הוספה או עריכה של מילים במילון בדיקת איות

חשוב: הוספת מילה למילון מותאם אישית בתוכנית אחת של Office הופכת את המילה לזמינה בבדיקות האיות בכל תוכניות Office.

כל המילונים המותאמים אישית מנוהלים באמצעות תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית ועליך להפעיל (לבחור) את כל המילונים המותאמים אישית שברצונך להשתמש בהם בתיבת דו-שיח זו. בצע שלבים אלה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח ולאחר מכן בחר משימה ספציפית להלן.

תיבת הדו-שיח 'מילון מותאם אישית'

פתיחת תיבת הדו-שיח 'מילונים מותאמים אישית'

 1. פתח את אפשרויות ההגהה:

  • ברוב התוכניות של Office: לחץ על 'קובץ' > 'אפשרויות' > 'הגהה'.

  • ב- Outlook: לחץ על 'קובץ' > 'אפשרויות' > 'דואר' > 'איות ותיקון שגיאות אוטומטי'> 'הגהה'.

 2. ודא שתיבת הסימון הצע מהמילון הראשי בלבד אינה מסומנת.

 3. בחר מילונים מותאמים אישית.

  כל המילונים מפורטים כאן, כאשר המילון המהווה את ברירת המחדל מופיע למעלה.

הערה: כדי להוסיף מילה למילון במהירות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המילה במסמך ולאחר מכן בחר 'הוסף למילון'. המילה תתווסף למילון ברירת המחדל.

 1. פתח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים במקטע פתיחת תיבת הדו-שיח 'מילונים מותאמים אישית', לעיל.

 2. בחר את המילון שברצונך לערוך. ודא שלא ניקית את תיבת הסימון.

 3. בחר 'עריכת רשימת מילים'.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף מילה, הקלד אותה בתיבה מילה(ים) ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי למחוק מילה, בחר אותה בתיבה מילון ולאחר מכן לחץ על מחק.

  • כדי לערוך מילה, מחק אותה ולאחר מכן הוסף אותה עם האיות הרצוי.

  • כדי להסיר את כל המילים, לחץ על מחק הכל.

  עריכה של רשימת המילים

אם ברצונך שמילון מותאם אישית זה יוגדר כמילון ברירת המחדל שבו יישמרו מילים חדשות שתוסיף, ראה שינוי המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים להלן.

בחר את הכותרות להלן לקבלת מידע נוסף

אם בודק האיות מסמן מילים מסוימות כמילים הכוללות שגיאות איות, אך ברצונך להתעלם ממילים אלה, ניתן להוסיף אותן למילון המותאם אישית המוגדר כברירת מחדל. כדי לשנות את המילון המותאם אישית המוגדר כברירת מחדל שאליו מוסיפים מילים אלה, ראה "שינוי המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים".

 • בעת בדיקה אוטומטית של איות ודקדוק, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המילה המסומנת בקו אדום מסולסל ולאחר מכן לחץ על הוסף למילון.

 • בעת הפעלת הכלי לבדיקת איות ודקדוק, לחץ על הוסף או הוסף למילון עבור המילה שסומנה.

הערה: אם האפשרות הוסף למילון אינה זמינה, ודא שיש לך מילון מותאם אישית המהווה ברירת מחדל שנבחר בתיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית. ראה שינוי המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים כדי ללמוד כיצד לבחור מילון מותאם אישית המהווה ברירת מחדל.

לקבלת מידע נוסף, ראה בדיקת איות ודקדוק.

 1. פתח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים במקטע פתיחת תיבת הדו-שיח 'מילונים מותאמים אישית', לעיל.

 2. בחר חדש.

 3. בתיבה שם הקובץ, הקלד שם עבור המילון המותאם אישית.

 4. בחר שמור.

 5. אם ברצונך שהמילון החדש ישמש לשפה אחרת, בזמן שהמילון החדש עדיין נבחר ברשימת מילונים, בחר את השפה בתפריט שפת מילון.

אם ברצונך שהמילון המותאם אישית החדש יוגדר כמילון ברירת המחדל שבו יישמרו מילים שתוסיף, עיין במשימה הבאה, שינוי המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים.

כאשר אתה מוסיף מילים בעת בדיקת איות, מילים חדשות מתווספות למילון המותאם אישית המוגדר כברירת מחדל, שהוא המילון שמופיע בראש הרשימה בעת פתיחת תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית. באפשרותך לשנות את המילון המותאם אישית המוגדר כברירת המחדל המשמש את כל תוכניות Office:

 1. פתח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים במקטע פתיחת תיבת הדו-שיח 'מילונים מותאמים אישית', לעיל.

 2. בתיבה רשימת מילונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את מילון ברירת המחדל עבור כל השפות, לחץ על שם המילון תחת כל השפות.

  • כדי לשנות את מילון ברירת המחדל עבור שפה מסוימת, לחץ על שם המילון תחת כותרת השפה.

 3. בחר 'שנה ברירת מחדל'.

  הערה: אם יש מילון אחד בלבד תחת כותרת, הוא חייב להיות מילון ברירת המחדל. במקרה זה, הלחצן אינו זמין.

בפעם הבאה שתבדוק איות, התוכנית תשתמש במילונים המותאמים אישית המוגדרים כברירת מחדל שבחרת.

כברירת מחדל, בעת יצירת מילון מותאם אישית חדש, התוכנית מגדירה את המילון לכל השפות, כלומר המילון נמצא בשימוש בעת בדיקת האיות של טקסט בכל שפה. עם זאת, תוכל לשייך מילון מותאם אישית לשפה מסוימת כך שהתוכנית תשתמש במילון רק כאשר תבדוק את האיות של טקסט בשפה מסוימת.

 1. פתח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים במקטע פתיחת תיבת הדו-שיח 'מילונים מותאמים אישית', לעיל.

 2. בתיבה רשימת מילונים לחץ על המילון שברצונך לשנות.

 3. בתפריט שפת מילון, לחץ על השפה שעבורה המילון אמור לשמש.

תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית מפרטת את המילונים המותאמים אישית הזמינים שבהם התוכנית יכולה להשתמש כדי לבדוק איות. אם המילון שבו ברצונך להשתמש, לדוגמה, מילון שרכשת מחברה המהווה ספק חיצוני, מותקן במחשב אך אינו רשום בתיבה רשימת מילונים, תוכל להוסיף אותו.

 1. פתח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים במקטע פתיחת תיבת הדו-שיח 'מילונים מותאמים אישית', לעיל.

 2. בחר הוסף.

 3. אתר את התיקיה המכילה את המילון המותאם אישית הרצוי ולאחר מכן לחץ פעמיים על קובץ המילון.

אם ברצונך שמילון מותאם אישית זה יוגדר כמילון ברירת המחדל שבו יישמרו מילים חדשות שתוסיף, ראה שינוי המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים לעיל.

 1. עבור אל Word > ‏'העדפות'.

 2. תחת 'כלי עריכה והגהה', בחר 'איות' ודקדוק'.

  לחץ על Spelling & Grammar כדי לשנות את ההגדרות לבדיקת איות ודקדוק.
 3. אם ברצונך להשתמש במילונים מותאמים אישית, ודא שתיבת הסימון הצעות מהמילון הראשי בלבד אינה מסומנת.

 4. בחר 'מילונים'.

 5. בחר את המילון שברצונך לערוך.

  ודא שלא ניקית בטעות את תיבת הסימון עבור המילון.

 6. בחר 'ערוך'.

  המילון המותאם אישית נפתח כמסמך לעריכה.

 7. בצע את השינויים הרצויים ולאחר מכן שמור את המסמך.

הערה: בעת עריכת מילון מותאם אישית, Word מפסיק לבדוק את האיות בעת ההקלדה. לאחר שתסיים לשנות מילון מותאם אישית, אם ברצונך ש- Word ימשיך לבדוק את האיות בעת ההקלדה, נווט אל תיבת דו-השיח 'איות ודקדוק', כפי שמוצג בשלב 2 לעיל ובחר 'בדוק איות בעת ההקלדה'.

 1. פתח את תיבת דו-השיח 'מילונים מותאמים אישית' על-ידי ביצוע השלבים המתוארים לעיל.

 2. במילונים מותאמים אישית, ודא שסימנת כל מילון מותאם אישית שבו ברצונך להשתמש בתיבת הסימון ולאחר מכן לחץ על אישור.

 1. פתח את תיבת דו-השיח 'מילונים מותאמים אישית' על-ידי ביצוע השלבים המתוארים לעיל.

 2. בחר חדש.

 3. בתיבה שמירה בשם, הקלד שם עבור המילון המותאם אישית.

 4. בחר שמור.

 5. אם ברצונך שהמילון החדש ישמש לשפה אחרת, בזמן שהמילון החדש עדיין נבחר בתיבת דו-השיח 'רשימת מילונים', בחר את השפה מרשימת השפות.

 6. בחר באפשרות אישור.

תיבת דו-השיח 'מילונים מותאמים אישית' מפרטת את המילונים המותאמים אישית הזמינים שבהם Word יכול להשתמש כדי לבדוק איות. אם המילון שבו ברצונך להשתמש — לדוגמה, מילון שרכשת מחברה המהווה ספק חיצוני — מותקן במחשב אך אינו רשום בתיבת דו-השיח 'מילונים מותאמים אישית', תוכל להוסיף אותו.

 1. פתח את תיבת דו-השיח 'מילונים מותאמים אישית' על-ידי ביצוע השלבים המתוארים לעיל.

 2. בחר הוסף.

 3. אתר את התיקיה שמכילה את המילון המותאם אישית הרצוי ולאחר מכן לחץ פעמיים על קובץ המילון.

אם אתה מעוניין בעזרה נוספת בהתקנת מילון של ספק חיצוני, עיין בהוראות ההתקנה עבור מילון זה.

כברירת מחדל, בעת יצירת מילון מותאם אישית חדש, התוכנית מגדירה את המילון לכל השפות, כלומר המילון נמצא בשימוש בעת בדיקת האיות של טקסט בכל שפה. עם זאת, תוכל לשייך מילון מותאם אישית לשפה מסוימת כך שהתוכנית תשתמש במילון רק כאשר תבדוק את האיות של טקסט בשפה מסוימת.

 1. פתח את תיבת דו-השיח 'מילונים מותאמים אישית' על-ידי ביצוע השלבים המתוארים לעיל.

 2. בתיבת דו-השיח 'מילונים מותאמים אישית', בחר את המילון שברצונך לשנות.

 3. ברשימה 'שפה', בחר את השפה שבה יש להשתמש במילון.

בכל פעם שתבדוק את האיות במסמך, תהיה לך אפשרות להוסיף מילה מסומנת בדגל כשגויה למילון מותאם אישית. מילון מותאם אישית המהווה ברירת מחדל הוא המילון שאליו Microsoft Word מוסיף את המילה כאשר אתה מבצע פעולה זו.

 1. פתח את תיבת דו-השיח 'מילונים מותאמים אישית' על-ידי ביצוע השלבים המתוארים לעיל.

 2. ב'איות ודקדוק', בחר מילון מרשימת מילונים מותאמים אישית.

 3. סגור את תיבת דו-השיח 'איות ודקדוק'.

  הערה: אם יש מילון אחד בלבד תחת כותרת, הוא חייב להיות מילון ברירת המחדל. במקרה זה, הלחצן אינו זמין.

בפעם הבאה שתבדוק איות, התוכנית תשתמש במילונים המותאמים אישית המוגדרים כברירת מחדל שבחרת.

כשיש מילה עם איות שגוי, תוכל ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני כל המילה כדי להתעלם. עם זאת, המילה לא תתווסף למילון שלך, והיא תסומן בדגל בפעם הבאה שתשתמש ב- Word באינטרנט.

למידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, ראה איות ודקדוק ב- Word

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×