הוספה, הסרה או הצגה של מפרסם מהימן

מאמר זה מתאר מהו מפרסם מהימן, כיצד להפוך תוכן ממפרסם לזמין ומדוע בטוח יותר להשתמש בפרוייקטי קוד שנוצרו על-ידי מפרסמים מהימנים. כמו כן, באפשרותך ללמוד כיצד להוסיף, להציג או להסיר מפרסמים מהימנים מהרשימה 'מפרסמים מהימנים' במרכז יחסי האמון.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

קבלת מידע נוסף על מפרסמים מהימנים

מפרסם הוא אדם או חברה, בדרך כלל מפתח תוכנה, אשר פרסם קוד, כגון מאקרו, פקד ActiveX או תוספת. כדי שתוכל להחליט אם מפרסם הוא מהימן, עליך לדעת את זהות המפרסם והאם האישורים שלו תקפים. מפרסמים מהימנים הם אמינים ועומדים בכל הקריטריונים הבאים:

 • הקוד שלהם חתום על-ידי החתימה הדיגיטלית שלהם.

 • החתימה הדיגיטלית שלהם היא חוקי.

 • חתימה הדיגיטלית שלהם היא עדכנית (תוקפה לא פג).

 • ה- אישור המשויך לחתימה הדיגיטלית הונפק על-ידי רשות אישורים (CA) אמינה.

אם תנסה להפעיל קוד שאינו עומד בכל הקריטריונים הללו, Office ישבית את הקוד ויציג את סרגל ההודעות כדי ליידע אותך לגבי מפרסם שעלול להיות לא בטוח.

חשוב: אם אתה פותח קובץ ממפרסם ומקבל הודעת אזהרה שלפיה לא קיימת חתימה, או שהחתימה אינה חוקית, מומלץ שלא להפוך את התוכן לזמין ולא לתת אמון במפרסם, אלא אם אתה בטוח שהקוד מגיע ממקור מהימן.

לראש הדף

הצגת מידע נוסף על אזהרת אבטחה ו- Publisher

כאשר Office מציג את סרגל ההודעות כדי להזהיר אותך מפני קוד שעלול להיות לא בטוח בקובץ, באפשרותך להציג מידע נוסף על הקוד ועל המפרסם לפני שתחליט אם לתת אמון בקוד או במפרסם.

חשוב: אם תוצג לך אזהרה המציינת שאין חתימה, או שהחתימה אינה חוקית, מומלץ שלא להפוך את התוכן לזמין ולא לתת אמון במפרסם, אלא אם אתה בטוח שהקוד מגיע ממקור מהימן.

כדי להציג פרטים על הקוד ועל המפרסם לאחר שהוצגה אזהרת אבטחה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. באזור אזהרת אבטחה, לחץ על הפוך תוכן לזמין > אפשרויות מתקדמות.

  באפשרויות האבטחה של Microsoft Office‏, Office מציג מידע נוסף על הגורם לאזהרת האבטחה, כולל מידע על המפרסם שנכלל עם קוד המפרסם.

  תיבת הדו-שיח 'אפשרויות אבטחה', מתן אמון במפרסם

לראש הדף

הפיכת תוכן פעיל ממפרסם לזמין כאשר סרגל ההודעות מופיע

כאשר תוכן פעיל חדש (כגון פקודת מאקרו חתומה או תוספת) נמצא בקובץ ממפרסם, סרגל ההודעות מופיע עם סמל מגן, טקסט אזהרה, ולחצן הפוך תוכן לזמין. אם ידוע לך שהמפרסם מהימן, באפשרותך להפוך את התוכן הפעיל לזמין. כאשר תעשה זאת, הקובץ יהפוך למסמך מהימן, אך המפרסם לא ייחשב למהימן. לקבלת מידע על הגדרת מפרסם כמהימן, ראה הוספת מפרסם מהימן כאשר מופיעה אזהרת האבטחה, בהמשך נושא זה.

סרגל ההודעות עם ההודעה 'תוכן פעיל מסוים הפך לבלתי זמין'

כדי להפוך תוכן פעיל לזמין בקובץ

 • בסרגל ההודעות, לחץ על הפוך תוכן לזמין.

  הקובץ נפתח והופך למסמך מהימן.

לראש הדף

הוספת מפרסם מהימן כאשר אזהרת האבטחה מופיעה

אם הקוד ש- Office חסם מזהה את המפרסם כמהימן, ואתה בטוח שאתה נותן אמון במפרסם, באפשרותך להוסיף את המפרסם לרשימת המפרסמים המהימנים בעת הצגת מידע נוסף אודות אזהרת האבטחה.

כדי להוסיף מפרסם לרשימת המפרסמים המהימנים לאחר אזהרת אבטחה

 1. פתח את הקובץ מהמפרסם החדש.

 2. לחץ על קובץ.

 3. באזור אזהרת אבטחה, לחץ על הפוך תוכן לזמין > אפשרויות מתקדמות.

 4. במסך אפשרויות אבטחה של Microsoft Office, לחץ על תן אמון בכל המסמכים של מפרסם זה.

הפיכת תוכן פעיל של מפרסם לזמין למשך פעם אחת כאשר אזהרת האבטחה מופיעה

כדי להפוך תוכן פעיל של מפרסם לזמין למשך פעם אחת כאשר אזהרת האבטחה מופיעה, השתמש בהוראות הקודמות כדי לגשת לתיבת הדו-שיח אפשרויות אבטחה ב- Microsoft Office. בתיבת הדו-שיח, לחץ על הפוך תוכן לזמין עבור הפעלה זו עבור כל פריט תוכן פעיל ברשימה.

תיבת הדו-שיח 'אפשרויות אבטחה' למתן אמון בתוכן פעיל

לראש הדף

הוספת מפרסם מהימן באמצעות מרכז יחסי אמון

אם ידוע לך שתוכן פעיל (פקודות מאקרו, פקדי ActiveX, חיבורי נתונים וכן הלאה) ממפרסם הוא מהימן, תוכל להוסיף את המפרסם לרשימת המפרסמים המהימנים במרכז יחסי האמון.

כדי להוסיף מפרסם לרשימת המפרסמים המהימנים במרכז יחסי אמון

 1. פתח את הקובץ מהמפרסם החדש.

 2. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

 3. לחץ על מרכז יחסי האמון > הגדרות מרכז יחסי האמון > מפרסמים מהימנים.

 4. מתוך הרשימה, בחר את האישור של המפרסם ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אזור מפרסמים מהימנים של מרכז יחסי האמון

לראש הדף

הצגה או הסרה של מפרסם מהימן

ניתן לסקור את המפרסמים המופיעים ברשימת המפרסמים המהימנים של Office, ובעת הצורך, להסיר מפרסם באמצעות ההליך הבא.

כדי להציג את רשימת המפרסמים המהימנים ולהסיר מפרסם אם יש צורך בכך

 1. פתח קובץ שנוצר על-ידי מפרסם.

 2. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

 3. לחץ על מרכז יחסי האמון > הגדרות מרכז יחסי האמון > מפרסמים מהימנים.

 4. ברשימה מפרסמים מהימנים, בחר במפרסם שיש להסיר, ולאחר מכן לחץ על הסר.

הערה: אם אינך רואה את לחצן הסר תחת מפרסמים מהימנים, תוכנית Office אינה פועלת עם זכויות מנהל מערכת.

אם Office לא מציע לך את האפשרות להסיר מפרסם, תוכנית Office אינו פועל עם זכויות מנהל מערכת. כדי להסיר מפרסם, עליך להפעיל מחדש את תוכנית Office ולספק אישורי ניהול. אם במחשב שלך פועלת מערכת Windows 7, השתמש בהליך המיועד ל- Windows 7, בהמשך סעיף זה.

כדי להפעיל תוכנית של Office עם אישורי ניהול

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, ולאחר מכן הקש על חפש, או אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, המתן עד שסרגל צ'ארמס יופיע ולאחר מכן לחץ על חפש.

 2. הקלד את השם של תוכנית Office, כגון Word. בתוצאות, אתר את תוכנית Office, ולאחר מכן הקש והחזק לרגע או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני. שחרר כדי להציג תפריט ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל מערכת.

  אם לא נכנסת למחשב עם חשבון בעל זכויות מנהל מערכת, Windows יציג לך הנחיה להזין שם וסיסמה של חשבון בעל זכויות אלה במסך בקרת חשבון משתמש.

 3. פעל בהתאם להוראות בנושא כדי להציג את רשימת המפרסמים המהימנים ולהסיר מפרסם אם יש צורך בכך

 4. לאחר שתסיים לשנות את רשימת המפרסמים המהימנים, צא מתוכנית Office.

  הפעלת תוכניות Office עם זכויות מנהל מערכת היא פחות בטוחה מהפעלתן כמשתמש רגיל.

אם במחשב שלך פועלת מערכת Windows 7, השתמש בהליך הבא.

כדי להפעיל תוכנית של Office עם אישורי ניהול ב- Windows 7

 1. לחץ על התחל > כל התוכניות > Microsoft Office.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תוכנית של Office, כגון Word.

 3. לחץ על הפעל כמנהל מערכת.

  אם לא נכנסת למחשב עם חשבון בעל זכויות מנהל מערכת, Windows יציג לך הנחיה להזין שם וסיסמה של חשבון בעל זכויות אלה במסך בקרת חשבון משתמש.

 4. פעל בהתאם להוראות בנושא כדי להציג את רשימת המפרסמים המהימנים ולהסיר מפרסם אם יש צורך בכך

 5. לאחר שתסיים לשנות את רשימת המפרסמים המהימנים, צא מתוכנית Office.

  הפעלת תוכניות Office עם זכויות מנהל מערכת היא פחות בטוחה מהפעלתן כמשתמש רגיל.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×