.

 7. לאחר שתסיים את ההדפסה, סגור את קובץ ה-PDF שנפתח להדפסה בשלב 2.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×