הוספה או מחיקה של עמודה בגליון נתונים

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

Access מספק כמה דרכים להוספה או להסרה של העמודות בגליון נתונים. ניתן להשתמש בתצוגה ’גליון נתונים’ כדי להוסיף או להסיר עמודות ולהגדיר את סוגי הנתונים עבור עמודות אלה. ניתן גם להוסיף שדות מחלונית משימות, או לפתוח את הטבלה המשמשת כבסיס לגליון הנתונים ולהוסיף שדה בתצוגה ’עיצוב’. נושא זה מסביר כיצד להשתמש בכל אחת מהשיטות.

לקבלת מידע נוסף על יצירה של גליונות נתונים ושימוש בהם, עיין במאמרים יצירת טופס באמצעות הכלי ’גליון נתונים’ ועבודה עם גליונות נתונים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הכרת עמודות בגליונות נתונים

הוספת עמודה באמצעות התצוגה ’גליון נתונים’

הסרת עמודה באמצעות התצוגה ’גליון נתונים’

הוספת עמודה באמצעות התצוגה ’עיצוב’

הסרת עמודה באמצעות התצוגה ’עיצוב’

הבנת האופן שבו Access מקצה סוגי נתונים בעת הזנת מידע

הגדרת סוגי הנתונים שהתצוגה ’גליון נתונים’ לא מסיקה

הכרת עמודות בגליונות נתונים

גליון נתונים הוא ייצוג חזותי של המידע הכלול בטבלת מסד נתונים, או של התוצאות שהוחזרו על-ידי שאילתה. עמודה בגליון נתונים מייצגת את אותו דבר כשדה בטבלה של מסד נתונים. בעת הוספה או הסרה של עמודה בגליון נתונים, עליך להוסיף או להסיר שדה מהטבלה המשמשת כבסיס לגליון הנתונים. אם השדה מכיל נתונים, אתה מוחק גם את אותו מידע.

עבודה עם עמודות

Access מאפשר לך להוסיף או להסיר במהירות ובקלות שדה טבלה מכיוון שניתן לבצע משימות אלה בתצוגה ’גליון נתונים’. כברירת מחדל, כל הטבלאות בתצוגה ’גליון נתונים’ מכילות כעת עמודה ריקה עם התווית לחץ כדי להוסיף. כדי להוסיף עמודה, עליך להזין נתונים לתא הריק הראשון מתחת לכותרת העמודה. ניתן גם להדביק פיסת נתונים אחת או יותר לעמודה הריקה. אין צורך עוד להשתמש בתצוגה ’עיצוב’ כדי להוסיף או להסיר עמודות, על אף שניתן לעשות זאת אם אתה רוצה בכך.

כמו כן, אין צורך עוד להגדיר את סוגי הנתונים הנפוצים יותר עבור העמודה החדשה. כברירת מחדל, השדות בטבלת מסד נתונים חייבים להכיל סוגים ספציפיים של נתונים, כגון טקסט, תאריכים ושעות, מספרים וכן הלאה. בדרך כלל, אתה מגדיר סוגי נתונים בעת עיצוב הטבלאות עבור מסד נתונים. עם זאת, Access מסיק כעת את רוב סוגי הנתונים בהזנה ראשונה של נתונים בעמודה חדשה. לדוגמה, אם אתה מזין שם בשדה הראשון בטבלה החדשה, Access מגדיר את השדה לסוג הנתונים 'טקסט'. אם אתה מדביק תאריך, Access מגדיר את השדה לסוג הנתונים ’תאריך’/’שעה’ וכן הלאה. אם אתה מדביק שילוב של נתונים, כגון מיקודי דואר מכמה מדינות/אזורים, Access בוחר את סוג הנתונים ששומר על המידע בצורה הטובה ביותר בדרך כלל, זהו סוג הנתונים ’טקסט’. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הבנת האופן שבו Access מקצה סוגי נתונים בעת הזנת מידע, בהמשך מאמר זה.

לקבלת מידע נוסף על הגדרת סוגי נתונים, עיין במאמר סוגי נתונים עבור מסדי נתונים שולחניים של Access. אם אינך מכיר את כללי העיצוב עבור מסדי נתונים יחסיים, עיין במאמר יסודות עיצוב של מסדי נתונים.

השלבים בסעיפים הבאים מסבירים כיצד להוסיף ולהסיר עמודות בגליונות נתונים באמצעות התצוגה ’גליון נתונים’ והתצוגה ’עיצוב’.

הוספת עמודה באמצעות התצוגה ’גליון נתונים’

השלבים בסעיף זה מסבירים כיצד להשתמש בתצוגה ’גליון נתונים’ כדי להוסיף עמודה לגליון נתונים, לתת שם לעמודה ולהזין נתונים. בהמשך, זכור שביצוע שלבים אלה מוסיף ומשנה שדה בטבלה המשמשת כבסיס לגליון הנתונים.

 1. בחלונית הניווט, אתר את הטבלה שאליה ברצונך להוסיף את השדה ולחץ עליה פעמיים.

  Access פותח את הטבלה בתצוגת גליון נתונים.

 2. גלול לצד הימני או השמאלי של גליון הנתונים (בהתאם להגדרות האזור והשפה של Windows) ואתר את העמודה הריקה.

  כברירת מחדל, המילים לחץ כדי להוסיף מופיעים בכותרת העמודה של העמודה הריקה.

 3. הזן כמה נתונים בשורה הריקה הראשונה מתחת לכותרת.

  -או-

  הדבק פיסת נתונים אחת או יותר לתוך השדה, החל בתא הריק הראשון.

  שמור את השינויים שערכת.

  בהתבסס על סוג הנתונים שאתה מזין, Access מגדיר סוג נתונים עבור השדה. לדוגמה, אם אתה מזין שם, Access מגדיר את סוג הנתונים ל’טקסט’.

  לקבלת מידע נוסף על האופן שבו Access מקצה סוגי נתונים, עיין בסעיף הבנת האופן שבו Access מקצה סוגי נתונים בעת הזנת מידע. לקבלת מידע על הגדרה ידנית של סוגי נתונים, עיין בהגדרת סוגי הנתונים שהתצוגה ’גליון נתונים’ לא מסיקה, גם כן בהמשך המאמר.

 4. לחץ פעמיים על כותרת העמודה והזן שם עבור השדה החדש.

  -או-

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת העמודה ולחץ על שינוי שם שדה בתפריט הקיצור. לאחר מכן הקלד שם עבור השדה.

 5. שמור את השינויים שערכת.

לראש הדף

הסרת עמודה באמצעות התצוגה ’גליון נתונים’

לפני הסרת עמודה מגליון נתונים, זכור כמה עובדות חשובות:

 • בעת הסרת עמודה, אתה מוחק את כל הנתונים בעמודה ולאחר מכן לא תוכל לבטל את המחיקה. מסיבה זו, עליך לגבות את הטבלה כדי למחוק את העמודה.

 • לא ניתן למחוק סוגים מסוימים של עמודות ללא פעולה נוספת. לדוגמה, לא ניתן להשתמש בתצוגה ’גליון נתונים’ כדי למחוק שדה מפתח ראשי. עליך להשתמש בתצוגה ’עיצוב’ כדי לבצע משימה זו. כמו כן, לא ניתן למחוק מפתח ראשי או שדה בדיקת מידע בלי למחוק תחילה את קשרי הגומלין בין השדה לטבלאות שמהן השדה לוקח את הנתונים שלו. מאמר זה אינו כולל הסבר המתאר כיצד למחוק שדות קשורים.

  לקבלת מידע נוסף, עיין במאמרים יסודות עיצוב מסד נתונים, הוספה או שינוי של מפתח ראשי של טבלה ב-Access, יצירה, עריכה או מחיקה של קשר גומליןויצירה או מחיקה של שדה מרובה ערכים.

הסרת העמודה בתצוגה ’גליון נתונים’

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הכותרת של העמודה שברצונך להסיר.

 2. לחץ על מחק שדה בתפריט הקיצור.

 3. לחץ על כן כדי לאשר את המחיקה.

 4. שמור את השינויים שערכת.

לראש הדף

הוספת עמודה באמצעות התצוגה ’עיצוב’

אם אתה מכיר גירסאות קודמות של Access, סביר להניח שהתנסית בשימוש בתצוגה ’עיצוב’. התצוגה ’עיצוב’ מספקת גמישות רבה יותר מתצוגה ’גליון נתונים’ מכיוון שניתן להגדיר את כל סוגי הנתונים הזמינים וליצור שדה בדיקת מידע, ללא צורך לצאת מתצוגה ’עיצוב’.

הוספת העמודה בתצוגה ’עיצוב’

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שברצונך לשנות, ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

  -או-

  בשורת המצב של Access, לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. בעמודה שם שדה, בחר שורה ריקה והקלד שם עבור השדה החדש.

 3. בעמודה סוג נתונים, לצד שם השדה החדש, בחר סוג נתונים עבור העמודה החדשה.

 4. שמור את השינויים שערכת.

לראש הדף

הסרת עמודה באמצעות התצוגה ’עיצוב’

הכללים למחיקת עמודה בתצוגה ’גליון נתונים’ חלים גם על עבודה בתצוגה ’עיצוב’: אם תמחק עמודה, תאבד את כל הנתונים בעמודה זו. כמו כן, כדי שתוכל למחוק מפתח ראשי או שדה בדיקת מידע, עליך למחוק תחילה את קשרי הגומלין עבור שדות אלה.

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמרים יסודות עיצוב מסד נתונים, הוספה או שינוי של מפתח ראשי של טבלה ב-Accessויצירה או מחיקה של שדה מרובה ערכים.

הסרת העמודה בתצוגה ’עיצוב’

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שברצונך לשנות, ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

  -או-

  בשורת המצב של Access, לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. בחר את השדה (השורה) שברצונך למחוק.

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על מחק שורות.

  -או-

  הקש DELETE.

 4. שמור את השינויים שערכת.

לראש הדף

הבנת האופן שבו Access מקצה סוגי נתונים בעת הזנת מידע

בעת יצירת גליון נתונים ריק, Access מקצה סוג נתונים לכל שדה כאשר אתה מתחיל להזין נתונים בשדה זה. הטבלה הבאה מפרטת את סוגי הנתונים השונים שניתן להזין ואת סוג הנתונים ש- Access מחיל על כל אחד מהם.

הערה: לא ניתן להגדיר את סוגי הנתונים ’קובץ מצורף’ או ’אובייקט OLE’ על-ידי הזנת נתונים בשדה, ולא ניתן להפוך תמיכה בעריכה של טקסט עשיר לזמינה על-ידי הזנת נתונים בשדה.

הטבלה הבאה מציגה כיצד Access מגדיר את סוג הנתונים עבור שדה בעת הזנת נתונים בתצוגה ’גליון נתונים’.

אם אתה מזין:

Access יוצר שדה בעל סוג נתונים זה:

מיקי

טקסט קצר (טקסט)

בלוק טקסט או טקסט ומספרים בני יותר מ- 256 תווים.

טקסט ארוך (תזכיר)

הערה: לא ניתן להשתמש בתצוגה ’גליון נתונים’ כדי להפוך לזמין עיצוב טקסט עשיר. כמו כן, אם אתה הופך מאפיין שנקרא צירוף בלבד לזמין עבור השדה ’תזכיר’, Access מסתיר את הטקסט בעת הצבת הסמן בשדה זה, כברירת מחדל.

לקבלת מידע על הפיכת עיצוב הטקסט העשיר לזמין, עיין במאמר יצירה או מחיקה של שדה ’טקסט עשיר’.

http://www.contoso.com

Access מזהה את פרוטוקולי האינטרנט הבאים: http,‏ ftp,‏ gopher,‏ wais,‏ file,‏ https,‏ mhtml,‏ mailto,‏ msn,‏ news,‏ nntp,‏ midi,‏ cid,‏ prospero,‏ telnet,‏ rlogin,‏ tn3270,‏ pnm,‏ mms,‏ outlook.

הערה: כדי ש- Access יזהה את הפרוטוקול ויגדיר את סוג הנתונים ’היפר-קישור’, עליך לציין תו שאינו רווח לבן לאחר הפרוטוקול.

היפר-קישור

50000

מספר, מספר שלם ארוך

50,000

מספר, מספר שלם ארוך

50,000.99

מספר, כפול

50000.389

מספר, כפול

31/12/2019

תבניות התאריך והשעה שצוינו בהגדרות האזוריות ובהגדרות השפה של Windows קובעות את האופן שבו Access מעצב נתוני תאריך/שעה.

תאריך/שעה

31 בדצמבר 2019

הערה: עליך להזין או להדביק לא רק את שם היום כדי ש- Access יסיק את סוג הנתונים ’תאריך/שעה’. לדוגמה, אם תזין "יום שלישי", Access יבחר את סוג הנתונים 'טקסט'. כדי ש- Access יסיק את סוג הנתונים תאריך/שעה, עליך להזין חודש בנוסף ליום.

תאריך/שעה

10:50:23

תאריך/שעה

10:50

תאריך/שעה

17:50

תאריך/שעה

₪12.50

Access מזהה את סמל המטבע שצוין בהגדרות האזוריות ובהגדרות השפה של Windows.

מטבע

21.75

מספר, כפול

123.00%

מספר, כפול

3.46E+03

מספר, כפול

לראש הדף

הגדרת סוגי הנתונים שהתצוגה ’גליון נתונים’ לא מסיקה

כברירת מחדל, לא ניתן לבצע כמה משימות על-ידי שימוש בתצוגת גליון נתונים:

 • לא ניתן להגדיר את סוגי הנתונים ’קובץ מצורף’ או ’אובייקט OLE’ על-ידי הדבקת נתונים לתוך תא ריק.

 • לא ניתן להפוך עריכה של טקסט עשיר לזמינה עבור שדה ’טקסט ארוך’ (תזכיר) על-ידי הדבקת נתונים. כדי להפוך תמיכה בטקסט עשיר לזמינה, עליך להגדיר אפשרות עבור השדה בתצוגה ’עיצוב’.

השלבים בסעיף זה מסבירים כיצד לבצע משימות אלה.

הגדרת סוגי נתונים של ’קובץ מצורף’

 1. אם עדיין לא בחרת אותה, בחר את העמודה הריקה (זו עם התווית לחץ כדי להוסיף) בגליון הנתונים שלך.

 2. ברשימה הנפתחת, בחר קובץ מצורף.

 3. שמור את השינויים שערכת.

לראש הדף

הוספת שדה ’טקסט ארוך’ (תזכיר) לטבלה עם עריכה של טקסט עשיר

 1. אם עדיין לא בחרת אותה, בחר את העמודה הריקה (זו עם התווית לחץ כדי להוסיף) בגליון הנתונים שלך.

 2. ברשימה הנפתחת, בחר טקסט עשיר.

 3. שמור את השינויים שערכת.

המרת עמודה לשדה בדיקת מידע

כברירת מחדל, לא ניתן להשתמש בתצוגה ’גליון נתונים’ כדי להמיר עמודה חדשה בשדה בדיקת מידע. אם אתה משתמש חדש ב- Access, שדה בדיקת מידע מציג נתונים ממקור אחר - טבלה או רשימת פריטים - ברשימה. כברירת מחדל, Access משתמש ברשימה נפתחת כדי להציג נתוני בדיקת מידע, אך יש לו אפשרות גם להשתמש בתיבת רשימה (רשימה שלא נפתחת או נסגרת) בטופס.

ניתן ליצור שני סוגים של שדות בדיקת מידע — רשימות מבוססות טבלה ורשימות ערכים. רשימה מבוססת טבלה משתמשת בשאילתה כדי לאחזר נתונים מטבלה אחרת, ורשימת ערכים מציגה קבוצת ערכים המקודדים באופן קשיח. ההליך הבא מסביר כיצד ליצור את שני סוגי הרשימות.

הוספה של שדה בדיקת מידע

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה המשמשת בסיס לגליון הנתונים החדש שלך ולחץ על תצוגת עיצוב.

  -או-

  בשורת המצב של Access, לחץ על תצוגת עיצוב.

  הטבלה נפתחת בתצוגת עיצוב.

 2. בחר את השדה שברצונך להמיר.

  -או-

  בחר שורה ריקה בעמודה שם שדה והזן שם עבור השדה החדש.

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על עמודת בדיקת מידע.

  -או-

  בתצוגת עיצוב, בעמודה סוג נתונים, לחץ על החץ למטה ובחר אשף בדיקת מידע.

  אשף בדיקת המידע יופעל.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • יצירה של רשימה מבוססת טבלה    

   1. בחר ברצוני שעמודת בדיקת המידע תחפש את הערכים בטבלה או בשאילתה ולחץ על הבא.

   2. תחת תצוגה, בחר אפשרות, בחר טבלה או שאילתה מהרשימה ולאחר מכן לחץ על הבא. לדוגמה, אם ברצונך להשתמש בערכים מטבלה בשדה בדיקת המידע, לחץ על טבלאות. אם ברצונך להשתמש בשאילתה, לחץ על שאילתות. כדי לראות רשימה של כל הטבלאות והשאילתות במסד הנתונים, לחץ על שניהם.

   3. העבר את השדות שברצונך שיופיעו ברשימת בדיקת המידע מתוך החלונית שדות זמינים לחלונית שדות נבחרים ולאחר מכן לחץ על הבא.

   4. אם תרצה, תוכל לבחור אפשרות מיון אחת או יותר עבור השדות שבחרת בשלב הקודם, ולאחר מכן ללחוץ על הבא.

   5. אם תרצה, תוכל להתאים את הרוחב של כל עמודה ברשימת בדיקת המידע ולאחר מכן ללחוץ על הבא.

   6. באופן אופציונלי, ניתן להזין שם בתיבת הטקסט, תחת איזו תווית אתה רוצה עבור עמודת בדיקת המידע.

   7. ניתן גם לבחור את תיבת הסימון אפשר ערכים מרובים. בחירה באפשרות זו מאפשרת לך לבחור ולאחסן יותר מפריט אחד מהרשימה.

   8. לחץ על סיום. אם Access מציג הנחיה לשמירת הטבלה, לחץ על כן. Access מוסיף את שאילתת בדיקת המידע לטבלה החדשה שלך. כברירת מחדל, השאילתה מאחזרת את השדות שאתה מציין, בנוסף לערכי המפתח הראשיים עבור טבלת המקור. לאחר מכן, Access מגדיר את סוג הנתונים עבור שדה בדיקת המידע כך שיתאים לסוג הנתונים שהוגדר עבור שדה המפתח הראשי בטבלת המקור. לדוגמה, אם שדה המפתח הראשי בטבלת המקור משתמש בסוג הנתונים ’מספור אוטומטי’, Access מגדיר את סוג הנתונים עבור שדה בדיקת המידע לסוג הנתונים ’מספר’.

   9. חזור לתצוגה ’גליון נתונים’, עבור אל שדה בדיקת המידע ובחר פריט מתוך הרשימה.

    או

 5. יצירה של רשימה מבוססת ערכים    

  1. לחץ על אקליד את הערכים הרצויים לי ולאחר מכן לחץ על הבא.

  2. בתיבה מספר העמודות, הזן את מספר העמודות שברצונך שיופיעו ברשימה, ולאחר מכן עבור אל התא הריק הראשון והזן ערך.

   בעת הזנת הערך הראשון, מופיע תא ריק נוסף מתחת לתא הנוכחי.

  3. לאחר שתסיים להזין את הערך הראשון, השתמש במקש TAB או במקשי החץ למטה כדי להעביר את המוקד לתא הבא, והזן ערך שני.

  4. חזור על שלבים 2 ו- 3 עד שתסיים ליצור את הרשימה, ולאחר מכן לחץ על הבא.

  5. אם תרצה, הזן שם עבור השדה החדש ולאחר מכן לחץ על סיום.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×