הוספה והפעלה של קובץ וידאו מהמחשב שלך

הוספה והפעלה של קובץ וידאו מהמחשב שלך

בהתאם לגירסת PowerPoint שבה אתה משתמש, תוכל להוסיף סרטון וידאו מוטבע (אופן הפעולה המהווה ברירת מחדל) או קישור לקובץ וידאו המאוחסן במחשב שלך.

 • הוספת סרטוני וידאו מוטבעים אמנם מתבצעת בצורה נוחה, אבל היא מגדילה את נפח המצגת.

 • השימוש בסרטון וידאו מקושר מאפשר לשמור על גודל קובץ קטן יותר, אך הקישורים עלולים להתנתק. אנו ממליצים לאחסן מצגות וסרטוני וידאו מקושרים באותה תיקיה.

בתיבת הדו-שיח 'הוספת וידאו', בחר בין 'הוספה' (כלומר, הטבעה") או 'קישור לקובץ'.

תבניות וידאו נתמכות

ב-PowerPoint 2016,וגרסאות חדשות יותר, מומלץ להשתמש בקבצי ‎.mp4 המקודדים עם וידאו H.264 (לדוגמה, MPEG-4 AVC) ושמע AAC‏.

לקבלת פרטים נוספים, ראה תבניות קבצי וידאו ושמע שנתמכות ב- PowerPoint.

הטבעת וידאו המאוחסן במחשב שלך

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שברצונך שהווידאו יופיע בה.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על החץ תחת וידאו ולאחר מכן לחץ על וידאו במחשב שלי.

 3. בתיבה הוספת וידאו, לחץ על הווידאו הרצוי ולאחר מכן לחץ על הוסף.

קישור לווידאו המאוחסן במחשב שלך

כדי לסייע במניעת קישורים מנותקים, מומלץ להעתיק את סרטון הווידאו לאותה תיקיה שבה שמורה המצגת ולאחר מכן לקשר אליו בתיקיה זו.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שבה ברצונך שהקישור לווידאו יופיע.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על החץ תחת וידאו ולאחר מכן לחץ על וידאו במחשב שלי.

 3. בתיבה הוספת וידאו, לחץ על הקובץ שאליו ברצונך לקשר, לחץ על החץ למטה לצד לחצן הוסף ולאחר מכן לחץ על קשר לקובץ.

  הצגת תיבת הדו-שיח 'הוספת וידאו' ב- PowerPoint

PowerPoint 2016 תומך בהפעלת וידאו עם כמה רצועות שמע. הוא תומך גם בכתוביות סמויות ורגילות שמוטבעות בקבצי וידאו.  לקבלת מידע נוסף, ראה הפיכת מצגות פאוור פוינט שלך לנגישות.

גילוי מקום האחסון של סרטון וידאו מקושר

אם קיים כבר סרטון וידאו בשקופית וברצונך לדעת היכן הוא מאוחסן, עבור אל קובץ > מידע. תחת הכותרת מיטוב תאימות מדיה, יופיע מידע אודות כל קבצי המדיה במצגת – בין אם הם מקושרים או מוטבעים בקובץ.  אם קיימים סרטוני וידאו מקושרים, PowerPoint מספק לך היפר-קישור הצג קישורים. לחץ עליו כדי לפתוח תיבת דו-שיח המציגה את מיקום האחסון של כל הקבצים המקושרים. 

סרטון וידאו של YouTube

אם ברצונך להוסיף סרטון וידאו ב- YouTube, עבור אל הוסף או קשר לסרטון וידאו ב- YouTube.

תצוגה מקדימה של סרטון וידאו

כאשר וידאו נבחר בשקופית, מופיע סרגל כלים מתחת לסרטון הווידאו שכולל לחצן הפעל/השהה, סרגל התקדמות, לחצני קדימה/אחורה בהפרש קבוע, שעון עצר ופקד עוצמת קול. לחץ על לחצן הפעל בצדו השמאלי של סרגל הכלים כדי להציג את הווידאו בתצוגה מקדימה.

פקדי ההפעלה עבור וידאו בשקופית של PowerPoint

הפעלת סרטון וידאו באופן אוטומטי או בעת לחיצה עליו

כברירת מחדל, בהצגת שקופיות, סרטון הווידאו מופעל כחלק מרצף הלחיצה.   משמעות הדבר היא שבעת לחיצה על מקום כלשהו בשקופית כדי להתקדם לשלב הבא (או בעת הקשה על מקש רווח, מקש חץ ימינה או מקש אחר המקדם לשלב הבא), סרטון הווידאו מופעל. אפשרות הפעל זו נקראת רצף בלחיצה.

אך אם אתה מעדיף, ניתן לבצע הפעלה אוטומטית של הסרטון מיד עם הופעתו על גבי המסך, או לקבוע שיופעל בעת לחיצה עליו:

 1. בחר את מסגרת הווידאו.

 2. ברצועה, בכרטיסיית Video Tools Playback, פתח את רשימת ה Start ובחר את האפשרות שאתה מעדיף:

  אפשרויות ההפעלה עבור סרטון וידאו מהמחשב שלך הן: 'רצף בלחיצה', 'באופן אוטומטי' או 'בעת לחיצה'

  אפשרות

  תיאור

  רצף בלחיצה

  זהו אופן הפעולה המהווה ברירת מחדל, כמתואר לעיל. בעת לחיצה במקום כלשהו בשקופית כדי להתקדם לשלב הבא, סרטון הווידאו מופעל.

  באופן אוטומטי

  סרטון הווידאו מופעל באופן אוטומטי.

  (אם קיימים שלבי הנפשה לפניו, שלבי ההנפשה מופעלים ראשונים ולאחר מכן הפעלת סרטון הווידאו מתחילה באופן אוטומטית. אם אין שלבי הנפשה אחרים לפני סרטון הווידאו בשקופית, הפעלת הסרטון מתחילה באופן מיידי.) 

  בעת לחיצה

  הפעלת סרטון הווידאו מתחילה רק בעת לחיצה עליו.

לקבלת פרטים נוספים אודות האפשרויות להפעלת הווידאו בהצגת שקופיות, ראה הגדרת אפשרויות 'הפעל' עבור וידאו.

תבניות וידאו נתמכות

ב-PowerPoint 2013, מומלץ להשתמש בקבצי ‎.mp4 המקודדים עם וידאו H.264 (לדוגמה, MPEG-4 AVC) ושמע AAC‏.

לקבלת פרטים נוספים, ראה תבניות קבצי וידאו ושמע שנתמכות ב- PowerPoint.

הטבעת וידאו המאוחסן במחשב שלך

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שברצונך שהווידאו יופיע בה.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על החץ תחת וידאו ולאחר מכן לחץ על וידאו במחשב שלי.

 3. בתיבה הוספת וידאו, לחץ על הווידאו הרצוי ולאחר מכן לחץ על הוסף.

קישור לווידאו המאוחסן במחשב שלך

כדי לסייע במניעת קישורים מנותקים, מומלץ להעתיק את סרטון הווידאו לאותה תיקיה שבה שמורה המצגת ולאחר מכן לקשר אליו בתיקיה זו.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שבה ברצונך שהקישור לווידאו יופיע.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על החץ תחת וידאו ולאחר מכן לחץ על וידאו במחשב שלי.

 3. בתיבה הוספת וידאו, לחץ על הקובץ שאליו ברצונך לקשר, לחץ על החץ למטה לצד לחצן הוסף ולאחר מכן לחץ על קשר לקובץ.

  הצגת תיבת הדו-שיח 'הוספת וידאו' ב- PowerPoint

גילוי מקום האחסון של סרטון וידאו מקושר

אם קיים כבר סרטון וידאו בשקופית וברצונך לדעת היכן הוא מאוחסן, עבור אל קובץ > מידע. תחת הכותרת מיטוב תאימות מדיה, יופיע מידע אודות כל קבצי המדיה במצגת – בין אם הם מקושרים או מוטבעים בקובץ.  אם קיימים סרטוני וידאו מקושרים, PowerPoint מספק לך היפר-קישור הצג קישורים. לחץ עליו כדי לפתוח תיבת דו-שיח המציגה את מיקום האחסון של כל הקבצים המקושרים. 

סרטון וידאו של YouTube

אם ברצונך להוסיף סרטון וידאו ב- YouTube, עבור אל הוסף או קשר לסרטון וידאו ב- YouTube.

תצוגה מקדימה של סרטון וידאו

כאשר וידאו נבחר בשקופית, מופיע סרגל כלים מתחת לסרטון הווידאו שכולל לחצן הפעל/השהה, סרגל התקדמות, לחצני קדימה/אחורה בהפרש קבוע, שעון עצר ופקד עוצמת קול. לחץ על לחצן הפעל בצדו השמאלי של סרגל הכלים כדי להציג את הווידאו בתצוגה מקדימה.

פקדי ההפעלה עבור וידאו בשקופית של PowerPoint

הפעלת סרטון וידאו באופן אוטומטי או בעת לחיצה עליו

כברירת מחדל, בהצגת שקופיות, סרטון הווידאו מופעל בעת לחיצה עליו. אך אם אתה מעדיף, ניתן לבצע הפעלה אוטומטית של הווידאו מיד עם הופעתו על גבי המסך:

 1. בחר את מסגרת הווידאו.

 2. ברצועת הכלים של PowerPoint, בכרטיסיה כלי וידאו - הפעל, פתח את הרשימה הפעל ובחר באופן אוטומטי:

  עבור סרטוני וידאו שמתווספים מהמחשב שלך, תוכל לבחור להפעיל אותם באופן אוטומטי או על-ידי לחיצה.

לקבלת פרטים נוספים אודות האפשרויות להפעלת הווידאו בהצגת שקופיות, ראה הגדרת אפשרויות 'הפעל' עבור וידאו.

התמיכה ב- Office 2010 הסתיימה ב- 13 באוקטובר 2020

שדרג ל- Microsoft 365 כדי לעבוד מכל מקום ומכל מכשיר ולהמשיך ולקבל תמיכה.

שדרג עכשיו

תבניות וידאו נתמכות

ב- PowerPoint 2010, מומלץ להשתמש בקבצי ‎.wmv

לקבלת פרטים נוספים, ראה תבניות קבצי וידאו ושמע שנתמכות ב- PowerPoint.

הטבעת וידאו המאוחסן במחשב שלך

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שבה ברצונך להטביע וידאו.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה מדיה, לחץ על החץ תחת וידאו.

 3. בחר באפשרות וידאו מתוך קובץ ולאחר מכן עבור אל מיקום הווידאו ובחר אותו.

 4. בלחצן הוספה, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

קישור לווידאו המאוחסן במחשב שלך

כדי לסייע במניעת קישורים מנותקים, מומלץ להעתיק את סרטון הווידאו לאותה תיקיה שבה שמורה המצגת ולאחר מכן לקשר אליו בתיקיה זו.

 1. בכרטיסיה שקופיות בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שאליה ברצונך להוסיף וידאו או קובץ GIF.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה מדיה, לחץ על החץ תחת וידאו.

 3. בחר באפשרות וידאו מתוך קובץ ולאחר מכן עבור אל מיקום הווידאו ובחר אותו.

 4. בלחצן הוסף, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על קשר לקובץ.

  קישור לקובץ וידאו

גילוי מקום האחסון של סרטון וידאו מקושר

אם קיים כבר סרטון וידאו בשקופית וברצונך לדעת היכן הוא מאוחסן, עבור אל קובץ > מידע. תחת הכותרת מיטוב תאימות מדיה, יופיע מידע אודות כל קבצי המדיה במצגת – בין אם הם מקושרים או מוטבעים בקובץ.  אם קיימים סרטוני וידאו מקושרים, PowerPoint מספק לך היפר-קישור הצג קישורים. לחץ עליו כדי לפתוח תיבת דו-שיח המציגה את מיקום האחסון של כל הקבצים המקושרים. 

תצוגה מקדימה של סרטון וידאו

כאשר וידאו נבחר בשקופית, מופיע סרגל כלים מתחת לסרטון הווידאו שכולל לחצן הפעל/השהה, סרגל התקדמות, לחצני קדימה/אחורה בהפרש קבוע, שעון עצר ופקד עוצמת קול. לחץ על לחצן הפעל בצדו השמאלי של סרגל הכלים כדי להציג את הווידאו בתצוגה מקדימה.

פקדי ההפעלה עבור וידאו בשקופית של PowerPoint

הפעלת סרטון וידאו באופן אוטומטי או בעת לחיצה עליו

כברירת מחדל, בהצגת שקופיות, סרטון הווידאו מופעל בעת לחיצה עליו. אך אם אתה מעדיף, ניתן לבצע הפעלה אוטומטית של הווידאו מיד עם הופעתו על גבי המסך:

 1. בחר את מסגרת הווידאו.

 2. ברצועת הכלים של PowerPoint, בכרטיסיה כלי וידאו - הפעל, פתח את הרשימה הפעל ובחר באופן אוטומטי:

  אפשרויות וידאו

לקבלת פרטים נוספים אודות האפשרויות להפעלת הווידאו בהצגת שקופיות, ראה הגדרת אפשרויות 'הפעל' עבור וידאו.

ב-PowerPoint 2016 עבור Mac,וגרסאות חדשות יותר, מומלץ להשתמש בקבצי ‎.mp4 המקודדים עם וידאו H.264 (לדוגמה, MPEG-4 AVC) ושמע AAC‏.

לקבלת פרטים נוספים, ראה תבניות קבצי וידאו ושמע שנתמכות ב- PowerPoint.

כדי לקבל את ההוראות הנכונות, בחר את הגירסה של Office שבה אתה משתמש:

הוספת סרטון וידאו המאוחסן במחשב שלך

 1. בתצוגה רגילה, בחר את השקופית שאליה ברצונך להוסיף סרטון וידאו.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על וידאו ולאחר מכן לחץ על סרט מקובץ.

 3. בתיבת הדו-שיח בחר סרט, בחר את הקובץ שברצונך להוסיף.

  • אם ברצונך להטביע את הסרטון בשקופית, פשוט לחץ על הוסף.

  • אם ברצונך להוסיף קישור לסרטון בשקופית, לחץ על אפשרויות בפינה הימנית בפינה של תיבת הדו-שיח ולאחר מכן בחר את התיבה קישור לקובץ ולחץ על הוסף.

לאחר הוספת סרטון למצגת שלך, באפשרותך להוסיף אפקטים ולבחור אם הסרטון יופעל באופן אוטומטי או בעת לחיצה עליו.

עצה: החל מ- PowerPoint 2016 עבור Mac, ניתן להפעיל סרטון וידאו הכולל רצועות שמע מרובות. קיימת תמיכה גם בכתוביות סמויות ורגילות שמוטבעות בקבצי וידאו.  לקבלת מידע נוסף, ראה </c0>הפיכת מצגות PowerPoint שלך לנגישות.

קישור לקובץ סרט מהמחשב שלך ב- PowerPoint 2011 for Mac

 1. בתפריט View, לחץ על Normal.

 2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ולאחר מכן לחץ על שקופית. בהתאם לרוחב של חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיות הנקראות כרטיסיה בשם ’שקופיות' ו- כרטיסיה בשם 'מיתאר' או את כרטיסיות הצלמית Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ו- Outline הכרטיסיה 'מיתאר' .

 3. בכרטיסיה Home, תחת Insert, לחץ על Media ולאחר מכן לחץ על Movie from File.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

 4. לחץ על הסרט הרצוי ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון Link to file.

 5. לחץ על Insert.

  • אם אתה שולח את המצגת לאנשים אחרים, הקפד לכלול את קובץ הסרט המקושר למצגת; אחרת הסרט לא יפעל במהלך הצגת השקופיות.

  • כדי להפעיל את הסרט ללא צורך לחפש אותו במחשב שלך, מקם את קובץ הסרט המקושר באותה תיקיה שבה שמורה המצגת.

הטבעת סרט ב- PowerPoint 2011 for Mac

 1. בתפריט View, לחץ על Normal.

 2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ולאחר מכן לחץ על שקופית. בהתאם לרוחב של חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיות הנקראות כרטיסיה בשם ’שקופיות' ו- כרטיסיה בשם 'מיתאר' או את כרטיסיות הצלמית Slides הכרטיסיה 'שקופיות' ו- Outline הכרטיסיה 'מיתאר' .

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בצע פעולה זו

  הוספת סרט מקובץ

  בכרטיסיה Home, תחת Insert, לחץ על Media ולאחר מכן לחץ על Movie from File.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

  בחר קובץ סרט ולאחר מכן לחץ על Insert.

  הוסף סרט מהתיקיה Movies (סרטים), מ- iMovie, מ- iTunes או מ- Photo Booth.

  בכרטיסיה Home, תחת Insert, לחץ על Media ולאחר מכן לחץ על Movie Browser.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

  בתפריט המוקפץ, לחץ על iMovie‏, Movies (סרטים), Photo Booth או iTunes ולאחר מכן לחץ על סרט וגרור אותו אל השקופית.

  Photo Booth ו- iTunes מופיעים רק אם יש לך תמונות בתיקיות Photo Booth ו- iTunes.

רוצה להוסיף סרטון וידאו מקוון במקום זאת?

עבור אל הוספת סרטון וידאו של YouTube לקבלת פרטים מלאים.

למידע נוסף

תבניות קבצי וידאו ושמע שנתמכות ב- PowerPoint

הישאר צעד אחד לפניי באמצעות Microsoft 365

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×